SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMK on antanut opiskelijoilleen ja työntekijöilleen seuraavan ohjeistuksen liittyen uuden koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan (COVID-19).

1.4.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

Kuva: Veera Korhonen

Ajantasainen tieto SAMKin varautumisesta koronavirukseen

Luethan aina päivitetyn tiedotteen kokonaisuudessaan. Mukana voi olla uusittuja ohjeita. Tätä intranetissä olevaa tiedotetta koronavirukseen liittyen päivitetään säännöllisesti.

Päivitetty 1.4.2020

SAMKin kampukset suljetaan 18.3. alkaen 13.5. saakka.

SAMKissa seurataan koronavirustilannetta ja viranomaisohjeita. Työyhteisön jäsenten turvallisuus on meille tärkeää. Ymmärrämme niin opiskelijoiden kuin työntekijöiden huolen tilanteessa ja yhteistoiminnalla saamme ratkaistua tilanteen sujuvasti.

Hallitus on tiedottanut poikkeustilanteesta ja uusista ratkaisuista tilanteen ratkaisemiseksi.

Kampusten toiminta

 1. SAMKin kampukset on suljettu 18.3. alkaen 13.5. saakka. Kampuksella käynti on mahdollista vain henkilökunnalle, ja vain pakottavasta syystä. Kampuksella käynti on mahdollista vain erikseen luvansaaneilla. Lupa pyydetään oman osaamisalueen tai toimintayksikön johtajalta (rehtori, vararehtorit, taha-johtaja, oa-johtaja).
 2. Opiskelijat eivät saa vierailla kampuksella sulkuaikana.
 3. Porin kampukselle sisäänpääsy tapahtuu toistaiseksi vain Karjalankadun kaariovien kautta. Sisääntulo ja poistuminen kuitataan mennen tullen Karjalankadun ulko-ovella sähköisellä ”lätkällä”.

Opiskelijoille

 1. Tärkein taudin leviämisen ehkäisykeino on edelleen käsien peseminen, thl.fi/kasienpesuohje
 2. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä
 3. Opettajat ovat yhteydessä opiskelijoihin opetuksen ja ohjauksen mahdollisesti muuttuvista järjestelyistä.
 4. Kela on tiedottanut koronavirustilanteen vaikutuksista opintotukeen: https://www.kela.fi/ajankohtaista-opiskelijat/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/opintotuki-ja-koronaviruksen-aiheuttaman-poikkeustilanteen-vaikutukset
 5. Opiskelijaravintolamme ovat kiinni, eikä ravintoloissa ole edellytyksiä myydä opiskelija-aterioita korkeakouluopiskelijoille mukaan otettavaksi koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Työntekijöille

 1. Tärkein taudin leviämisen ehkäisykeino on edelleen käsien peseminen, thl.fi/kasienpesuohje
 2. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 3. Opettajat ovat yhteydessä opiskelijoihin opetuksen ja ohjauksen mahdollisesti muuttuvista järjestelyistä.
 4. Kampuksen sulkemisen myötä on siirrytty etätyön tekemiseen. Tällöin vain työntekopaikka vaihtuu, työsuhteen ja työnjohto-oikeuden muut ehdot pysyvät voimassa.
 5. Esimiehen oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan. Kampukselle erikoisluvan saaneet eivät saa mennä kampukselle, jos heillä on hengitystieinfektion oireita.
 6. Tiedoksi etäyhteyksistä: Useimmat SAMKissa käytettävät palvelut toimivat pilvipalvelulla, eivätkä ne vaadi VPN-yhteyttä. Mahdollisen kuormittumisen vuoksi VPN-yhteyttä tulee käyttää vain, kun palvelu sitä edellyttää. Lisäksi kannattaa välttää videoyhteyksien turhaa käyttämistä.
 7. Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / kontaktoinnin pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyys oltava vähintään 1-2 metriä.
 8. Kontaktipalavereita voidaan pitää vain pakottavasta syystä ja niissäkin tulee noudattaa AVIn määräystä max 10 henkilön osallistujamäärästä.
 9. Muutoin palaverien ja kokousten osalta käytetään pelkästään etäneuvotteluja (esim. Teams, Hill).
 10. Pidetään SAMKilaisuutta yllä, vaikka fyysinen etäisyys kasvaa- pidetään henkistä läheisyyttä yllä, pidetään totutuista toimintatavoista huolta ja pidetään esim. säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) totutun mukaisesti, mutta nyt vain etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustaminen

 1. Ulkomaanmatkustaminen on keskeytetty lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Matkan jälkeen työntekijään ja opiskelijaan kohdistuvat kahden viikon karanteenia vastaavat olosuhteet.
 2. Ulkomaille kohdistuvat uudet kevään ja kesän opiskelijavaihto- ja harjoittelujaksot on peruttu toistaiseksi. Jatkoa tarkastellaan tilanteen edetessä. Käynnissä olevat harjoittelut ja opiskelijavaihdot suositellaan keskeytettävän mahdollisimman pian.
 3. SAMK ei ota toistaiseksi vastaan kansainvälisiä vieraita.
 4. Myös kotimaan työmatkailu on peruutettu. Vain välttämättömät matkat on sallittuja riskiarvioinnin jälkeen, ennen matkan varaamista tai matkalle lähtöä tulee ottaa yhteyttä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen riskiarvion tekemiseksi ja luvan saamiseksi. Matkustaminen ei ole mahdollista ilman tätä selvitystä.
 5. Valtiovallan ohjeistuksen mukaisesti Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille edes vapaa-ajan tarkoituksessa. Työntekijä: Ilmoitathan myös kaikista ulkomaille kohdistuvista vapaa-ajanmatkoista hyvissä ajoin ennen matkaa. Sekä työmatkasta että vapaa-ajan matkasta ulkomaille seuraa kotiinpaluun jälkeen kahden viikon karanteenia vastaavat olosuhteet.
 6. Valtioneuvoston 12.3.2020 klo 14:11 julkaiseman tiedotteen mukaan muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Myös ulkoministeriö on 12.3.2020 klo 14:18 julkaisemassa tiedotteessaan todennut, että nyt ei tule matkustaa tarpeettomasti. Kun henkilö on tietoinen edellä mainitusta matkustamista koskevista virallisista kannoista, ja päättää tästä huolimatta niiden vastaisesti matkustaa ulkomaille 12.3.2020 klo 14:00 jälkeen ja työnantaja on sen seurauksena päättänyt varotoimenpiteenä valtioneuvoston virallisen linjan mukaisesta matkan jälkeisestä kahden viikon varoajasta ennen työhön paluuta, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa tällaiselta varoajalta, jos esim. etätyö ei ole mahdollista.
 7. Huomioi myös, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa. Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 8. Työntekijän tulee välittömästi ilmoittaa työnantajalle, jos hän joutuu karanteeniin tai eristykseen, sekä lähettää näistä todistukset ensisijaisesti skannaamalla tai valokuvaamalla esimiehelle sekä henkilöstöpalveihin ja myös postittamalla virallinen paperinen versio henkilöstöpalveluihin. Myös kaikista muista todistuksellisista sairauslomista tulee lähettää todistus sekä ensisijaisesti joko skannaamalla tai valokuvaamalla esimiehelle ja henkilöstöpalveluille että myös virallinen postittamalla paperinen versio henkilöstöpalveluihin.
 9. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 10. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on tärkeää olla etäyhteydessä (puhelin, lääkäri-chat) työterveyshuoltoon. Terveystalon Oma Terveys -palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Terveystalon koronavirusneuvonta palvelee ma – su klo 8–20 nrossa 030 633 9669.
 11. Mikäli opiskelija on palannut ulkomaanmatkalta, niin hallituksen linjauksen mukaisesti ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Muut ehkäisytoimenpiteet

 1. Tärkein taudin leviämisen ehkäisykeino on käsien peseminen: thl.fi/kasienpesuohje
 2. Muistetaan edelleenkin tervehtiminen, mutta SAMK suosittelee välttämään kättelyä tai muuta fyysistä tervehdyskontaktia.
 3. Jos henkilökunnassa syntyy vakava epäily koronavirustartunnasta, ole välittömästi yhteydessä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen.
 4. Edellä mainitut ohjeet koskevat niin henkilökuntaa kuin opiskelijoita, jollei ohjeessa ole viitattu erikseen tiettyyn kohderyhmään.

 

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ole yhteydessä Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

Yhteistyöllä ja toinen toisemme huomioimalla saamme ratkaistua tilanteet parhain päin.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

1.4.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA