Lähikuva naisesta, jolla on päässään aivosähkökäyrää lukeva pipo.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Inhimillistä teknologiaa sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet huomioiden

Hyvinvointi- ja terveysteknologian tutkimuksemme on monitieteistä vuoropuhelua. Sen tavoitteena on tutkia ja kehittää yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistäviä ratkaisuja teknologian avulla. Toimintamme keskiössä ovat ihminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja yhteistyö.
Nainen ohjaa miestä, jolla on päällään exoskelenton-kuntoutusrobotti.

RoboAI Health tutkimuskokonaisuus

Olemme SAMKissa koonneet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tutkimuskeskuksiksi. Hyvinvointi- ja terveysteknologia on yksi näistä tutkimusaloista. Hyvinvointi- ja terveysteknologian tutkimustyö keskittyy SAMKin ja Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiseen RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskukseen. Kutsumme tutkimuskokonaisuutta nimellä RoboAI Health.

Emfit vuodemonitori.

Näiden teemojen parissa työskentelemme:

  • Käyttäjälähtöinen teknologiaratkaisujen (automaatio ja robotiikka, mobiili- ja peliteknologia, 3D-suunnittelu ja -tulostus, tekoäly, data-analytiikka) kehittäminen.
  • Palvelumuotoilu ja teknologian jalkauttaminen.
  • Terveysdatan toisiokäytön edistäminen ja tietoaltaan hyödyntäminen.
  • Vaikutusten seuranta (terveys & hyvinvointi, elämänlaatu, kustannukset) sekä käyttäjä- ja käytettävyystutkimus.
  • Toimialarajat ylittävä osaamisen- ja tiedonsiirto.
Mobiilirobotti avustaa hoitajaa työssään.

Projektit

Monipuoliset tutkimusprojektimme edistävät alan kehitystä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hyvinvointianalytiikassa tehostetaan terveydenhuoltoa asiakaslähtöisesti tietojen hyödyntämisen avulla. Hyvinvointiteknologian painopiste on toimintakykyrajoitteisten henkilöiden arkea helpottavien ratkaisujen kehittämisessä. Tarjoamme hyvinvointi- ja terveysteknologian testaus- ja tutkimuspalveluita yrityksille ja sote-toimijoille Satakunta Testbed -toiminnan kautta.

Lue lisää projekteistamme!

Vieraile tutkimuskeskuksen sivuilla

Tutustu hyvinvointi- ja terveysteknologian tutkimukseen tarkemmin RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen omilla verkkosivulla. Kutsumme tutkimuskokonaisuutta nimellä RoboAI Health.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus Linkki avautuu uuteen välilehteen

Tutustu RoboAI:n uusimpiin hankkeisiin

Samankaltaisia hankkeita

Kyberturvaa Satakunnan teollisuuteen (Kytee)

Tutkimuskeskus: RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus
Hankkeen tila: Käynnissä

RoboFleet - Mobiilirobottien ja eksoskeletonien muodostamien parvien tehokas hyödyntäminen (investointihanke)

Tutkimuskeskus: RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus
Hankkeen tila: Käynnissä

RoboFleet - Mobiilirobottien ja eksoskeletonien muodostamien parvien tehokas hyödyntäminen (kehittämishanke)

Tutkimuskeskus: RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus
Hankkeen tila: Käynnissä