Joukko monimuotoisuutta edsutavia opiskelijoita

Monimuotoisuus

Yhdenvertaisuus, osallisuus, tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus

Monimuotoinen SAMK toimii kokoavana käsitteenä yhdenvertaisuutta, osallisuutta, tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsitteleville asioille.

Monimuotoisuuden edistäminen

Edistämme ja hyödynnämme aktiivisesti monimuotoisuutta organisaation sisällä. Monimuotoisuus kattaa erilaisia ulottuvuuksia, kuten sukupuoli, ikä, etninen tausta, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, kulttuuritausta ja muut yksilölliset ominaisuudet. Tunnustamme ja arvostamme ihmisten erilaisia kokemuksia, näkökulmia ja taustoja.

Haluamme SAMKissa rohkaista uteliaisuuteen ja tuoda esiin sekä huomioida erilaiset näkemykset ja ratkaisumahdollisuudet. Monimuotoisuus nähdään voimavarana ja uskomme, että monimuotoisella ja inklusiivisella organisaatiolla on myönteinen vaikutus organisaation maineeseen ja houkuttelevuuteen työpaikkana.

Tarjoamme koulutusta ja lisäämme tietoisuutta monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. SAMKin tavoitteena on lisätä myös työelämän monimuotoisuutta. Työelämässä esiintyvän syrjinnän aktiivinen torjuminen on ihmisoikeuskysymys. Hahmotamme paremmin erilaisten asiakasryhmien tarpeet sekä huomioimme ne palveluissa, tuotteissa ja viestinnässä. Haluamme, että jokaisella on oikeus voida olla työssä omana itsenämme.

Syrjintä- ja häirintätilanteet

Olemme julistautuneet syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

SAMKissa on selkeät mekanismit syrjintä- ja häirintätilanteiden käsittelemiseksi. Ohjeet löytyvät SAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden intraneteistä. Opiskelijakunta SAMMAKKOn häirintäyhdyshenkilöt löytyvät yhdistyksen sivustolta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Haluamme luoda SAMKiin inklusiivisen ja tasa-arvoisen työympäristön, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja voi ilmaista itseään vapaasti.

Monimuoroinen SAMK -kehittämisryhmä

Kehittämisryhmä tarkastelee ja kehittää SAMKin toimintaa monimuotoisuuden näkökulmasta. Meidän tehtävänämme on edistää ja ylläpitää toimenpiteitä ja keskustelua, jotka lisäävät organisaation monimuotoisuutta sekä antaa tukea organisaation sisällä ratkaisuiden löytämisessä. Myös organisaation ulkopuolisten on mahdollista hyödyntää kehittämisryhmän osaamista.

Yhteystiedot

Kati Karinharju

Lehtori
+358 44 710 3868 kati.karinharju@samk.fi
Toimintayksikkö
Fysioterapia ja johtaminen
Tiimi
Fysioterapia/Physiotherapy
Lue lisää
Käsiä yhdessä / Hands together

SAMKin kampukset julistautuvat syrjinnästä vapaiksi alueiksi

SAMKin kampukset Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä julistautuivat syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Kampuksilla vastustetaan syrjintää ja tunnustetaan kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus opiskelijoista henkilökuntaan ja yhteistyökumppaneihin.

Eveliina Salonen istuu pyörätuolissa Porin kampuksen aulassa.

Esteetön kampus ja liiketalouden opinnot ohjasivat Eveliinan Poriin

Eveliina Salonen opiskelee liiketalouden tutkinto-ohjelmassa luovan markkinoinnin suuntautumisessa toista vuotta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään ja uraa voi lähteä kehittämään moneen eri suuntaan.

Kuvakollaasi aistiesteettömistä asumisratkaisuista, joita kirjassa käsitelty.

Onko ympäristösi aisteille kuormittava vai miellyttävä – mitä aistiesteettömyyden hyväksi voi tehdä?

Avoimet oppimisympäristöt, avokonttorit sekä suuret päiväkotiryhmät ovat olleet paljon otsikoissa. Arkemme on täynnä aisteja kuormittavia ympäristöjä – hälyä, visuaalisia elementtejä ja monenlaisia medioita. Aivomme tarvitsevat myös muuta – rauhaa ja palautumista. SAMK julkaisi aiheesta kattavan Aistiesteettömät asumisratkaisut -julkaisun.