Opiskelukyky

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, jossa monet eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Opiskelijan omat voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja ohjaus sekä opiskeluympäristöstä saatu tuki vaikuttavat siihen, kuinka opintosi etenevät. Tämä on siis todella tärkeä juttu!  

Lue lisää, miten sinä itse ja me yhdessä voimme vaikuttaa opiskelukyvyn eri osa-alueisiin YTHS:n opiskelukykymallista.

Mielen hyvinvointi ja jaksaminen

  • Hyvinvoiva mieli ja keho ovat jokaisen opiskelijan tärkeimpiä työkaluja. Näistä linkeistä löydät tietoa ja materiaalia mm. mielenterveyteen, stressiin, uupumukseen ja oman hyvinvointisi ja elämäntaitojesi vahvistamiseen liittyen.
  • YTHS Mielenterveys-sivuille on koottu laajasti tietoa mielenterveyteen vaikuttavista osa-alueista ja siitä, mitä voit tehdä oman mielenterveytesi eteen.
  • Mieli ry:n Vahvista mielenterveyttä -sivuille on koottu erilaisia harjoituksia sekä paljon tietoa mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta arjessa.
  • Tässä myös muita linkkejä jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin. Ohjaamojen Onni tarjoaa tukea jännittämisen, hyvinvoinnin ja arjen hallinnan haasteisiin. Vertaistukea on tarjolla matalalla kynnyksellä Discordissa, pienryhmämuotoisena sekä yksilöllisesti HOT-muutosvalmennuksena.
  • Harjoituksia mielen ja kehon hyvinvoinnin taitojen kehittämiseksi löytyy Oiva-mielisivustolta.

Fyysinen hyvinvointi

Linkkejä ja vinkkejä aktiivisempaan opiskelija-arkeen – sinua varten.

  • Liikutko tarpeeksi?-verkkosovellus kertoo, liikutko suosituksen mukaisesti ja antaa palautetta mahdollisista muutostarpeista sekä vinkkejä muutosten tekemisen tueksi.
  • CampusMoWe – Opiskelijan liikunta- ja hyvinvointipalveluista saat edullisella lukukausimaksulla käyttöösi monipuolisen kuntosali-, ryhmäliikunta- ja palloilutarjonnan.
  • Opiskelijoiden liikuntaliiton sivuille on koottu vinkkejä aktiivisempaan opiskelija-arkeen.
  • Liikkuva aikuinen tarjoaa arjen ratkaisuja ja valintoja, jotka saavat sinut voimaan hyvin. Etsi, kokeile ja löydä omat tapasi olla aktiivinen.

Uni ja palautuminen

Palautumisen tärkein keino on laadukas uni. Yön aikana aivot puhdistuvat, korjautuvat ja energiavarastot täyttyvät. Unen aikana tapahtuu oppimista ja tiedon järjestelyä. Hyvän unen avulla sinä ja aivosi jaksavat paremmin.

Ravitsemus


Terveyttä edistävä ruokavalio ja säännöllinen ateriarytmi ovat keskeisiä hyvinvointiin, jaksamiseen sekä opiskelu- ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Hyvä ravitsemus myös ehkäisee ja hoitaa ravitsemukseen liittyviä kansansairauksia. Kun syöt hyvin – opiskelukin maistuu.

Tästä löydät hyödyllisiä linkkejä ravitsemukseen liittyen.

Opiskelijan aivoterveys

Aivoterveydestä huolehtiminen on oleellista, koska aivot ovat korkeakouluopiskelijan työkalu. Aivot tarvitsevat toimiakseen riittävästi unta ja ravintoa. Liikunnalla pystytään tukemaan aivojen terveyttä ja edistämään oppimista. Digitalisoitumisen myötä aivoilta vaaditaan enemmän sekä häiriöitä ja keskeytyksiä on runsaammin.

Lue lisää ja nappaa vinkkejä, miten omilla teoilla voit tukea aivojen toimintaa ja tehostaa oppimista.

Podcastit opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi

Kuuntele SAMKin palvelukeskus Soteekin opiskelijoiden toteuttamia Podcastejä ajankohtaisista korkeakouluopiskelijan ja -työntekijän hyvinvointia edistävistä aiheista. Podcastejä julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Uusimmat podcastit löytyvät Spotifystä Soteekin kanavalta. Vanhemmat jaksot vuosilta 2021 ja 2022 löytyvät CampusMoWen sivuilta.

NyytiCast– podcastsarjassa puhutaan rohkeasti mielenterveydestä ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Podcastien teemat vaihtelevat ja mukana on aina mielenkiintoisia vieraita.

Ryhmät ja opintojaksot hyvinvointisi tueksi

SAMKin opiskelijana sinun on mahdollista osallistua SAMKissa tarjottaviin opiskelijahyvinvointia tukeviin ja edistäviin opintojaksoihin ja ryhmiin.

CampusMoWen kurssit

CampusMoWe järjestää erilaisia hyvinvointia tukevia kursseja (esim. Kuntosaliharjoittelun starttikurssi) ja lajikokeiluja yhteistyössä lähialueen seurojen ja palveluntarjoajien kanssa. CampusMoWen kursseista ei kerry opintopisteitä, niihin voi osallistua vapaa-ajalla. Tutustu CampusMoWen kurssitarjontaan ja ilmoittaudu mukaan kursseille.

Opintojaksot

Opintojaksot kerryttävät opintopisteitä ja niihin ilmoittaudutaan Lokin kautta. Opintojakson suoritettuasi saat opintopisteet opintosuoritusotteellesi ja voit hyödyntää ne vapaasti valittavina opintojaksoina. CampusOnline-palvelusta voit etsiä eri korkeakoulujen monipuolista tarjontaa hyvinvointia tukevista opintojaksoista.

SomeBody-kehotietoisuus voimavaraksi

SomeBody*-ryhmätoiminnassa tehdään toiminnallisia harjoitteita ja tarkastellaan suhdetta omaan kehoon ja erilaisiin tunnetiloihin liikkeen kautta. Ryhmäkertojen teemoina ovat esimerkiksi kohtaaminen ja reviiri, ajatukset, tunteet ja kehoaistimukset, kehollisuus, hengitys, rentoutuminen, kosketus ja minäkäsitys. Pienryhmätoiminnan tarkoituksena on kehittää osallistujien kehotietoisuutta ja valmiuksia toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Näin myös oma opiskelu- ja toimintakyky vahvistuu.

Mindfulness työelämässä, 2 op:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina nonstop-tyylisesti koko vuoden ajan. Opintojakson pääpaino on meditointiharjoittelussa. Opiskelijalla on ymmärrys tietoisuustaidoista ja valmiudet hyödyntää niitä elämässään. Kyseessä on 100 % itseopiskeltava opintojakso. Opintojaksolla opetellaan mindfulness-meditaatiomenetelmiä harjoitusten avulla ja saat aiheeseen liittyvää taustatietoa. Tutustu Mindfulness työelämässä- opintojaksoon CampusOnlinessä.


Muut hyvinvointiasi tukevat ja edistävät ryhmät

Ohjaamojen Onni tarjoaa tukea 18–29-vuotiaille koko Suomessa ryhmä- ja yksilömuotoisesti. Maksuttoman toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. Onnin asiakkaat saavat tukea esim. mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Työskentelyssä keskitytään vahvuuksiin ja voimavaroihin ja tuetaan nuoria kohti omia tavoitteita ja tulevaisuuden unelmia.

Onnissa on tarjolla verkossa mm. Jännittäjäryhmiä, ADHD-ryhmiä ja hyvinvointiryhmiä. Lisätietoja Ohjaamojen Onnin palveluista.

YTHS järjestää vuoden ympäri monipuolista ennalta ehkäisevää ja hoidollista ryhmätoimintaa etä- ja lähikursseina fysioterapian, ravitsemuksen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Palveluvalikoimaan kuuluu valtakunnallisesti mielenterveystyön ryhmiä kuten Depressiokoulu, Jännittäjäryhmä sekä Stressless-taitovalmennusryhmä. Näiden lisäksi palvelupisteet voivat järjestää myös muita ryhmiä.