SAMKin logo näkyy rakennuksen seinässä

Organisaatio ja johto

Johtoryhmä, hallitus, omistajat ja muu organisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on hallitus. Perustoiminnot eli koulutus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille.

SAMKin organisaatio

SAMKin matriisityyppinen organisaatio koostuu neljästä osaamisalueesta:

 • hyvinvointi ja terveys
 • logistiikka ja meriteknologia
 • palveluliiketoiminta
 • teknologia

Rehtorin toimistoon kuuluvat viestintäpalvelut ja laatupalvelut.

Opetuksen vararehtorin toimistoon kuuluvat opiskelija-, kansainvälisyys-, opetus- ja kirjastopalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut.

Tutkimuksen vararehtorin toimistoon kuuluvat tutkimus ja yrittäjyys, hankesuunnittelu, tapahtumapalvelut sekä ICT- ja digitaaliset palvelut.

Talous- ja hallintojohtajan toimistoon kuuluvat talous- ja hallintopalvelut, hankepalvelut, kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut sekä henkilöstöpalvelut.

SAMKin organisaatio kuvattuna graafina: hallitus, rehtori, osaamisalueet sekä läpileikkaavat toiminnot.

Rehtori ja johtoryhmä

SAMKin operatiivista toimintaa johtaa rehtori, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Rehtorilla on tukenaan johtoryhmä, johon kuuluvat vararehtorit, osaamisalueiden johtajat, talous- ja hallintojohtaja, viestintä- ja markkinointipäällikkö sekä erityisasiantuntija (Digivisio 2030).

Johdon assistenttien ja osaamisalueiden sihteerien yhteystiedot löydät johtoryhmän jäsenten jälkeen.

Jari Multisilta

Rehtori, toimitusjohtaja
+358 44 710 3410 jari.multisilta@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Rehtorin toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Tekniikan tohtori Jari Multisilta aloitti SAMKin rehtorina ja toimitusjohtajana syksyllä 2018. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Porin yliopistokeskuksen johtajana (marraskuusta 2014 alkaen) ja Tampereen teknillisen yliopiston professorina (vuodesta 2001 alkaen). Hän on ollut myös Helsingin yliopiston oppimisen tutkimukseen liittyvän Cicero Learning -verkoston johtaja vuosina 2011–2014. Multisilta on ollut vierailevana tutkijana eri jaksoissa Stanfordin yliopistossa yhteensä puolitoista vuotta ja Nokia Research Centerissä kaksi vuotta. Hänen tutkimusalansa on oppimisteknologia.

Timo Mattila

Vararehtori
+358 44 710 6350 timo.mattila@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opetuksen vararehtorin toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Cimmo Nurmi

Vararehtori
+358 44 710 3371 cimmo.nurmi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Tutkimuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Tutkimuksen vararehtorin toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Osaamiset:

– johtaminen

– yrittäjyys

– optimointi

– algoritmit

– tekoäly

– laskennallinen älykkyys

– data-analytiikka

– sovellettu matematiikka

Tutkinnot:

– tohtori (sovellettu matematiikka)

– dosentti (laskennallinen älykkyys)

Julkaisut:

– https://web.samk.fi/public/tkiy/Publications.pdf

ORCID 0000-0001-8278-9874

Tommi Tamminen

Talous- ja hallintojohtaja
+358 44 710 3015 tommi.tamminen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Toimintayksikkö
Talous- ja hallintopalveluiden toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Jari Iisakkala

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3801 jari.iisakkala@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Palveluliiketoiminta
Toimintayksikkö
Palveluliiketoiminta toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Hallintotieteiden lisensiaatti Jari Iisakkala on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2007 Liiketoiminnan, matkailun ja kulttuurin toimialajohtajana, Korkeakoulupalvelujen johtajana, Digitaalisten palveluiden päällikkönä sekä Palveluliiketoiminnan osaamisaluejohtajana. Hänellä on kokemusta usean yrityksen hallitustyöskentelystä ja hän on toiminut ennen SAMKiin tuloaan myös mm. Tampereen yliopiston tutkijana, Porin kaupungin elinkeinojohtajana sekä valmennusalan yrittäjänä.

Tiina Savola

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3882 tiina.savola@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
Hyvinvointi ja terveys toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Heikki Haaparanta

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3986 heikki.haaparanta@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
Teknologia toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Riitta Tempakka

Osaamisaluejohtaja
+358 44 710 3639 riitta.tempakka@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Logistiikka ja meriteknologia toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma

Diplomi-insinööri, MBA Riitta Tempakka on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2008 lähtien lehtorina, tiimivastaavana ja tutkimusryhmän vetäjänä. Hän on aiemmin työskennellyt yksityisellä sektorilla mm. tutkimusinsinöörin, informaatikon ja tuotepäällikön tehtävissä.

