Matkailun kehittäminen Satakunnassa

Kehitämme matkailua rohkaisemalla ja tukemalla matkailuyrittäjiä ja yrittäjistä koostuvia verkostoja liiketoimintansa kehittämisessä. Tarjoamme yrittäjille ja muille alan toimijoille mahdollisuuksia ajankohtaisen liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, verkostoyhteistyöhön ja liiketoiminnan kansainvälistymiseen sekä pääsyn ajankohtaiseen tietoon.

SAMKissa olemme koonneet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaamme tutkimuskeskuksiksi. Matkailun kehittäminen on yksi näistä tutkimusaloista. Matkailun kehittäminen on keskittynyt SAMKin Matkailun kehittämiskeskukseen.

Kaksi lasta ja aikuinen katselemassa alpakoita.

Näiden teemojen parissa työskentelemme:

  • Rohkaisemme yrityksiä toimintansa kestävässä kehittämisessä kohti tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Uudistamme matkailualaa tuottamalla ja levittämällä tutkittua tietoa.
  • Tuemme alan työllisyyttä ja lisäämme alan toimijoiden osaamista.
  • Aktivoimme matkailualan kehittämisyhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita yritystasolta kansainvälisiin verkostoihin.
  • Kansainvälistämme alan yritys- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
  • Pidämme matkailualaa esillä maakunnallisessa päätöksenteossa.

Projektit

Olemme mukana maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa joko projektin vetäjänä tai kumppanina. Toimintamme pääasiallisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. Kohderyhmiimme sisältyvät lisäksi alan kehittäjät, oppilaitokset ja yhdistykset.

Lue lisää projekteistamme!

Vieraile kehittämiskeskuksen sivuilla

Tutustu matkailun kehittämiseen kehittämiskeskuksen omilla verkkosivulla.

Matkailun kehittämiskeskus

Tutustu Matkailun kehittämiskeskuksen uusimpiin hankkeisiin

Samankaltaisia hankkeita

Nature Trails – Satakunnan luontomatkailureittien ja -kohteiden datavaranto

Tutkimuskeskus: Matkailun kehittämiskeskus
Hankkeen tila: Käynnissä

DUALBEL - Promoting Development of Dual Study in Belarusian Higher Education

Tutkimuskeskus: Matkailun kehittämiskeskus
Hankkeen tila: Päättynyt

Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto

Tutkimuskeskus: Matkailun kehittämiskeskus
Hankkeen tila: