SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoilleen ja työntekijöilleen liittyen uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaan pandemiaan.

5.3.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

Ajantasainen tieto SAMKin varautumisesta koronavirukseen 

SAMKissa seurataan jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ohjeistuksia. Tätä tiedotetta koronatilanteeseen ja toimintaohjeisiin liittyen päivitetään säännöllisesti. 

Ohjeistusta päivitetty 5.3.2021. Uusimmat ohjeet lihavoituna.

THL:n mainoskuva turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kuvan sloganina tsemppaava Jaksaa jaksaa!

Kampuksilla on käytettävä kasvomaskia. Muistathan turvavälit, käsihygienian ja kasvomaskin käytön

Kaikilla SAMKin kampuksilla on voimassa toimintaohjeita, joilla pyritään varmistamaan, että opiskelu- ja työskentely-ympäristö on mahdollisimman turvallinen kaikille.

SAMK toimii koronavirustilanteessa mahdollisuuksien mukaan hybridimallin mukaisesti, jolloin osa opetuksesta tapahtuu etänä, osa kampuksella. Osaamisalueet ovat suunnitelleet kevään opinnot huomioiden turvajärjestelyt, ja opinnoissa pyritään etenemään tämän suunnitelman mukaisesti. Järjestelyissä pyritään siihen, että 50 % opiskelijoista on kampuksilla lähiopetuksessa. Kampuksille tullaan vain terveenä, lievästikin sairaana hakeudutaan testiin, testitulosta odottaessa pysytään kotona, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään maskia tai kasvosuojusta.

 1. SAMKin opetus siirretään kokonaisuudessaan etäopetukseen ma 22.2. alkaen 11.4. asti. Vain välttämätöntä opetusta voidaan toteuttaa lähiopetuksena erillisen (osaamisaluejohtajan, opetuksen vararehtorin ja rehtorin) tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Kirjastopalvelut ja muut opiskelijapalvelut pyritään pitämään rajoitetusti auki. Kampuksille pääsee sisään etäopetusaikana kulkutunnisteella tai -koodilla.
 2. Tentit, simulaatiot ja laboratorioharjoitukset katsotaan välttämättömäksi opetukseksi, joka voidaan turvajärjestelyt huomioiden toteuttaa kampuksella.
 3. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti CampusMoWen läsnä järjestetty toiminta jää tauolle Satakunnassa 1.3. alkaen 28.3.2021 asti.
 4. Henkilökunta voi tehdä töitä välttämättömiä työtehtäviä kampuksilla. SAMK suosittelee edelleen mahdollisimman laajasti etätyöskentelyä. Etätyöstä sovitaan esimiehen kanssa.
 5. Kaikilla SAMKin kampuksilla tulee käyttää kasvomaskia tai -suojainta.
 6. SAMK suosittelee jatkossa kertakäyttömaskien käyttämistä. Henkilöt, jotka työskentelevät kampuksilla, voivat hakea niitä vahtimestareilta.
 7. Opiskelijat hankkivat itse omat kasvomaskinsa.
 8. Henkilökunnan jäsenellä on ammattikorkeakoululain 38 § mukaisesti oikeus määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, opiskelijaa kuultuaan sellainen opiskelija, jolla on opettajan arvion mukaan yleisesti COVID-19-infektioon liitettäviä oireita tai joka ei pidä asianmukaista kasvomaskia tilanteessa, jossa opettajan arvion mukaan on riskinä turvavälin puuttuminen. Jos opiskelija on unohtanut ottaa mukaan oman kasvomaskin, sellaisen saa infopisteeltä.
 9. Samassa tilassa saa olla korkeintaan viisi henkilökunnan jäsentä. Avokonttoreissa ja muissa isoissa tiloissa viiden hengen rajaa tarkastellaan esimerkiksi neuvotteluhuoneiden tai muiden eristettyjen alueiden, tai vaikkapa työpisteen ympärillä olevien ihmisten lukumäärän mukaan. Porin kampuksen henkilöstön kahvihuoneessa saa istua yksi henkilö per pöytä.
  • Kampuksilla tulee käyttää kasvomaskia myös työpisteillä, mikäli kahden metrin turvaväli muihin ei toteudu.
  • Huomaathan, että jos menet keskustelemaan lähelle kollegaa ja turvaväli ei toteudu, tulee käyttää kasvomaskia.
 10. Myös ulkopuolisten järjestämät tilaisuudet SAMKin kampuksilla perutaan toistaiseksi.
 11. Pidä kahden metrin turvavälit, huolehdi hyvästä käsihygieniasta, aivasta ja yski hihaan tai nenäliinaan sekä vältä kättelyä ja muuta tervehdyskontaktia.
 12. Lataa Koronavilkku täältä - SAMK suosittelee henkilöstölle ja opiskelijoille Koronavilkku-sovelluksen asentamista.
  • Mitä teen, jos Koronavilkku-sovellus ilmoittaa altistumisesta? Noudata sovelluksen toimintaohjeita. Jos sinulla on oireita, tee arvio Omaolo.fi-palvelussa ja toimi palvelun antamien ohjeiden perusteella.
 13. Jos henkilökuntaan kuuluvalla on vakava epäily koronasta, esimerkiksi Koronavilkun ilmoitus altistumisesta ja koronan oireita, ilmoita asiasta Jari Lahdelle.
 14. Jos opiskelija tuntee olevansa sairaana, on jäätävä kotiin ja otettava yhteys asuinpaikan koronaneuvontaan (ei enää YTHS).
 15. Jos opiskelijalla todetaan koronavirus, terveysviranomaiset ovat yhteydessä oppilaitokseen ja ohjeistavat tarvittavat toimenpiteet. Mahdolliset toimenpiteet aloitetaan vasta terveysviranomaisen yhteydenotosta.
 16. Pyri pitämään huolta ohjeistuksen puitteissa yhteisöllisyydestä sekä mielen hyvinvoinnista. THL:n ohjeet mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pandemian aikana: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/ajankohtaista/mielen-hyvinvointi-koronaepidemian-aikana

Kampusten toiminta, vierailu, liikkuminen, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Asiakastilanteissa suositellaan sähköistä asiointia. Välttämättömissä tilanteissa, kuten infossa, kirjastossa, opiskelijapalveluissa sekä mm. byod-klinikalla asiointi tapahtuu roiskesuojalevyn takaa. Jonojen muodostamista on vältettävä. Palveluihin jonottaessa on sallittu korkeintaan kolme henkilöä jonossa turvavälit huomioiden.
 3. Vierailuryhmiä ei pääsääntöisesti oteta vastaan kampuksilla. Sellaiset hankevierailut, jotka ovat välttämättömiä hankkeen etenemisen osalta voidaan järjestää. Samoin opetukseen liittyvät vierailut, jotka voidaan turvallisesti järjestää. Vierailuissa tulee huomioida maskien ja visiirien käyttö.
 4. Porin kampuksella on merkitty lattiaan ja muihin opasteisiin kulkusuuntia ja muita turvallisen liikkumisen tietoja. Näin saadaan vähennettyä kasvokkaisia kohtaamisia. Erityishuomio liikkumiseen a-osan portaikoissa (toista mennään vain alas, toista vain ylös).
 5. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.
 6. Tapahtumat voidaan toteuttaa, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen. On suositeltavaa mahdollistaa kiinnostuneille osallistuminen myös etäyhteyden avulla. Tapahtumalla tarkoitetaan tässä SAMKin maksulliseen palvelutoimintaan tai ulkopuolisen rahoituksen hanketoimintaan liittyvää tapahtumaa.
 7. Ulkopuolisten järjestämät tilaisuudet SAMKin kampuksilla perutaan toistaiseksi.
 8. Porin kampuksella matkakeskuksen puoleinen ovi pidetään toistaiseksi suljettuna. Kaupan ja SAMKin välillä olevalle ovelle laitetaan ohjeistus, että sen kautta ei läpikulkua.
 9. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 10. SAMKin Porin kampuksen kuntosali suljetaan vapaa-ajan liikuntakäytöltä toistaiseksi.
 11. Sisätilojen liikuntatoiminta on tauolla ainakin 28.3. asti.

Opiskelu

 1. SAMK toimii koronatilanteen mahdollistaessa hybridimallin mukaisesti, jolloin osa opetuksesta tapahtuu etänä, osa kampuksella. Osaamisalueet ovat suunnitelleet kevään opinnot huomioiden turvajärjestelyt, ja opinnoissa pyritään etenemään tämän suunnitelman mukaisesti. Järjestelyissä pyritään siihen, että 50 % opiskelijoista on kampuksilla lähiopetuksessa. Kampuksille tullaan vain terveenä, lievästikin sairaana hakeudutaan testiin, testitulosta odottaessa pysytään kotona, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään maskia tai kasvosuojusta.
 2. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä.
 3. Lukukauden alkua varten kaikki ulkomailta (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) saapuvat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta ohjataan THL:n voimassa olevan ohjeistuksen mukaiseen karanteeniin. Tällöin kampukselle ei voi saapua ja kaikki asiointi on hoidettava sähköisesti. Ulkomailta saapuvat eivät kuitenkaan saa tulla - THL:n ohjeista riippumatta - SAMKin kampuksille 14 vuorokauteen Suomeen saapumisesta.
 4. Kesäkuun publiikki on päätetty perua.

Tarkentavia ohjeita opiskelijoille

 1. EXAM-tiloissa on ajan tasalla olevat terveysturvalliset järjestelyt ja käytössä on joka toinen konepaikka.
 2. Tenttejä järjestetään myös Porin kampuksen Agora-salissa, jossa työpisteet on sijoiteltu kahden metrin turvavälein. Sali on jaettu sermeillä kolmeen lohkoon. Agora-salissa järjestettävissä tenteissä opiskelija saa tuoda tenttitilaan päällysvaatteensa ja pitää ne tuolilla, jotta vältytään tungoksilta naulakoilla. Opiskelijoita kehotetaan saapumaan kampukselle siten, että ylimääräistä odottelua ja kokoontumista kampuksella ja sen aulatiloissa voidaan välttää.
 3. Sellaisissa opetustilanteissa, joissa käytetään erityistä laitteistoa, opiskelijalle annetaan desinfiointisuihke ja paperia, jolla opiskelija desinfioi tarpeelliset pinnat ennen ja jälkeen opetustilanteen. Opettajat ohjeistavat desinfioinnista tilaisuuden alkaessa.
 4. Koronatilanteen johdosta ei voi saada ylimääräisiä tentin suorituskertoja. Poikkeustilanteen tenttijärjestelyt katsotaan normaaleiksi tenttijärjestelyiksi.
 5. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta pyritään siihen, että hän voi jatkaa opiskeluja turvallisesti. Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee osoittaa riskiryhmään kuuluminen todistuksella, jonka tekee pitkäaikaissairautta hoitava lääkäri (ei YTHS). Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
 6. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 7. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 8. Opiskelijoiden tulee asentaa itselleen Tuudo-sovellus, sillä sitä kautta voidaan lähettää kriittistä viestintää tilanteesta. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.
 9. Opiskelukäytäntöjen ja -palvelujen erillisohjeet löytyvät täältä: https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyen-opiskelukaytantoihin/

Tarkentavia ohjeita työntekijöille

 1. Kun kuljet kampuksella lukitusta ovesta sähköisellä avaimella (tai koodilla), niin kampukselle ei voi päästää muita henkilöitä samalla (huom. erityisesti Porin kampuksella K-kauppaan johtava ovi).
  • Yleisesti kulkuoikeuden vaativista ovista ei myöskään saa päästää sisään ketään sellaista, jolla ei ole kulkuoikeutta (pl. omassa seurassa olevat vieraat).
 2. SAMK suosittelee mahdollisimman laajaa etätyöskentelyä. Etätyöstä sovitaan esimiehen kanssa. Henkilökunta voi tehdä töitä välttämättömiä työtehtäviä kampuksilla.
 3. Samassa tilassa saa olla korkeintaan viisi henkilökunnan jäsentä (esimerkiksi neuvottelutilat, kahvihuoneet jne.)
  • Porissa ja Raumalla henkilökunnan kahvihuoneeseen saa mennä kerrallaan korkeintaan viisi henkilöä. Henkilökunnan kahvihuoneissa kampuksilla on kiinnitettävä huomiota turvaväleihin.
  • Avokonttoreissa ja muissa isoissa tiloissa viiden hengen rajaa tarkastellaan esimerkiksi neuvotteluhuoneiden tai muiden eristettyjen alueiden, tai vaikkapa työpisteen ympärillä olevien ihmisten lukumäärän mukaan. Porin kampuksen henkilöstön kahvihuoneessa saa istua yksi henkilö per pöytä.
 4. Intoon on koottu koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
 5. Mikäli samaan talouteen kuuluvalla on koronan tartuntaepäily, pyritään tällöin tekemään etätöitä.
 6. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 7. SAMKin kampuksilla on voimassa maskipakko. Henkilökunnalle annetaan kertakäyttömaskeja. Ne voi noutaa kampuksen vahtimestareilta.
 8. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan edelleen siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / yhteydenottojen pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyyden oltava noin kaksi metriä.
 9. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esimieheen. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 10. Esimiehen oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan. Kampukselle tullaan vain terveenä.
 11. Pidetään edelleen SAMKilaisuutta yllä. Säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) pidetään edelleen pääsääntöisesti etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustamisohjeet opiskelijoille ja henkilökunnalle