Jani Wahlman

Viestintä- ja markkinointipäällikkö
+358 44 710 3987 jani.wahlman@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Viestintäpalvelut
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Toimin SAMKissa viestintä- ja markkinointitiimin esihenkilönä ja johdan viestintäpalveluita. Koulutukseltani olen KTM, FM ja liiketalouden tradenomi. Olen mukana lisäksi ainakin seuraavissa työryhmissä: koulutusvientitiimi, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmä, monimuotoinen SAMK -kehittämisryhmä sekä Digivisio-muutosohjelman ohjausryhmä.

Toimin myös Satakunnan korkean teknologian säätiön asiamiehenä.

Katja Lempinen

Erityisasiantuntija
+358 44 710 3323 katja.lempinen@samk.fi
Digivisio2030, ma 31.8.2024 asti
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Rehtorin toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Johtoryhmän jäsen
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Filosofian maisteri (kemia) Katja Lempinen on työskennellyt SAMKissa yli 20 vuoden ajan, viimeksi digitaalisen opetuksen päällikkönä ja verkko-opetuksen koordinaattorina. Aiemmin hän on toiminut mm. informaatikkona ja erilaisissa verkko-opetukseen liittyvissä kehittämistehtävissä ja -hankkeissa.

Johdon assistenttien ja osaamisaluesihteereiden yhteystiedot

Voit olla johtoryhmän jäseniin yhteydessä myös johdon assistenttien ja osaamisaluesihteereiden kautta.

Heidi Varjus

Johdon assistentti
+358 44 710 3432 heidi.varjus@samk.fi
Johdon assitentti – Rehtori toimitusjohtaja Jari Multisilta
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Rehtorin toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Tiina Laurén

Johdon assistentti
+358 44 710 3441 tiina.lauren@samk.fi
Johdon assistentti – Opetuksen vararehtori Timo Mattila
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opetuksen vararehtorin toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Maria Vainionpää

Osaamisaluesihteeri
+358 50 413 5140 maria.vainionpaa@samk.fi
Osaamialuesihteeri – Hyvinvointi ja terveys
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
Hyvinvointi ja terveys toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Anu Hakkarainen

Osaamisaluesihteeri
+358 44 710 3500 anu.hakkarainen@samk.fi
Osaamisaluesihteeri – Logistiikka ja meriteknologia
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Logistiikka ja meriteknologia toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma

Liisa Suominen

Osaamisaluesihteeri
+358 44 710 6110 liisa.suominen@samk.fi
Osaamisaluesihteeri – Palveluliiketoiminta
Vastuualueyksikkö
Palveluliiketoiminta
Toimintayksikkö
Palveluliiketoiminta toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Kaisa Urponen

Osaamisaluesihteeri
+358 50 432 5276 kaisa.urponen@samk.fi
Teknologia
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
Teknologia toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä: Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin kaksi jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin yhden jäsenen sekä elinkeinoelämän edustajat yhdessä yhden jäsenen. Ammattikorkeakouluyhteisöstä hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä, yksi henkilökunnan valitsemana ja yksi opiskelijoiden valitsemana. Rehtori, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja, toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

 • Kaarina Ranne (Pori), puheenjohtaja
 • Marika Leppänen (Rauma), varapuheenjohtaja
 • Jukka Hurrila (Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan yrittäjät)
 • Heikki Jaakkola ((Kankaanpää)
 • Ari Österlund (SAMK)
 • Vesa Rosenqvist (SAMK)
 • Tapio Rosnell (Pori)
 • Anni Tormas (Huittinen)
 • Pekka Wallenius (Rauma)

Omistajat

Pori 50,04 %, Rauma 23,42 %, Kankaanpää 2,34 %, Huittinen 5,46 %; Eurajoki, Eura, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Säkylä, Ulvila ja Uusikaupunki sekä Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät kukin 1,56 %.

Neuvottelukunnat

SAMKin tutkinto-ohjelmakohtaiset neuvottelukunnat välittävät työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä TKI-toiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti. SAMKin lähes 20 neuvottelukuntaa koostuvat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi työelämän edustajista, joista osa on SAMKin alumneja. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli opetussuunnitelmien kehittämisessä ja työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa sekä SAMKin ja työelämän jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Muut sisäiset toimielimet

SAMKissa toimii lukuisa joukko myös muita sisäisiä toimielimiä työryhmistä lautakuntiin. Vakiintuneita toimielimiä ovat:

 • Koulutustoimikunta
 • Opiskelijavalintalautakunta
 • Tutkintolautakunta
 • YT-neuvottelukunta
Kolme henkilöä seisoo sinisen seinän vieressä.

Katse tulevaisuuteen

Olemme yli 7400 opiskelijan ja lähes 600 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu.
Tietoa meistä