SAMKin ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoilleen ja työntekijöilleen liittyen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaan pandemiaan.

25.1.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

SAMKin koronatilanneryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain. SAMKissa seurataan Suomen hallituksen, aluehallintoviraston sekä alueellisen tartuntatautien torjunnan ryhmän määräyksiä, ohjeita ja suosituksia.

Tätä tiedotetta koronatilanteeseen ja toimintaohjeisiin liittyen päivitetään säännöllisesti.

Ohjeistus päivitetty 26.1.2022. Viimeisimmät lisäykset lihavoituna.

THL:n mainoskuva turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kuvan sloganina tsemppaava Jaksaa jaksaa!

SAMKin kampuksilla käytetään kasvomaskia - Muista myös turvavälit ja käsi- sekä yskimishygienia

SAMKin tavoitteena on antaa laadukasta opetusta niin, että opiskelijoiden opinnot etenevät tilanteesta huolimatta.

Noudatathan toimintaohjeita, joilla pyritään varmistamaan, että opiskelu- ja työskentely-ympäristö on mahdollisimman turvallinen kaikille. Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö.

 1. SAMKin kampuksilla käytetään maskia tai kasvosuojusta.
  • SAMK suosittelee kertakäyttömaskien käyttämistä. Henkilöt, jotka työskentelevät kampuksilla, voivat hakea niitä vahtimestareilta.
  • Opiskelijat hankkivat itse omat kasvomaskinsa.
  • Opettaja voi keskeyttää opetustilanteen, mikäli opetustilanteessa eivät toteudu (SAMKin) edellytykset turvallisesta ja terveellisestä opiskelu- ja työympäristöstä.
  • Jos opiskelija on unohtanut ottaa mukaan oman kasvomaskin, sellaisen saa infopisteeltä.
 2. Opetus SAMKissa toteutetaan 3.1.–27.2.2022 seuraavasti.
  • Tammikuussa aloittavien päiväopintoryhmien opinnot toteutetaan kampuksilla.
  • Tammikuussa aloittavien monimuoto- ja YAMK-ryhmien opinnot voidaan myös toteuttaa kampuksilla, mikäli näin on aloitukset suunniteltu tehtäväksi.
  • Muussa opetuksessa pedagogisesti välttämätön lähiopetus (simulaatiot, laboratoriot ym.) voidaan järjestää kampuksilla, muutoin opetus toteutetaan etänä.
  • Kansainvälisissä koulutuksissa hybridimahdollisuus annetaan opiskelijoille, jotka eivät ole päässeet Suomeen.
  • Linjaukset pedagogisesti välttämättömästä lähiopetuksesta tekevät osaamisaluejohtajat opetuspäälliköiden kanssa.
  • Opetuksesta suuri osa siirtyy nyt verkkoon. Opettajan tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Moodlessa ja mahdollisesti myös Lokissa verkko-osoite, josta opiskelija pääsee mukaan verkon kautta toteutettavaan opetukseen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään heti vapaajakson päätyttyä.
 3. Työtehtävien mahdollistaessa henkilöstön laaja etätyösuositus on voimassa 27.2.2022 asti. Etätyöstä sovitaan esihenkilön kanssa.
 4. Kampusten ovet ovat auki rajoitetusti klo 7.45–15. Muulloin ovista pääsee kulkutunnisteella tai koodilla.
 5. SAMKissa syksyn opinnot ovat toteutuneet lukujärjestyksen mukaisesti, joko etä- tai lähiopetuksena.
  • Ensimmäisen ja toisen vuoden päiväopiskelijat ja kv-opiskelijat ovat aloittaneet ja jatkaneet opintojansa kampuksilla syksyn alussa.
  • Kolmannen (tai myöhemmän) vuoden päiväopiskelijoiden opetus on toteutettu osin kampuksella ja osin etänä verkossa tukien opiskelijoiden kasvua itsenäiseen asiantuntijuuteen opintojen loppuvaiheessa.
  • Koronatilanteen helpottamisen ja rokotusten etenemisten myötä SAMKissa on tarjottu toisella jaksolla alkavien opintojen osalta enemmän lähiopetusta myös kolmannen ja sitä vanhempien vuosikurssien opiskelijoille.
  • Ylempien AMK-opintojen aloitus on tehty joko kampuksilla tai verkossa. Opetus toteutetaan pääosin muualla kuin kampuksilla. Vain pedagogisesti tarpeellinen opetus toteutetaan kampuksella.
  • Monimuoto- ja verkkototeutuksissa opetus toteutetaan pääosin muualla kuin kampuksilla. Vain pedagogisesti tarpeellinen opetus toteutetaan kampuksella.
