Katsaus SAMKin tutkimuskeskusten vuoteen 2022

Satakunnan ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) on keskitetty viiteen tutkimuskeskukseen. Keskukset tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa sekä kilpailun, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Myös vuonna 2022 toiminta on ollut aktiivista ja innovatiivista, ilmassa on ollut tekemisen meininkiä.

8.12.2022 | Teksti: Petra O'Rourke & Hanna Rissanen | Kuva: Tomi Glad & tutkimuskeskukset

Näkymä SAMKin Porin kampuksen Atrium-aulaan kohti suuria päätyikkunoita.

SAMKin tutkimus- ja kehittämiskeskuksissa tehdään monipuolista asiantuntijatyötä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä yritys- ja innovaatioverkostoissa. Käytännönläheisessä kehittämistyössä tuloksia saavutetaan nopeasti ja yhteistyössä huolella rakennettujen verkostojen kanssa. Kuluneen vuoden aikana uusia aluevaltauksia on nähty monella eri saralla.  

Automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvälle RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskukselle vuosi on ollut uudistusten aikaa. RoboAI:n toiminta jaettiin neljään osakokonaisuuteen: RoboAI Industry, RoboAI Health, RoboAI Green sekä RoboAI Intelligent Systems. RoboAI Industry keskittyy automaatio- ja robotiikka-alan toimintoihin. RoboAI Health koostuu hyvinvointiteknologian ja terveysteknologian tuote- ja palvelukehityksestä. RoboAI Green tukee teknologiametallien kiertotaloutta sekä alan teollisuutta. RoboAI Intelligent Systems kehittää data-analytiikan ja koneoppimisen menetelmiä sekä edistää järjestelmäintegraatioiden ja sulautettujen järjestelmien (IoT) ohjelmistokehitystä. RoboAI-kokonaisuuden kehitysyhteistyö on entisestään tiivistynyt kuluneen vuoden aikana Tampereen yliopiston Porin yksikön sekä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztechin kanssa. Lisäksi Vaasan yliopiston kanssa on käynnistetty yhteistyö energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi. Professuuri vahvistaa Pohjanmaan ja Satakunnan yhteistyötä vihreän siirtymän ja robotiikan tutkimuksessa sekä akkuklusterin kehittymisessä. Ulla Tuomisen säätiö ja Eurajoen Säästöpankkisäätiö ovat mukana yhteistyössä. Laajentunutta toimintaa esitellään RoboAI:n uudistuneilla verkkosivuilla sekä tulevassa markkinointivideossa.  

Keväällä 2021 lanseerattu Merilogistiikan tutkimuskeskus on toisen toimintavuoden aikana kasvanut voimakkaasti. Keskuksen hankkeissa tehdään tutkimusta ja tuote- ja palvelukehitystä logististen toimintojen tehokkuuden, turvallisuuden ja digitalisaation parissa. Myös Satakunnan sininen kasvu eli meriteollisuuden osaamisen kehittäminen on merkittävässä roolissa, unohtamatta ponnisteluja vihreän kasvun eli hiilineutraaliuteen tähtäävien toimien parissa. Keväällä Merilogistiikan tutkimuskeskuksen menestyksekäs satamasovellus Port Activity App voitti ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen TKI-Kärjet-kilpailun. Syksyn aikana puolestaan päästiin jälleen alan tapahtumien pariin täysipainoisesti: Merilogistiikan tutkimuskeskuksen ensimmäinen tutkimusfoorumi esitteli keskuksen hankkeita ja toimintaa Rauman Merimäellä syyskuussa. Marraskuussa Rauman Meriverkostopäivä toi Merimäelle yhteen koko meriklusterin toimijakentän veturiyrityksistä alan opiskelijoihin. Tutkimuskeskus jatkaa kansallista ja kansainvälistä työtä merenkulun tehostamisen ja turvallisuuden parissa yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

RoboAI-labrassa kaksi opiskelijaa taustalla, etualalla robottikäsi.
Kaksi merenkulun opiskelijaa Rauman Merikoulun kampuksen laivasimulaattorissa.

