Avoin tiede ja opetus

Avoimen tieteen ja opetuksen toimintakulttuuri

SAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja opetuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista.

Avoin tiede ja opetus SAMKissa

Olemme SAMKissa sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä tukemaan toimillamme oppimisen avoimuutta. Noudatamme eettisiä periaatteita ja asiaankuuluvaa kansallista, EU:n ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä Suomen kansallisen tutkimuksen luotettavuuslautakunnan (TENK) periaatteita, joilla varmistetaan vapaaehtoinen osallistuminen, tiedottaminen, luottamuksellisuus ja tietosuoja. SAMK toteuttaa tutkimusta CoARA-suunnitelmansa mukaisesti. Avoin tiede, avoin julkaiseminen ja avoimet aineistot sekä oppimateriaalit ovat TKI-toiminnan ja opetuksen keskiössä.

Periaatteemme on, että tuomme tutkimuspalvelut, tutkimusympäristöt (infrat), tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulokset kaikkien saataville. Tuemme opetuksen avoimuutta lisäämällä avointen oppimateriaalien käyttöä ja tuottamalla avoimia oppimateriaaleja. Tutkimushankkeissa tehdään aineistonhallintasuunnitelma, jossa käsitellään tutkimusaineiston saattamista avoimeen käyttöön, luottamuksellisten tietojen suojaamista sekä aineiston tallennusta ja hävittämistä.

Yritysyhteistyön periaatteista on olemassa erillinen toimintaa ohjaava sisäinen dokumentti, jossa kerrotaan TKI-tulosten hyödyntämisestä, innovaatioiden kaupallistamisesta sekä sopimusmenettelyistä.

TKI-toimintamme ei kilpaile alueen pk‐yritysten palvelujen kanssa. Harjoitamme avointa innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on siirtää TKI‐toiminnan tulokset mahdollisimman tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi. TKI‐toiminnan tulokset, joihin ei liity suojattavia IPR‐oikeuksia tai liikesalaisuuksia, saatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mahdollisimman laajaan jakeluun. SAMKin tutkimustulokset julkaistaan pääsääntöisesti ja mahdollisuuksien mukaan avoimissa kirjoittajamaksuttomissa julkaisukanavissa. Aineistojen ja tulosten sekä opetuksessa oppimateriaalin julkaisemisessa huomioidaan kansalliset suositukset avoimesta julkaisemisesta ja tekijänoikeuksista.

Avoimen TKI:n ja opetuksen palvelut

SAMKin avoimen tieteen työryhmän tehtävänä on toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja tuottaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen SAMKissa. Palvelut on tarkoitettu SAMKin henkilökunnalle ja opiskelijoille. Palvelun tuotantoon osallistuvat yksiköt ja vastuualueet:

  • Kirjastopalvelut (avoin julkaiseminen, julkaisusarjat, julkaisurekisteri, rinnakkaistallennus, aineistojen kuvailu) julkaisurekisteri@samk.fi
  • ICT- ja digitaaliset palvelut (datan tallennus, tietosuoja)
  • Viestintäpalvelut (blogit, sisäinen viestintä, tutkimusuutiset)
  • TKI-palvelut (sopimukset, tekijänoikeudet, tutkimusetiikka, aineistonhallinta)
  • Osaamisalueet (avoimet oppimateriaalit)
  • Talous- ja hallintopalvelut (arkistointi, asiakirjojen hallinta)

SAMKin henkilöstö saa lisätietoja avoimeen tieteeseen ja vastuulliseen arviointiin liittyvissä kysymyksissä tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmelta ja sähköpostilla osoitteesta aineistonhallinta@samk.fi

SAMK on mukana avoimen TKI:n ja oppimisen verkostossa, joka tukee siirtymistä kohti avoimempaa toimintakulttuuria.

SAMK on mukana ammattikorkeakoulujen Avoin TKIO-verkostossa.