SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoilleen ja työntekijöilleen liittyen uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaan pandemiaan.

4.6.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

Ajantasainen tieto SAMKin varautumisesta koronavirukseen 

SAMKissa seurataan jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ohjeistuksia. Tätä tiedotetta koronatilanteeseen ja toimintaohjeisiin liittyen päivitetään säännöllisesti. 

Ohjeistusta päivitetty 4.6.2021. Uusimmat ohjeet lihavoituna.

THL:n mainoskuva turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kuvan sloganina tsemppaava Jaksaa jaksaa!

Muistathan turvavälit, käsihygienian ja kasvomaskin käytön

SAMKin tavoitteena on antaa laadukasta opetusta niin, että opiskelijoiden opinnot etenevät tilanteesta huolimatta.

Kaikilla SAMKin kampuksilla on voimassa toimintaohjeita, joilla pyritään varmistamaan, että opiskelu- ja työskentely-ympäristö on mahdollisimman turvallinen kaikille.

Tentit tulee järjestää koronaturvallisesti: Kahden metrin turvavälit opiskelijoilla, maskit tai visiirit käytössä. Myös tenttitilaan pääsyä odotettaessa on muistettava turvavälit ja maskien käyttö.

Järjestelyt pyritään tekemään niin, että opiskelijat voidaan hajauttaa eri tiloihin tai ison tilan eri alueille.

SAMK toimii koronavirustilanteessa mahdollisuuksien mukaan hybridimallin mukaisesti, jolloin osa opetuksesta tapahtuu etänä, osa kampuksella. Kampuksille tullaan vain terveenä, lievästikin sairaana hakeudutaan testiin, testitulosta odottaessa pysytään kotona, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään maskia tai kasvosuojusta.

SAMKin syksyn opetuksen suunnittelu tehdään siltä pohjalta, että opetuksessa palataan kampuksille. Koronarokotusten etenemistä ja tautitilannetta seurataan kuitenkin aktiivisesti ja se lopulta määrittelee opetuksen järjestelyt syksyllä.

Myös vaihto-opintojen haut ja järjestelyt sekä lähteville että saapuville opiskelijoille tehdään siitä lähtökohdasta, että vaihdot toteutuvat syyslukukaudesta alkaen.

 1. SAMK suosittelee kaikille koronarokotusten ottamista.
 2. Johtoryhmässä päätetään syksyn päälinjoista kesäkuun ensimmäisellä täydellä viikolla. Johtoryhmä ja kriisitoimintaryhmä kokoontuvat heinäkuun lopussa katsomaan koronatilanteen. Ohjeistukseen voi tulla muutoksia, jos tilanne on muuttunut merkittävästi.
 3. SAMKin opetus voidaan toistaiseksi toteuttaa tarvittaessa lähiopetuksena.
 4. Kampuksille pääsee sisään toistaiseksi kulkutunnisteella tai -koodilla.
 5. Tentit, simulaatiot ja laboratorioharjoitukset katsotaan välttämättömäksi opetukseksi, joka voidaan turvajärjestelyt huomioiden toteuttaa kampuksella.
 6. Henkilökunta voi tehdä töitä kampuksilla. SAMK suosittelee edelleen mahdollisimman laajasti etätyöskentelyä. Etätyöstä sovitaan esihenkilön kanssa.
 7. Kaikilla SAMKin kampuksilla tulee käyttää maskeja, jos turvavälejä ei pystytä noudattamaan.
  • SAMK suosittelee kertakäyttömaskien käyttämistä. Henkilöt, jotka työskentelevät kampuksilla, voivat hakea niitä vahtimestareilta.
  • Opiskelijat hankkivat itse omat kasvomaskinsa.
  • Henkilökunnan jäsenellä on ammattikorkeakoululain 38 § mukaisesti oikeus määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, opiskelijaa kuultuaan sellainen opiskelija, jolla on opettajan arvion mukaan yleisesti COVID-19-infektioon liitettäviä oireita tai joka ei pidä asianmukaista kasvomaskia tilanteessa, jossa opettajan arvion mukaan on riskinä turvavälin puuttuminen. Jos opiskelija on unohtanut ottaa mukaan oman kasvomaskin, sellaisen saa infopisteeltä.
 8. Ulkopuolisia tapahtumia on mahdollista järjestää kampuksilla.
 9. Pidä kahden metrin turvavälit, huolehdi hyvästä käsihygieniasta, aivasta ja yski hihaan tai nenäliinaan sekä vältä kättelyä ja muuta tervehdyskontaktia.
 10. Lataa Koronavilkku täältä - SAMK suosittelee henkilöstölle ja opiskelijoille Koronavilkku-sovelluksen asentamista.
  • Mitä teen, jos Koronavilkku-sovellus ilmoittaa altistumisesta? Noudata sovelluksen toimintaohjeita. Jos sinulla on oireita, tee arvio Omaolo.fi-palvelussa ja toimi palvelun antamien ohjeiden perusteella.
 11. Jos henkilökuntaan kuuluvalla on vakava epäily koronasta, esimerkiksi Koronavilkun ilmoitus altistumisesta ja koronan oireita, ilmoita asiasta Jari Lahdelle.
 12. Jos opiskelija tuntee olevansa sairaana, on jäätävä kotiin ja otettava yhteys asuinpaikan koronaneuvontaan (ei enää YTHS).
 13. Jos opiskelijalla todetaan koronavirus, terveysviranomaiset ovat yhteydessä oppilaitokseen ja ohjeistavat tarvittavat toimenpiteet. Mahdolliset toimenpiteet aloitetaan vasta terveysviranomaisen yhteydenotosta.
 14. Pyri pitämään huolta ohjeistuksen puitteissa yhteisöllisyydestä sekä mielen hyvinvoinnista. THL:n ohjeet mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pandemian aikana: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/ajankohtaista/mielen-hyvinvointi-koronaepidemian-aikana

