Resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus

Satakunnan ammattikorkeakoulun resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus on monialainen tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteenliittymä, joka yhdistää useiden eri vahvuusalojen osaamista.

Resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus

Tulevaisuuden globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos sekä luontokato, tulevat vaikuttamaan alueiden eriarvoisuuteen, ihmisten elinympäristöön sekä työhön kaikkialla. Nämä ongelmat vaativat siirtymistä kohti kykyä käyttää resursseja, kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluita, tilaa ja aikaa, harkitusti sekä hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

YK:n Kestävän kehitykseen periaatteiden (UN SDG, Sustainable Development Goals) mukaiseen toimintatapaan ja sitä myötä muun muassa hiilivapaisiin järjestelmiin ja kiertotalouteen siirtyminen vaati yrityksiltä sekä yhteisöiltä uudenlaisia kumppanuuksia, käyttäjälähtöisyyttä, muutosta asenteissa ja toimintatavoissa. Muutos uuteen hiilivapaaseen talouteen vaati myös toimintaympäristön jatkokehittämistä ja merkittäviä järjestelmätason muutoksia. Näihin haasteisiin osaltaan vastaa resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus.

Satakunnan ammattikorkeakoulun resurssiviisauden tutkimuskokonaisuus on monialainen tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteenliittymä, joka yhdistää useiden eri vahvuusalojen osaamista. Edistämme Satakunnan maakunnassa toimivien yritysten ja yhteisöjen ekologisen jalanjäljen pienentämistä sekä satakuntalaisen toimintaympäristön kehittämistä maakunnan kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Ydinteemojamme ovat:

  • teolliset symbioosit
  • resurssien viisas käyttö
  • vastuullinen ja kestävä yritystoiminta
  • energiatehokkuus ja kiertotalouden ratkaisut.

Yhteydenotot:
Tutkimuspäällikkö Jari Mustonen
sähköposti: jari.m.mustonen@samk.fi
+358 44 710 3937

Lisää aiheesta

Aurinkokeräin/Solar Tracker
| Energia

Aurinkosähköjärjestelmää hyödynnetään SAMKin opetuksessa ja tutkimuksessa

SAMKissa on opetus- ja tutkimuskäytössä laaja aurinkosähkölaitteisto, johon kuuluu noin tusina eri suuntaan olevia erillisiä järjestelmiä, erilaisia akustoja ja myös suurempi aurinkokeräin. Eri alojen opiskelijoille on useita opintojaksoja, joilla aurinkoenergiajärjestelmiin liittyvää tietoutta hyödynnetään.
Energiansäästötyökalun etusivu/ Energy saving tool home page
| SAMK

Uusi työkalu energiansäästöön yrityksille – keskiössä yhteistyö Satakunnan meriklusterin kanssa

Työkalun avulla yritykset voivat kehittää energiatehokkuuttaan sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöään. Kaikille avoin ja ilmainen verkkopohjainen työkalu koostaa tietoa energiansäästötoimenpiteistä yhteen paikkaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi.