Työyhteisöosaamisen poolissa kehitetään SAMKin yhteisiä opintoja

Poolityön hedelmä on monialaisuus, yhteistyö, näkökulman laajentuminen ja yhteisten asioiden löytäminen.

Pooliin osallistujat istuvat ryhmässä.
Poolityössä tärkeää on monialaisuus ja yhteistyö

Poolityössä tärkeää on monialaisuus ja yhteistyö

Työyhteisövalmiuksien exam-AHOT -testi on koe, jossa opiskelija voi tenttimällä osoittaa jo hankitun osaamisensa työyhteisövalmiuksista. AHOT- testissä EXAM-tenttijärjestelmä arpoo kysymykset opiskelijalle.

– Saimme tekniikan ja liiketalouden opettajilta satoja kysymyksiä kokeeseen. AHOT-testiin olisi ollut mahdotonta saada yhtä laajasti kysymyksiä ilman poolissa tehtävää yhteistyötä, työyhteisöosaamisen poolin vetäjä Hanna Rautava-Nurmi kertoo.

Työn opinnollistamisessa opiskelija hyödyntää työtään ja työtehtäviään opiskelussaan.

– Työn opinnollistamisessa opiskelijan täytyy opiskella teoriaa ja hyödyntää sitä sovitusti työssään. Opinnollistavassa kokonaisuudessa tehdään esim. työpaikan kanssa yhteistyössä laadittava kehitystehtävä ja sen raportointi. Tällainen kehitystehtävä voi olla esimerkiksi perehdytyskehittämistä, työyhteisöosaamisen poolin mentori Jaana Halme sanoo.

Tällä hetkellä työyhteisöosaamisen poolissa suunnitellaan ja kootaan aineistoja kokonaan verkossa non-stop -periaatteella toteutettavaan Työyhteisövalmiuksien -opintojakson toteutukseen. Kaikki poolissa työskentelevät tuottavat juuri omaan asiantuntijuuteensa liittyvää materiaalia opintojaksoon. Lopputuloksena on Moodlepohja, jota kaikki Työyhteisövalmiuksia opettavat pystyvät käyttämään.

– Tarkoitus on jakaa omaa osaamista asiasta. Jaamme hyviä käytänteitä ja materiaaleja. Yhden opettajan ei tarvitse huolehtia koko opintojakson toteutuksesta, vaan voi pitää huolta omasta erikoisalastaan ja saada muilta heidän osaamistaan, Rautava-Nurmi kertoo.

Poolityön tarkoitus on yhdistää ja yhtenäistää

Poolityön hedelmä on monialaisuus, yhteistyö, näkökulman laajentuminen ja yhteisten asioiden löytäminen.

– On äärimmäisen hyvä työskennellä, kun jaetaan hyviä juttuja ja niitä saa jakaa. Opettajat voivat ponnistella samojen asioiden äärellä eri kampuksilla. Osaajapoolitoiminta on tapa yhdistää ja jakaa tietoa, Rautava-Nurmi sanoo.

Pooleissa tehdään yhdessä niin aineistollisia kuin pedagogisiakin ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää useassa eri koulutusohjelmassa. Käytänteiden yhtenäistäminen ja tasalaatuisuus ovat tärkeässä asemassa laadukkaassa opetuksessa.

– Poolien tarkoitus on saada aikaan samantasoisilla sisällöillä, osaamisella ja vaatimuksilla olevia opintojaksototeutuksia riippumatta koulutusohjelmasta tai paikasta, Halme sanoo.

– SAMKissa on paljon opintoja, joita voitaisiin yhtenäistää ja yhdistää opetussuunnitelmien suhteen laajasti SAMKin opiskelijoiden opiskeltaviksi sisällöiksi. Monialaisissa toteutuksissa eri alojen opiskelijat sekoittuisivat toteutusten sisällä. Se voisi kannustaa myös opiskelijoita miettimään miten samat asiat voivat koskettaa eri aloja, Rautava-Nurmi miettii.

