Opiskelijoiden hyvinvointi keskeistä SAMKissa – Kyselytutkimus paljasti näkemyksiä ja tarpeita

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely, viimeksi se tehtiin keväällä. Vaikka opiskelijoiden vointi herättää valtakunnallisesti huolta, SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

25.9.2023 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen ja Pixabay/geralt

Elina Elo esittelee opiskelijoille suunnattua aistiesteetöntä Relaamoa, joka on vapaasti käytettävissä Porin kampuksella.

Elina Elo poikkesi opiskelijoille suunnattuun aistiesteettömään Relaamoon, joka on vapaasti käytettävissä Porin kampuksella.

Päätoiminen tuntiopettaja Elina Elo kertoo, että kyselyn tarkoituksena on selvittää säännöllisesti opiskelijoiden ohjauksen ja tuen tarpeita sekä kokemusta omasta opiskelukyvystään. Hän toimii SAMKissa myös projektitutkijana ja erityisopettajaopiskelijana. Hän on ollut kolmena vuonna suunnittelemassa kyselyä ja analysoimassa sen tuloksia. Elina on kiertänyt keväästä alkaen myös kertomassa kyselyn tuloksista erilaisissa tilaisuuksissa.

– Syyskauden aluksi henkilökunnalle järjestettiin pedagogiseen hyvinvointiin ja ohjaukseen keskittyvä päivä. Siinä käytiin monipuolisesti läpi opiskelukyvyn kokonaisuuteen liittyviä asioita, joita voidaan toteuttaa jatkossa opiskelijoiden arjessa, hän kertoo.

Myös muita toimia on jo tehty. Elina on esimerkiksi järjestämässä erityisopettaja Pasi Lehdon kanssa syksyllä useita opiskelun tukipajoja.

– Tukipajojen aiheet nousivat kyselystä. Teemoina on vaihtelevia aiheita, kuten keskittyminen, oppimisen taidot, aikatauluttaminen ja stressi.

Opiskelijoiden hyvinvointi paranemassa

– Saamme kyselystä tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, miten meillä toimii opetus- ja ohjausprosessi, millaiset voimavarat meidän opiskelijoillamme on ja miten voimme parantaa omia oppimisympäristöjämme, Elina luettelee.

SAMKissa on enemmän hyvinvoivia opiskelijoita kuin muutamana aiempana vuonna.

– Suunta on oikea. Olemme päässeet todella tummasta korona-ajasta uuteen aikakauteen.

Koronavuodet toivat toki hyvää verkko-opetuksen hyödyntämiseen. Myös aiemmin itsestään selvänä pidettyä lähiopetusta arvostettiin nyt enemmän.

– Kyselyssä tuotiin ensimmäistä kertaa esiin havaintoja, millaista on olla kampuksella. Joku pohti valaistusta, joku toinen kalustusta. Useampi toi esiin yhteisöllisyyden; kuinka tärkeää on, kun meillä on opiskelukavereita ja oma yhteisö.

Käyttöön ratkaisukeskeinen palaute

Erityisesti YAMK-, monimuoto- ja verkko-opiskelijat toivat esiin sen, että ovat opintojensa kanssa kovin yksin. Tämä ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen liittyvä haaste tulisi ottaa huomioon.

– Yleisesti opiskelijat tiedostavat, että heidän voimavaransa ovat koetuksella. He tarvitsevat joustoa ja tukea, jotta pärjäävät oman elämänsä palapelissä. Meidän tulee kohdata opiskelijat yksilöinä, Elina sanoo.

Mitä arkisia asioita opiskelijahyvinvoinnin eteen voidaan tehdä?

– Opiskelijat haluavat tulla paremmiksi oppijoiksi. Tämä tulee selvästi esiin kyselystä. Opiskelijat toivovat enemmän palautetta esimerkiksi tehtävistä ja tenteistä. Heille ei riitä tieto, että he saavat tietyn arvosanan. He haluavat tietää, miksi ovat saaneet juuri sen arvosanan, ja miten he voisivat parantaa suoritustaan tai tunnistaa vahvuutensa.

Elina sanoo, että ratkaisukeskeisen palautteen antaminen voisi olla hyvä käytäntö.

– Kannustavaa palautetta voi antaa vaikka kasvokkain pienissä hetkissä. Haluaisin, että meidän koko kulttuuri olisi vuorovaikutteisempi.

Miten opiskelijahyvinvointi heijastuu oppimistuloksiin ja opintomenestykseen?

– Joku vastasi kyselyssä todella hyvin tähän: ”Ihmisten hyvinvointi heijastuu myös opiskeluun. Kaikki pitää olla hyvässä balanssissa keskenään”. Eli jos joku osa-alue on heikoilla, se vaikuttaa kaikkeen. Puhumattakaan siitä, jos voimavaroja tai tukiverkostoja ei ole, Elina sanoo.

Hymynaama kämmenellä

Opiskelijahyvinvointikysely

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Tänä vuonna kyselyä laajennettiin YTHS:n opiskelukykymallin mukaiseksi, mukaan tuli paljon uusia kategorioita.

Kysely on toteutettu Opiskelu ja hyvinvointi -kehittämisryhmän sekä FeelWell-hankkeen yhteistyönä.

25.9.2023 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen ja Pixabay/geralt

Lisää aiheesta

Reetta-Kaisa Kuusiluoma ja Maija Penttilä pelaavat Touché-peliä.
| Hyvinvointi ja terveys

Opiskelijoiden hyvinvointi on ykkösasia

Muutama viime vuosi on ollut opiskelijoille poikkeuksellinen. Suuri osa opinnoista on suoritettu etänä ja muukin vuorovaikutus on saattanut jäädä huomattavan vähäiseksi. SAMKissa on pohdittu ja toteutettu monenlaisia toimia opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Opiskelijoita maskeissa./ Students with masks on face.
| Hyvinvointi ja terveys

SAMKissa panostetaan opiskelijahyvinvointiin

Kulunut vuosi on tuonut haasteita opiskelijoiden arkeen. CampusMoWe on ollut opiskelijoiden arjen tukena ja kehittänyt erilaisia opiskelijahyvinvointipalveluja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary