SAMKin ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoille ja työntekijöille liittyen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman pandemian vaikutuksiin SAMKissa.

25.8.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

SAMKin koronatilanneryhmä on päättänyt toimintansa toistaiseksi 9.5.2022 alkaen. SAMKin koronatilanneohjeistus on kuitenkin edelleen voimassa. Ohjeistusta muutetaan jatkossakin tarvittaessa, mikäli viranomaisohjeistukset muuttuvat.

Ohjeistus päivitetty 25.8.2022. Viimeisimmät lisäykset lihavoituna.

 • Riskiryhmään kuuluvan on edelleen hyvä käyttää maskia.
 • SAMK suosittelee kertakäyttömaskien käyttämistä. Henkilöt, jotka työskentelevät kampuksilla, voivat hakea niitä vahtimestareilta.
 • Opettaja voi keskeyttää opetustilanteen, mikäli opetustilanteessa eivät toteudu (SAMKin) edellytykset turvallisesta ja terveellisestä opiskelu- ja työympäristöstä.
 • Ulkopuolisia tapahtumia on mahdollista järjestää kampuksilla.

Opetuksen järjestelyt

Päiväopetus on siirtynyt lähiopetukseen 14.3. alkaen.

 • Opettaja määrittelee opintojakson toteuttamistavan.
 • Mahdollisuutta osallistua verkon kautta kampuksella tarjottavaan opetukseen ei erikseen järjestetä.
 • Poikkeuksena kansainväliset koulutukset, joissa Suomeen oleskelulupaa odottavat ja sen jälkeen saapumistaan järjestävät otetaan mukaan lähiopetukseen verkon kautta.
 • HOPSin mukaisia opintoja on tarjolla myös CampusOnlinessa ja muiden korkeakoulujen tarjonnassa sekä SAMKin nonstop-opinnoissa ja monimuoto- ja verkkototeutuksissa. Tutoroiden ja OPOjen sekä opettajien ohjaus näiden tapojen osoittamiseksi on erittäin tärkeää.

Koronatartunnan epäily ja altistus

Kampusten toiminta, vierailu, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Vierailijoita on mahdollista kutsua kampuksille.
  • Vierailijoilla on aina SAMKin henkilökuntaan kuuluva vastuuhenkilö. Vierailijat kutsutaan kokoontumaan kampuksen infopisteelle/aulaan, josta heidät haetaan. Vastuuhenkilö vastaa opastuksesta SAMKissa sekä siitä, että vierailijat noudattavat SAMKin koronatilanneohjeistusta. Vastuuhenkilö kulkee vierailijoiden mukana vierailun ajan ja saattaa nämä pois lähtiessä.
 3. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on pidettävä kiinni.
 4. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 5. CampusMowen ryhmäliikunnassa otetaan huomioon terveysturvallinen toiminta.

Ohjeita opiskelijoille

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä ja kampuksilla huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä.
 2. Saapuville vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille opiskelijoille on laadittu oma erillinen ohjeistus.
 3. Hyvinvointiin liittyvissä asioissa auttaa SAMKin opiskelijahyvinvointisivu.
 4. Sellaisissa opetustilanteissa, joissa käytetään erityistä laitteistoa, opiskelija desinfioi tarpeelliset pinnat ennen ja jälkeen opetustilanteen. Opettajat ohjeistavat desinfioinnista tilaisuuden alkaessa.
 5. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta pyritään siihen, että hän voi jatkaa opiskeluja turvallisesti.
  • Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee osoittaa riskiryhmään kuuluminen todistuksella, jonka tekee pitkäaikaissairautta hoitava lääkäri (ei YTHS).
  • Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
 6. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on pidettävä kiinni.
 7. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 8. Opiskelijoiden kannattaa asentaa itselleen Tuudo-sovellus. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.

Ohjeita tenteistä

 1. EXAM-tiloissa on ajan tasalla olevat terveysturvalliset järjestelyt.
  • EXAM-tenttitiloissa ovat käytössä kaikki tenttipaikat. Terveysturvallisuuteen liittyvissä asioissa toimitaan SAMKin ohjeistusten mukaisesti.
 2. Tentit tulee järjestää koronaturvallisesti. Myös tenttitilaan pääsyä odotettaessa on muistettava turvavälit.
 3. Koronatilanteen johdosta ei voi saada ylimääräisiä tentin suorituskertoja. Poikkeustilanteen tenttijärjestelyt katsotaan normaaleiksi tenttijärjestelyiksi.

Matkustamisohjeita opiskelijoille

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.

Ohjeita henkilökunnalle

 1. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön on mahdollista tehdä etätöitä enintään kolmena päivänä viikossa, kun tästä on sovittu esihenkilön kanssa. Muista tehdä etätyösopimus ServiceDeskissä.
  • Jos työntekijä tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö kuuluu koronan riskiryhmään, esihenkilön kanssa voi sopia työtehtävien sen mahdollistaessa laajemmasta etätyöstä vuoden 2022 loppuun asti.
 2. Käsi- ja yskimishygieniasta tulee muistaa huolehtia. Kampukselle ei tulla sairaana.
 3. Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? Lue ohjeistus Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/mita-teen-jos-epailen-koronatartuntaa
 4. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esihenkilöön. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 5. Koronavirustestaukseen käytetään julkisia testauspalveluja; yksityisiä omalla kustannuksella.
 6. Kun kuljet kampuksella lukitusta ovesta sähköisellä avaimella (tai koodilla), niin kampukselle ei saa päästää muita henkilöitä samalla (huom. erityisesti Porin kampuksella K-kauppaan johtava ovi).
  • Yleisesti kulkuoikeuden vaativista ovista ei myöskään saa päästää sisään ketään sellaista, jolla ei ole kulkuoikeutta (pl. omassa seurassa olevat vieraat).
 7. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on pidettävä kiinni.
 8. Esihenkilön oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan.

Matkustamisohjeita henkilökunnalle

 1. Henkilöstön kansainvälinen työmatkustus ei edellytä enää HR:n tekemää riskiarviointia. Riskiarvioinnin tekee matkustava henkilö yhdessä esihenkilönsä kanssa.
  • Henkilökuntavaihdot ovat mahdollisia niissä puitteissa, kun Suomesta tai Suomeen voi matkustaa.
  • Henkilökuntavaihtoon tulevat noudattavat maahantuloviranomaisten ja THL:n ohjeistusta.
 2. SAMKilla on henkilöstölleen kattava matka- ja tapaturmavakuutus, joka korvaa myös sairaanhoitokulut, jos työmatkalla sairastuu koronaan.
 3. Lyhyet opintoihin liittyvät kv-vierailut
  • Lyhyissä opintoihin liittyvissä kansainvälisissä vierailuissa SAMKissa vastaava henkilö tekee esihenkilönsä kanssa riskiarvioinnin ja päätöksen saapuvasta tai lähtevästä ryhmästä.
  • Opintoihin liittyvä matkustaminen ulkomaille tai ulkomailta tulevan ryhmän (yksittäinen ryhmä tai SAMKin järjestämä tapahtuma) saapuminen SAMKin kampuksille on mahdollista terveenä.
  • Ryhmällä tulee olla lähettävän korkeakoulun tai muun oppilaitoksen järjestämä vakuutusturva tai muu selvitys varautumisesta kuluihin, joita mahdollisesti sairauden hoitaminen, karanteenissa olo tai koronan testaaminen aiheuttaa.
  • Lähtijöiden ja saapujien pitää seurata kohdemaan ajankohtaisia koronaohjeita ja toimia lähtö- ja kohdemaan kansallisten ohjeiden mukaan. FINENTRYä suositellaan käytettäväksi aina matkustettaessa Suomeen.
 4. Jos suunnittelet matkustamista ulkomaille, tarkista ajantasainen tieto matkustussuosituksista Ulkoministeriön sivuilta: https://www.um.fi. Tutustu myös FINENTRY-palveluun: https://www.finentry.fi/.
 5. Huomioi, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa.
  • Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 6. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi.
  • Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 7. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, tulee tehdä oirearvion netissä Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Testin lopuksi palvelu antaa toimintaohjeet.
  • Muissa hengitystieoireissa tulee olla etäyhteydessä (puhelin, Digiklinikka) työterveyshuoltoon. Mehiläisen Omamehiläinen-palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Katso tarkemmat toimintaohjeet Mehiläisen verkkosivuilta (mehilainen.fi).

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa yhteys Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

25.8.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

Uusimmat uutiset

Näkymä SAMKin Porin kampuksen Atrium-aulaan kohti suuria päätyikkunoita.
| SAMK

Katsaus SAMKin tutkimuskeskusten vuoteen 2022

Satakunnan ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) on keskitetty viiteen tutkimuskeskukseen. Keskukset tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa sekä kilpailun, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Myös vuonna 2022 toiminta on ollut aktiivista ja innovatiivista, ilmassa on ollut tekemisen meininkiä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

All in Pitch on Uusyrityskeskus Enter Satakunnan ja SAMKin yhdessä järjestämä yritysideakilpailu, joka järjestettiin seitsemättä kertaa. Taso oli korkea. Voittajat on jälleen valittu. Samassa tilaisuudessa valittiin myös Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä. https://www.samk.fi/uutiset/all-in-pitch-yritysideakilpailun-taso-oli-jalleen-korkea-myos-vuoden-yrityskiihdyttamoyrittaja-valittu/

Helmikuussa lanseeratulle Tiedolla johtamisen keskus BICille vuosi 2022 on ollut aktiivista verkostojen rakentamisen ja osaamisen tuottamisen aikaa. Lisää kuulumisia @SatakunnanAMK tutkimuskeskusten yhteiskatsauksessa! #tiedollajohtaminen #BIC #samk
https://www.samk.fi/uutiset/katsaus-samkin-tutkimuskeskusten-vuoteen-2022/

Ihan mielettömästi onnea Aatu✨💎✨Hän voitti tänä vuonna nuorten yksinyrittäjäpalkinnon ja nyt tämä🤩 @Porikaupunki @SatakunnanAMK @NuoriYrittajyys #Vuosiyrittäjänä -ohjelma
#Uskallayrittää Ja muuten käyppä kurkkaa insta: zinnaz_ny 👌💫🎄niin näet, mitä Aatun yritys tekee?

SAMKissa TKI-toiminta on keskitetty viiteen tutkimuskeskukseen. Ne tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa. Vuosi 2022 on ollut keskuksille aktiivista ja innovatiivista aikaa. #samk #tutkimus #TKI #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/katsaus-samkin-tutkimuskeskusten-vuoteen-2022