SAMKin logo näkyy rakennuksen seinässä

Organisaatio ja johto

Johtoryhmä, hallitus, omistajat ja muu organisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on hallitus. Perustoiminnot eli koulutus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille.

SAMKin organisaatio

SAMKin matriisityyppinen organisaatio koostuu neljästä osaamisalueesta:

 • hyvinvointi ja terveys
 • logistiikka ja meriteknologia
 • palveluliiketoiminta
 • teknologia

Rehtorin toimistoon kuuluvat viestintäpalvelut ja laatupalvelut.

Opetuksen vararehtorin toimistoon kuuluvat opiskelija-, kansainvälisyys-, opetus- ja kirjastopalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut.

Tutkimuksen vararehtorin toimistoon kuuluvat tutkimus ja yrittäjyys, hankesuunnittelu, tapahtumapalvelut sekä ICT- ja digitaaliset palvelut.

Talous- ja hallintojohtajan toimistoon kuuluvat talous- ja hallintopalvelut, hankepalvelut, kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut sekä henkilöstöpalvelut.

SAMKin organisaatio kuvattuna graafina: hallitus, rehtori, osaamisalueet sekä läpileikkaavat toiminnot.

Rehtori ja johtoryhmä

SAMKin operatiivista toimintaa johtaa rehtori, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Rehtorilla on tukenaan johtoryhmä, johon kuuluvat vararehtorit, osaamisalueiden johtajat, talous- ja hallintojohtaja, viestintä- ja markkinointipäällikkö sekä erityisasiantuntija (Digivisio 2030).

Johdon assistenttien ja osaamisalueiden sihteerien yhteystiedot löydät johtoryhmän jäsenten jälkeen.

Jari Multisilta

Rehtori, toimitusjohtaja
+358 44 710 3410 jari.multisilta@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Rehtori
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Tekniikan tohtori Jari Multisilta aloitti SAMKin rehtorina ja toimitusjohtajana syksyllä 2018. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Porin yliopistokeskuksen johtajana (marraskuusta 2014 alkaen) ja Tampereen teknillisen yliopiston professorina (vuodesta 2001 alkaen). Hän on ollut myös Helsingin yliopiston oppimisen tutkimukseen liittyvän Cicero Learning -verkoston johtaja vuosina 2011–2014. Multisilta on ollut vierailevana tutkijana eri jaksoissa Stanfordin yliopistossa yhteensä puolitoista vuotta ja Nokia Research Centerissä kaksi vuotta. Hänen tutkimusalansa on oppimisteknologia.</p>
Lue lisää

Timo Mattila

Opetuksen vararehtori
+358 44 710 6350 timo.mattila@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opetuksen vararehtori
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Varatuomari Timo Mattila on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2002 yritysjuridiikan opettajana, lehtorina ja koulutusjohtajana. Hän on toiminut juridisissa tehtävissä myös yksityisellä ja julkisella sektorilla työntekijänä sekä yrittäjänä.</p>
Lue lisää

Cimmo Nurmi

Tutkimuksen vararehtori
+358 44 710 3371 cimmo.nurmi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Tutkimuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Tutkimuksen vararehtori
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Sovelletun matematiikan tohtori, dosentti Cimmo Nurmi on toiminut SAMKissa tutkimusjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Hän on aiemmin työurallaan toiminut mm. vakuutusmatemaatikkona ja IT-tehtävissä. Nurmella on kokemusta usean yrityksen toimitusjohtajuudesta ja hallitustyöskentelystä. Hänen tutkimusalansa on laskennallinen älykkyys.</p>
Lue lisää

Tommi Tamminen

Talous- ja hallintojohtaja
+358 44 710 3015 tommi.tamminen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Toimintayksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Kauppatieteiden maisteri, eMBA Tommi Tamminen siirtyi SAMKin palvelukseen Pori Energia -konsernin konsernipalveluiden johtajan tehtävästä. Hän on ollut aiemmin SAMKin talous- ja hallintojohtajana vuosina 2013–2016. Sitä ennen hän toiminut talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. Hollming-konsernissa, DNA-konsernissa, Satakunnan Puhelin -konsernissa sekä Suomen Euromaster Oy:ssä.</p>
Lue lisää

Jari Iisakkala

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3801 jari.iisakkala@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Palveluliiketoiminta
Toimintayksikkö
PATA toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Hallintotieteiden lisensiaatti Jari Iisakkala on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2007 Liiketoiminnan, matkailun ja kulttuurin toimialajohtajana, Korkeakoulupalvelujen johtajana, Digitaalisten palveluiden päällikkönä sekä Palveluliiketoiminnan osaamisaluejohtajana. Hänellä on kokemusta usean yrityksen hallitustyöskentelystä ja hän on toiminut ennen SAMKiin tuloaan myös mm. Tampereen yliopiston tutkijana, Porin kaupungin elinkeinojohtajana sekä valmennusalan yrittäjänä.</p>
Lue lisää

Tiina Savola

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3882 tiina.savola@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
HYVO toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Tiina Savola, valtiotieteiden maisteri, sosionomi (AMK), HHJ on tullut SAMKiin vuoden 2017 alussa johtajaksi Hyvinvointi ja terveys -osaamisalueelle. Hän toimi syksyn 2022 opetuksen vararehtorina.</p> <p>Ennen SAMKia hänellä oli tehtävä Helsingin yliopiston omistamassa täydennyskoulutusyhtiössä (HY+) liiketoimintajohtajana ja sitä ennen suunnittelijana ja projektipäällikkönä useissa eri koulutus- ja kehittämishankkeissa liittyen sosiaali- ja terveysalaan. Hänellä on kokemusta myös yrityksen hallitustyöskentelystä.</p>
Lue lisää

