Opiskelijahyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on SAMKille tärkeää. Opiskelijahyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille SAMKin päätoimisille opiskelijoille kotipaikasta riippumatta. Maksut ovat asetusten mukaiset. Terveydenhoitajan palvelut on tarkoitettu kaikille SAMKin opiskelijoille.

Ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.

YTHS:n tarjoamat mielenterveysryhmät: Depressiokoulu, Jännittäjäryhmä sekä Stressless-taitovalmennusryhmä.

Satakunnan AMK

Älä jää yksin

Älä jää yksin tunteidesi, huoliesi ja pelkojesi kanssa. Tältä opiskelijahyvinvointisivustolta löydät toimintaa ja auttavia tahoja, jotka sopivat parhaiten hyvinvointisi lisäämiseen. Lue lisää ajankohtaisesta aiheesta Miten käsitellä sodan aiheuttamia tunteita, pelkoja ja huolia? - Nyyti ry

Opiskelijahyvinvoinnin tapahtumat

Kriisipuhelin - keskusteluapua 24/7 numerossa 09 2525 0111

SAMMAKKO

Opiskelijakunta SAMMAKKO on jokaisen SAMKin opiskelijan oma yhteisö. SAMMAKKO huolehtii siitä, että opiskelijaelämä Satakunnassa on ikimuistoista. Kurnajaisissa ja kekkereissä irrotellaan, kampuksilla vastataan opiskelijoiden hyvinvoinnista – järki päässä, pilke silmäkulmassa.

Opiskelijakunta SAMMAKKOlla on kolme häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa asian selvittämisessä ja eteenpäin viemisessä opiskelijan niin halutessa.

Ohjaus ja tuki opintojen aikana

SAMKin opiskelijana sinun on mahdollista saada ohjausta ja tukea opinto-ohjaajalta tai erityisopettajalta erilaisissa opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä haasteellisissa opiskelu- ja elämäntilanteissa.  

Myös vertaistuutorit auttavat jokaista SAMKin opiskelijaa opiskeluarjessa eteenpäin. Vertaistuutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistuutori on apuna asiassa kuin asiassa ja etsii sinulle vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää opintojen esteettömyydestä SAMKissa.

CampusMove Suomi

CampusMoWe - Opiskelijan liikunta- ja hyvinvointipalvelu

Edullisella lukukausimaksulla saat käyttöösi monipuolisen kuntosali-, ryhmäliikunta- ja palloilutarjonnan.

Rekisteröidy CampusMoWen käyttäjäksi HAKA-tunnuksella verkkosivuilla campusmowe.fi  tai CampusMoWen mobiilisovelluksessa. Lunasta MoWe Card verkkokaupasta, joka on käyttöoikeutesi palveluihin.

SAMK tukee liikkumistasi rahoittamalla CampusMoWen toimintaa.

CampusMoWen palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joihin voit tulla mukaan milloin vain! Palvelut on suunnattu sinulle, mikäli harkitset liikunnan aloittamista, olet juuri aloittanut liikunnan tai se on jo osa aktiivista arkeasi!

Poika ja kaksi tyttöä seisoo seinän valkoisen seinän edessä hymyillen ja näyttää peukkua kameralle.

FeelWell – Katse opiskelijoiden hyvinvointiin

FeelWell-hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta, tasa-arvoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijalähtöisiä vapaa-ajan aktiviteetteja ja vertaistoimintaa. Hankkeen aikana on kehitetty SAMKiin uutta hyvinvointitutortoimintaa, Studybuddy-vertaismentorointia sekä vahvistettu yhteisöllisyyttä mm. aloittamalla hymiökahvit yhdessä muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa.

Hyvinvointitutoreiden aktiviteetteihin voit ilmoittautua helposti CampusMoWen kautta. Lisätietoja CampusMoWessa!

Hyvinvoinnin keskiössä on toimintakyky ja osallisuus. Osallisuutta edistämällä saadaan opiskelijat kokemaan itsensä tärkeäksi osaksi opiskelijayhteisöä, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen ja toimintakykyisyyteen. Hyvinvoivalla opiskelijalla on paremmat edellytykset edetä opinnoissa ja suorittaa opintonsa ajallaan.

FeelWell-hankeelle on myönnetty OKM:n korona-ajan eritysiavustusta vuosille 2022–2023. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta SAMMAKKOn sekä SAMKin opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden kanssa.

Hyvinvointiasi edistäviä ja tukevia opintojaksoja ja ryhmiä

SAMKin opiskelijana sinun on mahdollista osallistua SAMKissa tarjottaviin opiskelijahyvinvointia tukeviin ja edistäviin opintojaksoihin ja ryhmiin.

Opintojaksot kerryttävät opintopisteitä ja niihin ilmoittaudutaan Lokin kautta. Opintojakson suoritettuasi saat opintopisteet opintosuoritusotteellesi ja voit hyödyntää ne vapaasti valittavina opintojaksoina. Opintojaksoista SomeBody ja Mielenterveyden ensiapu toteutetaan lähiopetuksena ja ovat tarjolla ainoastaan tutkinto-opiskelijoille. Mindfulness työelämässä opintojakso toteutetaan verkossa nonstop-opintoina ja on tarjolla myös Avoimen AMKin tarjonnassa. Katso opintojaksojen ajankohdat Lokista. 

Ryhmät

Toimintaohjeet ja -ohjelmat

SAMKin opiskelijoita ulkona opiskelijahaalareissa syksyllä. SAMK students wearing student overalls outside during Autumn.

Seurakunta

Seurakuntien työntekijöihin, muun muassa pappeihin ja diakoneihin voi ottaa yhteyttä kaikissa elämän asioissa. Erityisesti kannattaa olla yhteydessä, kun erilaiset huolet ja yksinäisyys painavat ja asiat mietityttävät. Keskustelut ovat luottamuksellisia Älä jää yksin!

Kirkon perheneuvonta auttaa erityisesti pari- ja perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja on opiskelijoille maksutonta. Lisäksi evankelisluterilaisella kirkolla on monia kanavia, joissa voi tulla juttelemaan omasta elämästään. Aina voi ottaa yhteyttä, mikään asia ei ole liian suuri tai pieni. Seurakuntien toiminnasta voit myös löytää uusia ihmisiä ja yhteisön, jonka kanssa jakaa elämää.

Paikkakuntakohtaiset palvelut

Kaikki ei suju aina suunnitelmien mukaan, vaan jokainen ihminen kohtaa elämässään vaikeuksia. Silloin itselle tärkeiden ihmisten tuki ja aika auttavat, mutta toisinaan ulkopuolinen apu voi olla tarpeen. Hae rohkeasti apua, koska sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija.

Voit klikata vieressä olevaa kuvaa suuremmaksi.

Kyselyn mukaan ohjausta ja tukea tarvitaan

SAMKin opiskelijahyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2022.

Opiskelijat

  • kaipaavat erityisesti etäopiskelun aiheuttaman yksinäisyyden tunteen vuoksi opettajatutoreilta sekä muilta opettajilta selkeää ja riittävän nopeaa yhteydenpitoa ja tukea opiskeluissa ja niiden ohjaamisessa.
  • kokevat ahdistusta ja yksinäisyyttä. Siinä missä toiset pärjäävät ja opinnot etenevät hyvin, on toisilla suuria haasteita jaksamisen ja mielenterveyden kanssa.
  • toivovat omaan hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja sekä erilaisia liikuntamahdollisuuksia.

Opintojen aikana eniten tukea on saatu opiskelukavereilta, opettajatutoreilta ja opettajilta!

Muun muassa vinkkejä SAMKin opiskeluhyvinvointipalveluista ja nostoja kyselystä jaetaan SAMKin StudyWell ja FeelWell-hankkeiden somekanavilla (https://www.instagram.com/studyandfeelwell/ & https://www.tiktok.com/@studyandfeelwell).