SAMK läpäisi Karvin auditoinnin

SAMK läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. SAMK sai auditointiryhmältä kiitosta vaikuttavasta toiminnasta alueella, laatujärjestelmän systemaattisuudesta ja kattavuudesta sekä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja työelämälähtöisyyttä edistävästä opetussuunnitelmatyöstä.

17.3.2022 | Teksti: Karvin tiedote | Kuva: Pixabay/Pexels

Sininen abstrakti kuva, jossa vaaleita viivoja/Blue abstract image with light lines.

SAMK on vahva vaikuttaja alueellaan ja se toimii alueen työelämän, koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kokoavana voimana.

– SAMKin toiminnassa näkyy vahva halu palvella alueen yrityksiä sekä julkista sektoria osallistumalla erilaisiin tutkimuksen, tuotekehityksen sekä koulutuksen osaamista tuottaviin innovaatioalustoihin ja ekosysteemeihin, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

SAMKissa on aloitettu määrätietoinen tiedolla johtamisen kehittäminen. Johtamisen tueksi tuotetaan monipuolista tietoa ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Myös tavoitteiden saavuttamista seurataan organisaatiossa systemaattisesti. Tiedolla johtamisen kokonaisuus tuottaa tällä hetkellä eri järjestelmiin koottua tietoa, joka kuitenkin koetaan jossain määrin hajanaiseksi, ja henkilöstöllä on haasteita löytää itselle tarpeellista tietoa. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta tuleekin kehittää siten, että valmiit raportit kohdentuvat nykyistä paremmin eri henkilöstöryhmille.

Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään ammattikorkeakoulun toiminnassa ja johtamisessa

SAMKin laatujärjestelmä on systemaattinen ja kattava kokonaisuus, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ammattikorkeakoulun toiminnassa ja johtamisessa.

– Henkilöstö on vahvasti mukana tavoitteellisen laatukulttuurin ylläpitämisessä, ja laatutyö näkyy henkilöstön arjessa erityisesti menettelyohjeina, jotka henkilöstö kokee toimiviksi ja työtä ohjaavaksi kokonaisuudeksi. Laatujärjestelmää tulee kuitenkin edelleen kehittää siten, että se tukee entistä vahvemmin kokeilevaa ja innovatiivista toimintakulttuuria, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

SAMKissa panostetaan monipuolisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen tukee strategian toteuttamista ja käytännön toimintaa. Myös työhyvinvointia seurataan säännöllisesti ja toimenpiteitä sen parantamiseksi on tehty.

17.3.2022 | Teksti: Karvin tiedote | Kuva: Pixabay/Pexels

Lisää aiheesta

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.
| SAMK

SAMKin opetuksen laatu jälleen Suomen parasta

SAMKista valmistuneet AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon suorittaneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa.
Mies ohjaa robottia kädellään Leap Motion -sensorien avulla.
| Teknologia

Katse opetuksen laatuun – keskiössä innovatiiviset opetusmenetelmät

Kansainvälisen Talentjourney-projektin tavoitteena on parantaa toisen asteen teknologiaopetuksen laatua sekä yritysten ammattilaisten teknologiatietoutta. Yhteisenä tähtäimenä on tulevaisuuden osaajien teknologiatietoinen asenne ja asiantuntemus.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary