Avoimen AMKin opinnot huikeassa kasvussa

Suomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuutta on visioitu pitkään. Esiin on noussut erityisesti jatkuvan oppimisen tarve ja korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen ikäluokkakohtaisesti nykyisestä alle 40 %:sta 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Timo Mattila seisoo vihreä seinän edessä.
Satakunnan AMK

Opetuksen vararehtori Timo Mattila on tyytyväinen avoimen AMKin opintojen kasvuun.

Tavoitetila linjataan koulutuspoliittisessa selonteossa, jonka eduskunta on hyväksynyt.

– Työelämän muutos ja osaamistarve kohdistuvat erityisesti korkeakoulutasoisen osaamisen kasvattamiseen sekä tutkintoina että täydennyskoulutuksena, kertoo SAMKin opetuksen vararehtori Timo Mattila.

Avoimet opinnot ovat monille tuttuja yliopistojen järjestäminä. Asiakkaat ovat löytäneet viime vuosina myös ammattikorkeakoulujen vastaavat opinnot. Työelämä-lähtöisiä ja työelämää kehittäviä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettiin vuonna 2021 valtakunnallisesti yli 575 000 opintopistettä. Määrä ylitti ensimmäistä kertaa yliopistojen avoimien opintojen suoritusmäärän, joka oli reilut 550 000.

Korkeakoulusektori tarjoaa työelämässä oleville tai työelämän vaatimaa osaamista hankkiville erittäin keskeisen väylän, kun yhteensä noin 225 000 opiskelijaa suoritti vuonna 2021 tavoitteellista oppimista avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston kautta.

Laadukas opetus näyy myös avoimen AMKin opintopisteissä

– SAMK on jatkuvan oppimisen kehittämisessä ja tuloksellisuudessa valtakunnallinen edelläkävijä, Mattila sanoo.

Vuonna 2021 SAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettiin ennätysmäärä opintopisteitä, lähes 32 800. Kasvu on ollut huimaa. Vain viisi vuotta sitten opintopisteitä suoritettiin avoimessa AMKissa vuodessa yhteensä noin 10 000 ja vuonna 2013 opintopistekertymä oli 1 321.

– Kaksikymmentäviisikertainen kasvu opintopistekertymässä on tehty pitkäjänteisellä työllä – asettamalla tavoitteita, muuttamalla prosesseja, toimintoja sekä erityisesti pedagogiikkaa. SAMKin opetuksen laatu oli jo kolmatta vuotta peräkkäin valmistuvien opiskelijoiden antaman palautteen perusteella Suomen parasta. Laadukas opetus näkyy myös avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteissä, Mattila pohtii.

SAMKissa on tehty pedagogista kehittämistä visionäärisesti ja pitkäjänteisesti koko korkeakoulun historian ajan.
– Erityisesti verkko-opetuksen kehittäminen ja digitaalisen osaamisen tavoitteellinen kasvattaminen kaikissa toiminnoissa läpi koko henkilökunnan ovat luoneet pohjan tälle menestykselle, Mattila sanoo.

Verkko-oppiminen ja digitaalisuus opettajien pedagogiseen työkalupakkiin

Yli 20 vuotta sitten luotiin alkuaskeleet verkko-oppimisympäristölle ja digitaaliselle kirjastolle. Opettajien pedagogiseen työkalupakkiin verkko-oppiminen ja digitaalisuus ovat tulleet jatkuvan osaamisen kehittämisen ja parantamisen sekä hallitun riskinoton ansiosta. Järjestelmät ja prosessit ovat tukeneet kehitystä. Onnistuneen muutoksen ansiosta työelämän ja muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden on ollut helppo tulla SAMKiin opiskelemaan ilman tutkinto-opiskelijan statusta. Vuonna 2021 yli 4 000 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa sai korkeakoulutasoista osaamista olematta tutkinto-opiskelija.

Avoimen AMKin menestys on vaatinut uudenlaisia tuotteita. SAMKissa on kehitetty erilaisia diplomiopintoja, opintokokonaisuuksia, väylä- ja polkuopintoja, tarjottu mahdollisuus tutustua tutkinto-opintoihin ja niiden suorittamistapaan valintakursseilla, ja annettu kenelle tahansa mahdollisuus osallistua pääosaan kaikesta tutkinto-opis-kelijoiden tarjonnasta. Pedagogisesti on mahdollistettu opiskelu useissa opinnoissa nonstopina.

SAMKissa opiskeltiin ja suoritettiin 5,7 % ammattikorkeakoulujen kaikista avoimen AMKin opintopisteistä.
– Luku on puolitoistakertainen suhteessa siihen, mitä tavoitteita meille valtakunnallisesti on asetettu ja menee jo yli sen, mitä strategiaa tehtäessä vuonna 2019 unelmoitiin olevan vuoden 2024 tilanne, Mattila kertoo.

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.