Opiskelijat heittävät yläfemmat

Opiskelun ja opiskelutaitojen tueksi

Saatavilla tukea oppimiseen ja opiskeluun

Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista oppimisvaikeuksista, itseopiskelumateriaalia, kuuntelu- ja lukemisapuvälineitä sekä mahdollisuuden yksilöllisen tuen hakemiseen erityisopettajalta.

Opiskelu- ja kirjoittamispajat

Kaikille SAMKin AMK- ja YAMK-opiskelijoille, tutkinto-ohjelmasta riippumatta, on tarjolla apua kirjoittamiseen ja opinnäytetyön tekemiseen. Tarjolla on infoja, kirjoitustreffejä, kyselytunteja ja opinnäytetyöpajoja. Voit hyödyntää näitä opiskelussasi jo ennen opinnäytevaihetta. Opinnäytetyöpajat ja varattavat yksilöajat löydät Opiskelijaintra Oivasta. Voit osallistua myös Opiskelijakunta SAMMAKKOn järjestämään kerhotoimintaan.

Tukea kirjallisiin tehtäviin ja opinnäytetyöhön

SAMKin opinnäytetyöohjeet on kirjoitettu erityisesti opinnäytetyötä tekevän opiskelijan tarpeisiin. Ohjetta kannattaa käyttää muissakin kirjallisissa harjoitustöissä. Ohjeita ja vinkkejä löydät kirjallisten töiden ja opinnäytetyön ohjeiden sivulta.

Tietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä, 10–20 prosentilla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet voivat tulla esiin lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digitaalisten välineiden käytössä, motoriikassa, hahmottamisessa ja keskittymisessä. Tärkeää on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa opiskelun vaiheissa. Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa.

Kuuntelun ja lukemisen apuvälineitä

Erityisopettajan tuki

Erityisopettajaan voit ottaa yhteyttä silloin, jos olet aiemmissa opinnoissasi saanut tukea tai koet, että olisit tarvinnut sitä, sinulle kertyy rästejä, tehtäviä on vaikea aloittaa tai saat paljon hylättyjä arvosanoja. Mikäli epäilet jotakin oppimisen vaikeutta tai aiemmin todettujen oppimisen vaikeuksien vuoksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä opiskelussa, lue alta kohdasta Saavutettavuus ja yksilöllisen tuen järjestelyt.

Lukuvuoden aikana sinun on mahdollista osallistua erityisopettajan vetämiin ryhmämuotoisiin tukipajoihin. Ajankohdat ja aiheet ilmoitetaan erikseen.

Pasi Lehto

Lehtori
+358 44 710 3248 pasi.lehto@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
Hyvinvointi ja terveys toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Erityisopettaja
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Saavutettavuus ja yksilöllisen tuen järjestelyt

Sinulla on oikeus opintojen yksilöllisen tuen järjestelyihin, mikäli sinulla on todettu opintojen etenemistä haittaava sairaus, vamma tai jokin muu opintojen edistymistä haittaava este.

Käy ohjauskeskustelu oman opettajatutorisi (tai opinto-ohjaajasi kanssa), ja täytä lomake OP16 yksilöllisten järjestelyjen saamiseksi opintoihin ja lähetä hakemus sähköpostin liitteenä erityisopettajalle, erityisopettaja@samk.fi.

Kun erityisopettaja on vastaanottanut hakemuksesi, hän kutsuu sinut ohjauskeskusteluun. Ohjauskeskustelussa esität erityisopettajalle asiantuntijalausunnon sinua koskevasta oppimista haittaavasta esteestä.

Päätöksen yksilöllisen tuen järjestelyistä opintoihin tekee tutkinto-ohjelmasi opetuspäällikkö erityisopettajan laatiman esityksen perusteella. Kun opetuspäällikkö on tehnyt päätöksen, erityisopettaja välittää päätöksen sinulle sähköpostitse.

Saatuasi päätöksen esität viimeistään opintojakson alkaessa opettajalle saamasi yksilöllisen tuen järjestelyn päätöksen ja sovit opettajan kanssa yksilöllisen tuen järjestelyistä.

Tilat ja esteettömyys

Esteetön opiskelu

Esteettömyys opinnoissa tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamista siten, että kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset toimintaoikeudet. SAMKissa olemme sitoutuneet tasa-arvoisen ja esteettömän korkeakouluympäristön tarjoamiseen jokaiselle opiskelijalle. Oppimista haittaaviin esteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita tuetaan erityisjärjestelyin.

Erityisherkkien osalta kampusympäristön rauhallinen ja (aisti)esteetön tila, jossa omaa kuormittavuutta pääsee nollaamaan, on tärkeää. Koska erityisherkkä saattaa kuormittua visuaalisesta ympäristöstä ja värien paljoudesta, kampusympäristössä tärkeää on maanläheisten sävyjen tuoma rauhallisuus.

Relaamo – mahdollisuus pitää erilainen tauko

Kaikki meistä eivät palaudu samalla tavalla – esimerkiksi jatkuvasti muiden seurassa ollen. Tästä syystä haluamme tarjota opiskelijoille vaihtoehtoisia palautumisen keinoja.

SAMK-kampus Poriin, A-osan 3. kerroksen ”lasikuutioiden” viereen, on rakennettu Relaamo. Kyse on Diginepsy-hankkeessa luodusta palautumista tukevasta vetäytymisnurkkauksesta. Relaamo on rakennettu aistiystävällisen suunnittelun periaatteita noudattaen. Toiveena on, että Relaamo innostaa opiskelijoita pohtimaan, millaista palautumista itse kukin kaipaa opiskelupäiviensä oheen. Relaamoon on koottu erilaisia rentoutumisharjoitteita kokeiltavaksi. Relaamon hyllykköön on lisäksi hankittu ristikoita, sudokuita ja aikuisten värityskirjoja, joita voi hyödyntää palautumisen tukena.

Itseopiskelu- ja ryhmätyötilat

Kaikilla SAMKin kampuksilla on käytössä itseopiskelutiloja, joissa voi opiskella myös varsinaisen opetusajan ulkopuolella.

SAMKin opiskelija voi myös varata Porin kampuskirjaston ryhmätilan.