Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

– Itse asiassa olin sairaanhoitajaopintojen alussa ihan satavarma, että haluan tehdä töitä lasten ja nuorten kanssa, mutta sitten tuli ensimmäinen työharjoittelu palvelukodissa ja totesin, että ikäihmiset voisivat olla minun juttuni. Minua kiinnosti heidän persoonansa ja erilaiset taustat: miksi he ovat sellaisia kuin ovat ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän sairauksiinsa. Kun puhutaan ikäihmisten sairauksista, niitä ei voi verrata perusterveen ihmisen sairastumiseen. Myös muistisairaudet ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, se mitä aivoissa tapahtuu, ja mikä aiheuttaa käyttäytymisen muutoksen.

– Mielestäni on aivan ihana saada haastaa itseäni heidän kanssaan. Aina en ymmärrä missä mennään, joten tässä työssä tarvitaan paljon sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, tilannetajua ja heittäytymiskykyä.

Henna-Kaisalle myös ikäihmisten oikeudet ovat hyvin tärkeä asia.

Mummon tyttö

– Mielestäni ikäihmisille kuuluu heidän ansaitsemansa hoito. He ovat ylläpitäneet yhteiskuntaa ja antaneet sille oman työpanoksensa. Nyt he ansaitsevat arvostuksen, ympärivuorokautisen hoivan sekä hyvän ja turvallisen loppuelämän yksilöllisesti kohdattuina. Se on oikeudenmukaista, Henna-Kaisa painottaa.

Kiinnostus ikäihmisten elämään kumpuaa myös siitä, että Henna-Kaisa oli mummon tyttö. Mummo eli 90-vuotiaaksi ja hänen kanssaan saattoi keskustella kaikista asioista, myös kuolemasta.

– Hän on opettanut minut siihen, että kuolema ei ole tabu, eikä sitä saa pelätä. Tässä ammatissahan kuolema on läsnä.

Jotkut voivat pelätä ikäihmisten joskus hyvinkin erikoislaatuista käytöstä tai ulkonäöllistä rapistumista, jotka ovat tulleet eletyn elämän ja sairauksien myötä.

Kuva Henna-Kaisa Teelmäki.
Henna-Kaisan mielestä ikäihmiset ovat osa tätä yhteiskuntaa juuri sellaisina kuin ovat ja niin pitääkin olla

Henna-Kaisa on tehnyt opintojensa ohessa monenlaisia töitä eri ikäryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa, mutta nykyinen työpaikka on tutuin ja pitkäaikaisin harjoitteluiden ja sijaisuuksien jälkeen. Nyt hän työskentelee vakituisena. Esihenkilötehtävät ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän YAMK-tutkinnon jälkeen.

Syventävää osaamista ylemmästä korkeakoulututkinnosta

– Vanhustyön erikoisammattitutkinnon ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen minulle tuli sellainen olo, että haluan opiskella vielä jotain lisää. Kartoitin vaihtoehtoja ja siinä yhteydessä bongasin SAMKin vanhustyön ylemmän tutkinto-ohjelman.

Henna-Kaisa kertoo, että parasta opinnoissa oli osaamisen syventäminen ja itsereflektio, jota tuli harjoitettua tosi paljon. Toisaalta opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja vahvaa motivaatiota, jotta pysyi tekemään tehtävät määräajassa. Hänellä motivaatiota lisäsi se, että kaksi aiempaa kurssikaveria oli sattumalta päätynyt samoihin opintoihin.

– Pidimme omia tiistai-teamseja, tsemppasimme toisiamme ja kävimme läpi ryhmätöitä.

Henna-Kaisa valmistui lokakuussa 2023. Miten uudet opit vaikuttivat työhön?

– Uusia näkökulmia sai koko ajan opiskelun edetessä. Opinnot vahvistivat myös näkemystä omasta osaamisesta ja sain onnistumisen kokemuksia. Myös ammatillinen itsetunto parani ja sain uutta varmuutta johtamiseen ja esihenkilönä toimimiseen. Kyllähän siinä myös ammatti-identiteetti vahvistui ja samalla oma toiminta työpaikalla.

Opinnäytetyö läheisyhteistyöstä hoitajan näkökulmasta

Opinnäytetyössään Henna-Kaisa tutki läheisyhteistyön toteuttamista Attendon ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

– Opinnäytetöitä oli tehty tosi paljon omaisen näkökulmasta. Mutta en löytänyt yhtäkään, missä olisi käsitelty sitä, mitä hoitajat kaipaavat haastavissa vuorovaikutustilanteissa ikäihmisten läheisten kanssa.

Henna-Kaisa haluaa nostaa vielä esiin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon merkityksen ja tärkeyden hoitotyössä.

– Pitää osata ennakoida tarpeeksi ajoissa hoidon linjaukset ja keskittyä hyvään oireenmukaiseen perushoitoon, mikä on meidän kaikkien perusoikeus. Jo ennen hoivakotiin muuttoa pitäisi tehdä edunvalvontavaltakirja ja hoitotahto. Nämä asiat ovat vaikeita käsitellä enää siinä vaiheessa, kun kuolema on ajankohtainen ja tunteet ottavat vallan.

Tutustu Henna-Kaisan opinnäytetyöhön

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.