Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteemme


Satakunnan ammattikorkeakoulun neljä lupausta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tiellä:

 1. Korkeakouluyhteisömme on vastuullinen ja edistää kestävää kehitystä
 2. Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä
 3. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme tuottaa ratkaisuja kestävyyshaasteisiin
 4. Olemme hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä

Kestävää kehitystä ja vastuullisuutta jo yli 10 vuotta


SAMKissa on tehty kestävän kehityksen edistämiseksi pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä jo 10 vuotta. SAMKin ensimmäinen kestävän kehityksen toimenpideohjelma lanseerattiin vuonna 2012.

SAMK on allekirjoittanut oman ympäristöpolitiikan ja liittynyt Porin kaupungin ilmastokumppaniksi. Porin kaupungin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun välinen ilmastositoumus allekirjoitettiin vuonna 2017. SAMK-kampus Porin katolla on aurinkosähköjärjestelmiä, joiden yhteisteho on noin 30 kW. Järjestelmät ovat sekä opetus- että tutkimuskäytössä.

SAMKin strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Kestävyys ja vastuullisuus läpileikkaavat strategian ja kaiken toiminnan. Vastuullisuus näkyy korkeakouluyhteisön arvoissa ja toiminnassa yhä vahvemmin. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

SAMKin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma on luotu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijajärjestö SAMMAKKOn kanssa. Ohjelman toimenpiteillä ohjataan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämistä SAMKissa. Työ on jatkuvaa ja kehitystoimia tehdään askel kerrallaan. Ohjelmaan nostetaan uusia tavoitteita jatkuvan seurannan mukaisesti. Ohjelma toimenpiteitä seurataan vuosittain johdon katselmuksessa.

Vastuullisuus tarkoittaa ammattikorkeakoululle sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmä

SAMKissa toimii kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmä. Ryhmän tehtävänä on:

 • Seurata ja tarvittaessa päivittää SAMKin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa
 • Varmistaa, että opiskelijat ja henkilökunta saavat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista
 • Seurata
  • kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteutumista SAMKin strategiassa,
  • miten TKI-toiminnassa vastataan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen,
  • miten SAMK toimii vastuullisena taloustoimijana ja sijoittajana sekä
  • SAMKin hiilineutraalisuuden toteutumista vuoteen 2030 mennessä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Lue lisää aiheesta
Tutkimuspäivien tunnelmaa

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2023 vahvistivat tulevaisuuden oppimista ja kestävyysosaamista

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2023 järjestettiin menestyksekkäästi Porissa 2.–3. marraskuuta. Tapahtuman teemana oli tulevaisuuden oppiminen ja kestävyysosaamisen vahvistaminen tutkimusyhteistyön avulla.

Aurinkoseurain Porin kampuksen pihassa.

SAMKissa uusi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

SAMKin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma on julkaistu. Kyseiseen teemaan liittyvät asiat eivät ole SAMKissa uusia, ensimmäinen toimenpideohjelma lanseerattiin jo vuonna 2012.

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista.

Kolme henkilöä seisoo sinisen seinän vieressä.

Katse tulevaisuuteen

Olemme yli 7400 opiskelijan ja lähes 600 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu.
Tietoa meistä