Kuva merenkulun opiskelijasta.

Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus

SAMKista valmistuneet merikapteenit ovat kysyttyjä maailman merillä. Oletko yksi heistä?

Merikapteenin tutkinto-ohjelma valmistaa sinut toimimaan päällikkönä, joka huolehtii aluksesta, sen kuljettamisesta ja lastin toimittamisesta perille. Opit mm. navigointia, merimiestaitoja, laivateknologiaa ja lastinkäsittelyä. Merkittävä osa opinnoista on ohjattua harjoittelua kauppa-aluksilla sekä tilanneharjoittelua simulaattorissa.

Tutkinnon nimi

Merikapteeni (AMK)

Koulutusala

Merenkulku

Opiskelumuoto

Päivätoteutus

Opiskelukieli

Suomi

Laajuus

270 opintopistettä

Hakuaika

13.3. - 27.3.2024

Opinnot alkavat

Syksy 2024

Suorituspaikka

Rauma

Kesto

4 vuotta 6 kuukautta

Aloituspaikat

25

Valintatapa

Todistusvalinta, AMK-valintakoe, Soveltuvuuskoe

Koulutuksen kuvaus

Mitä opintosi sisältävät?

 

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä työympäristöstä? Merikapteenin koulutus antaa mahdollisuuden kansainväliselle uralle sekä tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä. Koulutus pitää sisällään sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Koulutuksessa saat perusvalmiudet navigoinnista, lastinkäsittelystä sekä aluksen operoinnista. Voit lukea lisää tutkinnon sisällöstä opintosuunnitelmasta.

Terveydentilan vaatimukset

Merenkulkualan opintoihin hakeutuvan henkilön terveydentila ja toimintakyky arvioidaan alan säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelija esittää korkeakoululle merimieslääkärintodistuksensa.

Laivaväen lääkärintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta. Lääkärintarkastuksen välillisenä tavoitteena on pyrkiä varmistamaan se, että ammattiin soveltumattomat henkilöt eivät lähtisi merille tai kouluttautuisi ammattiin, jossa eivät kuitenkaan voisi toimia.

Laivaväen lääkärintarkistuksista annettu laki (1171/2010) (1171/2010) edellyttää, ettei merialalla toimivalla ole sellaista vikaa, vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään. Hän ei saa sairastaa tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan laivatyön johdosta tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden. Laivaväen näkö- ja kuulokyvyn sekä värinäön tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (224/2013) vaatimukset.

Normaalien työtehtävien lisäksi henkilön tulee pystyä huolehtimaan poikkeustilanteiden hoitamisesta (tulipalo aluksella ja pelastautuminen). Raajojen normaali toimivuus, kyky liikkua portaissa sekä tehdä keskiraskasta ruumiillista työtä ovat perusvaatimuksia. Henkilöllä ei saa olla sairautta, joka pahentuu valvomisen, epäsäännöllisen työrytmin ja poikkeavan fyysisen tai psyykkisen kuormituksen johdosta tai joka vaatii kurissa pysyäkseen säännöllistä lääkehoitoa.

Terveydelliset tekijät voivat muodostaa esteen merenkulkualan opiskelijaksi hyväksymiselle. Terveydellisiä esteitä voivat olla mm.

  • liikuntaelimistön tai hermoston sairaus tai vamma
  • vika tai vamma, joka vaikeuttaa puhumista tai kuulemista taikka kuullun ymmärtämistä
  • tasapainohäiriö
  • epilepsia
  • insuliinihoitoinen diabetes
  • kohtauksellinen, toimintakykyyn vaikuttava sairaus
  • vakava mielenterveyshäiriö kuten masennus, psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • yleisvaarallinen tartuntatauti.

Lisätietoja terveysvaatimuksista on Työterveyslaitoksen sivuilla.

Opetussuunnitelma Linkki avautuu uuteen välilehteen

Uramahdollisuudet

Mikä kiinnostaa eniten? Suuntaa opintojasi

Merikapteenin koulutuksella voi työskennellä varsinaisen laivapalveluksen lisäksi esim. satamien organisaatioissa, varustamoiden maaorganisaatioissa, telakoilla, logistiikkaorganisaatioissa, vakuutusyhtiöissä, luokituslaitoksissa, Traficomin merenkuluntarkastajana sekä luotsina. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Yhteyshenkilö

Jarmo Teränen

Senior Lecturer
+358 44 710 3679 jarmo.teranen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Logistics and Maritime Technology
Toimintayksikkö
Technology and Maritime Management
Tiimi
Maritime
Toimipaikka
SAMK Campus Rauma (Merimäki)
Lue lisää

Ninna Roos

Senior Lecturer
+358 44 710 3681 ninna.roos@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Logistics and Maritime Technology
Toimintayksikkö
Technology and Maritime Management
Tiimi
Maritime
Toimipaikka
SAMK Campus Rauma (Merimäki)
Lue lisää

Opiskelu- ja uratarinat

Fiia Erkkilä laivan kannella.

Opiskelijamme työllistyvät: Fiia valmistui merikapteeniksi ja nauttii työskentelystä laivoilla

Alun perin Kaarinasta kotoisin oleva Fiia Erkkilä valmistui kesäkuun alussa merikapteeniksi (AMK). Meri on ollut hänelle lapsesta alkaen tuttu elementti.

Kanerva Myllynen vaakakuva

Ystävän ehdotus sai Kanervan hakemaan merikapteeniopintoihin

Ystävän heittämä ehdotus muutti Kanerva Myllysen koulutusvalinnan. Aikaisemmin hänellä ei ollut käynyt mielessäkään, että merellä liikkumisesta voisi tehdä työn, vaikka hän oli purjehtinut koko ikänsä. Nyt Kanerva opiskelee ensimmäistä vuotta merikapteeniksi, ja opiskelu on ollut mielenkiintoista ja innostavaa.

Etualalla laivan komentosillalla olevia mittaristoja. Taustalla kaunis auringonlasku merellä.

Merikapteenin opinnot veivät yliperämiehen tehtäviin

Joonas Strang valmistui SAMKista merikapteeniksi joulukuussa 2019 ja työskentelee tällä hetkellä yliperämiehenä merellä Saksan pohjoisrannikolla.

Kuva kahdesta opiskelijasta.

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!
Hakeminen