Visiomme, tehtävämme ja profiilimme

Visiomme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy. Tilastokeskuksen kymmenen vuoden tilastokeskiarvon mukaan meiltä valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista.

Olemme alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.

Maakunnan elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää meiltä laajaa sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta.

Profiloidumme teollisuuskorkeakouluksi. Meillä organisaationa on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

Sloganimme kiteyttää tämän kaiken: Katse tulevaisuuteen.

Tutustu vahvuusaloihimme, läpileikkaaviin vahvuuksiin, nouseviin aloihin sekä strategisiin tavoitteisiin paremmin strategiasivulla.

SAMKin vaikuttavuus vuositasolla

  • Valmistuneista työllistyy Satakuntaan noin 75 %
  • Opinnäytetöiden ja harjoittelujen vaikutus Satakuntaan on noin 450 henkilötyövuotta
  • Täydennyskoulutukseen osallistuu noin 1200 satakuntalaista

SAMK lukuina (2023)

Henkilökunta 591
Liikevaihto 43,8 M€
Julkaisuja 250

Koulutuksia yhteensä 38
Suomenkielisiä 29
Englanninkielisiä 9

Tutkintoja 1232, joista YAMK-tutkintoja 226

Tutkinto-opiskelijoita 7407

Yrityskiihdyttämö
Uusia sopimuksia 47 (yhteensä 806)
Uusia yrityksiä 16 (yhteensä 398)

Avoimen AMKin opiskelijoita 4486

Kansalaisuuksia kampuksilla 101

Kansainvälisiä opiskelijoita kampuksilla 1024

Yhteistyöyrityksiä ja yhteisöjä yli 500

Kansainvälisiä kumppanikorkeakouluja yli 200

Käynnissä olevia hankkeita yhteensä 141
Uusia kotimaisia hankkeita 23
Uusia kansainvälisiä hankkeita 13
Hankkeiden ulkoinen rahoitus 5,6 M€
Käynnissä olevien hankkeiden kokonaisvolyymi 24,2 M€

Paras opetuksen laatu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on vuosien 2010–2021 palautekyselyjen (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, AVOP) keskiarvolla mitattuna Suomen laadukkainta opetusta antava ammattikorkeakoulu. SAMK on sijoittunut vuositasolla neljä kertaa ensimmäiseksi, viimeksi vuonna 2021.

AVOP on palautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Erinomainen työllistyminen opintojen jälkeen

Visionamme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy.

Tilastokeskuksen kymmenen vuoden tilastokeskiarvon mukaan SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista. Työllistymisaste vaihtelee aloittain.

Laajat ristiinopiskeluverkostot

Meillä SAMKissa opiskelija voi suorittaa opintoja toisista korkeakouluista. Olemme mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa. Ristiinopiskeluverkostot ja sopimukset ovat erilaisia ja kattavat opintoja eri laajuisesti. Useat verkostoista keskittyvät tiettyyn koulutusalaan.

Joukko monimuotoisuutta edsutavia opiskelijoita

Yhdenvertaisuus, osallisuus, tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus

Kestävää ja vastuullista tulevaisuutta rakentamassa yli 10 vuotta

Laadukas SAMK

Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää ammattikorkeakoululta jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia.
Laatu

Tutustu TKI-toimintaamme

Teemme yhteistyötä vuositasolla noin 700 yrityksen ja yhteisön kanssa ja siirrämme tuloksia suoraan sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi.
Tutkimus