  • Simulaatiot, taitoaineet ja laboratoriotyöt toteutetaan pääosin kampuksilla. Tapauskohtaisesti voidaan opittavan aiheen vaatimusten ja järjestelmien mahdollistaessa toteuttaa myös etänä tai verkossa.
  • Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset voidaan toteuttaa kampuksilla ja etänä ohjelman tarpeiden mukaisesti.
  • Osaamisaluejohtajan kanssa on erikseen sovittava, jos kolmannen vuoden tai sitä myöhempien vuosikurssien kohdalla tai monimuoto-, verkko- ja ylemmissä AMK-opinnoissa opetusta on tarpeellista toteuttaa lähiopetuksena.
 6. SAMK suosittelee kaikille koronarokotusten ottamista.
 7. Ulkopuolisia tapahtumia on mahdollista järjestää kampuksilla.
 8. Lataa Koronavilkku täältä - SAMK suosittelee henkilöstölle ja opiskelijoille Koronavilkku-sovelluksen asentamista.
  • Mitä teen, jos Koronavilkku-sovellus ilmoittaa altistumisesta? Noudata sovelluksen toimintaohjeita.
 9. Jos sinulla on oireita, tee arvio Omaolo.fi-palvelussa ja toimi palvelun antamien ohjeiden perusteella. Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? Lue ohjeistus Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/mita-teen-jos-epailen-koronatartuntaa
 10. Mikäli kampuksilla todetaan korona-altistustilanne, niin terveysviranomainen ottaa yhteyttä SAMKiin, ohjeistaa tarvittavat toimenpiteet ja hoitaa asiasta viestinnän.
  • Terveysviranomainen voi viestiä mahdollisista altistuksista alueellisissa medioissa (Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi) ilman, että tästä olisi informoitu SAMKia etukäteen. SAMK voi aloittaa mahdolliset toimenpiteet (esim. viestinnän osalta) vasta terveysviranomaisen yhteydenotosta.
  • Jos opiskelija on määrätty karanteeniin, tämä ei automaattisesti tarkoita, että tietty opiskelijaryhmä tai opettaja olisi altistunut.
  • Jos opiskelija joutuu karanteeniin, koko opintojakson juoksutusta ja toteutustapaa ei muuteta. Karanteeniin määrätyn opiskelijan opiskelua pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan, mutta opetus etenee lähiopetuksen edellytyksin.
 11. Pyri pitämään huolta ohjeistuksen puitteissa yhteisöllisyydestä sekä mielen hyvinvoinnista. THL:n ohjeet mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pandemian aikana: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/ajankohtaista/mielen-hyvinvointi-koronaepidemian-aikana

Kampusten toiminta, vierailu, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Asiakastilanteissa suositellaan sähköistä asiointia.
  • Välttämättömissä tilanteissa, kuten infossa, kirjastossa, opiskelijapalveluissa sekä mm. byod-klinikalla asiointi tapahtuu roiskesuojalevyn takaa. Jonojen muodostamista on vältettävä.
 3. Vierailijoita on mahdollista kutsua kampuksille.
  • Vierailijoilla on aina SAMKin henkilökuntaan kuuluva vastuuhenkilö. Vierailijat kutsutaan kokoontumaan kampuksen infopisteelle/aulaan, josta heidät haetaan. Vastuuhenkilö vastaa opastuksesta SAMKissa sekä siitä, että vierailijat noudattavat SAMKin koronatilanneohjeistusta. Vastuuhenkilö kulkee vierailijoiden mukana vierailun ajan ja saattaa nämä pois lähtiessä.
  • Vierailijoiden tapaamisiin ja kokouksiin liittyviä tarjoiluja voidaan tilata kokoustiloihin.
 4. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.
 5. Tapahtumat voidaan toteuttaa, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen.
  • On suositeltavaa mahdollistaa kiinnostuneille osallistuminen myös etäyhteyden avulla.
  • Tapahtumalla tarkoitetaan tässä SAMKin maksulliseen palvelutoimintaan tai ulkopuolisen rahoituksen hanketoimintaan liittyvää tapahtumaa.
 6. Porin kampuksella matkakeskuksen puoleinen ovi pidetään toistaiseksi suljettuna. Kaupan ja SAMKin välillä olevalle ovelle laitetaan ohjeistus, että sen kautta ei läpikulkua.
 7. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 8. Porin kampuksen kuntosali avataan käyttöön. Sitä voi käyttää korkeintaan kuusi henkilöä kerrallaan, yksi tunti / kerta. Aikuisten harrastustoiminta kampuksilla (CampusMoWe) on keskeytetty 31.1. saakka.
 9. Kontaktittomassa sisä- ja ulkoliikunnassa ei ole henkilömäärärajoitusta.