Osaajapoolitoiminta on oman työn ja osaamisen kehittämistä sekä moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä ja laajentamista.

– Työyhteisöosaamisen poolissa olen oppinut tuntemaan eri alojen ihmisiä ja pystyn hyödyntämään heidän asiantuntijuuttaan myös muissa asioissa. Mitä enemmän pystymme hyödyntämään toistemme osaamista sen parempi, Rautava-Nurmi toteaa.

Poolityöstä apua uudelle opettajalle

Hyvinvoinnin ja terveyden (HYVO) osaamisalueen opettaja Terhi Lahti-Myllymäki on kokenut työyhteisöosaamisen pooliin kuulumisen hyödyllisenä. Poolin kautta on saanut jakaa omia ajatuksia kurssiin liittyen ja saanut niihin vahvistusta.

– Melko uutena opettajana olen vahvasti nauttinut ja hyötynyt poolissa olevien kokeneiden opettajien näkemyksistä ja erityisesti siitä, että useita kurssiin liittyviä asioita on jo pohdittu valmiiksi isolla porukalla. Näitä voi sitten halutessaan käyttää valmiina tai soveltaa omalle oppilasryhmälle sopivaksi. Se on helpottanut omaa kuormaa ja epävarmuutta välillä yksinäisessä oppikurssien sisällön suunnittelussa, Lahti-Myllymäki kertoo.

Lahti-Myllymäki pitää verkostoitumista poolitoiminnan tärkeänä pointtina.

– On hienoa, että pooliin kuuluu SAMKin eri opetusalojen opettajia kurssin ollessa kaikille opiskelijoille yhteinen. Ryhmässä otetaan hienosti huomioon jokaisen mielipide, Lahti-Myllymäki täsmentää.

Syksyn poolitapaaminen 29.10.2020

Syksyn osaajapoolitapaaminen järjestetään to 29.10.2020 klo 14–16.
Kaikki SAMKilaiset ovat tervetulleita kuulemaan, miten opetusta ja menetelmiä on pooleissa viety ja viedään eteenpäin kuluvana vuonna.

Tällä kertaa puheenvuoroissa nostetaan esille erityisesti nonstopit, yhteiset arviointikriteerit, jatkuva arviointi ja pilotointiin valmisteltu YAMK-tutkinnon arviointikehikko.

SAMKin osaajapoolit ja niiden vetäjät:

Johtaminen – Sirpa Nokkonen
Markkinointi – Riitta Blue
LUMA – Annika Suvela
Projektiosaaminen – Teemu Santanen
Talousosaaminen – Marja-Liisa Jullenmaa
Työyhteisöosaaminen – Hanna Rautava-Nurmi
Viestintä, Kielet ja Tutkimusosaaminen poolit – Mari Linna
Yrittäjyys – Pia Marjanen
Oikeudellinen osaaminen – Peter Sandell
Pilviosaaminen – Jukka Grönholm

Jaa tämä sivu

Pohjoisväylän alakoulun piha-alue

Opinnäytetyö: Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat hyvässä kunnossa

Anni Mannila kartoitti Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat marraskuussa 2023 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössään.

Lasten päivä alkoi rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisillan pitämällä aamupalaverilla kampuksen taukotilassa.

Työntekijöiden lapset valtasivat SAMKin Porin kampuksen

Valtakunnallisena Lapsi mukaan töihin -päivänä SAMKin Porin kampuksella pyöri kolmisenkymmentä työntekijöiden lasta. Iältään lapset olivat 3–13-vuotiaita. 

SAMK oli mukana Taisto-harjoituksessa – Suomen suurin digiturvaharjoitus auttoi ajankohtaisiin uhkiin varautumisessa

SAMK osallistui tänään Suomen suurimpaan digitaalisen turvallisuuden harjoitukseen Taistoon. Taisto on valtakunnallinen harjoitus, joka tarjoaa turvallisen tilaisuuden harjoitella, testata ja kehittää digitaalista turvallisuutta sekä kerryttää osaamista ja varmuutta, joihin tukeutua mahdollisen tosipaikan tullen.