SAMKin ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoille ja työntekijöille liittyen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman pandemian vaikutuksiin SAMKissa.

6.6.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

SAMKin koronatilanneryhmä on päättänyt toimintansa toistaiseksi 9.5.2022 alkaen. SAMKin koronatilanneohjeistus on kuitenkin edelleen voimassa. Ohjeistusta muutetaan jatkossakin tarvittaessa, mikäli viranomaisohjeistukset muuttuvat.

Ohjeistus päivitetty 6.6.2022. Viimeisimmät lisäykset lihavoituna.

 • Riskiryhmään kuuluvan on edelleen hyvä käyttää maskia.
 • SAMK suosittelee kertakäyttömaskien käyttämistä. Henkilöt, jotka työskentelevät kampuksilla, voivat hakea niitä vahtimestareilta.
 • Opettaja voi keskeyttää opetustilanteen, mikäli opetustilanteessa eivät toteudu (SAMKin) edellytykset turvallisesta ja terveellisestä opiskelu- ja työympäristöstä.
 • Kampusten ovet ovat auki rajoitetusti klo 7.45–15. Muulloin ovista pääsee kulkutunnisteella tai koodilla.
 • Ulkopuolisia tapahtumia on mahdollista järjestää kampuksilla.
 • Pyri pitämään huolta ohjeistuksen puitteissa yhteisöllisyydestä sekä mielen hyvinvoinnista. THL:n ohjeet mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pandemian aikana: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/ajankohtaista/mielen-hyvinvointi-koronaepidemian-aikana

Opetuksen järjestelyt

Päiväopetus on siirtynyt lähiopetukseen 14.3. alkaen.

 • Opettaja määrittelee opintojakson toteuttamistavan.
 • Kun opettaja on päättänyt toteuttaa lähiopetuksen kampuksella, toteutetaan opetus kampuksella. Mahdollisuutta osallistua verkon kautta kampuksella tarjottavaan opetukseen ei erikseen järjestetä.
 • Poikkeuksena kansainväliset koulutukset, joissa Suomeen oleskelulupaa odottavat ja sen jälkeen saapumistaan järjestävät otetaan mukaan lähiopetukseen verkon kautta.
 • Monimuoto-, verkko- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot ovat lähtökohtaisesti verkossa ja vain pedagogisesti pakolliset toteutukset (laboratoriot, simulaatiot yms.) kampuksella.
 • Pandemian aikana opiskelijat ovat luopuneet asunnoista opiskelupaikkakunnilla ja tottuneet aiemmasta monipuolisemmilla tavoilla vastaamaan omasta oppimisestaan. Hyödynnetään vaihtoehtoisia suoritustapoja opintojen etenemistä tukemaan. Opiskelija löytää nämä vaihtoehtoiset suoritustavat toteutusselosteelta.
 • Myös lähiopetuksen nauhoittaminen ja nauhoitteiden antaminen opiskelijoiden käyttöön parantaa sekä läsnä olleiden että muiden oppimista.
 • HOPSin mukaisia opintoja on tarjolla myös CampusOnlinessa ja muiden korkeakoulujen tarjonnassa sekä SAMKin nonstop-opinnoissa ja monimuoto- ja verkkototeutuksissa. Tutoroiden ja OPOjen sekä opettajien ohjaus näiden tapojen osoittamiseksi on erittäin tärkeää.

Koronatartunnan epäily ja altistus

 • SAMK suosittelee kaikille koronarokotusten ottamista.
 • Jos sinulla on oireita, tee arvio Omaolo.fi-palvelussa ja toimi palvelun antamien ohjeiden perusteella.
 • Koronatartuntaa epäiltäessä lue ajantasainen ohjeistus Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/kansalaisohje-mita-teen-jos-epailen-koronatartuntaa
 • Mikäli kampuksilla todetaan korona-altistustilanne, toimitaan terveysviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.
  • Terveysviranomainen voi viestiä mahdollisista altistuksista alueellisissa medioissa (Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi) ilman, että tästä olisi informoitu SAMKia etukäteen. SAMK voi aloittaa mahdolliset toimenpiteet (esim. viestinnän osalta) vasta terveysviranomaisen yhteydenotosta.
  • Jos opiskelija on määrätty karanteeniin, tämä ei automaattisesti tarkoita, että tietty opiskelijaryhmä tai opettaja olisi altistunut.
  • Jos opiskelija joutuu karanteeniin, koko opintojakson juoksutusta ja toteutustapaa ei muuteta. Karanteeniin määrätyn opiskelijan opiskelua pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan, mutta opetus etenee lähiopetuksen edellytyksin.

