SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoilleen ja työntekijöilleen liittyen uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaan pandemiaan.

20.11.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

Kuva: Veera Korhonen

Ajantasainen tieto SAMKin varautumisesta koronavirukseen 

SAMKissa seurataan jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ohjeistuksia. Luethan aina päivitetyn tiedotteen kokonaisuudessaan. Mukana voi olla uusittuja ohjeita. Tätä intranetissä olevaa tiedotetta koronavirukseen liittyen päivitetään säännöllisesti. 

Ohjeistus on tarkastettu 20.11. Yksi uusi tarkennus lihavoituna.

THL:n mainoskuva turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kuvan sloganina tsemppaava Jaksaa jaksaa!

Muistathan turvavälit, käsihygienian ja kasvomaskin käytön

 1. Pidä kahden metrin turvavälit.
 2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.
 3. Aivasta ja yski hihaan tai nenäliinaan.
 4. Vältä kättelyä ja muuta tervehdyskontaktia.
 5. Käytä kampuksilla kasvomaskia tai visiiriä, mikäli turvavälien pitäminen ei ole mahdollista (etenkin luokkatilaan pääsyä odottaessa tai kampusravintolaan jonottaessa). Maskien käyttöohje ja lisätietoja asiasta THL:n sivuilla >>
 6. Lataa Koronavilkku täältä - SAMK suosittelee henkilöstölle ja opiskelijoille Koronavilkku-sovelluksen asentamista.
 7. Mitä teen, jos Koronavilkku-sovellus ilmoittaa altistumisesta? Noudata sovelluksen toimintaohjeita. Jos sinulla on oireita, tee arvio Omaolo.fi-palvelussa ja toimi palvelun antamien ohjeiden perusteella.
 8. Jos henkilökuntaan kuuluvalla on vakava epäily koronasta, esimerkiksi Koronavilkun ilmoitus altistumisesta ja koronan oireita, ilmoita asiasta Jari Lahdelle.
 9. Jos opiskelija tuntee olevansa sairaana, on jäätävä kotiin ja otettava yhteys opiskelijaterveydenhuoltoon.
 10. Jos opiskelijalla todetaan koronavirus, terveysviranomaiset ovat yhteydessä oppilaitokseen toimenpiteiden johdosta.

Kampusten toiminta, vierailu, liikkuminen, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Asiakastilanteissa suositellaan sähköistä asiointia. Välttämättömissä tilanteissa, kuten infossa, kirjastossa, opiskelijapalveluissa sekä mm. byod-klinikalla asiointi tapahtuu roiskesuojalevyn takaa. Jonojen muodostamista on vältettävä. Palveluihin jonottaessa on sallittu korkeintaan kolme henkilöä jonossa turvavälit huomioiden.
 3. Vierailuryhmiä ei pääsääntöisesti oteta vastaan kampuksilla. Sellaiset hankevierailut, jotka ovat välttämättömiä hankkeen etenemisen osalta voidaan järjestää. Samoin opetukseen liittyvät vierailut, jotka voidaan turvallisesti järjestää. Vierailuissa tulee huomioida maskien ja visiirien käyttö.
 4. Porin kampuksella on merkitty lattiaan ja muihin opasteisiin kulkusuuntia ja muita turvallisen liikkumisen tietoja. Näin saadaan vähennettyä kasvokkaisia kohtaamisia. Erityishuomio liikkumiseen a-osan portaikoissa (toista mennään vain alas, toista vain ylös).
 5. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.
 6. Tapahtumat voidaan toteuttaa, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen. Osallistujamääriä on syytä rajoittaa niin, että turvaetäisyydet voivat toteutua käytettävissä tiloissa. On suositeltavaa mahdollistaa kiinnostuneille osallistuminen myös etäyhteyden avulla. Tapahtumalla tarkoitetaan tässä SAMKin maksulliseen palvelutoimintaan tai ulkopuolisen rahoituksen hanketoimintaan liittyvää tapahtumaa.
 7. Porin kampuksella matkakeskuksen puoleinen ovi pidetään toistaiseksi suljettuna. Kaupan ja SAMKin välillä olevalle ovelle laitetaan ohjeistus, että sen kautta ei läpikulkua.
 8. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 9. Porin kampuksen kuntosalilla ei toistaiseksi pidetä yleisövuoroja. Salia voi käyttää vain ohjatuilla tunneilla rajattuina ryhminä, jolloin laitteiden puhtaanapitoon on kaikkien käyttäjien kiinnitettävä erityistä huomiota ennen ja jälkeen suoritusten.

