SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMKin ohjeistus opiskelijoilleen ja työntekijöilleen liittyen uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaan pandemiaan.

10.9.2021 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

SAMKin koronatilanneryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain, perjantaisin. SAMKissa seurataan Suomen hallituksen, aluehallintoviraston sekä alueellisen tartuntatautien torjunnan ryhmän määräyksiä, ohjeita ja suosituksia.

Tätä tiedotetta koronatilanteeseen ja toimintaohjeisiin liittyen päivitetään säännöllisesti.

Ohjeistusta päivitetty 16.9.2021. Uusimmat ohjeet lihavoituna.

THL:n mainoskuva turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kuvan sloganina tsemppaava Jaksaa jaksaa!

SAMKin kampuksilla käytetään kasvomaskia - Muista myös turvavälit ja käsi- sekä yskimishygienia

SAMKin tavoitteena on antaa laadukasta opetusta niin, että opiskelijoiden opinnot etenevät tilanteesta huolimatta.

Kaikilla SAMKin kampuksilla on voimassa toimintaohjeita, joilla pyritään varmistamaan, että opiskelu- ja työskentely-ympäristö on mahdollisimman turvallinen kaikille. Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö.

Kampuksille tullaan vain terveenä. Hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä on muistettava huolehtia. Kampuksilla käytetään maskia tai kasvosuojusta. Lievästikin sairaana hakeudutaan testiin ja testitulosta odottaessa pysytään kotona.

 1. SAMKin kampuksilla on käytettävä maskia tai kasvosuojusta.
  • SAMK suosittelee kertakäyttömaskien käyttämistä. Henkilöt, jotka työskentelevät kampuksilla, voivat hakea niitä vahtimestareilta.
  • Opiskelijat hankkivat itse omat kasvomaskinsa.
  • Opettaja voi keskeyttää opetustilanteen, mikäli opetustilanteessa eivät toteudu (SAMKin) edellytykset turvallisesta ja terveellisestä opiskelu- ja työympäristöstä.
  • Jos opiskelija on unohtanut ottaa mukaan oman kasvomaskin, sellaisen saa infopisteeltä.
 2. SAMKissa syksyn opinnot alkavat lukujärjestyksen mukaisesti, joko etä- tai lähiopetuksena.
  • Ensimmäisen ja toisen vuoden päiväopiskelijat ja kv-opiskelijat aloittavat ja jatkavat opintojansa kampuksilla syksyn alussa.
  • Kolmannen (tai myöhemmän) vuoden päiväopiskelijoiden opetus toteutetaan osin kampuksella ja osin etänä verkossa tukien opiskelijoiden kasvua itsenäiseen asiantuntijuuteen opintojen loppuvaiheessa.
  • Koronatilanteen helpottamisen ja rokotusten etenemisten myötä SAMKissa tullaan toisella jaksolla alkavien opintojen osalta tarjoamaan enemmän lähiopetusta myös kolmannen ja sitä vanhempien vuosikurssien opiskelijoille.
  • Ylempien AMK-opintojen aloitus tehdään joko kampuksilla tai verkossa. Opetus toteutetaan pääosin muualla kuin kampuksilla. Vain pedagogisesti tarpeellinen opetus toteutetaan kampuksella.
  • Monimuoto- ja verkkototeutuksissa opetus toteutetaan pääosin muualla kuin kampuksilla. Vain pedagogisesti tarpeellinen opetus toteutetaan kampuksella.
  • Simulaatiot, taitoaineet ja laboratoriotyöt toteutetaan pääosin kampuksilla. Tapauskohtaisesti voidaan opittavan aiheen vaatimusten ja järjestelmien mahdollistaessa toteuttaa myös etänä tai verkossa.
  • Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset voidaan toteuttaa kampuksilla ja etänä ohjelman tarpeiden mukaisesti.
  • Osaamisaluejohtajan kanssa on erikseen sovittava, jos kolmannen vuoden tai sitä myöhempien vuosikurssien kohdalla tai monimuoto-, verkko- ja ylemmissä AMK-opinnoissa opetusta on tarpeellista toteuttaa lähiopetuksena.
 3. Työtehtävien mahdollistaessa laaja etätyösuositus jatkuu syyskuun loppuun. Etätyöstä sovitaan esihenkilön kanssa.
 4. Kampusten ovet ovat auki rajoitetusti 16.8. alkaen, klo 7.45–14. Muulloin ovista pääsee kulkutunnisteella tai koodilla.
 5. SAMK suosittelee kaikille koronarokotusten ottamista.
 6. Ulkopuolisia tapahtumia on mahdollista järjestää kampuksilla.
 7. Lataa Koronavilkku täältä - SAMK suosittelee henkilöstölle ja opiskelijoille Koronavilkku-sovelluksen asentamista.
  • Mitä teen, jos Koronavilkku-sovellus ilmoittaa altistumisesta? Noudata sovelluksen toimintaohjeita. Jos sinulla on oireita, tee arvio Omaolo.fi-palvelussa ja toimi palvelun antamien ohjeiden perusteella.
 8. Jos henkilökuntaan kuuluvalla on vakava epäily koronasta, esimerkiksi Koronavilkun ilmoitus altistumisesta ja koronan oireita, ilmoita asiasta Jari Lahdelle.
 9. Jos opiskelija tuntee olevansa sairaana, on jäätävä kotiin ja otettava yhteys asuinpaikan koronaneuvontaan (ei enää YTHS).
 10. Jos opiskelijalla todetaan koronavirus, terveysviranomaiset ovat yhteydessä oppilaitokseen ja ohjeistavat tarvittavat toimenpiteet. Mahdolliset toimenpiteet aloitetaan vasta terveysviranomaisen yhteydenotosta.
 11. Jos opiskelija on määrätty karanteeniin, tämä ei automaattisesti tarkoita, että tietty opiskelijaryhmä tai opettaja olisi altistunut.
 12. Jos opiskelija joutuu karanteeniin, koko opintojakson juoksutusta ja toteutustapaa ei muuteta. Karanteeniin määrätyn opiskelijan opiskelua pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan, mutta opetus etenee lähiopetuksen edellytyksin.
 13. Pyri pitämään huolta ohjeistuksen puitteissa yhteisöllisyydestä sekä mielen hyvinvoinnista. THL:n ohjeet mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pandemian aikana: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/ajankohtaista/mielen-hyvinvointi-koronaepidemian-aikana

