Asiakirjajulkisuuskuvaukset

Satakunnan ammattikorkeakoulun asiakirjajulkisuuskuvaukset

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa ammattikorkeakoulun asiakkaille, henkilökunnalle ja opiskelijoille yleiskuvaus siitä, miten SAMKin tietovarannot ja rekisterit ovat jäsentyneet. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla.

Tietopyynnöt 

Tietopyynnön voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@samk.fi tai postitse osoitteeseen 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Kirjaamo 
PL 1001 
28101 Pori

Kuvaa tietopyyntöön mahdollisimman tarkasti, mitä tietoa haluat, kuten tietovarantokuvauksissa on esimerkinomaisesti mainittu. 

Osa tietovarannoista sisältää tietoa, joka on julkisuuslain perusteella salassa pidettävää. 

Henkilöstötietovaranto

”SAMK on osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö” 

“SAMK vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroitumista opiskelu- ja työmahdollisuuksia kehittämällä” 

 • Henkilötietojen käsittelyn kuvaus löytyy tietosuojaselosteista: https://www.samk.fi/turvallisuus/tietosuoja/
 • Tietovarannon rekisteristä löytyy tietoja työnantajavelvoitteiden hoitamista varten.  Tietoja kerätään työnhakijoista, henkilöstöstä, luottamushenkilöistä ja muista sopimussuhteisista henkilöistä. 
 • Työntekijä voi tarkistaa työsuhteeseen liittyviä tietojaan omilla käyttäjätunnuksillaan. Muut asiakkaat voivat esittää tietopyyntöjä esimerkiksi nimen ja henkilötunnuksen perusteella. 
 • Hakutekijöinä tietovarannossa toimivat esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja palvelussuhteen ajankohta. 
 • Tiedot on tallennettu henkilöstöhallinnon järjestelmiin. 
 • Avoimia rajapintoja ei ole. 

Opetuksen tietovaranto

“SAMKissa on kattava tarjonta työelämälähtöisiä ja monimuotoisia tutkinto- ja jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia” 

“SAMK vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroitumista opiskelu- ja työmahdollisuuksia kehittämällä” 

 • Henkilötietojen käsittelyn kuvaus löytyy tietosuojaselosteista: https://www.samk.fi/turvallisuus/tietosuoja/ 
 • Tietovarannon rekisteristä löytyy opetuksen järjestämiseen tarvittavia tietoja, esimerkiksi hakijoista, opiskelijoista, kansainvälisestä liikkuvuudesta ja alumneista. 
 • Läsnä oleva opiskelija voi tarkistaa opiskeluunsa liittyviä tietojaan omalla käyttäjätunnuksellaan. Muut asiakkaat voivat esittää tietopyyntöjä esimerkiksi nimen ja henkilötunnuksen perusteella. 
 • Hakutekijöinä tietovarannossa toimivat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, koulutusohjelma ja tietojen ajankohta. 
 • Tiedot on tallennettu pääosin opiskelijahallintojärjestelmään. 
 • Avoimia rajapintoja ei ole. 

Tutkimuksen tietovaranto

”SAMK on alueen työelämä-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön kokoava voima” 

“SAMK vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroitumista opiskelu- ja työmahdollisuuksia kehittämällä” 

 • Henkilötietojen käsittelyn kuvaus löytyy tietosuojaselosteista: https://www.samk.fi/turvallisuus/tietosuoja/
 • Tietovarannon rekisteristä löytyy tietoja tutkimustoiminnan, hankkeiden ja tapahtumien, palvelutoiminnan sekä sidosryhmätoiminnan järjestämiseksi. 
 • Hakutekijöinä tietovarannossa toimivat esimerkiksi tutkimuksen, hankkeen ja tapahtuman nimi ja toteutusaika sekä henkilön tai yrityksen nimi ja yhteystiedot. 
 • Tiedot on tallennettu hanke- ja palvelukohtaisiin järjestelmiin. 
 • Avoimia rajapintoja ei ole. 

Hallinnon tietovaranto

“Tuloksellinen toiminta luo liikkumavaraa” 

 • Henkilötietojen käsittelyn kuvaus löytyy tietosuojaselosteista: https://www.samk.fi/turvallisuus/tietosuoja/
 • Tietovarannon rekisteristä löytyy hallinnon ja tukipalveluiden järjestämiseen tarvittavia tietoja, esimerkiksi tiedonhallinta, päätöksenteko, taloushallinto, viestintä ja markkinointi sekä kulunvalvonta. 
 • Hakutekijöinä tietovarannossa toimivat esimerkiksi asiakirjan otsikko ja päiväys, sopimustiedot, tapahtuman ajankohta. 
 • Tiedot on tallennettu useisiin hallinnon järjestelmiin. 
 • Avoimia rajapintoja ei ole.