Opintojen peruminen tai keskeyttäminen ja koulutusmaksut

Opiskelija pystyy perumaan koulutuspaikkansa kuluitta, jos hän ei ole ottanut koulutuspaikkaa kirjallisesti vastaan.

Opiskelija sitoutuu maksamaan koulutusmaksun henkilökohtaisesti, kun hän on ottanut koulutuspaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnä olevaksi. Hän vastaa koulutusmaksuista henkilökohtaisesti siinäkin tapauksessa, että koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta, peruuttamatta jättämisestä tai keskeyttämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle. Peruminen ja keskeyttäminen tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen koulutuspalvelut.samk@samk.fi

Lisätietoja

Jarna Puro

Opiskelijapalvelusihteeri
0447 10 351 1 jarna.puro@samk.fi
Opiskelijahallintoon ja laskutukseen liittyvät kysymykset
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Jatkuvan oppimisen palvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Tiina Pakkasela

Koulutussuunnittelija
+358 44 710 3236 tiina.pakkasela@samk.fi
Koulutusten sisältöön ja rakenteeseen liittyvät kysymykset
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Jatkuvan oppimisen palvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori