Avoin tiede ja opetus

Avoimen tieteen ja opetuksen toimintakulttuuri

SAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja opetuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista.

Avoin tiede ja opetus SAMKissa

Olemme SAMKissa sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä tukee toimillaan oppimisen avoimuutta. SAMKin strategiassa avoin tiede, avoin julkaiseminen ja avoimet aineistot sekä oppimateriaalit ovat TKI-toiminnan ja opetuksen keskiössä.

Periaatteemme on, että tuomme tutkimuspalvelut, tutkimusympäristöt (infrat), tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulokset kaikkien saataville. Tuemme opetuksen avoimuutta lisäämällä avointen oppimateriaalien käyttöä ja tuottamalla avoimia oppimateriaaleja.

SAMK organisaationa ja henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen julistusta sekä siihen liittyviä linjauksia sekä suosituksia, oppimisen ja oppimateriaalin avoimuuden kansallista linjausta sekä niihin liittyviä suosituksia, hyvää tieteellistä käytäntöä ja hyvää tutkimusetiikkaa. Jokaisessa tutkimushankkeessa tehdään aineistonhallintasuunnitelma, jossa käsitellään tutkimusaineiston saattamista avoimeen käyttöön, luottamuksellisten tietojen suojaamista sekä aineiston tallennusta ja hävittämistä.

SAMKin avoimessa TKI‐toiminnassa emme kilpaile alueen pk‐yritysten palvelujen kanssa. Harjoitamme avointa innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on siirtää TKI‐toiminnan tulokset mahdollisimman tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi. TKI‐toiminnan tulokset, joihin ei liity suojattavia IPR‐oikeuksia tai liikesalaisuuksia, saatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mahdollisimman laajaan jakeluun. SAMKin tutkimustulokset julkaistaan pääsääntöisesti ja mahdollisuuksien mukaan avoimissa kirjoittajamaksuttomissa julkaisukanavissa. SAMKin TKI-toiminnassa aineistojen ja tulosten sekä opetuksessa oppimateriaalin julkaisemisessa huomioidaan kansalliset suositukset avoimesta julkaisemisesta ja tekijänoikeuksista.

Avoimen TKI:n ja opetuksen palvelut

SAMKissa toimii avoimen TKI:n ja opetuksen työryhmä, jonka tehtävänä on avoimen tieteen toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja tuottaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen SAMKissa. Palvelut on tarkoitettu SAMKin henkilökunnalle ja opiskelijoille. Palvelun tuotantoon osallistuvat yksiköt ja vastuualueet:

  • Kirjastopalvelut (julkaisurekisteri, rinnakkaistallennus, aineistojen kuvailu) julkaisurekisteri@samk.fi
  • ICT- ja digitaaliset palvelut (datan tallennus, tietosuoja)
  • Viestintäpalvelut (blogit, sisäinen viestintä, tutkimusuutiset)
  • TKI-palvelut (aineistonhallinta)
  • Osaamisalueet (tekijänoikeudet, tutkimusetiikka, avoimet oppimateriaalit)
  • Avoin julkaiseminen (julkaisusarjat)
  • Talous- ja hallintopalvelut (arkistointi, asiakirjojen hallinta)

SAMKin henkilöstö saa lisätietoja avoimeen tieteeseen tai vastuulliseen arviointiin liittyvissä kysymyksissä tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmelta.

SAMK on mukana OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa, AMKIT – Avoin toimintakulttuuri.