Opiskelu ja etätyö

 1. Uudet opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa suunnitellusti kampuksilla syksyllä.
 2. Jatkavat opiskelijat jatkavat pääosin opintojaan etänä, lähiopetuksessa tai muulla opettajan ilmoittamalla tavalla. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä. Taudin vakavuuden ja taudin leviämisen estämiseksi opettaja osaamisalueen johtajan kanssa määrittelee yhdessä tilanteet, joissa oppimisen järjestelyt edellyttävät kampuksella tapahtuvaa oppimista.
 3. Lukukauden alkua varten kaikki ulkomailta (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) saapuvat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta ohjataan THL:n voimassa olevan ohjeistuksen mukaiseen karanteeniin. Tällöin kampukselle ei voi saapua ja kaikki asiointi on hoidettava sähköisesti.
 4. Henkilöstö voi jatkaa etätöitä yksikönjohtajan päätöksellä (esim. riskiryhmäläiset).

Tarkentavia ohjeita opiskelijoille

 1. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 2. Jatkavat opiskelijat aloittavat pääosin etänä ja vain välttämättömimmät opinnot toteutetaan kampuksella. Päätökset kampuksella tehtävistä opinnoista tekevät osaamisaluejohtajat vastuuopettajien kanssa.
 3. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 4. Opiskelijoiden tulee asentaa itselleen Tuudo-sovellus, sillä sitä kautta voidaan lähettää kriittistä viestintää tilanteesta. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.
 5. Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
 6. Opiskelukäytäntöjen ja -palvelujen erillisohjeet löytyvät täältä: https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyen-opiskelukaytantoihin/

Tarkentavia ohjeita työntekijöille

 1. Intoon on koottu koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
 2. Mikäli samaan talouteen kuuluvalla on koronan tartuntaepäily, pyritään tällöin tekemään etätöitä.
 3. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 4. Henkilökunnan suositellaan käyttävän maskia tai visiiriä kampuksilla opiskelijoiden kanssa lähikontaktissa oltaessa.
 5. Maskin tai visiirin käyttäminen on tarpeen, jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Henkilökunnalle annetaan kestomaskeja. Ne voi noutaa kampuksen vahtimestareilta kuittausta vastaan. Lisätietoja maski- ja visiiriasiasta löytyy Intosta.
 6. Laaja etätyösuositus loppui SAMKissa 31.7. Etätyötä voidaan kuitenkin jatkaa yksikönjohtajan päätöksellä (esim. riskiryhmäläiset). TKI-henkilöstö sekä TKI-toimintaan liittyvä henkilöstö jatkaa 31.7. jälkeen työskentelyä kampuksilla.
 7. Opetus toteutetaan syksyllä osaamisaluejohtajan kanssa yhdessä sovituin tavoin.
 8. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan edelleen siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / yhteydenottojen pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyyden oltava noin kaksi metriä.
 9. Henkilökunnan kahvihuoneissa kampuksilla on kiinnitettävä huomiota turvaväleihin. Keittiöön voi mennä korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan. Ruokapöydissä voi olla korkeintaan kolme henkilöä.
 10. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esimieheen. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 11. Esimiehen oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan. Kampukselle tullaan vain terveenä.
 12. Pidetään edelleen SAMKilaisuutta yllä. Säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) pidetään edelleen pääsääntöisesti etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustamisohjeet opiskelijoille ja henkilökunnalle

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
 3. Työntekijä: Jos on erityistä tarvetta matkustaa ulkomaille, tulee hyvissä ajoin ennen matkan varaamista tai matkalle lähtöä ottaa yhteyttä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen riskiarvion tekemiseksi ja luvan saamiseksi. Matkustaminen ei ole mahdollista ilman tätä selvitystä.
 4. Opiskelija- ja henkilöstövaihtotoiminta on keskeytetty toistaiseksi. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat lähtökohtaisesti sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.
 5. SAMK ei ota toistaiseksi vastaan kansainvälisiä vieraita.
 6. Kotimaan matkailua ja osallistumista esim. kotimaassa oleviin kv-tapaamisiin ei toistaiseksi rajoiteta. SAMK kuitenkin suosittelee välttämään yleisötapahtumiin osallistumista. Kotimaan työmatkoissa tulee käyttää erityistä harkintaa ja päätös osallistumisesta tulee tehdä nojaten koronaviruksen tarttuvuuslukuihin eri alueilla. Etäosallistumismahdollisuutta kannattaa hyödyntää aina, kun sellainen on saatavilla.
 7. Työntekijä: Ilmoitathan myös kaikista ulkomaille kohdistuvista vapaa-ajan matkoista hyvissä ajoin ennen matkaa. Sekä työmatkasta että vapaa-ajan matkasta ulkomaille (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) seuraa kotiinpaluun jälkeen THL:n ajankohtaisen karanteeniohjeistuksen mittainen etätyöjakso, jolloin ei saa tulla SAMKin kampuksille. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu sellaisesta maasta, jossa COVID19-tapausten ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Tarkista ajantasainen tieto matkustussuosituksista Ulkoministeriön sivuilta, https://www.um.fi.
 8. Huomioi myös, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa. Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 9. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 10. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on tärkeää olla etäyhteydessä (puhelin, lääkäri-chat) työterveyshuoltoon. Terveystalon Oma Terveys -palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Terveystalon koronavirusneuvonta palvelee ma–su klo 8–20 numerossa 030 633 9669.
 11. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, ole yhteydessä opiskelijaterveydenhuoltoon koulupäivien aikana ja Päivystysapu-numeroon klo 15.00–08.00 välisenä aikana, puh. 116117. Suosittelemme lisäksi ulkomailta saapuvia välttämään kampuksillemme saapumista ja suosimaan varmuuden vuoksi etäopiskelua THL:n ajankohtaisen karanteeniohjeistuksen mukaisen ajan. Ota yhteyttä ohjaavaan opettajaasi sen mahdollistamiseksi.

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ole yhteydessä Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

20.11.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Työpeilin maksuton päätösseminaari Porissa ti 1.12. Tervetuloa kuulemaan Työpeilin tarina yrittäjävertaisuudesta ja miten Työpeili-ryhmissä hyvinvointi ja tuottavuus lisääntyvät.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen (24.11. mennessä): https://bit.ly/36S8Yrz
#hyvinvointi #yrittäjyys

Maksuttomassa Kiinnostaako konenäkö? -webinaarissa (pe 4.12.) tutustut konenäön mahdollisuuksiin, saat ajankohtaista tietoa ja esimerkkejä konenäön hyödyntämisestä teollisuudessa. Ilmoittautumiset to 3.12. klo 15 mennessä: https://bit.ly/330bYAZ
#konenäkö #webinaari #HLSRobo

The route to intelligent shipping contains many uncharted waters, and in order to sail through them a broad network of cooperation and vision will be needed.
#ISTLAB #maritime #intelligentshipping #testlaboratory
https://istlab.samk.fi/news/risk-management-challenges-intelligent-shipping/

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. SAMK on yksi erityisrahoituksen tänä vuonna saaneista ammattikorkeakouluista.
https://minedu.fi/-/ministerio-tukee-ammattikorkeakoulujen-tki-hankkeita-viidella-miljoonalla-eurolla
#samk