Kampusten toiminta, vierailu, liikkuminen, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Asiakastilanteissa suositellaan sähköistä asiointia. Välttämättömissä tilanteissa, kuten infossa, kirjastossa, opiskelijapalveluissa sekä mm. byod-klinikalla asiointi tapahtuu roiskesuojalevyn takaa. Jonojen muodostamista on vältettävä. Palveluihin jonottaessa on sallittu korkeintaan kolme henkilöä jonossa turvavälit huomioiden.
 3. Vierailijoita on mahdollista kutsua kampuksille. Vierailevista henkilöistä tulee toimittaa tieto osaamisaluejohtajalle.
  • Vierailijoilla on aina SAMKin henkilökuntaan kuuluva vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa opastuksesta SAMKissa sekä siitä, että vierailijat noudattavat SAMKin koronatilanneohjeistusta. Vastuuhenkilö kulkee vierailijoiden mukana vierailun ajan ja saattaa nämä pois lähtiessä.
  • Tarjoiluiden järjestäminen vierailijoille ei ole tällä hetkellä mahdollista.
 4. Porin kampuksella on merkitty lattiaan ja muihin opasteisiin kulkusuuntia ja muita turvallisen liikkumisen tietoja. Näin saadaan vähennettyä kasvokkaisia kohtaamisia. Erityishuomio liikkumiseen a-osan portaikoissa (toista mennään vain alas, toista vain ylös).
 5. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.
 6. Tapahtumat voidaan toteuttaa, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen. On suositeltavaa mahdollistaa kiinnostuneille osallistuminen myös etäyhteyden avulla. Tapahtumalla tarkoitetaan tässä SAMKin maksulliseen palvelutoimintaan tai ulkopuolisen rahoituksen hanketoimintaan liittyvää tapahtumaa.
 7. Porin kampuksella matkakeskuksen puoleinen ovi pidetään toistaiseksi suljettuna. Kaupan ja SAMKin välillä olevalle ovelle laitetaan ohjeistus, että sen kautta ei läpikulkua.
 8. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 9. Ma 17.5. alkaen SAMKin kuntosali avataan niin, että siellä voi olla kerrallaan korkeintaan kuusi henkilöä. Käytöstä ohjeistaa CampusMoWe.
 10. Kontaktittomassa sisä- ja ulkoliikunnassa ei ole enää henkilömäärärajoitusta.

Opiskelu

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä, lievästikin sairaana hakeudutaan testiin, testitulosta odottaessa pysytään kotona, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään maskia tai kasvosuojusta.
 2. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä.
 3. Kesäkuun publiikki on peruttu.

Tarkentavia ohjeita opiskelijoille

 1. Hyvinvointiin liittyvissä asioissa auttaa SAMKin opiskelijahyvinvointisivu.
 2. Opiskelukäytäntöjen ja -palvelujen erillisohjeet löytyvät täältä: https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyen-opiskelukaytantoihin/
 3. EXAM-tiloissa on ajan tasalla olevat terveysturvalliset järjestelyt ja käytössä on joka toinen konepaikka.
 4. Tenttejä järjestetään myös Porin kampuksen Agora-salissa, jossa työpisteet on sijoiteltu kahden metrin turvavälein. Sali on jaettu sermeillä kolmeen lohkoon. Agora-salissa järjestettävissä tenteissä opiskelija saa tuoda tenttitilaan päällysvaatteensa ja pitää ne tuolilla, jotta vältytään tungoksilta naulakoilla. Opiskelijoita kehotetaan saapumaan kampukselle siten, että ylimääräistä odottelua ja kokoontumista kampuksella ja sen aulatiloissa voidaan välttää.
 5. Sellaisissa opetustilanteissa, joissa käytetään erityistä laitteistoa, opiskelijalle annetaan desinfiointisuihke ja paperia, jolla opiskelija desinfioi tarpeelliset pinnat ennen ja jälkeen opetustilanteen. Opettajat ohjeistavat desinfioinnista tilaisuuden alkaessa.
 6. Koronatilanteen johdosta ei voi saada ylimääräisiä tentin suorituskertoja. Poikkeustilanteen tenttijärjestelyt katsotaan normaaleiksi tenttijärjestelyiksi.
 7. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta pyritään siihen, että hän voi jatkaa opiskeluja turvallisesti. Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee osoittaa riskiryhmään kuuluminen todistuksella, jonka tekee pitkäaikaissairautta hoitava lääkäri (ei YTHS). Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
 8. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 9. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 10. Opiskelijoiden tulee asentaa itselleen Tuudo-sovellus, sillä sitä kautta voidaan lähettää kriittistä viestintää tilanteesta. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.

Tarkentavia ohjeita työntekijöille

 1. Henkilökunnan kokoontumisrajoitus on poistunut pääsääntöisesti. Kampuksilla, jotka ovat koronan kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, rajoitus on edelleen 20 henkilöä. Tätä ohjetta päivitettäessä 4.6. Rauma on kiihtymisvaiheessa.
 2. Koronavirustestaukseen käytetään SAMKissa julkisia testauspalveluja; yksityisiä omalla kustannuksella.
 3. Työterveyshuollon kautta ei ole saatavissa koronarokotuksia keskitetysti kampuksilla järjestettynä, joten on suositeltavaa ottaa rokote julkisen palvelun piirissä, kun oma rokotusvuoro tulee.
 4. Kun kuljet kampuksella lukitusta ovesta sähköisellä avaimella (tai koodilla), niin kampukselle ei voi päästää muita henkilöitä samalla (huom. erityisesti Porin kampuksella K-kauppaan johtava ovi).
  • Yleisesti kulkuoikeuden vaativista ovista ei myöskään saa päästää sisään ketään sellaista, jolla ei ole kulkuoikeutta (pl. omassa seurassa olevat vieraat).
 5. SAMK suosittelee mahdollisimman laajaa etätyöskentelyä. Etätyöstä sovitaan esihenkilön kanssa. Henkilökunta voi tehdä välttämättömiä työtehtäviä kampuksilla.
 6. Henkilökunnan kahvihuoneissa kampuksilla on kiinnitettävä huomiota turvaväleihin.
 7. Intoon on koottu koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
 8. Mikäli samaan talouteen kuuluvalla on koronan tartuntaepäily, pyritään tällöin tekemään etätöitä.
 9. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 10. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan edelleen siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / yhteydenottojen pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyyden oltava noin kaksi metriä.
 11. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esihenkilöön. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 12. Esihenkilön oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan. Kampukselle tullaan vain terveenä.
 13. Pidetään edelleen SAMKilaisuutta yllä. Säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) pidetään edelleen pääsääntöisesti etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustamisohjeita opiskelijoille

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat lähtökohtaisesti sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.
 3. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on otettava yhteyttä asuinpaikkakunnan koronaneuvontaan.
 4. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
  • Ulkomailta saapuvat eivät kuitenkaan saa tulla - THL:n ohjeista riippumatta - SAMKin kampuksille 14 vuorokauteen Suomeen saapumisesta.