Kampusten toiminta, vierailu, liikkuminen, asiointi

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, että saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.
 2. Asiakastilanteissa suositellaan sähköistä asiointia. Välttämättömissä tilanteissa, kuten infossa, kirjastossa, opiskelijapalveluissa sekä mm. byod-klinikalla asiointi tapahtuu roiskesuojalevyn takaa. Jonojen muodostamista on vältettävä. Palveluihin jonottaessa on sallittu korkeintaan kolme henkilöä jonossa turvavälit huomioiden.
 3. Vierailijoita on mahdollista kutsua kampuksille. Vierailevista henkilöistä tulee toimittaa tieto osaamisaluejohtajalle tai toimintayksikön johtajalle.
  • Vierailijoilla on aina SAMKin henkilökuntaan kuuluva vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa opastuksesta SAMKissa sekä siitä, että vierailijat noudattavat SAMKin koronatilanneohjeistusta. Vastuuhenkilö kulkee vierailijoiden mukana vierailun ajan ja saattaa nämä pois lähtiessä.
  • Vierailijoiden tapaamisiin ja kokouksiin liittyviä tarjoiluja voidaan taas tilata kokoustiloihin.
 4. Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.
 5. Tapahtumat voidaan toteuttaa, jos ne pystytään järjestämään turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen. On suositeltavaa mahdollistaa kiinnostuneille osallistuminen myös etäyhteyden avulla. Tapahtumalla tarkoitetaan tässä SAMKin maksulliseen palvelutoimintaan tai ulkopuolisen rahoituksen hanketoimintaan liittyvää tapahtumaa.
 6. Porin kampuksella matkakeskuksen puoleinen ovi pidetään toistaiseksi suljettuna. Kaupan ja SAMKin välillä olevalle ovelle laitetaan ohjeistus, että sen kautta ei läpikulkua.
 7. Ravintolapalvelutoimijat ohjeistavat ruokailuun liittyvistä turvallisuusasioista.
 8. Porin kampuksen kuntosalilla voi käydä kerrallaan 10 henkilöä yksilövuoroilla CampusMoWen varauksen kautta. Ohjatuissa tilanteissa salilla ei ole henkilörajoitusta. Ohjaaja vastaa siitä, että terveysturvallisuuden toimenpiteistä huolehditaan.
 9. Kontaktittomassa sisä- ja ulkoliikunnassa ei ole enää henkilömäärärajoitusta.

Opiskelu

 1. Kampuksille tullaan vain terveenä, lievästikin sairaana hakeudutaan testiin, testitulosta odottaessa pysytään kotona, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään maskia tai kasvosuojusta.
 2. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä.
 3. Saapuville vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille opiskelijoille on laadittu oma erillinen ohjeistus.

