Vaasan yliopisto ja SAMK ainutlaatuiseen yhteistyöhön

Vaasan yliopisto ja SAMK ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi. Professuuri vahvistaa Pohjanmaan ja Satakunnan yhteistyötä vihreän siirtymän ja robotiikan tutkimuksessa sekä akkuklusterin kehittymisessä. Ulla Tuomisen säätiö ja Eurajoen Säästöpankkisäätiö ovat mukana yhteistyössä.

7.12.2022 | Teksti: SAMK ja Vaasan yliopisto | Kuva: Inna Saarinen

Vaasan ja SAMKin edustajat katsovat yhdessä tietokoneen näyttöä.

Molempien korkeakoulujen edustajat ovat innoissaan alkavasta yhteistyöstä. Kuvassa SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta (vas.), Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimus- ja innovaatioalustan johtaja Suvi Karirinne ja SAMKin tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi.

Satakunta ja Pohjanmaa ovat jalostuksen arvonlisäyksessä asukasta kohden Suomen ykkösmaakunnat. Viennin arvossa asukasta kohden ne ovat sijoilla kolme ja neljä Keski-Pohjanmaan ja Lapin jälkeen. Molemmissa maakunnissa yritykset ovat jo tehneet ja suunnittelevat miljardiluokan investointeja vihreään siirtymään ja akkuteknologiaan. Vaasan yliopisto ja SAMK haluavat yhdessä tukea yritysten kasvua molemmissa maakunnissa.

– Vaasan yliopiston luontainen toiminta-alue on Länsi-Suomen rannikkoseutu, jonka kasvu perustuu pitkälti vientiteollisuuteen. Kilpailukykyiset vientituotteet puolestaan vaativat jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vaasan yliopiston strategian mukaan pyrimme tuottamaan kansainvälisesti merkittävää tutkimusta sekä elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa yhdessä kumppaneidemme kanssa, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

SAMKin rehtori Jari Multisilta näkee yhteistyön Vaasan yliopiston kanssa ainutlaatuisena mahdollisuutena Satakunnalle.

– Uusi maisteriohjelma ja professuuri tuottavat uusia osaajia ja osaamista Satakuntaan. SAMKista valmistuville ja työelämässä jo oleville insinööreille avautuu samalla uusi mahdollisuus jatkaa opintojaan maakunnassa. Yhteistyö Vaasan yliopiston kanssa on tärkeä osa SAMKin panostusta maakunnan elinvoiman rakentamisessa.

Professuuri perustetaan Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön, jota vetää dekaani Raine Hermans. Hän painottaa SAMK-yhteistyön avaavan täysin uusia mahdollisuuksia.

– Robotiikka-alan ja akkujen kierrätykseen liittyvä koulutusohjelma täydentää oivallisesti tutkimus- ja koulutustarjontaamme sähkö- ja energiatekniikan sekä automaatio- ja tietotekniikan välimaastossa. Maisteriohjelma toteutetaan hybridiratkaisuna niin, että opiskelijat saavat Porissa SAMKin tiloissa opetusta suoraan Vaasan kampukselta ja opiskelijat Vaasassa voivat seurata luokkaopetusta Porista. Tämä ohjelma toimii pilottina opetus- ja kulttuuriministeriön Digivisio 2030 -hankkeessa.

– Professorilla on työpiste SAMKin Porin kampuksella. Hän kiinnittyy RoboAI-tutkimuskeskukseen ja sen tiedeyhteisöön, jossa työskentelee yli 50 tutkijaa ja asiantuntijaa, kertoo SAMKin tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi.

– Professuurin ja maisteriohjelman lisäksi yhteistyö tulee käynnistämään lukuisia tutkimushankkeita SAMKin, Vaasan yliopiston ja molempien alueiden yritysten kesken. Henkilökohtaisesti tämä on minulle yhden unelman täyttymys, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Ulla Tuomisen säätiön ja Eurajoen Säästöpankkisäätiön merkittävää panostusta professuurin kustannuksiin.

Ulla Tuomisen säätiö jakaa apurahoja sähkötekniikkaa tai tietotekniikkaa tai niitä lähellä olevia aloja kehittävään tutkimukseen. Säätiö jakaa myös palkintoja näiden alojen merkittävistä teoista, saavutuksista ja soveltamiskelpoisista ideoista. Lisäksi säätiö kannustaa satakuntalaisia nuoria teknologian ja luonnontieteiden pariin järjestämällä alaan liittyviä kilpailuja ja palkitsemalla parhaiten menestyneitä.

– Professuurin kustannuksiin osallistuminen on meille juuri oikeanlaista Satakuntaan kohdistuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista. Kun vielä tutkimusta tehdään sähköön, akkuihin, robotiikkaan ja sähköliiketoiminnan vahvistamiseen liittyen, professuuri on säätiön tarkoituksen ytimessä, toteaa säätiön asiamies Ola Saarinen.

Vuoden 2021 joulukuussa perustettu Eurajoen Säästöpankkisäätiö jatkaa Eurajoen Säästöpankin historiaa ja perintöä Satakunnassa. Säätiön peruspääoma pohjautuu Eurajoen Säästöpankin historiansa aikana kerryttämiin pääomiin. Säätiön tarkoituksena on mm. kestävän kehityksen ja vastuullisuuden, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä muu Satakunnan alueen elinvoimaisuuden vaaliminen ja edistäminen.

– Osallistuminen professuuriin sekä siihen liittyvään maisteriohjelmaan, yhdessä mukana olevien kumppaneiden kanssa, toteuttaa erinomaisesti säätiömme tarkoituksen toteuttamista ja olemme erittäin iloisia mahdollisuudesta osallistua hankkeeseen. Eurajoen Säästöpankkisäätiöllä on jatkossakin tarkoitus profiloitua aktiivisena arvotoimijana ja vaikuttajana, joka haluaa olla mukana Satakunnan elinvoimaisuuden kehittymistä tukevissa foorumeissa, säätiön toimitusjohtaja Matti Saustila summaa yhteistyön tärkeyden.

Lisätiedot:
Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, 029 449 8291
Dekaani Raine Hermans, Vaasan yliopisto, 029 449 8622
Rehtori Jari Multisilta, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 044 710 3410
Tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 044 710 3371
Asiamies Ola Saarinen, Ulla Tuomisen säätiö, 050 500 2831
Toimitusjohtaja Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankkisäätiö, 040 730 6161

Logot Yhteistyo

7.12.2022 | Teksti: SAMK ja Vaasan yliopisto | Kuva: Inna Saarinen

Lisää aiheesta

Ihmisiä auditoriossa
| SAMK

SeAMK ja SAMK yhdistävät voimansa kolmanteen tutkimusfoorumiin Seinäjoelle

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestävät yhdessä kolmannen tutkimusfoorumin Seinäjoella. Tutkimusfoorumit saivat alkunsa korkeakoulujen yhteisestä OKM TKI Profit -hankkeesta kolme vuotta sitten.
Abstrakti kuva näppäimistöstä
| Tiedeuutinen

SAMKin tutkimuskeskukset Satakunnan kasvun tukena

SAMK haluaa teollisuuskorkeakouluna panostaa teknologiateollisuutta ja yritystoimintaa tukevaan käytännönläheiseen tutkimustoimintaan.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.