SAMK toteuttamaan matkailun eurooppalaista osaamisyhteistyötä

Eurooppalainen matkailualan yhteenliittymä tavoittaa toimintansa aikana yli 10 miljoonaa matkailualan toimijaa.

17.8.2022 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Pixabay

Palapelin paloista koottu Euroopan kartta.

PANTOUR – Pact for Next Tourism Generation Skills – on uusi matkailualan osaamisyhteistyön yhteenliittymä Euroopassa. Sen tavoitteena on tehostaa yhteistyötä sekä luoda strategisia lähestymistapoja konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi ammattitaitojen kehittämiseen matkailualalla. Nelivuotisen (1.7.2022-30.6.2026) yhteenliittymän toiminnalla pyritään Euroopassa korjaamaan matkailualan työmarkkinoiden osaamisvajeita, jotka haittaavat alan kasvua, innovointia ja kilpailukykyä.

PANTOUR-yhteenliittymän muodostaa 13 eurooppalaista partneria, jotka edustavat ammatillista toisen asteen koulutusta, korkeakoulutusta, elinikäistä oppimista sekä matkailuelinkeinoa. Yhteenliittymän budjetti on yhteensä 3,8 milj. euroa, rahoittajana Erasmus+-ohjelma.

Käytännössä yhteenliittymä rakentaa tutkimuksen avulla innovatiivisia ratkaisuja matkailualan osaamistarpeisiin vastaamiseksi Euroopassa. Näihin ratkaisuihin sisältyvät mm. alan yhteiseurooppalaisten ammattiprofiilien ja opetussuunnitelmien laadinta, työkalujen luonti osaamisen monitorointiin sekä täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, ja strategiatyö alan osaamisen kehittämiseksi.

SAMK vastaa osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa

SAMKissa toimiva Matkailun kehittämiskeskus on yhteenliittymässä vastuussa yhteiseurooppalaisten opetussuunnitelmien sekä opetus- ja arviointimenetelmien laadinnasta ja käytäntöönpanosta. Yhteenliittymän ainoana suomalaisena partnerina SAMK vastaa myös osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa. SAMK kerää Suomesta aineistoa, jonka pohjalta rakennetaan maakohtainen matkailualan osaamisprofiili. Lisäksi SAMK on mukana yhteenliittymän kahdeksassa muussa työpaketissa kuten eurooppalaisen matkailun osaamisstrategian laadinnassa.

– Yhteenliittymän kautta SAMK saa strategisen tason näköalapaikan ja pääsee matkailun kehittämisen ytimeen EU:ssa, toteaa Matkailun kehittämiskeskuksen tutkimuspäällikkö Sanna-Mari Renfors.

Toiminnan tueksi SAMK perustaa Suomeen maakohtaisen, eri sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on taata uuden osaamisen integrointi osaksi aluekehittämistä ja ammatillista koulutusta.

Ammatillinen osaaminen on tulevaisuuden kriittisin menestystekijä

Yhteenliittymän taustalla on ammatillisen osaamisen korostunut merkitys Euroopassa. Euroopan komission mukaan EU tarvitsee osaamisvallankumouksen, jolla parannetaan ihmisten menestystä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä nopeutetaan elinkeinojen palautumista koronapandemiasta. Tämä osaamisvallankumous koskettaa erityisesti matkailualaa, sillä matkailu on yksi pahiten pandemiasta kärsineistä elinkeinoista, kestävä kehitys on alan toiminnan perusta ja digitaalisuus sen yritysten elinehto.

Euroopan osaamisohjelma (European Skills Agenda) toteuttaa käytännössä tätä osaamisvallankumousta Euroopassa. Yksi sen avaintoimista on osaamissopimuksen (Pact for Skills) käynnistäminen, joka tähtää laajempien ja parempien koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen ihmisille koulutusorganisaatioiden, matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien yhteistyössä. Sopimuksen kohteena on pääasiassa ihmisten täydennys- ja uudelleenkoulutus, mikä on äärettömän tärkeää varsinkin laajasta työntekijäkadosta kärsineellä matkailualalla.

17.8.2022 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

Nuori nainen etualalla ongen kanssa. Taustalla purjevene.
| Matkailu

Uusi Matkailun kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa

SAMKissa toimintansa aloittavan Matkailun kehittämiskeskuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. Yritysten lisäksi kehittämiskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
Purjeveneiden mastoja pienvenesatamassa.
| Matkailu

Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma täyttää alan osaamisvajeet

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Ne ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

Uusimmat uutiset

Neljä naista testaa hyvinvointiteknologian tuotteita rentoutumiseen.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Tavoitteena osallisuuden lisääminen

RoboAI-viikon 17.4. avaava hyvinvointi- ja terveysteknologian päivä tutustuttaa paremmin hankemaailmaan. Aamupäivän aikana SAMKin toimijat ja yhteistyökumppanit kertovat hankkeissa tehtävistä osallisuutta tukevista testauksista ja kokeiluista. Keynote-puhuja, yliopisto-opettaja Marjaana Raukola-Lindblom kertoo mm. eläinten merkityksestä virtuaaliterapiassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html