Tarkentavia ohjeita opiskelijoille

 1. Hyvinvointiin liittyvissä asioissa auttaa SAMKin opiskelijahyvinvointisivu.
 2. Opiskelukäytäntöjen ja -palvelujen erillisohjeet löytyvät täältä: https://www.samk.fi/uutiset/ohjeita-opiskelijalle-liittyen-opiskelukaytantoihin/
 3. EXAM-tiloissa on ajan tasalla olevat terveysturvalliset järjestelyt ja käytössä on joka toinen konepaikka.
 4. Tenttejä järjestetään myös Porin kampuksen Agora-salissa, jossa työpisteet on sijoiteltu kahden metrin turvavälein. Sali on jaettu sermeillä kolmeen lohkoon. Agora-salissa järjestettävissä tenteissä opiskelija saa tuoda tenttitilaan päällysvaatteensa ja pitää ne tuolilla, jotta vältytään tungoksilta naulakoilla. Opiskelijoita kehotetaan saapumaan kampukselle siten, että ylimääräistä odottelua ja kokoontumista kampuksella ja sen aulatiloissa voidaan välttää.
 5. Tentit tulee järjestää koronaturvallisesti: Kahden metrin turvavälit opiskelijoilla, maskit tai visiirit käytössä. Myös tenttitilaan pääsyä odotettaessa on muistettava turvavälit ja maskien käyttö.
  • Järjestelyt pyritään tekemään niin, että opiskelijat voidaan hajauttaa eri tiloihin tai ison tilan eri alueille.
 6. Sellaisissa opetustilanteissa, joissa käytetään erityistä laitteistoa, opiskelijalle annetaan desinfiointisuihke ja paperia, jolla opiskelija desinfioi tarpeelliset pinnat ennen ja jälkeen opetustilanteen. Opettajat ohjeistavat desinfioinnista tilaisuuden alkaessa.
 7. Koronatilanteen johdosta ei voi saada ylimääräisiä tentin suorituskertoja. Poikkeustilanteen tenttijärjestelyt katsotaan normaaleiksi tenttijärjestelyiksi.
 8. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta pyritään siihen, että hän voi jatkaa opiskeluja turvallisesti. Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee osoittaa riskiryhmään kuuluminen todistuksella, jonka tekee pitkäaikaissairautta hoitava lääkäri (ei YTHS). Tarvittaessa riskiryhmään kuuluvan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jotta voidaan sopia opintojen etenemisestä ja tenttisuorituksista.
 9. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 10. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan lukujärjestystä.
 11. Opiskelijoiden tulee asentaa itselleen Tuudo-sovellus, sillä sitä kautta voidaan lähettää kriittistä viestintää tilanteesta. Saat Tuudon maksutta käyttöösi lataamalla sen sovelluskaupasta. Käytä opiskelijatunnuksia (opiskelijanumero), kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Jatkossa kirjautumisia ei tarvita.

Tarkentavia ohjeita työntekijöille

 1. Tehtäessä työmatkoja omalla tai SAMKilta lainattavalla autolla on käytettävä kasvomaskeja, mikäli autossa on kaksi henkilöä tai enemmän.
 2. Henkilökunnan kokoontumisrajoitukset kampuksilla on poistettu. Maskien käytöstä, turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta tulee muistaa huolehtia edelleen. Tarvittaessa kokoontumisrajoitukset voidaan ottaa uudelleen käyttöön.
 3. Koronavirustestaukseen käytetään julkisia testauspalveluja; yksityisiä omalla kustannuksella.
 4. Työterveyshuollon kautta ei ole saatavissa koronarokotuksia keskitetysti kampuksilla järjestettynä, joten on suositeltavaa ottaa rokote julkisen palvelun piirissä, kun oma rokotusvuoro tulee.
 5. Kun kuljet kampuksella lukitusta ovesta sähköisellä avaimella (tai koodilla), niin kampukselle ei voi päästää muita henkilöitä samalla (huom. erityisesti Porin kampuksella K-kauppaan johtava ovi).
  • Yleisesti kulkuoikeuden vaativista ovista ei myöskään saa päästää sisään ketään sellaista, jolla ei ole kulkuoikeutta (pl. omassa seurassa olevat vieraat).
 6. Henkilökunnan kahvihuoneissa kampuksilla on kiinnitettävä erityistä huomiota turvaväleihin.
 7. Intoon on koottu koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
 8. Mikäli samaan talouteen kuuluvalla on koronan tartuntaepäily, pyritään etenkin tällöin tekemään etätöitä.
 9. Lukujärjestysten ja mahdollisten muiden aikataulujen porrastuksista ja ruokailuajoista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tällä pyritään vähentämään päivän aikana tapahtuvien henkilökontaktien määrää.
 10. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan edelleen siirtämään mahdollisimman paljon asiakaskontakteja sähköisten palveluiden / yhteydenottojen pariin. Mahdollisissa palvelutilanteissa on palveluetäisyyden oltava noin kaksi metriä.
 11. Jos kuulut riskiryhmään ja joudut toimimaan kampuksella, ota yhteys esihenkilöön. THL:n ohje koronavirustaudin riskiryhmistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
 12. Esihenkilön oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja on laajennettu seitsemään päivään. Muutoin noudatetaan työnteon ohjeistuksia alkuperäisten mukaan. Kampukselle tullaan vain terveenä.
 13. Pidetään edelleen SAMKilaisuutta yllä. Säännönmukaiset palaverit (yksikkö, tiimi, johtotiimi, oa, ryhmä, jne.) pidetään edelleen pääsääntöisesti etätyökäytänteitä hyödyntäen.

