Visiomme, tehtävämme ja profiilimme

Visiomme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy. Tilastokeskuksen kymmenen vuoden tilastokeskiarvon mukaan meiltä valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista.

Olemme on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.

Maakunnan elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää meiltä laajaa sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta.

Profiloidumme teollisuuskorkeakouluksi. Meillä oranisaationa on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

Sloganimme kiteyttää tämän kaiken: Katse tulevaisuuteen.

Tutustu vahvuusaloihimme, läpileikkaaviin vahvuuksiin, nouseviin aloihin sekä strategisiin tavoitteisiin paremmin strategiasivulla.

SAMKin vaikuttavuus vuositasolla

  • Tutkinto-opiskelijoita 6000 ja avoimen amk:n opiskelijoita 1900
  • Valmistuneista työllistyy Satakuntaan noin 75 %
  • Opinnäytetöiden ja harjoittelujen vaikutus Satakuntaan on noin 450 henkilötyövuotta
  • Ulkomaalaisia opiskelijoita alueella on keskimäärin 300 (yli 76 kansallisuudesta)
  • Täydennyskoulutukseen osallistuu noin 1200 satakuntalaista
  • Yrityksiä ja yhteisöjä on yhteistyössä yli 500
  • Yrityskiihdyttämössä on yli 100 opiskelijayrittäjää ja yrittäjäksi aikovaa
  • SAMK hakee alueelle kansallista ja kansainvälistä rahaa yli 4 miljoonaa euroa

SAMK lukuina (2022)

Henkilökunta 512
Liikevaihto 39,3 M€
Julkaisuja 306

Koulutuksia yhteensä 40
Suomenkielisiä 29
Englanninkielisiä 11

Tutkintoja 1058, joista YAMK-tutkintoja 171

Tutkinto-opiskelijoita 6776

Yrityskiihdyttämö
Uusia sopimuksia 56 (yhteensä 759)
Uusia yrityksiä 22 (yhteensä 381)

Avoimen AMKin opiskelijoita 3572

Kansalaisuuksia kampuksilla 80

Yhteistyöyrityksiä ja yhteisöjä yli 500

Kansainvälisiä kumppanikorkeakouluja yli 200

Käynnissä olevia hankkeita yhteensä 135
Uusia kotimaisia hankkeita 32
Uusia kansainvälisiä hankkeita 10
Hankkeiden ulkoinen rahoitus 4,8 M€
Käynnissä olevien hankkeiden kokonaisvolyymi 15,8 M€

Paras opetuksen laatu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on vuosien 2010–2021 palautekyselyjen (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, AVOP) keskiarvolla mitattuna Suomen laadukkainta opetusta antava ammattikorkeakoulu. SAMK on sijoittunut vuositasolla neljä kertaa ensimmäiseksi, viimeksi vuonna 2021.

AVOP on palautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Erinomainen työllistyminen opintojen jälkeen

Visionamme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy.

Tilastokeskuksen kymmenen vuoden tilastokeskiarvon mukaan SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista. Työllistymisaste vaihtelee aloittain.

Laajat ristiinopiskeluverkostot

Meillä SAMKissa opiskelija voi suorittaa opintoja toisista korkeakouluista. Olemme mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa. Ristiinopiskeluverkostot ja sopimukset ovat erilaisia ja kattavat opintoja eri laajuisesti. Useat verkostoista keskittyvät tiettyyn koulutusalaan.

Joukko monimuotoisuutta edsutavia opiskelijoita

Yhdenvertaisuus, osallisuus, tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus

Kestävää ja vastuullista tulevaisuutta rakentamassa yli 10 vuotta

Laadukas SAMK

Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää ammattikorkeakoululta jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia.
Laatu