SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa on päivitetty

SAMK on päivittänyt opiskelijoilleen ja työntekijöilleen seuraavaa ohjeistusta liittyen uuden koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan (COVID-19).

18.6.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

Kuva: Veera Korhonen

Ajantasainen tieto SAMKin varautumisesta koronavirukseen 

Luethan aina päivitetyn tiedotteen kokonaisuudessaan. Mukana voi olla uusittuja ohjeita. Tätä intranetissä olevaa tiedotetta koronavirukseen liittyen päivitetään säännöllisesti. 

Matkustusohjetta päivitetty 18.6. Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaan.

SAMKin kampuksia avataan hallitusti ja asteittain 14.5. alkaen – Etätöitä ja -opintoja jatketaan kuitenkin pääosin

Suomen hallitus on tiedottanut 4.5.2020 uusista ratkaisuista pandemiatilanteen ratkaisemiseksi. Niiden johdosta SAMKissa on tehty seuraavia linjauksia. Tilannetta ja linjauksia tarkastellaan uudestaan viimeistään heinäkuun lopussa. 

Keskeiset päivämäärät

 • 14.5. SAMKin kampuksia aletaan avata asteittain. Kirjaston lainaustoiminta alkaa. Opiskelijapalvelut avataan supistetuin aukioloajoin.
 • Porin ja Rauman kampukset ovat normaalisti kesätauolla ja suljettuna 27.6.–2.8.
 • 31.7. Etätyötä suositellaan jatkettavan tähän asti
 • 10.8. Syksyn opetus SAMKissa alkaa.
 • Mahdollisista muutoksista syksyn toiminnassa tiedotetaan sisäisesti viimeistään 28.7. klo 16 mennessä ja sen jälkeen päivittämällä tämä ohjeistus.

Kampusten toiminta

 1. SAMKin kampuksia avataan hallitusti ja asteittain 14.5. alkaen – Etätöitä ja -opintoja jatketaan kuitenkin pääosin. Kampuksilla käynti on mahdollista ilman erityislupaa. 
 2. Kampuksilla tehdään järjestelyjä siten, että pystytään huolehtimaan varoetäisyyksistä ja hygieniasta.
 3. Kampuksille tullaan vain terveenä.
 4. Tärkeimpiä taudin leviämisen ehkäisykeinoja ovat käsien peseminen (thl.fi/kasienpesuohje), turvavälien pitäminen sekä aivastaminen ja yskiminen hihaan tai nenäliinaan. 
 5. Porin kampukselle sisäänpääsy tapahtuu toistaiseksi vain Karjalankadun kaariovien ja Satakunnankadun oven kautta. Matkakeskuksen puoleinen ovi on toistaiseksi suljettu.
 6. Porin ja Rauman kampusten kirjasto avataan 1.6. Lainaustoiminta alkaa kuitenkin jo 14.5 (kts. opiskelijoiden ohje alempaa).
 7. Tenttiakvaariot avataan 14.5. rajoitetusti Porin ja Rauman kampuksilla.
 8. Opiskelijapalvelut avataan 14.5. jälkeen supistetuin aukioloajoin.
 9. Porin kampuksen kuntosali pysyy suljettuna heinäkuun loppuun asti.
 10. Soteekki avataan 10.8.
 11. Tapahtumapalveluissa noudatetaan 1.6. alkaen korkeintaan 50 henkilön rajaa. Sitä ennen voimassa on edelleen enintään 10 henkilön rajoitus. 

Opiskelijoille

 1. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 2. Opettajat ovat yhteydessä opiskelijoihin opetuksen ja ohjauksen mahdollisesti muuttuvista järjestelyistä.
 3. Opiskelijaravintolat Raumalla ja Kankaanpäässä pysyvät suljettuna. Porin ravintolan mahdollisesta toiminnasta tiedotetaan erikseen myöhemmin.
 4. Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista. 
 5. Opiskelukäytäntöjen ja -palvelujen erillisohjeet löytyvät täältä: https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyen-opiskelukaytantoihin/ 

Työntekijöille

 1. Etätyönteko on edelleen mahdollista ja sitä suositellaan jatkettavan 31.7. saakka.
 2. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä ja jo sovittuja toteutustapoja. Opetus tapahtuu pääosin etänä 31.7 asti.
 3. Opettajat ovat yhteydessä opiskelijoihin opetuksen ja ohjauksen mahdollisesti muuttuvista järjestelyistä.
 4. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan edelleen siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / yhteydenottojen pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyyden oltava noin 2 metriä.
 5. Kontaktipalavereita voidaan pitää vain pakottavasta syystä. Niissä tulee noudattaa AVIn määräystä korkeintaan 10 henkilön osallistujamäärästä, ja 1.6. jälkeen korkeintaan 50 henkilö osallistujamäärästä.
 6. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esimieheen. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 7. Esimiehen oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan. Kampukselle tullaan vain terveenä.
 8. Pidetään edelleen SAMKilaisuutta yllä. Säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) pidetään edelleen pääsääntöisesti etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustaminen

 1. Jos on erityistä tarvetta matkustaa ulkomaille, tulee hyvissä ajoin ennen matkan varaamista tai matkalle lähtöä ottaa yhteyttä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen riskiarvion tekemiseksi ja luvan saamiseksi. Matkustaminen ei ole mahdollista ilman tätä selvitystä.
 2. Ulkomaille kohdistuvat opiskelijavaihto- ja harjoittelujaksot on peruttu toistaiseksi. Jatkoa tarkastellaan tilanteen edetessä.
 3. SAMK ei ota toistaiseksi vastaan kansainvälisiä vieraita lainkaan.
 4. Kotimaan matkailua ja osallistumista esim. kotimaassa oleviin kv-tapaamisiin ei toistaiseksi rajoiteta. SAMK kuitenkin suosittelee välttämään yleisötapahtumiin osallistumista. Henkilökunnan tulee käyttää omaa harkintaa halustaan osallistua tilaisuuksiin ja selvittää vaihtoehtoisia tapoja, esim. etäyhteys tai siirtämistä myöhempään ajankohtaan.
 5. Työntekijä: Ilmoitathan myös kaikista ulkomaille kohdistuvista vapaa-ajanmatkoista hyvissä ajoin ennen matkaa. Sekä työmatkasta että vapaa-ajan matkasta ulkomaille seuraa kotiinpaluun jälkeen 14 vuorokauden mittainen etätyöjakso, jolloin ei saa tulla SAMKin kampuksille. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista
 6. Ulkoministeriön pandemiatilanteen vuoksi antama yleinen matkustussuositus on edelleen: vältä tarpeetonta matkustamista, poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja.
 7. Huomioi myös, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa. Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 8. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 9. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on tärkeää olla etäyhteydessä (puhelin, lääkäri-chat) työterveyshuoltoon. Terveystalon Oma Terveys -palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Terveystalon koronavirusneuvonta palvelee ma – su klo 8–20 numerossa 030 633 9669.
 10. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, ole yhteydessä opiskelijaterveydenhuoltoon koulupäivien aikana ja Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan klo 15.00-08.00 välisenä aikana, puh. 02 627 6868. Suosittelemme lisäksi ulkomailta saapuvia välttämään kampuksillemme saapumista ja suosimaan varmuuden vuoksi etäopiskelua kahden viikon ajan. Ota yhteyttä ohjaavaan opettajaasi sen mahdollistamiseksi.

Muuta huomioitavaa

 1. Vältetään kättelyä tai muuta fyysistä tervehdyskontaktia.
 2. Jos henkilökunnassa syntyy vakava epäily koronavirustartunnasta, ole välittömästi yhteydessä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen.
 3. Edellä mainitut ohjeet koskevat niin henkilökuntaa kuin opiskelijoita, jollei ohjeessa ole viitattu erikseen tiettyyn kohderyhmään. 

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ole yhteydessä Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan. 

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: http://www.euro.who.int/en/home 

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o 

18.6.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

Uusimmat uutiset

Jämin matkailun luontokohteiden tienviitta
| Matkailu

Korona iski rajusti matkailualalle, mutta Jämillä uskotaan lähimatkailun kasvuun

Paikalliset ja lähialueen palvelut nousevat koronakriisin myötä aivan uuteen valoon, uskovat Jämin alueen matkailuyrittäjät. Virus sekoitti alkukeväästä yrittäjien suunnitelmat täysin ja tästä...

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMKin avoimen AMKin polkuopintohaku käynnistyy 3.8.2020 klo 9.00! Kannattaa olla nopea, sillä suosituimpien koulutusten polkuopintopaikat täyttyvät nopeasti. Tutustu haussa oleviin koulutuksiin ja hae osoitteessa: www.samk.fi/polkuopinnot
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Entistä useampi lähtee lomalla lähelle ja luontoon. Jämiltä matkailijat etsivät juuri luonnonrauhaa ja mahdollisuutta ulkoiluun sekä erilaisiin aktiviteetteihin.

Yrittäjien elinehto on, että asiakkaat löytävät helposti tietoa palveluista. Digitaalisten kanavien käytön muuttuessa yrittäjien on seurattava asiakkaitaan uusiin kanaviin ja se edellyttää jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä koronan ja muiden myllerrysten keskellä.
https://bit.ly/31Pcn9U
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Hei SAMKin YAMK- tai monimuoto-opiskelija! Opiskelijakunta SAMMAKKO haluaa kehittää palvelujaan kaikille SAMKin opiskelijoille. Kehittämisen tueksi kootaan opiskelijapalvelujen kehittämisryhmät YAMK- ja monimuoto-opiskelijoista. Täytä hakemus SAMMAKKOn kotisivuilla.

Kesän tultua ihmiset ovat vähitellen lähteneet liikkeelle. Entistä useampi lähtee lomalla lähelle ja luontoon. Jämiltä matkailijat etsivät juuri luonnonrauhaa ja mahdollisuutta ulkoiluun sekä erilaisiin aktiviteetteihin.
#matkailu #lähimatkailu #luonto
https://t.co/JbQGH7itRX

Simulation is integral to developing autonomous systems. One example is the Intelligent Shipping Technology Test Laboratory at SAMK in Rauma. The lab is designed as a testing environment for remotely controlled, autonomous vessels. #istlab #wärtsilä
https://t.co/5KBhsnveb9

Kuuntele ja kuule nuorta – se kantaa hedelmää. Yhdessä suunniteltu motivoi myös yhdessä tekemiseen, yhteistyöhön.
#samk #tukee #nuoret #mielipide #sk #yksinäisyys

https://t.co/MeaLZbaCSo

Lähde lähimatkalle! Tänä vuonna jokainen yksittäinen matkailija on yrityksille elintärkeä. Kesäsesonki määrittelee edellytykset yritystoiminnan jatkumiselle.
#satamatkaamaalle #visitsatakunta #matkailu #yrittäjyys #lähimatkailu @satamatkaa @visitsatakunta
https://t.co/7vnzpuaYEn