Matkustamisohjeita opiskelijoille

 1. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan matkailuun liittyvät riskit.
 2. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdot ulkomaille ovat lähtökohtaisesti sallittuja huomioiden Suomen ja kohdemaan viranomaisten tekemät päätökset ja suositukset.
 3. Mikäli opiskelija on palannut riskialueelta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, on otettava yhteyttä asuinpaikkakunnan koronaneuvontaan.
 4. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Matkustamisohjeita henkilökunnalle

 1. Henkilökuntavaihdot ovat mahdollisia niissä puitteissa, kun Suomesta tai Suomeen voi matkustaa.
  • Luvan matkustukseen henkilökunnan osalta saa, kun on tehty riskiarvio henkilöstöpäällikkö Jari Lahden kanssa. Riskiarviot tehdään ennen matkaesityksen tekemistä. Matkustaminen ei ole mahdollista ilman tätä selvitystä.
  • Matkustamisen riskiarviot tehdään kerran viikossa.
 2. Henkilökuntavaihtoon tulevat noudattavat maahantuloviranomaisten ja THL:n ohjeistusta.
 3. Matkustukseen liittyvissä karanteeneissa ja muissa asioissa noudatetaan THL:n ajankohtaista ohjeistusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia.
 4. Kotimaan matkailua ja osallistumista esim. kotimaassa oleviin kv-tapaamisiin ei toistaiseksi rajoiteta. SAMK kuitenkin suosittelee välttämään yleisötapahtumiin osallistumista.
 5. Kotimaan työmatkoissa tulee käyttää erityistä harkintaa ja päätös osallistumisesta tulee tehdä nojaten koronaviruksen tarttuvuuslukuihin eri alueilla. Etäosallistumismahdollisuutta kannattaa hyödyntää aina, kun sellainen on saatavilla.
 6. Jos suunnittelet matkustamista ulkomaille, huomioi lomalta töihin paluun aloitusajankohta sekä matkustamisesta mahdollisesti aiheutuva karanteeni. Tarkista ajantasainen tieto matkustussuosituksista Ulkoministeriön sivuilta: https://www.um.fi. Tutustu myös FINENTRY-palveluun: https://www.finentry.fi/.
 7. Katso myös Re-open EU -sivusto, joka antaa tietoa erilaisista käytössä olevista toimenpiteistä, kuten karanteeni- ja testausvaatimuksista matkustajille, EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, joka auttaa sinua käyttämään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, sekä mobiilista koronaviruksen jäljitys- ja varoitussovelluksista: https://reopen.europa.eu/fi
 8. Huomioi myös, että jos työntekijä joutuu vapaa-ajan matkallaan karanteeniin, ei työnantaja ole tästä vastuussa. Jos työntekijä ei voi tehdä karanteenin aikana etätöitä, tulee karanteeniaika pitää palkattomana vapaana, tai käyttää siihen vuosilomaa tai saldovapaita.
 9. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksestä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.
 10. Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan matkalta tai voidaan epäillä mahdollista tartuntaa ja henkilö saa hengitystieinfektion oireita, tulee tehdä oirearvion netissä Omaolo-palvelussa (omaolo.fi). Testin lopuksi palvelu antaa toimintaohjeet. Muissa hengitystieoireissa tulee olla etäyhteydessä (puhelin, Digiklinikka) työterveyshuoltoon. Mehiläisen Omamehiläinen-palvelua voi käyttää kellon ympäri verkossa sekä lataamalla puhelinsovellus. Katso tarkemmat toimintaohjeet Mehiläisen verkkosivuilta (mehilainen.fi).

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa yhteys Jari Lahteen tai Jari Multisiltaan.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Päivittäin päivittyvä tilannekuva: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tietoja myös maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilla: http://www.euro.who.int/en/home

Ulkoministeriön matkustustiedotteet löytyvät täältä: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

10.9.2021 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA