SAMK toteuttamaan matkailun eurooppalaista osaamisyhteistyötä

Eurooppalainen matkailualan yhteenliittymä tavoittaa toimintansa aikana yli 10 miljoonaa matkailualan toimijaa.

17.8.2022 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Pixabay

Palapelin paloista koottu Euroopan kartta.

PANTOUR – Pact for Next Tourism Generation Skills – on uusi matkailualan osaamisyhteistyön yhteenliittymä Euroopassa. Sen tavoitteena on tehostaa yhteistyötä sekä luoda strategisia lähestymistapoja konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi ammattitaitojen kehittämiseen matkailualalla. Nelivuotisen (1.7.2022-30.6.2026) yhteenliittymän toiminnalla pyritään Euroopassa korjaamaan matkailualan työmarkkinoiden osaamisvajeita, jotka haittaavat alan kasvua, innovointia ja kilpailukykyä.

PANTOUR-yhteenliittymän muodostaa 13 eurooppalaista partneria, jotka edustavat ammatillista toisen asteen koulutusta, korkeakoulutusta, elinikäistä oppimista sekä matkailuelinkeinoa. Yhteenliittymän budjetti on yhteensä 3,8 milj. euroa, rahoittajana Erasmus+-ohjelma.

Käytännössä yhteenliittymä rakentaa tutkimuksen avulla innovatiivisia ratkaisuja matkailualan osaamistarpeisiin vastaamiseksi Euroopassa. Näihin ratkaisuihin sisältyvät mm. alan yhteiseurooppalaisten ammattiprofiilien ja opetussuunnitelmien laadinta, työkalujen luonti osaamisen monitorointiin sekä täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, ja strategiatyö alan osaamisen kehittämiseksi.

SAMK vastaa osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa

SAMKissa toimiva Matkailun kehittämiskeskus on yhteenliittymässä vastuussa yhteiseurooppalaisten opetussuunnitelmien sekä opetus- ja arviointimenetelmien laadinnasta ja käytäntöönpanosta. Yhteenliittymän ainoana suomalaisena partnerina SAMK vastaa myös osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa. SAMK kerää Suomesta aineistoa, jonka pohjalta rakennetaan maakohtainen matkailualan osaamisprofiili. Lisäksi SAMK on mukana yhteenliittymän kahdeksassa muussa työpaketissa kuten eurooppalaisen matkailun osaamisstrategian laadinnassa.

– Yhteenliittymän kautta SAMK saa strategisen tason näköalapaikan ja pääsee matkailun kehittämisen ytimeen EU:ssa, toteaa Matkailun kehittämiskeskuksen tutkimuspäällikkö Sanna-Mari Renfors.

Toiminnan tueksi SAMK perustaa Suomeen maakohtaisen, eri sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on taata uuden osaamisen integrointi osaksi aluekehittämistä ja ammatillista koulutusta.

Ammatillinen osaaminen on tulevaisuuden kriittisin menestystekijä

Yhteenliittymän taustalla on ammatillisen osaamisen korostunut merkitys Euroopassa. Euroopan komission mukaan EU tarvitsee osaamisvallankumouksen, jolla parannetaan ihmisten menestystä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä nopeutetaan elinkeinojen palautumista koronapandemiasta. Tämä osaamisvallankumous koskettaa erityisesti matkailualaa, sillä matkailu on yksi pahiten pandemiasta kärsineistä elinkeinoista, kestävä kehitys on alan toiminnan perusta ja digitaalisuus sen yritysten elinehto.

Euroopan osaamisohjelma (European Skills Agenda) toteuttaa käytännössä tätä osaamisvallankumousta Euroopassa. Yksi sen avaintoimista on osaamissopimuksen (Pact for Skills) käynnistäminen, joka tähtää laajempien ja parempien koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen ihmisille koulutusorganisaatioiden, matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien yhteistyössä. Sopimuksen kohteena on pääasiassa ihmisten täydennys- ja uudelleenkoulutus, mikä on äärettömän tärkeää varsinkin laajasta työntekijäkadosta kärsineellä matkailualalla.

17.8.2022 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

Nuori nainen etualalla ongen kanssa. Taustalla purjevene.
| Matkailu

Uusi Matkailun kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa

SAMKissa toimintansa aloittavan Matkailun kehittämiskeskuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. Yritysten lisäksi kehittämiskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
Purjeveneiden mastoja pienvenesatamassa.
| Matkailu

Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma täyttää alan osaamisvajeet

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Ne ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK järjestää globaalin merenkulun konferenssin lokakuussa 2023. Konferenssin “Annual General Assembly of International Association of Maritime Universities in 2023” järjestelyt ovat jo käynnistyneet. https://samkarit.samk.fi/2022/09/30/globaali-merenkulun-konferenssi-jarjestetaan-lokakuussa-2023/

Verkkokauppa 2.0 -hankkeen koulutuksessa tänään Raumalla asiaa tuotteista ja verkkokaupan sisällöstä. Kouluttajana Made of Sundaysin verkkokauppias, designer ja webmaster Thomas Leppä. 👌🏼 #verkkokauppa #asiakaskokemus #yrittäjä #BIC #samk #katsetulevaisuuteen

SAMK on tehnyt Satakunnan Osuuskaupan kanssa pitkään yhteistyötä. Virallinen kumppanuussopimus tehtiin muutama vuosi sitten. Kumppanuudella on tavoiteltu yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia sekä uusia yhteistyömuotoja. @SatakunnanOk https://www.samk.fi/uutiset/samk-ja-satakunnan-osuuskauppa-tiivistavat-yhteistyota/

Niin iloinen 🤩 kun otetaan yhteyttä ja sanotaan, että teemme tärkeää työtä @SatakunnanAMK ja siitä tehdään oikein julkaisukin 👌
@sataeduKrista kanssa kerrotaan miten hyvinvointiteknologia edistää osallisuutta ja miten aistikuormitusta voi ⬇️: http://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous @RoboAI2

TEKOS hankkeella haluamme monialaisella tiimillä lisätä osallisuuden mahdollisuuksia #osallisuus #tekos https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/teknologialla-osallisuutta-verkostolla-vaikuttavuutta