Ohjeita opiskelijoille

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä ja kampuksilla huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään kasvosuojusta.
 2. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä.
 3. Saapuville vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille opiskelijoille on laadittu oma erillinen ohjeistus.
 4. Hyvinvointiin liittyvissä asioissa auttaa SAMKin opiskelijahyvinvointisivu.
 5. Opiskelukäytäntöjen ja -palvelujen erillisohjeet löytyvät täältä: https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyen-opiskelukaytantoihin/
 6. Sellaisissa opetustilanteissa, joissa käytetään erityistä laitteistoa, opiskelija desinfioi tarpeelliset pinnat ennen ja jälkeen opetustilanteen. Opettajat ohjeistavat desinfioinnista tilaisuuden alkaessa.
 7. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta pyritään siihen, että hän voi jatkaa opiskeluja turvallisesti.
  • Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee osoittaa riskiryhmään kuuluminen todistuksella, jonka tekee pitkäaikaissairautta hoitava lääkäri (ei YTHS).
  • Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
  • Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
  • Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
  • Opiskelijoiden tulee asentaa itselleen Tuudo-sovellus, sillä sitä kautta voidaan lähettää kriittistä viestintää tilanteesta. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.

Ohjeita tenteistä

 1. EXAM-tiloissa on ajan tasalla olevat terveysturvalliset järjestelyt.
  • EXAM-tenttitiloissa on otettu takaisin käyttöön kaikki tenttipaikat. Maskien käytössä ja muissa terveysturvallisuuteen liittyvissä asioissa toimitaan edelleen SAMKin ohjeistusten mukaisesti.
 2. Tenttejä järjestetään myös Porin kampuksen Agora-salissa, jossa työpisteet on sijoiteltu kahden metrin turvavälein. Sali on jaettu sermeillä kolmeen lohkoon.
  • Agora-salissa järjestettävissä tenteissä opiskelija saa tuoda tenttitilaan päällysvaatteensa ja pitää ne tuolilla, jotta vältytään tungoksilta naulakoilla.
  • Opiskelijoita kehotetaan saapumaan kampukselle siten, että ylimääräistä odottelua ja kokoontumista kampuksella ja sen aulatiloissa voidaan välttää.
 3. Tentit tulee järjestää koronaturvallisesti: Kahden metrin turvavälit opiskelijoilla, maskit tai visiirit käytössä. Myös tenttitilaan pääsyä odotettaessa on muistettava turvavälit ja maskien käyttö.
  • Järjestelyt pyritään tekemään niin, että opiskelijat voidaan hajauttaa eri tiloihin tai ison tilan eri alueille.
 4. Koronatilanteen johdosta ei voi saada ylimääräisiä tentin suorituskertoja. Poikkeustilanteen tenttijärjestelyt katsotaan normaaleiksi tenttijärjestelyiksi.