Kampusten toiminta, vierailu, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Asiakastilanteissa suositellaan sähköistä asiointia.
  • Välttämättömissä tilanteissa, kuten infossa, kirjastossa, opiskelijapalveluissa sekä mm. byod-klinikalla asiointi tapahtuu roiskesuojalevyn takaa. Jonojen muodostamista on vältettävä.
 3. Vierailijoita on mahdollista kutsua kampuksille.
  • Vierailijoilla on aina SAMKin henkilökuntaan kuuluva vastuuhenkilö. Vierailijat kutsutaan kokoontumaan kampuksen infopisteelle/aulaan, josta heidät haetaan. Vastuuhenkilö vastaa opastuksesta SAMKissa sekä siitä, että vierailijat noudattavat SAMKin koronatilanneohjeistusta. Vastuuhenkilö kulkee vierailijoiden mukana vierailun ajan ja saattaa nämä pois lähtiessä.
 4. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on pidettävä kiinni.
 5. Tapahtumat voidaan toteuttaa, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen.
  • On suositeltavaa mahdollistaa kiinnostuneille osallistuminen myös etäyhteyden avulla.
 6. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 7. Porin kampuksen kuntosalin vuoroille saa osallistua 10 henkilöä vuorolle ilmoittautumalla. Rajoitus on voimassa toukokuun loppuun asti. Sen jälkeen CampusMowe säätelee mahdollisia rajoituksia itse haluamallaan tavalla.
 8. CampusMowen ryhmäliikunnassa otetaan huomioon terveysturvallinen toiminta.

Ohjeita opiskelijoille

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä ja kampuksilla huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä.
 2. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä.
 3. Saapuville vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille opiskelijoille on laadittu oma erillinen ohjeistus.
 4. Hyvinvointiin liittyvissä asioissa auttaa SAMKin opiskelijahyvinvointisivu.
 5. Sellaisissa opetustilanteissa, joissa käytetään erityistä laitteistoa, opiskelija desinfioi tarpeelliset pinnat ennen ja jälkeen opetustilanteen. Opettajat ohjeistavat desinfioinnista tilaisuuden alkaessa.
 6. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta pyritään siihen, että hän voi jatkaa opiskeluja turvallisesti.
  • Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee osoittaa riskiryhmään kuuluminen todistuksella, jonka tekee pitkäaikaissairautta hoitava lääkäri (ei YTHS).
  • Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
 7. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 8. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 9. Opiskelijoiden kannattaa asentaa itselleen Tuudo-sovellus. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.

Ohjeita tenteistä

 1. EXAM-tiloissa on ajan tasalla olevat terveysturvalliset järjestelyt.
  • EXAM-tenttitiloissa ovat käytössä kaikki tenttipaikat. Terveysturvallisuuteen liittyvissä asioissa toimitaan SAMKin ohjeistusten mukaisesti.
 2. Tenttejä järjestetään myös Porin kampuksen Agora-salissa, jossa työpisteet on sijoiteltu kahden metrin turvavälein. Sali on jaettu sermeillä kolmeen lohkoon.
  • Agora-salissa järjestettävissä tenteissä opiskelija saa tuoda tenttitilaan päällysvaatteensa ja pitää ne tuolilla, jotta vältytään tungoksilta naulakoilla.
  • Opiskelijoita kehotetaan saapumaan kampukselle siten, että ylimääräistä odottelua ja kokoontumista kampuksella ja sen aulatiloissa voidaan välttää.
 3. Tentit tulee järjestää koronaturvallisesti. Myös tenttitilaan pääsyä odotettaessa on muistettava turvavälit.
  • Järjestelyt pyritään tekemään niin, että opiskelijat voidaan hajauttaa eri tiloihin tai ison tilan eri alueille.
 4. Koronatilanteen johdosta ei voi saada ylimääräisiä tentin suorituskertoja. Poikkeustilanteen tenttijärjestelyt katsotaan normaaleiksi tenttijärjestelyiksi.

