SAMK läpäisi Karvin auditoinnin

SAMK läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. SAMK sai auditointiryhmältä kiitosta vaikuttavasta toiminnasta alueella, laatujärjestelmän systemaattisuudesta ja kattavuudesta sekä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja työelämälähtöisyyttä edistävästä opetussuunnitelmatyöstä.

Sininen abstrakti kuva, jossa vaaleita viivoja/Blue abstract image with light lines.
Pixabay/Pexels

SAMK on vahva vaikuttaja alueellaan ja se toimii alueen työelämän, koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kokoavana voimana.

– SAMKin toiminnassa näkyy vahva halu palvella alueen yrityksiä sekä julkista sektoria osallistumalla erilaisiin tutkimuksen, tuotekehityksen sekä koulutuksen osaamista tuottaviin innovaatioalustoihin ja ekosysteemeihin, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

SAMKissa on aloitettu määrätietoinen tiedolla johtamisen kehittäminen. Johtamisen tueksi tuotetaan monipuolista tietoa ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Myös tavoitteiden saavuttamista seurataan organisaatiossa systemaattisesti. Tiedolla johtamisen kokonaisuus tuottaa tällä hetkellä eri järjestelmiin koottua tietoa, joka kuitenkin koetaan jossain määrin hajanaiseksi, ja henkilöstöllä on haasteita löytää itselle tarpeellista tietoa. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta tuleekin kehittää siten, että valmiit raportit kohdentuvat nykyistä paremmin eri henkilöstöryhmille.

Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään ammattikorkeakoulun toiminnassa ja johtamisessa

SAMKin laatujärjestelmä on systemaattinen ja kattava kokonaisuus, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ammattikorkeakoulun toiminnassa ja johtamisessa.

– Henkilöstö on vahvasti mukana tavoitteellisen laatukulttuurin ylläpitämisessä, ja laatutyö näkyy henkilöstön arjessa erityisesti menettelyohjeina, jotka henkilöstö kokee toimiviksi ja työtä ohjaavaksi kokonaisuudeksi. Laatujärjestelmää tulee kuitenkin edelleen kehittää siten, että se tukee entistä vahvemmin kokeilevaa ja innovatiivista toimintakulttuuria, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

SAMKissa panostetaan monipuolisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen tukee strategian toteuttamista ja käytännön toimintaa. Myös työhyvinvointia seurataan säännöllisesti ja toimenpiteitä sen parantamiseksi on tehty.

Lue koko tiedote ja arviointiraportti Karvin sivuilta

Jaa tämä sivu

Pohjoisväylän alakoulun piha-alue

Opinnäytetyö: Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat hyvässä kunnossa

Anni Mannila kartoitti Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat marraskuussa 2023 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössään.

Lasten päivä alkoi rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisillan pitämällä aamupalaverilla kampuksen taukotilassa.

Työntekijöiden lapset valtasivat SAMKin Porin kampuksen

Valtakunnallisena Lapsi mukaan töihin -päivänä SAMKin Porin kampuksella pyöri kolmisenkymmentä työntekijöiden lasta. Iältään lapset olivat 3–13-vuotiaita. 

SAMK oli mukana Taisto-harjoituksessa – Suomen suurin digiturvaharjoitus auttoi ajankohtaisiin uhkiin varautumisessa

SAMK osallistui tänään Suomen suurimpaan digitaalisen turvallisuuden harjoitukseen Taistoon. Taisto on valtakunnallinen harjoitus, joka tarjoaa turvallisen tilaisuuden harjoitella, testata ja kehittää digitaalista turvallisuutta sekä kerryttää osaamista ja varmuutta, joihin tukeutua mahdollisen tosipaikan tullen.