Nainen ja mies kävelemässä portaikkoa ylös.

Työmme Tiedolla johtamisen keskus BICissä

Tiedolla johtamisessa keskitymme organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan edellisiin liittyvät tavoitteensa käyttäen työkalupakkiimme kuuluvia osaamisia: tiedolla johtaminen, prosessien mallintaminen, ohjelmistorobotiikka, data-analytiikka, tekoäly, toiminnanohjaus ja digitaalinen kauppa.

SAMK on koonnut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaansa tutkimuskeskuksiksi. Tiedolla johtaminen on yksi näistä tutkimusaloista. Tiedolla johtaminen on keskittynyt SAMKin Tiedolla johtamisen keskus BICiin.

Ryhmätyöskentelyssä post it-lappujen lisääminen seinälle.

Näiden teemojen parissa työskentelemme:

  • Prosessien mallintaminen = Organisaation toiminnan hahmottamista prosessien kautta.
  • Tiedolla johtaminen = Organisaation johtamista omasta liiketoiminnasta kertynyttä tai organisaation ulkopuolista dataa monipuolisesti ja analyyttisesti hyödyntämällä.
  • Toiminnanohjaus (ERP) = Yrityksen eri toimintojen ja prosessien integrointi hallittavaksi kokonaisuudeksi.
  • Digitaalinen kauppa = Verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa.
  • Ohjelmistorobotiikka = Tietotyön ja sen prosessien automatisointia.
  • Data-analytiikka = Datan käsittelyä ihmisen tulkittavaksi visualisoimalla, laskemalla, tilastollisia menetelmiä tai tekoälyä käyttämällä.
  • Tekoäly = Järjestelmä, joka kykenee tulkitsemaan tietoja oikein, oppimaan näistä tiedoista ja käyttämään opittuja asioita sille asetettujen tehtävien ratkaisemiseksi.
Nainen ja mies esittelemässä näytöltä kaaviota.

Projektit

Koulutamme organisaatioita hakemaan, analysoimaan ja hyödyntämään tietoa ja informaatiota päätöksenteon ja paremman liiketoiminnan tueksi. Tätä työtä tehdään hyödyntämällä maakunnallisia, kansallisia, kansainvälisiä ja yksityisiä projektirahoituksia.

Lue lisää projekteistamme!

Vieraile tutkimuskeskuksen sivuilla

Tutustu Tiedolla johtamisen keskukseen tarkemmin tutkimuskeskuksen omilla verkkosivulla.

Tiedolla johtamisen keskus BIC

Tutustu Tiedolla johtamisen keskus BICin uusimpiin hankkeisiin.

Samankaltaisia hankkeita

Digikyvykäs Satakunta

Tutkimuskeskus: Tiedolla johtamisen keskus BIC
Hankkeen tila: Päättynyt

Ohjelmistorobotiikka käyttöön

Tutkimuskeskus: Tiedolla johtamisen keskus BIC
Hankkeen tila: Päättynyt

Nykytilaselvitys pk-yritysten valmiuksista data-analytiikkaratkaisujen hyödyntämiseksi Satakunnassa

Tutkimuskeskus: Tiedolla johtamisen keskus BIC
Hankkeen tila: Käynnissä