SAMKin opetuksen laatu jälleen Suomen parasta

SAMKista valmistuneet AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon suorittaneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa.

23.2.2022 | Teksti: SAMK Viestintä | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

Ammattikorkeakoulujen AVOP-kyselyn tulosten perusteella SAMK oli vuonna 2021 Suomen paras ammattikorkeakoulu opintojen opiskelijalähtöisessä järjestelyssä suunnittelussa ja ohjauksessa sekä opetuksessa.

Samalla SAMK oli toiseksi paras opiskelua arvioitaessa, oppimisympäristöissä ja opiskelutyytyväisyydessä.

AMK-tutkinnon kohdalla SAMK oli AVOP-mittareissa Suomen toiseksi paras ja YAMK-tutkinnon kohdalla kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu 23 ammattikorkeakoulun joukossa.

Kyselyn suunnittelua, ohjausta sekä opetusta koskevat noin 30 kysymystä koskevat oppimisen ja opetuksen keskeisiä ydinalueita. Näitä ovat esimerkiksi opetuksen asiantuntevuus, selkeys ja ymmärrettävyys, käytettyjen opetusmenetelmien sopivuus ja monipuolisuus, oppimateriaalien sisältö, opetussuunnitelmien laadukasta sisältö ja opintojen jakautuminen oikea-aikaisesti ja sisällöltään oikealla tavalla eri opiskeluvuosille.

– Laadun kehittäminen pitkäjänteisesti koko korkeakouluyhteisössä yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa tuottaa tässä arvokasta hedelmää, toteaa opetuksen vararehtori Timo Mattila.

– Opetuksen laadusta kertoo erittäin paljon myös se, että avoimessa ammattikorkeakoulussa SAMK teki taas uuden ennätyksen. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 suoritusmäärä on noin 2,5-kertaistunut. AMK-tutkintoja YAMK-tutkintoja suoritettiin myös toiseksi suurin määrä SAMKin historiassa. Opetus on laadukasta, kun oppimista syntyy enemmän kuin koskaan, hän jatkaa.

23.2.2022 | Teksti: SAMK Viestintä | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.
| SAMK

SAMK on uudistanut strategiaansa ja nostaa merkittävästi opiskelupaikkojen määriä

SAMKin uusi strategia valmistui laajan yhteistyön tuloksena. Tulevina vuosina SAMK nostaa merkittävästi tutkintomääriä, kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä jatkuvan oppimisen paikkoja. Visiona on edelleen se, että jokainen opiskelijamme työllistyy.
Timo Mattila opetuksen vararehtori SAMK.
| SAMK

SAMKista valmistuneet työllistyneet huippuhyvin

Ammattikorkeakouluissa tehdään uraseurantaa viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyllä selvitetään valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.