Työyhteisöosaamisen poolissa kehitetään SAMKin yhteisiä opintoja

Työyhteisöosaamisen poolissa on pitänyt kiirettä edelliset kaksi vuotta. Poolissa on suunniteltu kaikille SAMK-opiskelijoille yhteisen pakollisen Työyhteisövalmiudet -opintojakson exam-AHOT -testi ja opinnollistettu toteutus. Seuraavaksi haasteeksi poolissa on nostettu suunniteltavaksi kokonaan verkossa non-stoppina oleva kyseisen opintojakson toteutus.

28.10.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: SAMK arkisto

Pooliin osallistujat istuvat ryhmässä.
Poolityössä tärkeää on monialaisuus ja yhteistyö

Työyhteisövalmiuksien exam-AHOT -testi on koe, jossa opiskelija voi tenttimällä osoittaa jo hankitun osaamisensa työyhteisövalmiuksista. AHOT- testissä EXAM-tenttijärjestelmä arpoo kysymykset opiskelijalle.

– Saimme tekniikan ja liiketalouden opettajilta satoja kysymyksiä kokeeseen. AHOT-testiin olisi ollut mahdotonta saada yhtä laajasti kysymyksiä ilman poolissa tehtävää yhteistyötä, työyhteisöosaamisen poolin vetäjä Hanna Rautava-Nurmi kertoo.

Työn opinnollistamisessa opiskelija hyödyntää työtään ja työtehtäviään opiskelussaan.

– Työn opinnollistamisessa opiskelijan täytyy opiskella teoriaa ja hyödyntää sitä sovitusti työssään. Opinnollistavassa kokonaisuudessa tehdään esim. työpaikan kanssa yhteistyössä laadittava kehitystehtävä ja sen raportointi. Tällainen kehitystehtävä voi olla esimerkiksi perehdytyskehittämistä, työyhteisöosaamisen poolin mentori Jaana Halme sanoo.

Tällä hetkellä työyhteisöosaamisen poolissa suunnitellaan ja kootaan aineistoja kokonaan verkossa non-stop -periaatteella toteutettavaan Työyhteisövalmiuksien -opintojakson toteutukseen. Kaikki poolissa työskentelevät tuottavat juuri omaan asiantuntijuuteensa liittyvää materiaalia opintojaksoon. Lopputuloksena on Moodlepohja, jota kaikki Työyhteisövalmiuksia opettavat pystyvät käyttämään.

– Tarkoitus on jakaa omaa osaamista asiasta. Jaamme hyviä käytänteitä ja materiaaleja. Yhden opettajan ei tarvitse huolehtia koko opintojakson toteutuksesta, vaan voi pitää huolta omasta erikoisalastaan ja saada muilta heidän osaamistaan, Rautava-Nurmi kertoo.

Poolityön tarkoitus on yhdistää ja yhtenäistää

Poolityön hedelmä on monialaisuus, yhteistyö, näkökulman laajentuminen ja yhteisten asioiden löytäminen.

– On äärimmäisen hyvä työskennellä, kun jaetaan hyviä juttuja ja niitä saa jakaa. Opettajat voivat ponnistella samojen asioiden äärellä eri kampuksilla. Osaajapoolitoiminta on tapa yhdistää ja jakaa tietoa, Rautava-Nurmi sanoo.

Pooleissa tehdään yhdessä niin aineistollisia kuin pedagogisiakin ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää useassa eri koulutusohjelmassa. Käytänteiden yhtenäistäminen ja tasalaatuisuus ovat tärkeässä asemassa laadukkaassa opetuksessa.

– Poolien tarkoitus on saada aikaan samantasoisilla sisällöillä, osaamisella ja vaatimuksilla olevia opintojaksototeutuksia riippumatta koulutusohjelmasta tai paikasta, Halme sanoo.

– SAMKissa on paljon opintoja, joita voitaisiin yhtenäistää ja yhdistää opetussuunnitelmien suhteen laajasti SAMKin opiskelijoiden opiskeltaviksi sisällöiksi. Monialaisissa toteutuksissa eri alojen opiskelijat sekoittuisivat toteutusten sisällä. Se voisi kannustaa myös opiskelijoita miettimään miten samat asiat voivat koskettaa eri aloja, Rautava-Nurmi miettii.

