Aaltoileva sininen kuvituskuva.

Tutkimus SAMKissa

Vaikuttavaa ja monipuolista tutkimustyötä

SAMK on alueen työelämä-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön kokoava voima ja innovaatio- ja kehittämisverkostojen vetäjä. Teollisuuskorkeakouluna panostamme teollisuuden uudistumista tukevaan tutkimustoimintaan ja maakunnan työvoiman toimintakyvyn vahvistamiseen.

Tutkimustoiminta

Olemme perustaneet SAMKiin kuusi tutkimuskeskusta. Tutkimuskeskusten tehtävä on tukea yrityksiä ja yhteisöjä toiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus keskittyy automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn. RoboAI:n osana toimiva RoboAI Health keskittyy hyvinvointiteknologian ja terveysteknologian tuote- ja palvelukehitykseen. RoboAI Green tukee maakunnan teknologiametalli- ja akkuklusteria. RoboAI-kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Prizztechin kanssa.

Tiedolla johtamisen keskus BIC keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen data-analytiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä.

Merilogistiikan tutkimuskeskus tehostaa logistiikkaketjujen toimintaa, merenkulun turvallisuutta sekä huoltovarmuutta yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimuskeskus WANDER on tutkimuksen ja tuotekehityksen yhteenliittymä, jossa vesi, materiaalit sekä sisätilan hygienia kohtaavat toisensa.

Matkailun kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Keskus aktivoi matkailualan kehittämisyhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita yritystasolta kansainvälisiin verkostoihin.

Ihmisten toimintakyvyn tutkimuskeskus tutkii työikäisten toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä uusista näkökulmista. Tutkimuskeskus vaikuttaa omalla toiminnallaan Satakunnan työvoiman riittävyyden ja hyvinvoinnin haasteisiin tekemällä tutkimustulosten perusteella toimintaehdotuksia.

Resurssiviisaus-tutkimusalueen kattavia teemoja ovat energiatehokkuus, uusiutuva energia, kiertotalous, tuotantotoiminnasta johtuvat päästövaikutukset ja valmistettujen tuotteiden sekä rakennetun ympäristön elinkaaren aikaiset ympäristö vaikutukset.

Ohjeita tutkimusetiikan noudattamisesta

Avoimen tieteen ja opetuksen toimintakulttuuri

Näiden alojen parissa työskentelemme

Tehostamme logistiikkaketjujen toimintaa, merenkulun turvallisuutta sekä huoltovarmuutta

Merilogistiikka