Meriverkostopäivä toi merenkulun kärkiteemat ja -toimijat Raumalle

Meriklusterin moniulotteisuus oli vahvasti läsnä vuoden 2022 Meriverkostopäivässä, joka järjestettiin 8.11. Rauman Merimäellä. Tapahtuman järjestivät Rauman kauppakamari ja Rauman kaupunki yhdessä SAMKin ja WinNovan sekä neljän muun tahon kanssa. Tapahtuma toi yhteen koko meriklusterin toimijakentän veturiyrityksistä alan opiskelijoihin.

9.11.2022 | Teksti: Hanna Rissanen | Kuva: Hanna Rissanen

Näytteilleasettajia ja messukävijöitä Meriverkostopäivän Merimessuilla.

Neljättä kertaa toteutetun Meriverkostopäivän tavoitteena oli tarjota yhteinen tapahtuma merenkulun ja laivanrakennusalan kärkiyrityksille, viranomaistahoille ja oppilaitoksille. Rauman Merimäellä järjestetty päivä antoi osallistujille mahdollisuuden kuulla meriklusterin osaamiskehityksestä ja tutustua alan yrityksiin. Tärkeänä tavoitteena oli myös tarjota merenkulkualan opiskelijoille eli tulevaisuuden tekijöille monipuolinen katsaus meriklusterin toimijakenttään.

Seminaarissa tulevaisuuden kehityssuuntia

Päivän ohjelmassa oli kaksi seminaarikokonaisuutta. Aamupäivän aiheena oli osaamisen merkitys meriklusterissa: mitä erikoisosaamista Satakunnassa tällä saralla jo on – ja mitä osaamista alalla tarvitaan tulevaisuudessa. Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Desavelle esitteli Seaside Campus -hanketta, joka toteuttaa Rauman teollisuuspuiston alueelle oppimisympäristöajatteluun perustuvaa osaamisen kehittämisen tukipalvelua. Tavoitteena on luoda uudenlainen meriteollisuuden osaamiskeskittymä, joka pohjautuu jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksiin ja ketteriin yhteistyöverkostoihin.

Euroports Finland Oy:n henkilöstöjohtaja Markku Lehtovaara korosti meriklusterissa jo olevaa huippuosaamista ja -teknologiaa. Yhtenä tulevaisuuden avainosaamisena hän mainitsi datan hallinnan: globaalin logistiikan kehitys vaatii dataosaamista enenevässä määrin.

Iltapäivän seminaariosuus keskittyi meriklusterin uusiin tuuliin. Teemoihin lukeutui mm. älykkäät tilaus-toimitusketjut sekä tehokkaat päästövähennykset. Rauma Marine Construcstions Oy:n Mari Hovi esitteli Decatrip-hanketta, jossa rakennetaan Turku-Tukholma-välille hiilineutraali meriväylä. Kaiken kaikkiaan päästövähennystavoitteet näkyivät vahvasti useissa seminaarin puheenvuoroissa.

Merimessuilla osaaminen ja toimijat laajasti esillä

Seminaariohjelman lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan toimialan yrityksiin ja ajankohtaisiin hankkeisiin. Merimessuilla nähtiin runsas tarjonta laivanrakennuksen ja merenkulun näytteilleasettajia. Näkyvyyttä saivat myös oppilaitokset ja tutkimusyksiköt, joiden merkitys meriklusterin kehitystyölle on aivan olennainen.

Myös SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskuksen hankkeet olivat näkyvästi esillä Merimessuilla. Ständeillä nähtiin mm. laivan rakentamisen digitaalista ennakkotestaamista selvittävä LaivaDigiLab-hanke sekä merilogistiikkaketjujen riskienhallintaa kehittävä ÄlyMeri-hanke.

– Kokonaisuudessaan päivä oli oikein positiivinen kokemus. Saimme projekteille hyviä kontakteja ja osaamisverkostoa laajennettua mukavasti – kiitokset omasta puolestani kaikille osallistujille sekä kollegoille. Ilman heidän panostustaan emme olisi olleet niin hienosti esillä. Tämän kokemuksen pohjalta on hyvä ponnistaa ensi vuoden messuille, projektipäällikkö Hanna Kajander SAMKista totesi.

Satakunnan meriklusteri on vahva ja valtavalla vauhdilla kehittyvä. Meriverkostopäivä esitteli koko toimialan monipuolisella otteella ja antoi eväitä tulevaisuuden kehittämistyölle ja yhteistyöverkostoille. SAMKin rooli merenkulun kouluttajana ja merilogistiikan tutkimusosaajana jatkaa vahvistumistaan.

9.11.2022 | Teksti: Hanna Rissanen | Kuva: Hanna Rissanen

Lisää aiheesta

SAMK Simulator, two people drive on a simulator ship. In the front is the cockpit, in the background is the bow of the ship.
| SAMK

Uusi Merilogistiikan tutkimuskeskus tehostamaan logistisia ketjuja

Merilogistiikan tutkimuskeskus toimii merenkulun, logistiikan ja huoltovarmuuden kokonaisuuksissa.
Heikki Koivisto ja Riitta Tempakka seisovat merenkulun sinulaattorissa, jossa näkyy Rauman satama.
| Merenkulku

Merenkulun koulutus purjehtii 140-vuotissatamaan – Keskiössä älykäs merenkulku ja logistiikka

Rauman merenkulun koulutus täyttää 140 vuotta. Koulutus on kehittynyt monin tavoin vuosien saatossa. Älykäs merenkulku ja logistiikka on määritelty SAMKin uuteen strategiaan nousevaksi alaksi.

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html