Matkailun kehittämiskeskus on kuluneena vuonna tukenut yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä pandemian aiheuttamien haasteiden jälkimainingeissa. Keskiössä on matkailualan luotsaaminen kohti kestävää, vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Laajentuneet kehittämistoimenpiteet ovat liittyneet erityisesti Satakunnan maakunnan nostamiseen valtakunnallisesti tunnetuksi ruoka- ja pyörämatkailukohteeksi sekä alan työllisyyshaasteiden ratkaisemiseen. Keskus luo suuntaviivoja ja kehittää myös matkailualan osaamista Euroopassa lukuisten eurooppalaisten partnereiden kanssa.  Yrityslähtöisen toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat jatkossakin mikro- ja pienet matkailuyritykset sekä alan kehittäjät, oppilaitokset ja yhdistykset – tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Tutkimuskeskus WANDERille vuosi 2022 on ollut laajentuneen tutkimustoiminnan ja uusien avausten aikaa. SAMKin ensimmäisen EU:n Horizon Europe -rahoitteisen STOP-hankkeen (Surface Transfer of Pathogens) tavoite on vähentää ja jopa estää pintoihin liittyviä mikrobien tartuntareittejä uusilla pinnoille levitettävillä nanopinnoitteilla. Merkittävän rahoituksen saaneessa HEAL-hankkeessa sisätilan hygienian konseptia laajennetaan uusilla monitoroinnin, konenäön ja data-analytiikan työkaluilla. Nanokuplatutkimuksessa on edetty pilottilaitteistojen rakentamiseen ja asentamiseen projektin kohteisiin. Tutkimuskeskus WANDERille rekrytoitiin lisää asiantuntijoita alkuvuodesta ja näin vahvistettiin osaamista teemoissa, jotka kiinnostavat tulevaisuudessa yhä enemmän. 

Näytteenottaja pitää kädessään pulloa, johon ottaa yläpuolellaan olevasta putkistosta näytettä.

Helmikuussa 2022 lanseerattu Tiedolla johtamisen keskus BIC on vuoden aikana vahvistanut toimintaansa, joka keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. BIC rakentaa monipuolisia verkostoja ja tuottaa osaamista erityisesti maakunnan elinkeinoelämän eri tarpeisiin. Keskuksen osaamista tiivistettiin marraskuussa ilmestyneeseen kokoomateokseen, joka käsittelee dataa, tietoa, johtamista ja muita alan ilmiöitä yhdeksässä asiantuntija-artikkelissa. Nykykehitys edellyttää yhä vahvempaa osaamista tiedolla johtamisen alalla, joten keskuksen osaamisen kysyntä voimistunee tulevinakin vuosina. Tavoitteena on rakentaa Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä. 

 

Tutkimuskeskusten lisäksi SAMKissa tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä tutkimuskokonaisuuksissa, jotka keskittyvät resurssiviisauteen sekä ihmisen osallisuuteen ja toimintakykyyn. Tutkimustoiminnan tuloksia siirretään nopeasti ja tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi.  

Uusi SAMKin tutkimuskeskusten toimintaa esittelevä yhteisesite julkaistiin SAMKin 30-vuotisjuhlavuonna lokakuussa 2022. Esitteeseen on tiivistetty ydinosaamiset ja tavoitteet jokaiselta viideltä tutkimuskeskukselta.

Esitteen kansikuva, näkymä Porin kampuksen Atrium-aulaan.

8.12.2022 | Teksti: Petra O'Rourke & Hanna Rissanen | Kuva: Tomi Glad & tutkimuskeskukset

Lisää aiheesta

Mikko Pakkasela SAMK kampus Porin aulassa.
| SAMK Työnantajana

Tutkimuspäällikkönä tiedolla johtamisen ytimessä

SAMKin Tiedolla johtamisen keskus BICin vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela, usealla eri alalla kokemusta kerryttänyt moniosaaja. Pakkasela luotsaa uutta keskusta hyödyntäen omaa osaamistaan datan monista muodoista ja käyttömahdollisuuksista. Nopeasti kehittyvä ala kiehtoo monipuolisuudellaan.
Tiina Mäkitalo seisoo Porin kampuksen sillalla.
| TKI

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus vahvistuu edelleen

Keskuksen hyvinvointi- ja terveystutkimuksen tutkimuskokonaisuus on saanut nimekseen RoboAI Health ja jatkossa sen kehittämisestä vastaa marraskuussa työnsä aloittanut tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo. Teknologiametallien kierrätystutkimus tunnetaan jatkossa nimellä RoboAI Green.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.