Joukko monimuotoisuutta edsutavia opiskelijoita

Monimuotoisuus

Yhdenvertaisuus, osallisuus, tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus

Monimuotoinen SAMK toimii kokoavana käsitteenä yhdenvertaisuutta, osallisuutta, tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsitteleville asioille.

Monimuotoisuuden edistäminen

Edistämme ja hyödynnämme aktiivisesti monimuotoisuutta organisaation sisällä. Monimuotoisuus kattaa erilaisia ulottuvuuksia, kuten sukupuoli, ikä, etninen tausta, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, kulttuuritausta ja muut yksilölliset ominaisuudet. Tunnustamme ja arvostamme ihmisten erilaisia kokemuksia, näkökulmia ja taustoja.

Haluamme SAMKissa rohkaista uteliaisuuteen ja tuoda esiin sekä huomioida erilaiset näkemykset ja ratkaisumahdollisuudet. Monimuotoisuus nähdään voimavarana ja uskomme, että monimuotoisella ja inklusiivisella organisaatiolla on myönteinen vaikutus organisaation maineeseen ja houkuttelevuuteen työpaikkana.

Tarjoamme koulutusta ja lisäämme tietoisuutta monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. SAMKin tavoitteena on lisätä myös työelämän monimuotoisuutta. Työelämässä esiintyvän syrjinnän aktiivinen torjuminen on ihmisoikeuskysymys. Hahmotamme paremmin erilaisten asiakasryhmien tarpeet sekä huomioimme ne palveluissa, tuotteissa ja viestinnässä. Haluamme, että jokaisella on oikeus voida olla työssä omana itsenämme.

Syrjintä- ja häirintätilanteet

SAMKissa on nollatoleranssi kaikkeen häirintään, syrjintään sekä epäasialliseen käytökseen ja näihin tilanteiseen puututaan viipymättä. Selkeät toimintamallit auttavat tarttumaan asiaan ripeästi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Haluamme luoda SAMKiin inklusiivisen ja tasa-arvoisen työympäristön, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja voi ilmaista itseään vapaasti.

Monimuotoinen SAMK -kehittämisryhmä

Kehittämisryhmä tarkastelee ja kehittää SAMKin toimintaa monimuotoisuuden näkökulmasta. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ylläpitää toimenpiteitä ja keskustelua, jotka lisäävät organisaation monimuotoisuutta, sekä antaa tukea organisaation sisällä ratkaisuiden löytämisessä. Myös organisaation ulkopuolisten on mahdollista hyödyntää kehittämisryhmän osaamista.

Yhteystiedot

Kati Karinharju

Lehtori
+358 44 710 3868 kati.karinharju@samk.fi
Esteettömyys ja saavutettavuus
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
Fysioterapia ja johtaminen
Tiimi
Fysioterapia/Physiotherapy -tiimi
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Saara Jäntti

Henkilöstön kehittämispäällikkö
+358 44 710 3212 saara.jantti@samk.fi
Kehittämisryhmän puheenjohtaja
Vastuualueyksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Toimintayksikkö
Henkilöstöpalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Toimin henkilöstön kehittämispäällikkönä ja tehtävänkuvaani kuuluu osaamisen kehittämisen lisäksi rekrytointi, työhyvinvointi ja perehdytysasiat. Lisäksi olen monimuotoinen SAMK -kehittämisryhmän puheenjohtaja.

Jari Lahti

Henkilöstöpäällikkö
+358 44 710 3130 jari.lahti@samk.fi
Työsuojelupäällikkö
Vastuualueyksikkö
Talous- ja hallintopalvelut
Toimintayksikkö
Henkilöstöpalvelut
Muut roolit organisaatiossa
Työsuojelupäällikkö
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Kalle Toivonen

Tuntiopettaja
+358 44 710 3069 kalle.e.toivonen@samk.fi
Työsuojeluvaltuutettu
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Tekniikka ja merenkulku
Tiimi
Tekniikka-tiimi
Muut roolit organisaatiossa
Työsuojeluvaltuutettu
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma
Käsiä yhdessä / Hands together

SAMKin kampukset julistautuvat syrjinnästä vapaiksi alueiksi

SAMKin kampukset Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä julistautuivat syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Kampuksilla vastustetaan syrjintää ja tunnustetaan kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus opiskelijoista henkilökuntaan ja yhteistyökumppaneihin.

Eveliina Salonen istuu pyörätuolissa Porin kampuksen aulassa.

Esteetön kampus ja liiketalouden opinnot ohjasivat Eveliinan Poriin

Eveliina Salonen opiskelee liiketalouden tutkinto-ohjelmassa luovan markkinoinnin suuntautumisessa toista vuotta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään ja uraa voi lähteä kehittämään moneen eri suuntaan.

Kuvakollaasi aistiesteettömistä asumisratkaisuista, joita kirjassa käsitelty.

Onko ympäristösi aisteille kuormittava vai miellyttävä – mitä aistiesteettömyyden hyväksi voi tehdä?

Avoimet oppimisympäristöt, avokonttorit sekä suuret päiväkotiryhmät ovat olleet paljon otsikoissa. Arkemme on täynnä aisteja kuormittavia ympäristöjä – hälyä, visuaalisia elementtejä ja monenlaisia medioita. Aivomme tarvitsevat myös muuta – rauhaa ja palautumista. SAMK julkaisi aiheesta kattavan Aistiesteettömät asumisratkaisut -julkaisun.