Matkustamisohjeita opiskelijoille

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat lähtökohtaisesti sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.
 3. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on otettava yhteyttä asuinpaikkakunnan koronaneuvontaan.
 4. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Ohjeita työntekijöille

 1. Maskien käytöstä, turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta tulee muistaa huolehtia. Kokoontumisrajoituksia ei ole käytössä, mutta tarvittaessa ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön.
 2. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan edelleen siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / yhteydenottojen pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyyden oltava noin kaksi metriä.
 3. Koronavirustestaukseen käytetään julkisia testauspalveluja; yksityisiä omalla kustannuksella.
 4. Kun kuljet kampuksella lukitusta ovesta sähköisellä avaimella (tai koodilla), niin kampukselle ei voi päästää muita henkilöitä samalla (huom. erityisesti Porin kampuksella K-kauppaan johtava ovi).
  • Yleisesti kulkuoikeuden vaativista ovista ei myöskään saa päästää sisään ketään sellaista, jolla ei ole kulkuoikeutta (pl. omassa seurassa olevat vieraat).
 5. Henkilökunnan kahvihuoneissa kampuksilla on kiinnitettävä erityistä huomiota turvaväleihin.
 6. Intoon on koottu koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
 7. Mikäli samaan talouteen kuuluvalla on koronan tartuntaepäily, pyritään etenkin tällöin tekemään etätöitä. Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? Lue ohjeistus Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/mita-teen-jos-epailen-koronatartuntaa
 8. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 9. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esihenkilöön. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 10. Esihenkilön oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan.
 11. Pidetään edelleen SAMKilaisuutta yllä. Säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) pidetään edelleen pääsääntöisesti etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustamisohjeita henkilökunnalle

 1. Tehtäessä työmatkoja omalla tai SAMKilta lainattavalla autolla käytetään kasvomaskeja, mikäli autossa on kaksi henkilöä tai enemmän.
 2. Henkilökuntavaihdot ovat mahdollisia niissä puitteissa, kun Suomesta tai Suomeen voi matkustaa.
 3. Työasioissa ei toistaiseksi matkusteta ulkomaille. Myös kotimaan matkailussa suositellaan käytettävän etäyhteyksiä.
 4. Henkilökuntavaihtoon tulevat noudattavat maahantuloviranomaisten ja THL:n ohjeistusta.
 5. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia.
 6. Jos suunnittelet matkustamista ulkomaille, huomioi lomalta töihin paluun aloitusajankohta sekä matkustamisesta mahdollisesti aiheutuva karanteeni.
 7. Katso myös Re-open EU -sivusto, joka antaa tietoa erilaisista käytössä olevista toimenpiteistä, kuten karanteeni- ja testausvaatimuksista matkustajille, EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, joka auttaa sinua käyttämään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, sekä mobiilista koronaviruksen jäljitys- ja varoitussovelluksista: https://reopen.europa.eu/fi
 8. Huomioi, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa.
  • Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 9. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi.
  • Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 10. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, tulee tehdä oirearvion netissä Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Testin lopuksi palvelu antaa toimintaohjeet.
  • Muissa hengitystieoireissa tulee olla etäyhteydessä (puhelin, Digiklinikka) työterveyshuoltoon. Mehiläisen Omamehiläinen-palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Katso tarkemmat toimintaohjeet Mehiläisen verkkosivuilta (mehilainen.fi).

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa yhteys Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

25.1.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Haemme kehittämistoiminnan moniottelijaa hoitamaan vuoden määräaikaista projektipäällikön tehtävää 1.3.2022 alkaen. Toimipaikka Huittinen. Haku 11.2.2022 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja: https://bit.ly/33TIoky
#samktyönantajana #rekry #avoimetpaikat #katsetulevaisuuuteen

There is about two weeks left to apply to our international programmes!

If you are interested in engineering or would like to study online alongside work make sure to check out our blended learning programmes:

- Industrial Management
- Logistics

https://bit.ly/3r49K08
#samk

Kiinnostaako sinua sisätilan hygienia? Haemme kahta tutkijaa/erikoistutkijaa osaksi Tutkimuskeskus WANDERin poikkitieteellistä tiimiä aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2022 alk). Toimipaikka Rauma/Pori. Haku 13.2.2022 mennessä. Lisätietoja ja haku: https://bit.ly/3o5O41H

Porin kaupungin tuottama viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia. @Porikaupunki #esteettömyys #saavutettavuus #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-toteuttamassa-ikaihmisille-suunnattua-tervetuloa-kotiin-ohjelmasarjaa/