Etsi

Avoin AMK

Avoin AMK on sinun vaihtoehtosi, jos tavoitteenasi on uusi ura, ammattitaidon parantaminen tai myöhemmin suoritettava ammattikorkeakoulututkinto.

 

POLKUOPINTOHAKU 4.-10.12.2017

Polkuopintohaussa mukana olevat koulutusohjelmat (ks. tarkemmat tiedot alla olevista linkeistä). Hakulomakkeet aukeavat maanantaina 4.12.2017 klo 9.00.

Hoitotyö, päivätoteutus PORI

Liiketalous, monimuotototeutus HUITTINEN

 

Mitä avoin AMK tarjoaa sinulle?

 • Voit valita kiinnostuksesi mukaan eri alojen opintojaksoja riippumatta omasta pohjakoulutuksestasi.
 • Voit halutessasi valita päivään, iltaan tai verkko-opetukseen painottuvia opintojaksoja lähes kaikilta SAMKin koulutusaloilta.
 • Voit keventää tulevaa opiskelukuormaasi: suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea myöhemmin opiskellessasi tutkinto-opiskelijana.
 • Saat suorituksistasi joko erillisen todistuksen tai opintosuoritusotteen.
Opintotarjonta

Meerkado -koulutuskalenterista löydät koko Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin tarjonnan.

Koulutuskalenterissa markkinoidun tarjonnan lisäksi voi jättää yhteystietonsa ja haluamansa opintojakson tiedot avoimen AMKin yleislomakkeella, ja ilmoittautua periaatteessa mille tahansa opintojaksolle, jos sillä on vapaita paikkoja.

Lisätietoja voit kysyä avoimen AMKin henkilökunnalta: avoinamk@samk.fi. 

Ilmoittautuminen

Avoimen AMKin opintojaksoille ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua Meerkado-palvelussa (valitse oikea opintojakso ja ilmoittaudu). Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos Meerkado-koulutuskalenterista ei löydy sopivaa opintojaksoa, voi jättää yhteystietonsa avoimen AMKin yleislomakkeella.

Osallistumismaksu maksetaan Meerkadossa ilmoittautuessa.

HUOM! SAMKin tutkinto-opiskelijat eivät ilmoittaudu opintojaksoille avoimen AMKin koulutuskalenterin kautta, vaan normaalin käytännön mukaisesti SoleOPSissa.

Osallistumismaksu

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin osallistumismaksut ovat 1.1.2015 alkaen: 

 • Yksittäisten opintojaksojen hinta on 10 euroa per opintopiste.
 • 15 op tai enemmän suorittavalle hinta on 150 euroa lukuvuodessa (polkuopiskelijat ja muut paljon suorittavat).

 

MAKSUTON OPISKELU:

 • Eläkeläiset (AV100)
 • Työttömät (AV100)
 • Toisen asteen opiskelijat (AV100)
 • SAMKin oma henkilökunta (AV100)

HOPSiin sisältyvät opinnot:

 • Porin Yliopistokeskuksen opiskelijat (AV100)

Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö:

 • Turun AMKin opiskelijat (KY100)
 • Kesälukukausi.fi -portaaliin kuuluvien ammattikorkeakoulujen opiskelijat (KY100) HUOM! Maksuttomuus koskee vain kesälukukausi.fi -portaalissa tarjolla olevia opintojaksoja.

 

Mikäli olet oikeutettu maksuttomuuteen ja ilmoittaudut opintojaksolle Meerkadossa, toimi näin: 

 • Kirjaa ryhmällesi kuuluva alennuskoodi AV100 tai KY100.
 • Lisäksi, jos olet em. oppilaitoksen opiskelija, käytä ilmoittautuessasi koulusi sähköpostiosoitetta
 • Varaudu myös todistamaan maksuttomuuden peruste.

 

Peruutusehdot

Esteen sattuessa opiskelupaikka tulee peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua laittamalla sähköpostia osoitteeseen: avoinamk@samk.fi. Muussa tapauksessa perimme koko opintojakson hinnan. Pidätämme oikeuden maksujen muutokseen mm. ammattikorkeakouluja koskevan lain muuttuessa.

Opintojen suorittaminen

Ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintoja pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta

Pääosa opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin opiskellaan samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista toteutetaan erillisinä, jolloin opiskelijaryhmä muodostuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Opintosuoritteita voivat olla mm. tentit, harjoitustyöt, esseet, raportit ja projektit. Yksityiskohtaisempaa tietoa kullakin opintojaksolla vaadittavista suorituksista löytyy opintojaksoselosteesta. Tarjonnassa on myös kokonaan tai osittain verkossa suoritettavia opintojaksoja.

Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta, joka koostuu kontaktitunneista, etäopiskelusta ja harjoitustöistä.

Opetusta järjestetään SAMKin eri kampuksilla Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä.

 

HUOM! Opintojaksojen aikataulut saattavat muuttua, joten muistathan aina tarkistaa opintojakson aikataulun. Aikatauluun pääset opintojaksoselosteella olevasta lukujärjestyslinkistä. 

 

Polkuopinnot

Polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Ammattikorkeakouluopinnot voi aloittaa ilman varsinaista ammattikorkeakoulun tutkinto-oikeutta opiskelemalla polkuopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Polkuopinnot ovat ensimmäisen ja toisen vuoden perus- ja ammattiopintoja ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Opinnot järjestetään päivä- ja monimuoto-opintoina, eli ne sisältävät lähiopetusta, etätehtäviä ja verkko-opetusta. Polkuopintoja on tarjolla Hyvinvoinnin ja terveyden, Logistiikan ja meriteknologian, Teknologian ja Palveluliiketoiminnan osaamisalueilla. Fysioterapian, kuntoutuksen ohjaajan ja sosiaalialan koulutusohjelmiin ei tällä hetkellä järjestetä polkuopintoja.

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, jos hakija on suorittanut vähintään 45-60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai ylemmän AMK -tutkinnon opintoja 15-30 op (edellytettävä opintopistemäärä riippuu koulutusohjelmasta). Hakijalla ei tarvitse tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (ellei toisin mainita). Ylemmän AMK-tutkinnon opintoja opiskelevilla tulee kuitenkin aina olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, ennen kuin heidät voidaan Avoimen AMK:n opintojen perusteella hyväksyä tutkinto-opiskelijoiksi (ammattikorkeakoululaki 25 §).

Valinta tutkintoon johtavaan koulutukseen tehdään valintakokeen tai erillisten valintakriteerien perusteella. Valintakoe voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Polkuopintojen aikana suoritetut opintojaksot hyväksytään tutkintoon tutkinto-opiskeluaikana.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoin AMK -opintojen hyväksilukeminen

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista. Opiskelemalla etukäteen avoimessa ammattikorkeakoulussa kevennät mukavasti tulevaa opiskelukuormaasi!

 

Hakeminen tutkintoon johtavaan koulutukseen erillishaussa

SAMKin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, jos hakija on suorittanut vähintään 45–60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai ylemmän AMK -tutkinnon opintoja 15-30 op (edellytettävä opintopistemäärä riippuu koulutusohjelmasta). Hakijalla ei tällöin tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (ellei toisin mainita). Ylemmän AMK-tutkinnon opintoja opiskelevilla tulee kuitenkin aina olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, ennen kuin heidät voidaan avoimen AMK:n opintojen perusteella hyväksyä tutkinto-opiskelijoiksi (ammattikorkeakoululaki 25 §).

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi SAMKiin erillishaun kautta. Erillishakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja marraskuussa). Avoimen AMK:n erillishaussa mukana olevat koulutukset ja niiden valintakriteerit, löytyvät Opintopolku.fi -palvelusta ja myös hakeminen tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomakkeet avautuvat haun alkaessa.

HUOM! Fysioterapian, kuntoutuksen ohjaajan ja sosiaalialan koulutusohjelmiin ei voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillishaussa.

Opintojen ohjaus

Ohjauksella sujuvuutta opintoihin

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluprosessia. Ohjauksella pyrimme helpottamaan opintojesi sujuvuutta perehdyttämällä opinnoissa käytettäviin järjestelmiin ja opiskelukäytänteisiin ammattikorkeakoulussa. Voimme auttaa sinua myös löytämään omiin tavoitteisiin parhaiten soveltuvat opintojaksot koulutustarjonnastamme. Pyydä opintojen ohjausta erityisesti, jos tavoitteenasi on myöhemmin suoritettava ammattikorkeakoulututkinto.

Avoin AMK -opintoihin liittyvää ohjausta saa SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Yksittäisen opintojakson suorittamiseen liittyviä kysymyksiä voi esittää suoraan kyseisen opintojakson opettajalle.

 

Avoimen AMKin ohjausklinikka

Avoimen AMKin opiskelijalla on mahdollisuus tulla verkkoluentojärjestelmä HILLin kautta vapaaehtoiseen ohjausklinikkaan. Ohjaustilaisuuden ajankohta ja linkki HILL-huoneeseen, lähetetään ennen opintojakson alkua kaikille uusille avoimen AMKin ilmoittautuneille. Jos ilmoitettu ohjausaika ei sovi, niin avoimen AMKin koulutussuunnittelijan kanssa voi sopia myös henkilökohtaisen ohjausajan.

Ohjausklinikassa on mahdollista kysyä avoimen AMKin opiskeluun liittyviä yleisiä asioita ja saada käyttöopastusta SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin (mm. Moodle. SoleOPS ja TimeEdit). Huom! Opintojakson suorittamiseen liittyvät sisällölliset asiat tulee kysyä opintojakson vastaavalta opettajalta.

 

Kysy lisää avoimen AMKin ohjausklinikasta tai varaa itsellesi oma aika:
Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka
044 710 3121
etunimi.sukunimi@samk.fi

Hoitotyön polkuopintojen ohjaus:
Lehtori Tiina Pennanen
044 710 3550
etunimi.sukunimi@samk.fi

 

Todistus ja opintosuoritusote

Perusopetuksen yhteydessä suoritetuista opintojaksoista saat opintosuoritusotteen, joka lähetetään sinulle pyydettäessä opintojakson arvosanan rekisteröinnin jälkeen.

Opintosuoritusotteesta näkyy suorittamasi opintojakson nimi, laajuus ja suorittamispäivä. Halutessasi saat perusopetuksen yhteydessä suoritetuista opintojaksoista myös erillisen todistuksen.

Opintosuoritusotteet ja erillisen todistuksen voit halutessasi pyytää osoitteesta avoinamk@samk.fi

Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT
 
avoinamk@samk.fi
 

Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, p. 044 710 3121

Koulutuspäällikkö Pia Lamminen, p. 044 710 3128

 

Opiskelijapalvelusihteeri Eija Roiha, p. 044 710 3107

Opiskelijapalvelusihteeri Kaija Kalliolevo (Liiketalous, Huittinen), p. 044 710 6301

Opiskelijapalvelusihteeri Onerva Reinikka (Hyvinvointi ja terveys), p. 044 710 3112

 

Hoitotyön polkuopintojen ohjaus:

Lehtori Tiina Pennanen, p. 044 710 3550

 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Anna meille palautetta