Kuva hoitotyön opiskelijasta.

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Uusi suunta työurallesi? Monimuoto-opiskelu on joustavaa ja soveltuu hyvin myös työssä oleville

Sairaanhoitajana teet ihmisläheistä työtä, jolla on merkitystä: terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja kärsimyksen lievittäminen. Opintojen myötä
kykenet eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Tutkinnon nimi

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Opiskelukieli

Suomi

Laajuus

210 opintopistettä

Hakuaika

13.3.2024 - 27.3.2024

Opinnot alkavat

Syksy 2024

Suorituspaikka

Pori

Kesto

3 vuotta 6 kuukautta

Aloituspaikat

30

Valintatapa

Valintakurssi

Koulutuksen kuvaus

Mitä opintosi sisältävät?

Sairaanhoitaja AMK on Valviran laillistama ja rekisteröimä ammattinimike. Sairaanhoitajan koulutus antaa pätevyyden työskennellä asiantuntijana erilaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloilla, erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, yksityisissä ja kolmannen sektorin palveluissa sekä yrittäjänä. Suomalainen sairaanhoitajatutkinto on arvostettu ja se antaa hyvät mahdollisuudet työskennellä ja työllistyä myös kansainvälisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitajalla on monia mahdollisuuksia uralla etenemiseen, esimerkiksi hoitotyön kliininen asiantuntija, hoitotyön johtaja, kouluttaja, tutkija ja kehittäjä. Suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus valita opintojaksoja myös englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta. Hoitotyön tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä opetuksen laatuun. Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus on maan kärkitasoa.

Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoitajakoulutuksessa opiskellaan eettisesti korkeatasoista, näyttöön perustuvaa, laadukasta ja turvallista sekä asiakaslähtöistä terveyden edistämistä ja kliinistä hoitotyötä ja sen kehittämistä monialaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, kriittiseen ajatteluun ja päätöksentekoon, itsenäiseen työskentelyyn ja monialaiseen yhteistyöhön sekä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Mikä kiinnostaa eniten? Suuntaa opintojasi

Sairaanhoitajakoulutuksessa pääaine on hoitotyö, joka perustuu hoitotieteeseen. Tutoropettajan ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hän syventää opintojaan opintojen loppuvaiheessa oman kiinnostuksensa mukaan tai valitsemallaan hoitotyön alueella.

Uramahdollisuudet

Mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Sairaanhoitaja voi työllistyä moniin eri paikkoihin ja työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon alueille esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloille, erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin sekä yrittäjäksi. Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet kansainväliselle uralle.

Kuva kahdesta opiskelijasta.

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!
Hakeminen