Polkuopinnot

Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän mukana opetussuunnitelmien mukaisia ensimmäisen ja toisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja.

Seuraava polkuopintohaku 30.11 - 4.12.2020!

SAMKin opiskelijoita ja työntekijöitä juttelemassa aulassa.

Mitä avoimen AMKin polkuopinnot ovat?

  • Polkuopinnoissa opiskellaan pääosin tutkintoryhmän mukana ensimmäisen/toisen vuoden AMK ja YAMK opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
  • Polkuopintoja järjestetään päivä- ja monimuoto-opiskeluna ja ne voivat sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja verkko-opetusta.
  • Polkuopinnoissa voit etukäteen keventää tulevaa opiskelukuormaa tutkinto-opiskelijana sekä vauhdittaa opintoja.
  • Polkuopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, ja jatkaa opintoja tutussa opiskeluryhmässä.
  • Polkuopinnoissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hyväksiluvut tehdään vasta tutkinto-opiskelijalle.
  • HUOM! Jos olet velvoitettu maksamaan lukukausimaksua AMK -opinnoistasi, sinua ei voida valita avoimen AMKin polkuopintoihin. Katso lisätietoja lukukausimaksusta täältä.

Polkuopintohaku 30.11.-4.12.2020

  • Sosiaalialan (monimuotototeutus) erillinen polkuopintoryhmä. Koulutusesite.

**Polkuopintohaun 30.11.-4.12.2020 muut hakukohteet julkaistaan marraskuun aikana**

 

Milloin polkuopintohakuja järjestetään

Polkuopintoihin järjestetään ns. polkuopintohakuja, jotka järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn korkeakoulujen yhteishakujen valintojen jälkeen.

Miten haetaan

Polkuopintoihin haetaan e-lomakkeilla, jotka löytyvät hakukohteena olevan koulutusohjelman + -painiketta painamalla. Hakulomakkeet aukeavat hakuaikoina tällä sivustolla, eli osoitteessa: samk.fi/polkuopinnot.

Polkuopintojen hinta

Polkuopintojen hinta määräytyy SAMKin avoimen AMKin voimassa olevien maksuperiaatteiden mukaisesti. Lisätiedot opintomaksuista. Vuoden kestävien polkuopintojen opintomaksu on 200€ (sis. kaksi lukukausimaksua á 100€). Avoimen AMKin polkuopintojen opintomaksu laskutetaan opintojen käynnistyttyä.

Polkuopintojen rahoitus

Avoin ammattikorkeakouluopiskelu ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten tämän vuoksi avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, opiskelija-alennuksiin tai muihin tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin.

Jos olet työtön, ole yhteydessä TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintojen alkua ja selvitä mahdollisuutesi opintojen aikaisiin etuuksiin.

Mikäli olet työssäkäyvä, voit selvittää työllisyysrahastossa osoitteessa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/ mahdollisuutesi saada aikuiskoulutustukea opintovapaasi ajaksi.

Valintakriteerit polkuopintoihin

Polkuopintoihin valitaan opiskelijat pääosin ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissakin hakukohteissa valintakriteerinä on valintakurssin hyväksytty suoritus ja sen jälkeen ilmoittautumisjärjestys. Sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten polkuopinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen perustutkinto, opistotutkinto tai korkeakoulututkinto. YAMK -koulutusohjelmien polkuopintoihin ilmoittautuvilta tarkistetaan, että hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai opistoasteen tutkinto.

Valinnoista ilmoittaminen eli polkuopintojen opintokirje

Hakeutuessasi polkuopintoihin, otathan huomioon, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoitamme polkuopintoihin valituille paikasta sähköpostitse mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Myös varasijalla olevat hakijat saavat tiedon sähköpostitse. Polkuopintojen opintokirjeessä ilmoitetaan opintojen alkamisajankohta, ryhmän opettajatutor ja muut käytännönasiat. Polkuopintopaikka tulee vahvistaa vastaamalla opintokirjeeseen. Polkuopintopaikan peruuttamisesta tulee myös ilmoittaa opintokirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Mikäli osallistuminen peruutetaan annetun määräajan jälkeen, veloitamme avoimen AMKin lukukausimaksusta 50 %.

HUOM! Muistathan seurata polkuopintojen hakulomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostia. 

Kesto ja opintojen aloitus

Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on yksi vuosi. Opiskeluoikeusaikaan voi kuitenkin tarvittaessa hakea jatkoa avoimen AMKin toimistolta.

Hakuajan päätyttyä, polkuopintoihin valitut opiskelijat saavat sähköpostiinsa polkuopintojen opintokirjeen, jossa kerrotaan milloin ja missä opinnot alkavat. Opintojen orientaatiopäiviin on erittäin tärkeää osallistua, jotta pääsee sujuvasti opintoihin kiinni. Orientaatiopäivinä käydään läpi opinnoissa hyödynnettäviä ohjelmia ja tietojärjestelmiä, sekä muita käytännönasioita. Myös ensimmäiset opintojaksot saattavat käynnistyä jo ilmoitettuina orientaatiopäivinä.

Polkuopinnoissa opiskelu

Avoimen AMKin polkuopinnoissa opiskellaan pääosin tutkintoryhmän mukana AMK ja YAMK opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Polkuopintoja järjestetään päivä- ja monimuoto-opiskeluna ja ne voivat sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja verkko-opetusta. Polkuopiskelijat käyvät oman opettajatutorin kanssa HOPS-keskustelun, jossa suunnitellaan opintojen etenemistä.

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen: Avoimen väylän erillishaku

Avoimen väylän erillishaun kautta voi hakeutua tutkinto-opintoihin, kun on suoritettuna 45 op AMK-opintoja tai YAMK-opintoja 30 op. Suoritetut opinnot voivat olla joko lukuvuoden aikana tehdyt polkuopinnot tai yksittäisistä avoimen AMKin opintojaksoista kerättyjä opintopisteitä.

Avoimen väylän erillishaun hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Erillishaun hakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla www.opintopolku.fi.

Lisätietoja:

SAMKin Hakuinfosta

Hakijapalvelut p. 02 623 4801, hakijapalvelut@samk.fi

 

Havainnekuva SAMKin polkuopinnoista.

 

 

Avoimen AMKin suoritusten hyväksiluku

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista.