Kuva hoitotyön opiskelijasta.

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Uusi suunta työurallesi? Monimuoto-opiskelu on joustavaa ja soveltuu hyvin myös työssä oleville

Sairaanhoitajana teet ihmisläheistä työtä, jolla on merkitystä: terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja kärsimyksen lievittäminen. Opintojen myötä
kykenet eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Tutkinnon nimi

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Opiskelukieli

Suomi

Laajuus

210 opintopistettä

Hakuaika

28.8. - 11.9.2024

Opinnot alkavat

Kevät 2025

Suorituspaikka

Pori

Kesto

3 vuotta 6 kuukautta

Aloituspaikat

35

Valintatapa

Päivitetään myöhemmin

Koulutuksen kuvaus

Mitä opintosi sisältävät?

Sairaanhoitaja AMK on Valviran laillistama ja rekisteröimä ammattinimike. Sairaanhoitajan koulutus antaa pätevyyden työskennellä asiantuntijana erilaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloilla, erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, yksityisissä ja kolmannen sektorin palveluissa sekä yrittäjänä. Suomalainen sairaanhoitajatutkinto on arvostettu ja se antaa hyvät mahdollisuudet työskennellä ja työllistyä myös kansainvälisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitajalla on monia mahdollisuuksia uralla etenemiseen, esimerkiksi hoitotyön kliininen asiantuntija, hoitotyön johtaja, kouluttaja, tutkija ja kehittäjä. Suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus valita opintojaksoja myös englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta. Hoitotyön tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä opetuksen laatuun. Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus on maan kärkitasoa.

Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoitajakoulutuksessa opiskellaan eettisesti korkeatasoista, näyttöön perustuvaa, laadukasta ja turvallista sekä asiakaslähtöistä terveyden edistämistä ja kliinistä hoitotyötä ja sen kehittämistä monialaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, kriittiseen ajatteluun ja päätöksentekoon, itsenäiseen työskentelyyn ja monialaiseen yhteistyöhön sekä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Voit lukea lisää tutkinnon sisällöstä opintosuunnitelmasta.

Opetussuunitelma Linkki avautuu uuteen välilehteen

Suuntautumisvaihtoehdot

Mikä kiinnostaa eniten? Suuntaa opintojasi

Sairaanhoitajakoulutuksessa pääaine on hoitotyö, joka perustuu hoitotieteeseen. Tutoropettajan ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hän syventää opintojaan opintojen loppuvaiheessa oman kiinnostuksensa mukaan tai valitsemallaan hoitotyön alueella.

Uramahdollisuudet

Mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Sairaanhoitaja voi työllistyä moniin eri paikkoihin ja työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon alueille esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloille, erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin sekä yrittäjäksi. Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet kansainväliselle uralle.

Yhteyshenkilö

Hanna Rautava-Nurmi

Senior Lecturer
+358 44 710 3435 hanna.rautava-nurmi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Health and Welfare
Toimintayksikkö
Nursing
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Lue lisää

Opiskelu- ja uratarinat

Keskustelu Kokeilimossa. Kaksi opiskelijaa haastatteee kokemusasiantuntijaa pöydän ääressä.

Uutta SAMKissa – simulaatioita kokemusasiantuntijan kanssa

SAMKissa on järjestetty tänä keväänä kokemusasiantuntijoiden koulutusta ja simulaatiotilanteita hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoille sekä työelämätoimijoille. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia.

Saara Vuorisalo tutkii sairaanhoitajan puvussa hyllyä sivuttain kameraan.

Hoitoala oli sairaanhoitajaksi opiskelevan Saaran ainoa vaihtoehto

Saara Vuorisalo opiskelee SAMKissa toista vuotta sairaanhoitajaksi. Hän on käynyt aikaisemmin lukion ja jatko-opintoja pohtiessa ainoaksi vaihtoehdoksi nousi hoitoala. Saara kuvailee itseään empaattiseksi ja ihmisläheiseksi, minkä vuoksi kokee sopivansa alalle.

Kuva kahdesta opiskelijasta.

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!
Hakeminen