Opiskelijahyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on SAMKille tärkeää. Opiskelijahyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille SAMKin päätoimisille opiskelijoille kotipaikasta riippumatta. Maksut ovat asetusten mukaiset. Terveydenhoitajan palvelut on tarkoitettu kaikille SAMKin opiskelijoille.

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.

Tukea oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi

Two students looking each other wearing face mask.

Kuva: Young Shin Lim, Soteekki

Koronatiedotus

SAMKissa seurataan jatkuvasti koronavirustilannetta ja terveysviranomaisen ohjeistuksia asiassa. Haluamme suojata työyhteisömme jäseniä sairastumisilta.

SAMKin koronatilanneryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain, perjantaisin.

SAMKin tavoitteena on antaa laadukasta opetusta niin, että opiskelijoiden opinnot etenevät tilanteesta huolimatta.

Kriisipuhelin - keskusteluapua 24/7 numerossa 09 2525 0111

SAMMAKKO

Opiskelijakunta SAMMAKKO on jokaisen SAMKin opiskelijan oma yhteisö. SAMMAKKO huolehtii siitä, että opiskelijaelämä Satakunnassa on ikimuistoista. Kurnajaisissa ja kekkereissä irrotellaan, kampuksilla vastataan opiskelijoiden hyvinvoinnista – järki päässä, pilke silmäkulmassa.

Opiskelijakunta SAMMAKKOlla on kolme häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa asian selvittämisessä ja eteenpäin viemisessä opiskelijan niin halutessa.

Opintojen ohjaus ja vertaistuutorointi

SAMKin opiskelijana sinun on mahdollista saada ohjausta ja tukea opinto-ohjaajalta erilaisissa opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä haasteellisissa opiskelu- ja elämäntilanteissa.  

Myös vertaistuutorit auttavat jokaista SAMKin opiskelijaa opiskeluarjessa eteenpäin. Vertaistuutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistuutori on apuna asiassa kuin asiassa ja etsii sinulle vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

SAMK students

CampusMoWe

CampusMoWe on opiskelijan oma liikunta- ja hyvinvointipalvelu, joka tukee opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla helposti lähestyttäviä ja saavutettavia liikunta- ja hyvinvointipalveluita opiskelijan omassa opiskeluympäristössä. Meiltä löydät monipuolisia viikoittaisia ryhmäliikunta- ja palloilutunteja sekä aikaan ja paikkaan sitomattomia virtuaali- ja onlinepalveluita.

CampusMoWen palvelut sisältävät sekä maksuttomia kaikille opiskelijoille yhteisiä palveluita että CampusMoWen jäsenkorttiin kuuluvia maksullisia palveluita. CampusMoWessa hyvinvoinnistasi huolehtii ammattitaitoinen MoWetiimi.

StudyWell

StudyWell – Hyvinvoiva opiskelija ja opiskeluyhteisö SAMKissa on erityisesti korona-ajan haasteisiin vastaava hanke (2021–2022).

Hankkeen toimijat ja sisällöt:

Opiskelijakunta SAMMAKKO – yhteisöllisyyden lisääminen, etätapahtumat sekä verkkotuutoroinnin kehittäminen

SomeBody – ryhmätoimintaa opiskelukyvyn ja kehotietoisuuden, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi viikoittain sekä opintojaksoina

CampusMoWe – hyvinvointia tukevat kurssit/palvelut sekä viikoittaiset liikuntapalvelut kampuksilla ja etänä

Ota seurantaan hankkeen Instagram, jotta tiedät mitä juuri sinulle on tarjolla hyvinvointisi tueksi.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä SAMKin luokassa.

Hyvinvointiasi edistäviä ja tukevia opintojaksoja ja ryhmiä

SAMKin opiskelijana sinun on mahdollista osallistua SAMKissa tarjottaviin opiskelijahyvinvointia tukeviin ja edistäviin opintojaksoihin ja ryhmiin.

Opintojaksot kerryttävät opintopisteitä ja niihin ilmoittaudutaan Lokin kautta. Opintojakson suoritettuasi saat opintopisteet opintosuoritusotteellesi ja voit hyödyntää ne vapaasti valittavina opintojaksoina. Opintojaksoista SomeBody ja Mielenterveyden ensiapu toteutetaan lähiopetuksena ja ovat tarjolla ainoastaan tutkinto-opiskelijoille. Mindfulness työelämässä opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja on tarjolla myös Avoimen AMKin tarjonnassa. Katso opintojaksojen ajankohdat Lokista. 

Ryhmät

Toimintaohjeet ja -ohjelmat

SAMKin opiskelija juttelemassa puhelimeen kampuksen käytävällä. SAMK student talking on a phone.
Opiskelijoita SAMKissa.

Seurakunta

Seurakuntien työntekijöihin, muun muassa pappeihin ja diakoneihin voi ottaa yhteyttä kaikissa elämän asioissa. Erityisesti kannattaa olla yhteydessä, kun erilaiset huolet ja yksinäisyys painavat ja asiat mietityttävät. Keskustelut ovat luottamuksellisia Älä jää yksin!

Kirkon perheneuvonta auttaa erityisesti pari- ja perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja on opiskelijoille maksutonta. Lisäksi evankelisluterilaisella kirkolla on monia kanavia, joissa voi tulla juttelemaan omasta elämästään. Aina voi ottaa yhteyttä, mikään asia ei ole liian suuri tai pieni. Seurakuntien toiminnasta voit myös löytää uusia ihmisiä ja yhteisön, jonka kanssa jakaa elämää.

Paikkakuntakohtaiset palvelut

Kaikki ei suju aina suunnitelmien mukaan, vaan jokainen ihminen kohtaa elämässään vaikeuksia. Silloin itselle tärkeiden ihmisten tuki ja aika auttavat, mutta toisinaan ulkopuolinen apu voi olla tarpeen. Hae rohkeasti apua, koska sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija.

Kyselyn mukaan ohjausta ja tukea tarvitaan

StudyWell-hanke toteutti SAMKin opiskelijoille opiskelijahyvinvointikyselyn keväällä 2021. Kyselyn mukaan opiskelijat kaipaavat opiskeluun enemmän ohjausta ja tukea etäaikana. Tutoropettajien rooli nähtiin tärkeänä, sillä opettajatutoreilta ja opiskelukavereilta koettiin saavan eniten tukea. Hyvinvointia tukemaan toivottiin mm. etä- ja taukojumppia sekä matalan kynnyksen keskustelupalvelua.

Voit klikata vieressä olevaa kuvaa suuremmaksi.