Etsi

Avoin AMK

Avoin AMK on sinun vaihtoehtosi, jos tavoitteenasi on uusi ura, ammattitaidon parantaminen tai myöhemmin suoritettava ammattikorkeakoulututkinto.

Polkuopintohaku 5.–11.12.2016

Hoitotyö, Pori  Hakulomake

Liiketalous, monimuoto-opinnot, Huittinen Hakulomake

HUOM! Hakulomakkeet aukeavat 5.12.2016 klo 9.

Mitä avoin AMK tarjoaa sinulle?

 • Voit valita kiinnostuksesi mukaan eri alojen opintojaksoja riippumatta omasta pohjakoulutuksestasi.
 • Voit halutessasi valita päivään, iltaan tai verkko-opetukseen painottuvia opintojaksoja lähes kaikilta SAMKin koulutusaloilta.
 • Voit keventää tulevaa opiskelukuormaasi: suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea myöhemmin opiskellessasi tutkinto-opiskelijana.
 • Saat suorituksistasi joko erillisen todistuksen tai opintosuoritusotteen..
Opintotarjonta

Meerkado-palvelusta löydät koko Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin tarjonnan.

Ilmoittautuminen

Avoimen AMKin opintojaksoille ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua Meerkado-palvelussa (valitse oikea opintojakso ja ilmoittaudu). Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos Meerkado-koulutuskalenterista ei löydy sopivaa opintojaksoa, voi jättää yhteystietonsa avoimen AMKin yleislomakkeella.

Osallistumismaksu maksetaan Meerkadossa ilmoittautuessa.

HUOM! SAMKin tutkinto-opiskelijat eivät ilmoittaudu avoimen AMKin ilmoittautumislomakkeella, vaan normaalin käytännön mukaisesti.

Osallistumismaksu

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin osallistumismaksut ovat 1.1.2015 alkaen: 

 • Yksittäisten opintojaksojen hinta on 10 euroa per opintopiste.
 • 15 op tai enemmän suorittavalle hinta on 150 euroa lukuvuodessa (polkuopiskelijat ja muut paljon suorittavat).

Maksuton opiskelu:

 • Eläkeläiset
 • Työttömät
 • Toisen asteen opiskelijat
 • SAMKin oma henkilökunta

Lisäksi seuraavien oppilaitosten opiskelijat, joiden HOPSiin opinnot sisällytetään:

 • Porin Yliopistokeskuksen opiskelijat
 • Turun AMKin opiskelijat
 • Kesäportaaliin kuuluvien ammattikorkeakoulujen opiskelijat

Mikäli olet oikeutettu maksuttomuuteen ja ilmoittaudut opintojaksolle Meerkadossa, kirjaa alennuskoodi AV100. Lisäksi, jos olet em. oppilaitoksen opiskelija, käytäthän koulusi sähköpostiosoitetta ilmoittautuessasi. Varaudu myös todistamaan maksuttomuuden peruste.

Peruutusehdot

Esteen sattuessa opiskelupaikka tulee peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua laittamalla sähköpostia osoitteeseen: avoinamk@samk.fi. Muussa tapauksessa perimme koko opintojakson hinnan. Pidätämme oikeuden maksujen muutokseen mm. ammattikorkeakouluja koskevan lain muuttuessa.

Opintojen suorittaminen

Ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintoja pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta

Pääosa opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin opiskellaan samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista toteutetaan erillisinä, jolloin opiskelijaryhmä muodostuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Opintosuoritteita voivat olla mm. tentit, harjoitustyöt, esseet, raportit ja projektit. Yksityiskohtaisempaa tietoa kullakin opintojaksolla vaadittavista suorituksista löytyy opintojaksoselosteesta. Tarjonnassa on myös kokonaan tai osittain verkossa suoritettavia opintojaksoja.

Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta, joka koostuu kontaktitunneista, etäopiskelusta ja harjoitustöistä.

Opetusta järjestetään SAMKin eri kampuksilla Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä.

Polkuopinnot

Polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Ammattikorkeakouluopinnot voi aloittaa ilman varsinaista ammattikorkeakoulun tutkinto-oikeutta opiskelemalla polkuopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Polkuopinnot ovat ensimmäisen ja toisen vuoden perus- ja ammattiopintoja ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Opinnot järjestetään päivä- ja monimuoto-opintoina, eli ne sisältävät lähiopetusta, etätehtäviä ja verkko-opetusta. Polkuopintoja on tarjolla Hyvinvoinnin ja terveyden, Logistiikan ja meriteknologian, Teknologian ja Palveluliiketoiminnan osaamisalueilla.

Joihinkin koulutusohjelmiin järjestämme myös erityisiä polkuopintoja, jotka tähtäävät 45–60 op:n suorittamiseen.

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, jos hakija on suorittanut vähintään 45-60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai ylemmän AMK -tutkinnon opintoja 15-30 op (edellytettävä opintopistemäärä riippuu koulutusohjelmasta). Hakijalla ei tarvitse tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (ellei toisin mainita). Ylemmän AMK-tutkinnon opintoja opiskelevilla tulee kuitenkin aina olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, ennen kuin heidät voidaan Avoimen AMK:n opintojen perusteella hyväksyä tutkinto-opiskelijoiksi (ammattikorkeakoululaki 25 §).

Valinta tutkintoon johtavaan koulutukseen tehdään valintakokeen tai erillisten valintakriteerien perusteella. Valintakoe voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Polkuopintojen aikana suoritetut opintojaksot hyväksytään tutkintoon tutkinto-opiskeluaikana.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoin AMK -opintojen hyväksilukeminen

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista. Opiskelemalla etukäteen avoimessa ammattikorkeakoulussa kevennät mukavasti tulevaa opiskelukuormaasi!

Hakeminen tutkintoon johtavaan koulutukseen

SAMKin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, jos hakija on suorittanut vähintään 45–60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai ylemmän AMK -tutkinnon opintoja 15-30 op (edellytettävä opintopistemäärä riippuu koulutusohjelmasta). Hakijalla ei tarvitse tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (ellei toisin mainita). Ylemmän AMK-tutkinnon opintoja opiskelevilla tulee kuitenkin aina olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, ennen kuin heidät voidaan avoimen AMK:n opintojen perusteella hyväksyä tutkinto-opiskelijoiksi (ammattikorkeakoululaki 25 §).

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi SAMKiin erillishaun kautta. Erillishakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (1.–15.5. ja 1.–15.11.). Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n erillishaussa, löytyvät Opintopolku.fi -palvelusta ja myös hakeminen tapahtuu Opintopolun kautta. Hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa ja hakulomake avautuu haun alkaessa.

Valintakriteerit marraskuun 2016 erillishakuun.

Opintojen ohjaus

Ohjauksella sujuvuutta opintoihin

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluprosessia. Ohjauksella pyrimme helpottamaan opintojesi sujuvuutta perehdyttämällä opinnoissa käytettäviin järjestelmiin ja opiskelukäytänteisiin ammattikorkeakoulussa. Voimme auttaa sinua myös löytämään omiin tavoitteisiin parhaiten soveltuvat opintojaksot koulutustarjonnastamme. Pyydä opintojen ohjausta erityisesti, jos tavoitteenasi on myöhemmin suoritettava ammattikorkeakoulututkinto.

Avoin AMK -opintoihin liittyvää ohjausta saa SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Yksittäisen opintojakson suorittamiseen liittyviä kysymyksiä voi esittää suoraan kyseisen opintojakson opettajalle.

Jokaisen jakson alussa, neljä kertaa vuodessa, avoimen AMKin uusille/aloittaville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua HILL-etäluentojärjestelmän kautta pidettävään avoimen AMKin perehdytyssessioon, jossa käydään läpi SAMKissa käytössä olevia opiskeluun liittyviä järjestelmiä (HILL, Moodle, SoleOPS, TimeEdit) sekä opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyviä asioita (aikataulutus, tehtävät jne.). Ohjaustilaisuuden kesto on 30-45 minuuttia.  Ohjaustilaisuus ei ole pakollinen, mutta siihen osallistuminen on erittäin suositeltavaa opintojen sujuvuuden kannalta, varsinkin, jos opiskelee ensimmäistä kertaa SAMKissa avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Kutsu vapaaehtoiseen ohjaustilaisuuteen lähetetään ennen kunkin jakson alkua kaikille uusille avoimen AMKin opintojaksoille ilmoittautuneille. Jos nämä vaihtoehtoiset ohjaustilaisuudet eivät sovi ja kuitenkin haluaa perehdytystä, niin voi olla yhteydessä avoimen AMKin koulutussuunnittelijaan ja sopia ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Kysy lisää avoimen AMKin perehdytyksestä tai varaa itsellesi oma aika:
Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka
044 710 3121
etunimi.sukunimi@samk.fi

Hoitotyön polkuopintojen ohjaus:
Lehtori Tiina Pennanen
044 710 3550
etunimi.sukunimi@samk.fi

Todistus ja opintosuoritusote

Perusopetuksen yhteydessä suoritetuista opintojaksoista saat opintosuoritusotteen, joka lähetetään sinulle pyydettäessä opintojakson arvosanan rekisteröinnin jälkeen.

Opintosuoritusotteesta näkyy suorittamasi opintojakson nimi, laajuus ja suorittamispäivä. Halutessasi saat perusopetuksen yhteydessä suoritetuista opintojaksoista myös erillisen todistuksen.

Opintosuoritusotteet ja erillisen todistuksen voit halutessasi pyytää osoitteesta avoinamk@samk.fi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!
 
avoinamk@samk.fi
 
Opiskelijapalvelusihteeri Eija Roiha, 044 710 3107
Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, 044 710 3121
Koulutuspäällikkö Pia Lamminen, 044 710 3128
 
Opiskelijapalvelusihteerit:
 
Liiketalous: Kaija Kalliolevo, 044 710 6301
Sosisaali- ja terveysala: Onerva Reinikka, 044 710 3112

Hoitotyön polkuopinnot:
Lehtori Tiina Pennanen, 044 710 3550

sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Anna meille palautetta