Etsi

Polkuopinnot

Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän mukana opetussuunnitelmien mukaisia ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja.

Polkuopinnoissa voit:

 • tähdätä avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen
 • hyödyntää esim. välivuotesi opiskellen
 • opiskella tiiviillä tahdilla tutkintoryhmän mukana tai
 • etsiä vielä omaa alaasi tai tavoitella uutta uraa.

Mikäli, et pääse mukaan polkuopintoihin, voit silti aloittaa AMK- ja YAMK -opintosi avoimen AMKin yksittäisillä opintojaksoilla.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Polkuopintohaku 5.–9.8.2019 | HAKU ON PÄÄTTYNYT

Hakijoille ilmoitetaan viikon 33 aikana.

Huom! Muistathan myös liittää hakulomakkeeseen joissakin hakukohteissa (YAMK-polut, sosiaali- ja terveyssalan monimuotopolut) pohjakoulutusvaatimuksena mainittu tutkintotodistus.

Polkuopintohaun hakukohteet koulutusohjelmittain:

AMK polkuopinnot päiväopiskeluna

Fysioterapeutti (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Sosionomi (AMK)

Insinööri (AMK) | HAE>>

 • Energia- ja ympäristötekniikan polkuopinnot, Pori
 • Konetekniikan polkuopinnot, Pori
 • Logistiikan polkuopinnot, Rauma
 • Merenkulun insinöörin polkuopinnot, Rauma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan polkuopinnot, Pori
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot, Pori
 • Tuotantotalous ja -tekniikan polkuopinnot, Rauma

Merikapteeni (AMK)

 • Sea Captain path studies, Rauma | HAE>>

Restonomi (AMK)

Tradenomi (AMK)

AMK polkuopinnot monimuoto-opintoina

Sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten polkuopintoihin on pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen perustutkinto, opistotutkinto tai korkeakoulututkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot eivät ole hakukelpoisia tutkintoja.

HUOM! Kunkin koulutusohjelman (monimuototot.) pohjakoulutusvaatimuksessa mainittu tutkintotodistuskopio tulee liittää hakemukseen.

Sairaanhoitaja (AMK)

Sosionomi (AMK)

Geronomi (AMK)

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Insinööri (AMK)

Tradenomi (AMK)

YAMK polkuopinnot

YAMK polkuopinnot on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet soveltuvan ammattikorkeakoulu- tai muun korkeakoulututkinnon.

HUOM! Kunkin YAMK koulutusohjelman pohjakoulutusvaatimuksessa mainittu tutkintotodistuskopio tulee liittää hakemukseen.

Sosiaali- ja terveysala

Liiketalous ja palvelualat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polkuopinnot:

 • Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän mukana opetussuunnitelmien mukaisia ensimmäisen/toisen vuoden perus- ja ammattiopintoja.
 • Polkuopintoja järjestetään päivä- ja monimuoto-opiskeluna ja ne voivat sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja verkko-opetusta.
 • Polkuopinnoissa voit etukäteen keventää tulevaa opiskelukuormaa tutkinto-opiskelijana sekä vauhdittaa opintoja.
 • Polkuopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, ja jatkaa opintoja tutussa opiskeluryhmässä.
 • Polkuopinnoissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hyväksiluvut tehdään vasta tutkinto-opiskelijalle.
 • HUOM! Jos olet velvoitettu maksamaan lukukausimaksua AMK -opinnoistasi, sinua ei voida valita avoimen AMKin polkuopintoihin. Katso lisätietoja lukukausimaksusta täältä.

Milloin polkuopintohakuja järjestetään

Polkuopintoihin järjestetään ns. polkuopintohakuja, jotka järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn korkeakoulujen yhteishakujen valintojen jälkeen.

Miten haetaan

Polkuopintoihin haetaan e-lomakkeilla, jotka aukeavat hakuaikoina osoitteeseen samk.fi/avoinamk.

Polkuopintojen hinta

Polkuopintojen hinta on 150 euroa lukuvuodessa, ja se laskutetaan hyväksytyn polkuopintopaikan perusteella.

Valintakriteerit polkuopintoihin

Polkuopintoihin valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten polkuopinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen perustutkinto, opistotutkinto tai korkeakoulututkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot eivät ole hakukelpoisia tutkintoja. YAMK -koulutusohjelmien polkuopintoihin ilmoittautuvilta tarkistetaan, että soveltuva korkeakoulututkinto on suoritettu ennen polkuopintoihin hyväksymistä.

Polkuopintoihin pääsystä ilmoitetaan sähköpostitse hakuajan päätyttyä, ja pyydetään vahvistamaan paikka tiettyyn ajankohtaan mennessä. Hyväksymiskirjeessä ilmoitetaan opintojen alkamisajankohta, ryhmän opettajatutor ja muut käytännönasiat.

Kesto ja opintojen aloitus

Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on yksi vuosi. Opiskeluoikeusaikaan voi tarvittaessa hakea jatkoa avoimen AMKin toimistolta.

Opintojen orientaatiopäiviin on erittäin suositeltavaa osallistua, jotta pääsee sujuvasti opintoihin kiinni. Orientaatiopäivinä käydään läpi opinnoissa hyödynnettäviä ohjelmia ja tietojärjestelmiä, sekä muita käytännönasioita. Myös ensimmäiset opintojaksot saattavat käynnistyä jo ilmoitettuna orientaatiopäivänä.

Polkuopiskelijalta edellytetään polkuopintojen aikana tapahtuvan soveltuvuusmenettelyn läpäisemistä tutkinto-oikeuden saamiseksi. Soveltuvuus arvioidaan polkuopiskelijan opintosuoritusten perusteella.

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen: Avoimen väylän erillishaku

Avoimen väylän erillishaun kautta voi hakeutua tutkinto-opintoihin, kun on suoritettuna 45 op AMK-opintoja tai YAMK-opintoja 30 op. Suoritetut opinnot voivat olla joko lukuvuoden aikana tehdyt polkuopinnot tai yksittäisistä avoimen AMKin opintojaksoista kerättyjä opintopisteitä.

Avoimen väylän erillishaun hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Erillishaun hakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla www.opintopolku.fi.

Lisätietoja:

SAMKin Hakuinfosta

Hakijapalvelut p. 02 623 4801, hakijapalvelut@samk.fi

 

Havainnekuva Polkuopinnot

 

HUOM! Terveys- ja hyvinvointialoilla hakijalta voidaan edellyttää avoimen AMK-opintojen aikana tapahtuvan soveltuvuusmenettelyn läpäisemistä tutkinto-oikeuden saamiseksi.

Avoimen AMKin suoritusten hyväksiluku

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen