SAMKin opetuksen laatu jälleen Suomen parasta

SAMKista valmistuneet AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon suorittaneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa.

23.2.2022 | Teksti: SAMK Viestintä | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

Ammattikorkeakoulujen AVOP-kyselyn tulosten perusteella SAMK oli vuonna 2021 Suomen paras ammattikorkeakoulu opintojen opiskelijalähtöisessä järjestelyssä suunnittelussa ja ohjauksessa sekä opetuksessa.

Samalla SAMK oli toiseksi paras opiskelua arvioitaessa, oppimisympäristöissä ja opiskelutyytyväisyydessä.

AMK-tutkinnon kohdalla SAMK oli AVOP-mittareissa Suomen toiseksi paras ja YAMK-tutkinnon kohdalla kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu 23 ammattikorkeakoulun joukossa.

Kyselyn suunnittelua, ohjausta sekä opetusta koskevat noin 30 kysymystä koskevat oppimisen ja opetuksen keskeisiä ydinalueita. Näitä ovat esimerkiksi opetuksen asiantuntevuus, selkeys ja ymmärrettävyys, käytettyjen opetusmenetelmien sopivuus ja monipuolisuus, oppimateriaalien sisältö, opetussuunnitelmien laadukasta sisältö ja opintojen jakautuminen oikea-aikaisesti ja sisällöltään oikealla tavalla eri opiskeluvuosille.

– Laadun kehittäminen pitkäjänteisesti koko korkeakouluyhteisössä yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa tuottaa tässä arvokasta hedelmää, toteaa opetuksen vararehtori Timo Mattila.

– Opetuksen laadusta kertoo erittäin paljon myös se, että avoimessa ammattikorkeakoulussa SAMK teki taas uuden ennätyksen. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 suoritusmäärä on noin 2,5-kertaistunut. AMK-tutkintoja YAMK-tutkintoja suoritettiin myös toiseksi suurin määrä SAMKin historiassa. Opetus on laadukasta, kun oppimista syntyy enemmän kuin koskaan, hän jatkaa.

23.2.2022 | Teksti: SAMK Viestintä | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.
| SAMK

SAMK on uudistanut strategiaansa ja nostaa merkittävästi opiskelupaikkojen määriä

SAMKin uusi strategia valmistui laajan yhteistyön tuloksena. Tulevina vuosina SAMK nostaa merkittävästi tutkintomääriä, kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä jatkuvan oppimisen paikkoja. Visiona on edelleen se, että jokainen opiskelijamme työllistyy.
Timo Mattila opetuksen vararehtori SAMK.
| SAMK

SAMKista valmistuneet työllistyneet huippuhyvin

Ammattikorkeakouluissa tehdään uraseurantaa viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyllä selvitetään valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/