Matkustamisohjeita henkilökunnalle

 1. Henkilöstö voi suunnitella konferenssimatkoja syksylle Eurooppaan. Toistaiseksi matkustusrajoitukset SAMKissa pidetään kuitenkin yllä ja ne poistetaan syksymmällä, mikäli tilanne mahdollistaa. Matkan suunnittelussa kannattaa huomioida mahdolliset karanteenit.
 2. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
  • Ulkomailta saapuvat eivät kuitenkaan saa tulla - THL:n ohjeista riippumatta - SAMKin kampuksille 14 vuorokauteen Suomeen saapumisesta.
 3. Jos on erityistä tarvetta matkustaa ulkomaille, tulee hyvissä ajoin ennen matkan varaamista tai matkalle lähtöä ottaa yhteyttä henkilöstöpäällikkö Jari Lahteen riskiarvion tekemiseksi ja luvan saamiseksi. Matkustaminen ei ole mahdollista ilman tätä selvitystä.
 4. SAMK ei ota toistaiseksi vastaan kansainvälisiä vieraita.
 5. Kotimaan matkailua ja osallistumista esim. kotimaassa oleviin kv-tapaamisiin ei toistaiseksi rajoiteta. SAMK kuitenkin suosittelee välttämään yleisötapahtumiin osallistumista.
 6. Kotimaan työmatkoissa tulee käyttää erityistä harkintaa ja päätös osallistumisesta tulee tehdä nojaten koronaviruksen tarttuvuuslukuihin eri alueilla. Etäosallistumismahdollisuutta kannattaa hyödyntää aina, kun sellainen on saatavilla.
 7. Ilmoitathan myös kaikista ulkomaille kohdistuvista vapaa-ajan matkoista hyvissä ajoin ennen matkaa. Sekä työmatkasta että vapaa-ajan matkasta ulkomaille (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) seuraa kotiinpaluun jälkeen THL:n ajankohtaisen karanteeniohjeistuksen mittainen etätyöjakso, jolloin ei saa tulla SAMKin kampuksille. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu sellaisesta maasta, jossa COVID19-tapausten ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Tarkista ajantasainen tieto matkustussuosituksista Ulkoministeriön sivuilta, https://www.um.fi.
 8. Huomioi myös, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa. Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 9. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 10. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, tulee tehdä oirearvion netissä Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Testin lopuksi palvelu antaa toimintaohjeet. Muissa hengitystieoireissa tulee olla etäyhteydessä (puhelin, Digiklinikka) työterveyshuoltoon. Mehiläisen Omamehiläinen-palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Katso tarkemmat toimintaohjeet Mehiläisen verkkosivuilta (mehilainen.fi).

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa yhteys Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

4.6.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Veera Korhonen

Uusimmat uutiset

Kukkia / Flowers
| Opinnot ja opetus

SAMKin parhaat opinnäytetyöt palkittiin Osaaja-kilpailussa

SAMKin parhaat opinnäytetyöt palkitaan neljässä eri sarjassa vuosittain järjestettävässä Osaaja-kilpailussa. Vuoden 2021 opinnäytetyökilpailuun osallistuivat kaikki vuoden 2020 aikana valmistuneet opinnäytetyöt, joiden arvosana on paras eli 5.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Are you a tourism professional looking for taking the next step in your career? The international Master’s Degree Programme in Tourism Competitiveness Management educates highly competent and innovative tourism business specialists for demanding management and expert positions in tourism industry.Learn more about the programme and apply in the fall of 2021! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Kulttuuri on läsnä työelämässä monin tavoin kuten omassa arjessa @SatakunnanAMK kansainvälisten hankkeiden projektipäällikkönä. Keräsin yhteen työkaluja helpottamaan arkea tilanteisiin, joissa osallistujat edustavat eri kulttuureita. #työelämäntutkimus
👇
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/101318/64143

Kiinnostaako liiketoiminnan kehittäminen #automaatio ja #robotiikka avulla? Ilmoittaudu nyt ja aloita maksuton #verkkokoulutus 1.9.2021. Toteuttajina #jamk ja @SatakunnanAMK. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 16.6. https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Liiketalousala/liiketoiminnallisesti-kestavan-robotiikan-kehittaja/

Miten hienoa kuulla, että @SatakunnanAMK kehitetty peli ja VR-todellisuus auttavat lapsia ja nuoria kuntoutuksessa 🙌 Kiitos! #Teentyötäjollaonmerkitystä 🤩@SataDigiHealth #raumanfysikaalinenhoitola

SAMKissa on tutkittu aurinkosähköjärjestelmän toimintaa palotilanteissa. Lue lisää ja tutustu saatavilla oleviin materiaaleihin.
https://www.samk.fi/uutiset/uutta-tutkittua-tietoa-aurinkosahkojarjestelman-toiminnasta-palotilanteessa/ #samk #aurinkosähkö #turvallisuus