Heikki Haaparanta

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3986 heikki.haaparanta@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
TECH toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
Lue lisää

Riitta Tempakka

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3639 riitta.tempakka@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
LOME toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma
<p>Diplomi-insinööri, MBA Riitta Tempakka on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2008 lähtien lehtorina, tiimivastaavana ja tutkimusryhmän vetäjänä. Hän on aiemmin työskennellyt yksityisellä sektorilla mm. tutkimusinsinöörin, informaatikon ja tuotepäällikön tehtävissä.</p>
Lue lisää

Jani Wahlman

Viestintä- ja markkinointipäällikkö
+358 44 710 3987 jani.wahlman@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Viestintäpalvelut
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p> Toimin SAMKissa viestintä- ja markkinointitiimin esihenkilönä ja johdan viestintäpalveluita. Koulutukseltani olen KTM, FM ja liiketalouden tradenomi. Olen mukana lisäksi ainakin seuraavissa työryhmissä: koulutusvientitiimi, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmä, monimuotoinen SAMK -kehittämisryhmä sekä Digivisio-muutosohjelman ohjausryhmä.</p> <p>Toimin myös Satakunnan korkean teknologian säätiön asiamiehenä. </p>
Lue lisää

Katja Lempinen

Erityisasiantuntija
+358 44 710 3323 katja.lempinen@samk.fi
Digivisio2030, ma 31.8.2024 asti
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Rehtori
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
<p>Filosofian maisteri (kemia) Katja Lempinen on työskennellyt SAMKissa yli 20 vuoden ajan, viimeksi digitaalisen opetuksen päällikkönä ja verkko-opetuksen koordinaattorina. Aiemmin hän on toiminut mm. informaatikkona ja erilaisissa verkko-opetukseen liittyvissä kehittämistehtävissä ja -hankkeissa.</p>
Lue lisää

Johdon assistenttien ja osaamisaluesihteereiden yhteystiedot

Voit olla johtoryhmän jäseniin yhteydessä myös johdon assistenttien ja osaamisaluesihteereiden kautta.

Heidi Varjus

Johdon assistentti
+358 44 710 3432 heidi.varjus@samk.fi
Johdon assitentti – Rehtori toimitusjohtaja Jari Multisilta
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Rehtori
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
Lue lisää

Tiina Laurén

Johdon assistentti
+358 44 710 3441 tiina.lauren@samk.fi
Johdon assistentti – Opetuksen vararehtori Timo Mattila
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
Lue lisää

Maria Vainionpää

Osaamisaluesihteeri
+358 50 413 5140 maria.vainionpaa@samk.fi
Osaamialuesihteeri – Hyvinvointi ja terveys
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
HYVO toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
Lue lisää

Anu Hakkarainen

Osaamisaluesihteeri
+358 44 710 3500 anu.hakkarainen@samk.fi
Osaamisaluesihteeri – Logistiikka ja meriteknologia
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
LOME toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma
Lue lisää

Liisa Suominen

Osaamisaluesihteeri
+358 44 710 6110 liisa.suominen@samk.fi
Osaamisaluesihteeri – Palveluliiketoiminta
Vastuualueyksikkö
Palveluliiketoiminta
Toimintayksikkö
PATA toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
Lue lisää

Kaisa Urponen

Osaamisaluesihteeri
+358 50 432 5276 kaisa.urponen@samk.fi
Teknologia
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
TECH toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori
Lue lisää

Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä: Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin kaksi jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin yhden jäsenen sekä elinkeinoelämän edustajat yhdessä yhden jäsenen. Ammattikorkeakouluyhteisöstä hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä, yksi henkilökunnan valitsemana ja yksi opiskelijoiden valitsemana. Rehtori, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja, toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

 • Kaarina Ranne (Pori), puheenjohtaja
 • Marika Leppänen (Rauma), varapuheenjohtaja
 • Jukka Hurrila (Elinkeinoelämä (Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan yrittäjät)
 • Katri Kujanpää (Kankaanpää)
 • Henna Nordman (SAMK)
 • Vesa Rosenqvist (SAMK)
 • Tapio Rosnell (Pori)
 • Anni Tormas (Huittinen)
 • Pekka Wallenius (Rauma)

Omistajat

Pori 50,04 %, Rauma 23,42 %, Kankaanpää 2,34 %, Huittinen 5,46 %; Eurajoki, Eura, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Säkylä, Ulvila ja Uusikaupunki sekä Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät kukin 1,56 %.

Neuvottelukunnat

SAMKin tutkinto-ohjelmakohtaiset neuvottelukunnat välittävät työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä TKI-toiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti. SAMKin lähes 20 neuvottelukuntaa koostuvat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi työelämän edustajista, joista osa on SAMKin alumneja. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli opetussuunnitelmien kehittämisessä ja työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa sekä SAMKin ja työelämän jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Muut sisäiset toimielimet

SAMKissa toimii lukuisa joukko myös muita sisäisiä toimielimiä työryhmistä lautakuntiin. Vakiintuneita toimielimiä ovat:

 • Koulutustoimikunta
 • Opiskelijavalintalautakunta
 • Tutkintolautakunta
 • YT-neuvottelukunta
Kolme henkilöä seisoo sinisen seinän vieressä.

Katse tulevaisuuteen

Olemme yli 6700 opiskelijan ja yli 500 työntekijän monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Visiomme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy.
Tietoa meistä