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
  • Ulkomailta saapuvat eivät kuitenkaan saa tulla - THL:n ohjeista riippumatta - SAMKin kampuksille 14 vuorokauteen Suomeen saapumisesta.
 3. Työntekijä: Jos on erityistä tarvetta matkustaa ulkomaille, tulee hyvissä ajoin ennen matkan varaamista tai matkalle lähtöä ottaa yhteyttä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen riskiarvion tekemiseksi ja luvan saamiseksi. Matkustaminen ei ole mahdollista ilman tätä selvitystä.
 4. Opiskelija- ja henkilöstövaihtotoiminta on keskeytetty toistaiseksi. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat lähtökohtaisesti sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.
 5. SAMK ei ota toistaiseksi vastaan kansainvälisiä vieraita.
 6. Kotimaan matkailua ja osallistumista esim. kotimaassa oleviin kv-tapaamisiin ei toistaiseksi rajoiteta. SAMK kuitenkin suosittelee välttämään yleisötapahtumiin osallistumista. Kotimaan työmatkoissa tulee käyttää erityistä harkintaa ja päätös osallistumisesta tulee tehdä nojaten koronaviruksen tarttuvuuslukuihin eri alueilla. Etäosallistumismahdollisuutta kannattaa hyödyntää aina, kun sellainen on saatavilla.
 7. Työntekijä: Ilmoitathan myös kaikista ulkomaille kohdistuvista vapaa-ajan matkoista hyvissä ajoin ennen matkaa. Sekä työmatkasta että vapaa-ajan matkasta ulkomaille (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) seuraa kotiinpaluun jälkeen THL:n ajankohtaisen karanteeniohjeistuksen mittainen etätyöjakso, jolloin ei saa tulla SAMKin kampuksille. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu sellaisesta maasta, jossa COVID19-tapausten ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Tarkista ajantasainen tieto matkustussuosituksista Ulkoministeriön sivuilta, https://www.um.fi.
 8. Huomioi myös, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa. Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 9. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 10. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, tulee tehdä oirearvion netissä Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Testin lopuksi palvelu antaa toimintaohjeet. Muissa hengitystieoireissa tulee olla etäyhteydessä (puhelin, Digiklinikka) työterveyshuoltoon. Mehiläisen Omamehiläinen-palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Katso tarkemmat toimintaohjeet Mehiäisen verkkosivuilta (mehilainen.fi).
 11. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on otettava yhteyttä asuinpaikkakunnan koronaneuvontaan.

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa yhteys Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

5.3.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tahdotko verkkokaupan osaajaksi, HR-ammattilaiseksi tai kansainvälisen kaupan asiantuntijaksi? 📈 Milka ja Salla kertovat SK:n artikkelissa tarkemmin liiketalouden opinnoista SAMKissa!
.
Hae SAMKiin kevään yhteishaussa 17.-31.3.2021!
#samk #mysamk
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007839424.html

SAMKissa laaditaan maakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa vuoteen 2030. CANEMURE-hankkeessa harjoittelua tekevä energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Satu Palokangas kehottaa kaikkia osallistumaan vaikutustenarviointiin. #uusiutuvaenergia
https://www.samk.fi/uutiset/ehdotetuilla-ilmastotoimilla-myonteisia-vaikutuksia-satakuntaan/

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli kuntien ja alueen elinvoiman kehittämisessä.

Näin kirjoittaa rehtori-toimitusjohtajamme @jarim @SivistysTA:n blogissa:

https://www.sivista.fi/blogi/ammattikorkeakouluilla-on-keskeinen-rooli-kuntien-ja-alueen-elinvoiman-kehittamisessa/

#mysamk #ylpeästiamk

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping