Turvallisuus

Tietoa varautumisesta ja toimintasuunnitelmia eri tilanteisiin SAMKissa

Turvallisuus on kiinteä osa kaikkea toimintaa SAMKissa. Turvallisuuden huomioiminen on osa meidän kaikkien arkipäivän normaalia toimintaa. Koulutamme ja rohkaisemme yhteisöämme osallistumaan aktiivisesti turvallisuuden ylläpitämiseen ja siten turvallisuuskulttuurin edistämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen SAMKilla voi keskittyä opiskeluun ja työskentelyyn turvallisessa ympäristössä.

Turvallisuustoiminta ja toimintaohjeet

Turvallisuuteen ja kriisitilanteisiin liittyvät suunnitelmat ja ohjeet ovat:

 • Turvallisuuden varmistamisessa tärkeintä on riskien tunnistaminen ja niiden ennakointi. Siksi on erityisen tärkeää, että pienetkin turvallisuuteen liittyvät puutteet ja ongelmat tunnistetaan ja korjataan mahdollisimman pian. Jokainen yhteisön jäsen voi edistää turvallisuutta ilmoittamalla havainnoistaan ja ideoimalla parannuksia.Mikäli havaitset opiskelu- tai työskentelytilanteessa turvallisuuspuutteita, sinulle sattuu läheltä piti- tai uhkatilanne, tai koet esimerkiksi häirintää tai epäasiallista käytöstä, tulee siitä ilmoittaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi ja vastaavan toistumisen välttämiseksi.
 • Meillä kaikilla on velvollisuus omalla toiminnallamme edistää turvallisuuden säilymistä, ilmoittaa vaara-, uhka- ja onnettomuustilanteista ja ryhtyä tarvittaessa torjunta- ja pelastustoimiin. Jokaisen ammattikorkeakoulun yhteisöön kuuluvan tulee tietää, mitkä ovat hänen välittömät tehtävänsä turvallisuuspoikkeamatilanteissa. Kullakin SAMKin kampuksella noudatetaan lisäksi kiinteistön omia turvallisuuteen liittyviä ohjeita.
 • Valmiussuunnitelma (Oivassa ja Intossa)
 • Kriisitoimintaohje (Oivassa ja Intossa, sisältää myös kriisitiedotussuunnitelman)
 • Pelastussuunnitelma (kampuskohtaiset suunnitelmat)

Yleinen järjestys

Yleiseen järjestykseen liittyviä, kaikkia koskevia asioita ovat (kuvaukset tarkemmin Oivassa ja Intossa):

 • Henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä uhkaavissa vaaratilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.
 • Omaisuusrikoksissa tee rikosilmoitus poliisille ja ota yhteyttä omaan vakuutusyhtiöösi asiasta. Ilmoita tapahtuneesta välittömästi myös kampuksen vahtimestareille, mahdollisten lisävahinkojen estämiseksi.
 • Hälytysjärjestelmä
 • Järjestyssäännöt
 • Päihdeohjelma

Sisäiset turvallisuussuunnitelmat ja toimintaohjeet

Lisätietoa SAMKin valmiussuunnitelmista, poikkeustilanne ja kriisitoimintaohjeista. Kampuskohtaiset pelastussuunnitelmat löydät täältä

SAMK mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa

SAMK on mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa. Kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Julistautuminen on myös merkki opiskelijoille, työntekijöille, työnhakijoille ja muille sidosryhmille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Turvallisuusriskistä ilmoittaminen

Mikäli havaitset kampuksella turvallisuusriskin tai teet muun turvallisuushavainnon, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta välittömästi turvallisuushavaintolomakkeella. Ilmoittaessasi havainnosta, varmistathan, että annat mahdollisimman tarkat tiedot havaitsemastasi tilanteesta. Tämä auttaa meitä arvioimaan tilanteen vakavuutta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kiireellisissä tilanteissa, joissa turvallisuusriski vaatii nopeaa reagointia, suosittelemme ottamaan suoraan yhteyttä kampuksen vahtimestareihin, tai tilanteen niin vaatiessa hätänumeroon.

Ilmoituskanava – Whistleblower

Lainsäädännön edellyttämän ilmoituskanavan kautta SAMKin nykyiset tai entiset työntekijät, työnhakijat, hallituksen jäsenet, harjoittelijat tai ammatinharjoittajat voivat tehdä ilmoituksen työssään havaitsemastaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että organisaatiossa on tapahtunut rikos tai väärinkäytös tai muu arvojemme vastainen toiminta.

Tietoturva ja tietosuoja

Tärkeä osa SAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden turvallisuutta ovat tietoturva ja tietosuoja. Tietosuojakäytännöt on kuvattu tietosuojasivulla.

Hätäilmoitusohje

Jos havaitset vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoita asiasta välittömästi kampuksen vahtimestarille tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle.

Osoite, jonka annat 112:een

 • Pori: Satakunnankatu 23
 • Rauma: Satamakatu 26 (Kanali) tai Suojantie 2 (Merimäki)
 • Kankaanpää: Paasikivenkatu 25
 • Kuninkainen: Risto Rytin katu 70

Vahtimestarien yhteystiedot

Lisätietoja

Tero Hämäläinen

Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö
+358 44 710 3210 tero.hamalainen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Toimintayksikkö
Kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Vastaan SAMKin kiinteistö- ja turvallisuuspalveluista sekä SAMKin tapahtumapalveluista.

Olen mukana Monimuotoinen SAMK- kehittämistyöryhmässä sekä SAMKin Kestävä kehitys ja Vastuullisuus -työryhmässä sekä tämän myötä Arenen hiilijalanjälkilaskenta-ryhmässä.

Lisäksi edustan SAMKia AMK-turvallisuusverkossa sekä toimin ko. verkoston työvaliokunnassa.

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@samk.fi

SAMKissa on nimetty tietosuojavastaava. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa henkilötietojasi koskevissa asioissa.