Ole ihminen ihmiselle – kuntoutuksen ohjaajalla tärkeä rooli kuntoutujan kohtaamisessa

Oululaisella Mariela Unijoella on omakohtaista kokemusta kuntoutukseen liittyvistä palveluista ja järjestelmistä asiakkaan näkökulmasta. Oman kokemuksen myötä Marielalla heräsi mielenkiinto opiskella kuntoutusalaa. Kiinnostus toi Marielan SAMKiin kuntoutuksen ohjaajan AMK-opintojen pariin syksyllä 2017.

9.3.2020 | Teksti: Jatta Lehtonen | Kuva: Jatta Lehtonen

Mariela Unijoki opiskelee SAMKissa Kuntoutuksen ohjaajaksi.

Oululaisella Mariela Unijoella on omakohtaista kokemusta kuntoutukseen liittyvistä palveluista ja järjestelmistä asiakkaan näkökulmasta. Oman kokemuksen myötä Marielalla heräsi mielenkiinto opiskella kuntoutusalaa. Kiinnostus toi Marielan SAMKiin kuntoutuksen ohjaajan AMK-opintojen pariin syksyllä 2017.

–  Haluan vaikuttaa kuntoutusprosessissa erityisesti ihmisen kohtaamiseen ja siihen, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi. Kuntoutuksen opinnot aloitin lähes kymmenvuotisen haaveen, perheen, ystävien ja oman siskoni monimuoto-opintojen innostamana.

Itsenäistä opiskelua työn ohessa

Monimuoto-opinnot on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa työn ohessa. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta, projektiopintoja ja itsenäistä opiskelua.

–  Ensimmäinen syksy on opiskelussa haastavin, koska uutta asiaa tulee kerralla paljon. Myös lähiopetusta on opintojen alussa enemmän kuin loppupuolella. Opiskelu on itsenäistä ja vastuu opintojen etenemisestä on itsellä. Kannattaa huomioida, että opiskelu vie aikaa ja vaatii organisointikykyä. Mielestäni opinnoista saa enemmän irti, kun opiskeluaikana on jo jonkinasteista käytännön kokemusta alasta. Myös akateemisista opiskelutaidoista on hyötyä, koska opinnot vaativat itsenäistä tiedonhakua, aiheisiin perehtymistä ja kirjoitustyötä.

Vahvuutenaan opinnoissa Mariela pitää kuntoutustaustaansa ja kykyä asettua asiakkaan asemaan.

Uskon, että olen haastanut opiskeluryhmääni ajattelemaan asioita laajemmin ja käsiteltyjä aiheita on peilattu enemmän myös asiakkaan näkökulmasta. Opinnoissa on ollut hyvin kannustava ilmapiiri. Itse olen kohdannut elämän varrella ennakkoluuloja oman liikuntarajoitteisuuteni vuoksi ja olen huomannut, että helposti alkaa itsekin uskomaan näihin ennakkoluuloihin ja pitämään niitä tosiasioina. Hienoa on ollut huomata, että erilaisuudesta huolimatta pystyy ihan samaan kuin kuka tahansa muukin.

Mariealan omat kokemukset yhdistettynä kuntoutuksen koulutukseen ovat myös vahvistaneet hänen omaa työidentiteettiä.

– Olen saanut käännettyä aikaisemmat haasteet vahvuudeksi ja nyt pystyn hyödyntämään näitä vahvuuksia omassa työssäni ammatillisen kuntoutuksen parissa. Lehtori Merja Koivuniemen luotto ja usko kykyihini sekä siihen, että olen hyvä siinä mitä teen, on ollut erittäin tärkeää. Olen oppinut luottamaan itseeni ja erilaisuuden antamiin vahvuuksiin.

Lisää inhimillisyyttä kuntoutustyöhön

Mariela uskookin kokemusasiantuntijuuden tuovan opiskeluun enemmän inhimillisyyttä ja uskottavuutta.

– Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi opintoja on tärkeää. Konkreettiset esimerkit omista kokemuksista ovat uskottavia. Uskon, että tämä avartaa opiskelijoiden näkemystä ja pakottaa pohtimaan asioita monista eri näkökannoista. Kokemusasiantuntijuuden myötä kiinnitetään enemmän huomiota ihmisen kohtaamiseen ja saa syvällisemmän ymmärryksen asiakkaan näkökulmasta.

Tassuterveisiä ja rakkautta

Opinnäytetyönään Mariela selvitti mitä hyötyä kipukoirista on kuntoutuksen ja hyvinvoinnin tukena.

– Kipukoirat ovat suhteellisen uusi innovaatio Suomessa. Kipukoirat opetetaan varoittamaan omistajaansa kipukohtauksista ennakko-oireiden perusteella, jotka koira havaitsee omistajansa muuttuvista eleistä ja ilmeistä. Tällä hetkellä uskotaan, että ihmisen hengityksessä on jokin erityinen haju ennen kipukohtauksen alkua, jonka koira kykenee haistamaan ja siten ennakoimaan kipukohtauksen tulon. Koirat voivat olla joko tavallisia kotikoiria tai avustajakoiria. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kipukoiran omistajien kokemuksia, miten kipukoira on tukenut heidän kuntoutumistaan ja hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti.

Kipukoirasta oli vastaajille hyötyä jokapäiväisessä elämässä. Vastauksissa esiintyi kipukoiran tuomat itsenäisyyden ja turvallisuuden tunteet sekä osallisuuden parempi mahdollistuminen. Tämä kaikki edellä mainittu parantaa kipukoiran omistajan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Marielan opinnäytetyöhön voi tutustua ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannassa.

Haku Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutukseen on käynnissä 18.3–1.4.2020. Lisätietoja samk.fi/haku

Opintoihin voi hakeutua myös ns. polkuopintojen kautta. Tarkempaa tietoa polkuopinnoista.

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Kuntoutuksen ohjaaja kulkee rinnalla kerran tai vuosikymmeniä

Kuntouksen ohjaus voi olla kertaluontoista tai kestää pitkään. Mitä kuntoutuksen ohjaaja oikein tekee? – Ammatin tunnettuus on heikko, sillä ammattikunta on pieni, myöntää lehtori Merja Koivuniemi. Kuntoutuksen ohjaajat ovat kuitenkin löytäneet töitä hyvin ja työnkuvat ovat moninaisia. Koulutus juhlii pian 20-vuotista taivaltaan.
Teija Hollo on SAMK's Pori campus
| Opinnot ja opetus

Kuntoutuksen ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa uudessa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevia

Opiskelija Teija Hollon mielestä kuntoutuksen ohjaajan työ on hyvin tärkeää, jotta eri palvelut ja mahdollisuudet saadaan kartoitettua esim. sairastumisvaiheessa tai ammatillisen kuntoutuksen...

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen