Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma ennätysajassa

Kun Kirsi Vierunkedon ammatillinen kehittyminen tuli ajankohtaiseksi, häntä houkutteli hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon monipuoliset opinnot. Alkuperäinen tarkoitus oli suorittaa opinnot rauhassa kahden vuoden aikana, mutta opinnot valmistuivatkin jo reilussa vuodessa.

Kirsi Vierunketo seisomassa aurinkoisessa talvisäässä.

Kirsi Vierunketo valmistui ensimmäisenä Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmasta, reilusti tavoiteaikaa nopeammin. Vierunketo oli valmistunut sairaanhoitajaksi 2009 ja työskennellyt yliopisto- ja keskussairaalan yhteispäivystyksissä sekä poliklinikalla, joten hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma kiinnosti. Siinä vaihtoehtoisia opintojaksoja sai valita oman mielenkiinnon kohteiden perusteella ja lisäksi opinnot oli mahdollista suorittaa etänä.

– ­Vaikka Seinäjoelta Poriin ei ole pitkä matka, arkea helpotti huomattavasti, että opiskelut onnistuivat etänä. Kaikki ryhmätyöt tehtiin verkkoalustoilla eikä siinä mielestäni ollut ongelmia. Pilvipalveluiden kautta tiedostojen jakaminen oli vaivatonta ja jokainen näki reaaliajassa, miten tehtävät etenivät.

Opintojen suorittaminen vaati hyvää ajankäytön hallintaa, sekä priorisointia. Välillä Vierunketo löysi itsensä viikonloppuaamuina tietokoneen ääreltä, kun muu perhe vielä nukkui.

– Opintojen aikana oma näkemys kehittämisestä ja johtamisesta kasvoi ja huomasin, että aloin työpaikallani nähdä asioita eri tavalla eri näkökulmista. Aloin työpaikallani kehittää yksikön toimintatapoja, ja sain käsityksen mitä hyvä johtaminen on ja kuinka tärkeää on osallistaa henkilöstöä toimintatapojen kehittämisessä.

Tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta

Vierunketo haki tutkinto-opiskelijaksi tehden viiden opintopisteen laajuisen valintakurssin ja vaikka hän sai hyvät pisteet, tutkinto-opiskelijan paikka jäi muutaman pisteen päähän. Vierunketo aloitti YAMK-opinnot avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta.

Vierunkedon mukaan polkuopiskelijan opinnot eivät eronneet tutkinto-opiskelijoiden opinnoista; hän eteni samaan tahtiin kuin tutkinto-opiskelijat. Tavoitteena oli siirtyä mahdollisimman pian tutkinto-opiskelijaksi, ja vaadittavat 30 opintopistettä hakemiseen hän sai suoritettua jo ensimmäisen lukukauden aikana. Syksyllä 2022 Vierunketo jatkoi opintojaan tutkinto-opiskelijana ja valmistui jo helmikuussa 2023 opinnäytetyönsä valmistuttua puoli vuotta suunniteltua aiemmin.

Opinnäytetyönsä Vierunketo teki hoitotyön varahenkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyen. Vierunketo järjesti kuusi learning cafe-tilaisuutta työhyvinvoinnin kehittämiskohteiden keräämiseksi ja teki niiden pohjalta toimeksiantajalleen työhyvinvointisuunnitelman, mihin sisältyi viisi kehittämiskohdetta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saamiseen.

– Opinnäytetyön tekeminen vei myös mennessään ja sitä oli erittäin mielenkiintoista tehdä. Yhteistyö yksikön esihenkilön kanssa toimi hienosti, joten pysyin hyvin aikataulussa ja sain opinnäytetyön valmiiksi puoli vuotta ajateltua aiemmin. Erityiskiitos myös opinnäytetyön ohjaavalle opettajalle ja ryhmämme tutoropettajalle Merja Salliselle. Häneltä sai hyvää opetusta ja aina neuvoja opinnäytetyön tekemiseen.

Opinnoista lisämotivaatiota uralla etenemiseen

Vierunketo on aloittamassa keväällä uudessa työssään asiantuntijana. Opintojen myötä mahdollisuuksia on monia.

– Tulevaisuuden suhteen olen avoin ja mielenkiinnon kohteitani ovat tällä hetkellä mm. asiantuntijatyöt, kehittäminen (esim. hankkeet), henkilöstöhallinto sekä lähiesihenkilön työt.

Vierunketo suosittelee opintoja urallaan etenemismahdollisuuksia hakeville. Hänen mukaansa hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma antaa mahdollisuuden hyvin monipuolisesti hyvinvointipalveluiden eri työtehtäviin.

– Ei kannata liikaa miettiä, että pitäisikö aloittaa opinnot, koska näin aikuisopiskelijana opiskelumotivaatio on huipussa ja työkokemuksesta on paljon hyötyä opinnoissa. Peilasin jokaista opintojaksoa aikaisempaan kokemukseen mm. johtamisen suhteen.

Kevään yhteishaku 15.-30.3.2023

Kevään hakukohteina on vanhustyön, sosiaalialan, hyvinvointiteknologian ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen YAMK-tutkinto-ohjelmat.

Syksyllä 2023 hakuun tulee hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma.

Tutustu yhteishaun kohteisiin tästä! Kirsi Vierunketo hymyilemässä kameralle

Kirsi Vierunketo

  • 36-vuotias, perheeseen kuuluu Nella-tytär ja Lenni-poika sekä Zico- rescue koira.
  • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja, YAMK.
  • Työtehtävä: Sairaanhoitajan työt poliklinikalla, 3/23 alkaen asiantuntijan työtehtävät
  • Asuinpaikka: Seinäjoki
  • Harrastuksena Crossfit kilpailumielessä

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.