Opiskelijoiden hyvinvointi keskeistä SAMKissa – Kyselytutkimus paljasti näkemyksiä ja tarpeita

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely, viimeksi se tehtiin keväällä. Vaikka opiskelijoiden vointi herättää valtakunnallisesti huolta, SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

Elina Elo esittelee opiskelijoille suunnattua aistiesteetöntä Relaamoa, joka on vapaasti käytettävissä Porin kampuksella.

Elina Elo poikkesi opiskelijoille suunnattuun aistiesteettömään Relaamoon, joka on vapaasti käytettävissä Porin kampuksella.

Päätoiminen tuntiopettaja Elina Elo kertoo, että kyselyn tarkoituksena on selvittää säännöllisesti opiskelijoiden ohjauksen ja tuen tarpeita sekä kokemusta omasta opiskelukyvystään. Hän toimii SAMKissa myös projektitutkijana ja erityisopettajaopiskelijana. Hän on ollut kolmena vuonna suunnittelemassa kyselyä ja analysoimassa sen tuloksia. Elina on kiertänyt keväästä alkaen myös kertomassa kyselyn tuloksista erilaisissa tilaisuuksissa.

– Syyskauden aluksi henkilökunnalle järjestettiin pedagogiseen hyvinvointiin ja ohjaukseen keskittyvä päivä. Siinä käytiin monipuolisesti läpi opiskelukyvyn kokonaisuuteen liittyviä asioita, joita voidaan toteuttaa jatkossa opiskelijoiden arjessa, hän kertoo.

Myös muita toimia on jo tehty. Elina on esimerkiksi järjestämässä erityisopettaja Pasi Lehdon kanssa syksyllä useita opiskelun tukipajoja.

– Tukipajojen aiheet nousivat kyselystä. Teemoina on vaihtelevia aiheita, kuten keskittyminen, oppimisen taidot, aikatauluttaminen ja stressi.

Opiskelijoiden hyvinvointi paranemassa

– Saamme kyselystä tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, miten meillä toimii opetus- ja ohjausprosessi, millaiset voimavarat meidän opiskelijoillamme on ja miten voimme parantaa omia oppimisympäristöjämme, Elina luettelee.

SAMKissa on enemmän hyvinvoivia opiskelijoita kuin muutamana aiempana vuonna.

– Suunta on oikea. Olemme päässeet todella tummasta korona-ajasta uuteen aikakauteen.

Koronavuodet toivat toki hyvää verkko-opetuksen hyödyntämiseen. Myös aiemmin itsestään selvänä pidettyä lähiopetusta arvostettiin nyt enemmän.

– Kyselyssä tuotiin ensimmäistä kertaa esiin havaintoja, millaista on olla kampuksella. Joku pohti valaistusta, joku toinen kalustusta. Useampi toi esiin yhteisöllisyyden; kuinka tärkeää on, kun meillä on opiskelukavereita ja oma yhteisö.

Käyttöön ratkaisukeskeinen palaute

Erityisesti YAMK-, monimuoto- ja verkko-opiskelijat toivat esiin sen, että ovat opintojensa kanssa kovin yksin. Tämä ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen liittyvä haaste tulisi ottaa huomioon.

– Yleisesti opiskelijat tiedostavat, että heidän voimavaransa ovat koetuksella. He tarvitsevat joustoa ja tukea, jotta pärjäävät oman elämänsä palapelissä. Meidän tulee kohdata opiskelijat yksilöinä, Elina sanoo.

Mitä arkisia asioita opiskelijahyvinvoinnin eteen voidaan tehdä?

– Opiskelijat haluavat tulla paremmiksi oppijoiksi. Tämä tulee selvästi esiin kyselystä. Opiskelijat toivovat enemmän palautetta esimerkiksi tehtävistä ja tenteistä. Heille ei riitä tieto, että he saavat tietyn arvosanan. He haluavat tietää, miksi ovat saaneet juuri sen arvosanan, ja miten he voisivat parantaa suoritustaan tai tunnistaa vahvuutensa.

Elina sanoo, että ratkaisukeskeisen palautteen antaminen voisi olla hyvä käytäntö.

– Kannustavaa palautetta voi antaa vaikka kasvokkain pienissä hetkissä. Haluaisin, että meidän koko kulttuuri olisi vuorovaikutteisempi.

Miten opiskelijahyvinvointi heijastuu oppimistuloksiin ja opintomenestykseen?

– Joku vastasi kyselyssä todella hyvin tähän: ”Ihmisten hyvinvointi heijastuu myös opiskeluun. Kaikki pitää olla hyvässä balanssissa keskenään”. Eli jos joku osa-alue on heikoilla, se vaikuttaa kaikkeen. Puhumattakaan siitä, jos voimavaroja tai tukiverkostoja ei ole, Elina sanoo.

Lue lisää opiskelijahyvinvoinnista SAMKissa Hymynaama kämmenellä

Opiskelijahyvinvointikysely

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Tänä vuonna kyselyä laajennettiin YTHS:n opiskelukykymallin mukaiseksi, mukaan tuli paljon uusia kategorioita.

Kysely on toteutettu Opiskelu ja hyvinvointi -kehittämisryhmän sekä FeelWell-hankkeen yhteistyönä.

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Maisemakuva Kroatiasta

Eemil suoritti tradenomiopintojen harjoittelun Kroatiassa

Eemil Kaappa aloitti tradenomiopinnot SAMKissa vuonna 2022, koska opinnot tukevat hänen toimintaansa yrittäjänä. Eemilin yritys suunnittelee tarrasarjoja, ja yritys on työllistänyt opiskelijoita SAMKista. Eemil opiskelee yrittäjän tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoita istuu sohvilla.

SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?