Osaajapoolitoiminta on oman työn ja osaamisen kehittämistä sekä moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä ja laajentamista.

– Työyhteisöosaamisen poolissa olen oppinut tuntemaan eri alojen ihmisiä ja pystyn hyödyntämään heidän asiantuntijuuttaan myös muissa asioissa. Mitä enemmän pystymme hyödyntämään toistemme osaamista sen parempi, Rautava-Nurmi toteaa.

Poolityöstä apua uudelle opettajalle

Hyvinvoinnin ja terveyden (HYVO) osaamisalueen opettaja Terhi Lahti-Myllymäki on kokenut työyhteisöosaamisen pooliin kuulumisen hyödyllisenä. Poolin kautta on saanut jakaa omia ajatuksia kurssiin liittyen ja saanut niihin vahvistusta.

– Melko uutena opettajana olen vahvasti nauttinut ja hyötynyt poolissa olevien kokeneiden opettajien näkemyksistä ja erityisesti siitä, että useita kurssiin liittyviä asioita on jo pohdittu valmiiksi isolla porukalla. Näitä voi sitten halutessaan käyttää valmiina tai soveltaa omalle oppilasryhmälle sopivaksi. Se on helpottanut omaa kuormaa ja epävarmuutta välillä yksinäisessä oppikurssien sisällön suunnittelussa, Lahti-Myllymäki kertoo.

Lahti-Myllymäki pitää verkostoitumista poolitoiminnan tärkeänä pointtina.

– On hienoa, että pooliin kuuluu SAMKin eri opetusalojen opettajia kurssin ollessa kaikille opiskelijoille yhteinen. Ryhmässä otetaan hienosti huomioon jokaisen mielipide, Lahti-Myllymäki täsmentää.

Syksyn poolitapaaminen 29.10.2020

Syksyn osaajapoolitapaaminen järjestetään to 29.10.2020 klo 14–16.
Kaikki SAMKilaiset ovat tervetulleita kuulemaan, miten opetusta ja menetelmiä on pooleissa viety ja viedään eteenpäin kuluvana vuonna.

Tällä kertaa puheenvuoroissa nostetaan esille erityisesti nonstopit, yhteiset arviointikriteerit, jatkuva arviointi ja pilotointiin valmisteltu YAMK-tutkinnon arviointikehikko.

SAMKin osaajapoolit ja niiden vetäjät:

Johtaminen - Sirpa Nokkonen
Markkinointi - Riitta Blue
LUMA - Annika Suvela
Projektiosaaminen - Teemu Santanen
Talousosaaminen - Marja-Liisa Jullenmaa
Työyhteisöosaaminen - Hanna Rautava-Nurmi
Viestintä, Kielet ja Tutkimusosaaminen poolit - Mari Linna
Yrittäjyys - Pia Marjanen
Oikeudellinen osaaminen - Peter Sandell
Pilviosaaminen - Jukka Grönholm

28.10.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: SAMK arkisto

Lisää aiheesta

SAMK-kampus Rauman opiskelijoita ja ohjaava lehtori.
| SAMK

SAMKissa Suomen laadukkainta opetusta – Monipuolisia osaajia maakunnan yrityksiin

Valmistuneet opiskelijat ovat arvioineet SAMKin opetuksen Suomen ammattikorkeakouluista laadukkaimmaksi. Tämä selviää Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille suunnatusta palautekyselystä (AVOP), jossa arvioidaan ja annetaan palautetta toteutuneesta koulutuksesta.
Sähkölamppu mustalla taustalla ja matemaattisia algoritmejä valkoisena tekstinä
| Teknologia

SAMKin tutkijat tekivät matemaattisen optimoinnin maailmanennätyksen

SAMKin tutkijat Cimmo Nurmi ja Nico Kyngäs ovat tehneet matemaattisen optimoinnin maailmanennätyksen. Optimoinnin kohteena olivat 47 vaikeinta ns. SMPTSP-ongelmaa, joihin alan huippututkijat ovat yrittäneet löytää yhä parempia ratkaisuja.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html