Matkustamisohjeita opiskelijoille

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat lähtökohtaisesti sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.
 3. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on otettava yhteyttä asuinpaikkakunnan koronaneuvontaan.
 4. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Ohjeita henkilökunnalle

 1. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön on mahdollista tehdä etätöitä enintään kolmena päivänä viikossa, kun tästä on sovittu esihenkilön kanssa. Muista tehdä etätyösopimus ServiceDeskissä.
  • Jos työntekijä tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö kuuluu koronan riskiryhmään, esihenkilön kanssa voi sopia työtehtävien sen mahdollistaessa laajemmasta etätyöstä elokuun 2022 loppuun asti.
 2. Käsi- ja yskimishygieniasta tulee muistaa huolehtia. Kampukselle ei tulla sairaana.
 3. Mikäli samaan talouteen kuuluvalla on koronan tartuntaepäily, pyritään tekemään etätöitä.
 4. Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? Lue ohjeistus Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/mita-teen-jos-epailen-koronatartuntaa
 5. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esihenkilöön. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 6. Koronavirustestaukseen käytetään julkisia testauspalveluja; yksityisiä omalla kustannuksella.
 7. Kun kuljet kampuksella lukitusta ovesta sähköisellä avaimella (tai koodilla), niin kampukselle ei saa päästää muita henkilöitä samalla (huom. erityisesti Porin kampuksella K-kauppaan johtava ovi).
  • Yleisesti kulkuoikeuden vaativista ovista ei myöskään saa päästää sisään ketään sellaista, jolla ei ole kulkuoikeutta (pl. omassa seurassa olevat vieraat).
 8. Intoon on koottu koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
 9. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 10. Esihenkilön oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan.

Matkustamisohjeita henkilökunnalle

 1. Henkilöstön kansainvälinen työmatkustus ei edellytä enää HR:n tekemää riskiarviointia. Riskiarvioinnin tekee matkustava henkilö yhdessä esihenkilönsä kanssa.
  • Henkilökuntavaihdot ovat mahdollisia niissä puitteissa, kun Suomesta tai Suomeen voi matkustaa.
  • Henkilökuntavaihtoon tulevat noudattavat maahantuloviranomaisten ja THL:n ohjeistusta.
 2. SAMKilla on henkilöstölleen kattava matka- ja tapaturmavakuutus, joka korvaa myös sairaanhoitokulut, jos työmatkalla sairastuu koronaan.
 3. Lyhyet opintoihin liittyvät kv-vierailut
  • Lyhyissä opintoihin liittyvissä kansainvälisissä vierailuissa SAMKissa vastaava henkilö tekee esihenkilönsä kanssa riskiarvioinnin ja päätöksen saapuvasta tai lähtevästä ryhmästä.
  • Opintoihin liittyvä matkustaminen ulkomaille tai ulkomailta tulevan ryhmän (yksittäinen ryhmä tai SAMKin järjestämä tapahtuma) saapuminen SAMKin kampuksille on mahdollista terveenä.
  • Ryhmällä tulee olla lähettävän korkeakoulun tai muun oppilaitoksen järjestämä vakuutusturva tai muu selvitys varautumisesta kuluihin, joita mahdollisesti sairauden hoitaminen, karanteenissa olo tai koronan testaaminen aiheuttaa.
  • Saapuvia ryhmiä muistutetaan mahdollisista karanteeneista.
  • Lähtijöiden ja saapujien pitää seurata kohdemaan ajankohtaisia koronaohjeita ja toimia lähtö- ja kohdemaan kansallisten ohjeiden mukaan. FINENTRYä suositellaan käytettäväksi aina matkustettaessa Suomeen.
 4. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia.
 5. Jos suunnittelet matkustamista ulkomaille, huomioi lomalta töihin paluun aloitusajankohta sekä matkustamisesta mahdollisesti aiheutuva karanteeni.
 6. Katso myös Re-open EU -sivusto, joka antaa tietoa erilaisista käytössä olevista toimenpiteistä, kuten karanteeni- ja testausvaatimuksista matkustajille, EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, joka auttaa sinua käyttämään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, sekä mobiilista koronaviruksen jäljitys- ja varoitussovelluksista: https://reopen.europa.eu/fi
 7. Huomioi, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa.
  • Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 8. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi.
  • Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 9. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, tulee tehdä oirearvion netissä Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Testin lopuksi palvelu antaa toimintaohjeet.
  • Muissa hengitystieoireissa tulee olla etäyhteydessä (puhelin, Digiklinikka) työterveyshuoltoon. Mehiläisen Omamehiläinen-palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Katso tarkemmat toimintaohjeet Mehiläisen verkkosivuilta (mehilainen.fi).

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa yhteys Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

6.6.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Meillä on avoinna useita työpaikkoja, haemme muun muassa useampaa lehtoria Teknologia-osaamisalueelle. Lue lisää nettisivuiltamme. #työpaikat #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/tietoa-meista/samk-tyonantajana/#tyopaikat

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/