Opinnäytetyö: Etätöiden lisääntyessä ihmislähtöisyys nousee työpaikkakokemuksen keskiöön

Tradenomiksi (AMK) kesäkuussa valmistuneen Eeva-Kaisa Metsolan julkaisemassa opinnäytetyössä kartoitetaan työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tulevaisuuden työpaikkakokemuksen keskiössä ovat ihmislähtöisyys, merkityksellisyys ja empatia. Myös digitalisaatio tulee vaikuttamaan työpaikkakokemukseen merkittävästi.

7.9.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: CC

John Schnobrich FlPc9 VocJ4 Unsplash

Työpaikkakokemus on merkittävä sitouttamistekijä tulevaisuuden työssä. Nuorille sukupolville on ensiarvoisen tärkeää kokea työssään, että heitä arvostetaan ja heidän työpanoksellaan on merkitystä. Palkka vaikuttaa sitoutumiseen, mutta tärkeämpi tekijä on työn merkityksellisyys ja tunne siitä, että työntekijää arvostetaan.

Tärkeimmät työpaikkakokemukseen vaikuttavat trendit ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, merkityksellisyys, ilmastonmuutos, digitalisaation ja robotisaation kehitys, erilaiset työn murrokseen liittyvät teemat, työn irtautuminen paikasta ja ajasta sekä itseohjautuvuus. Työkulttuuri siirtyy entistä ihmislähtöisempään suuntaan ja luottamuksen ilmapiiri nousee aikaisempaa tärkeämmäksi työkulttuurin osatekijäksi.

−Työpaikkakokemus ja sen systemaattinen suunnittelu tulee jatkossa olemaan merkittävä kilpailuvaltti hyvien työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Hyvällä työpaikkakokemuksella saadaan pidettyä parhaat osaajat työntekijöinä ja taataan se, että kaikki ovat onnellisempia sekä työssään että vapaa-ajallaan, Metsola kertoo.

Etätyöt ja digitalisaatio muuttavat työpaikkakokemusta

Etätyön lisääntyessä toimistojen käyttötapa muuttuu. Työ tulee irtautumaan paikasta entistä voimakkaammin ja usein sitä tehdään kotoa käsin. On nähtävissä viittauksia siitä, että tulevaisuudessa työnantajat panostavat kotitoimistojen ergonomiaan ja sitä kautta mahdollistavat onnistuneen fyysisen työpaikkakokemuksen aiempaa paremmin.

Etätyön lisääntymisen vastapainona yhteisöllisyyden merkitys kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Aika, joka toimistolla vietetään työkavereiden kanssa yhdessä, koetaan merkitykselliseksi ja siihen panostetaan.

– Vain aika näyttää, millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa on, mutta minulle ainakin on hyvin selvää se, että työpaikkakokemukseen kannattaa ehdottomasti panostaa, Metsola toteaa

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys mahdollistavat tulevaisuudessa uusia työpaikkakokemuksen toteutumistapoja. Digitaaliset työkalut muuttuvat entistä käyttäjälähtöisempään suuntaan ja tiimityöskentelyalustat lisääntyvät. Teknologinen kehitys on ehkä vaikeimmin ennakoitavissa oleva työpaikkakokemuksen osa-alue, sillä kehitys on nopeaa ja mahdollisuuksia on paljon.

Työpaikkakokemus

Työpaikkakokemuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista kokemusta, joka työntekijällä on työnantajastaan. Se pitää sisällään työkulttuuriin, fyysiseen tilaan, erilaisiin työkaluihin ja digitaaliseen työntekoon liittyvät kokemukset. Työpaikkakokemus rakentuu vuorovaikutusten, mielikuvien ja tunteiden perusteella.

Nuori nainen poseera lähikuvassa.

Eeva-Kaisa Metsola

Opinnäytetyö: Työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä

Koulutus: Tradenomi (AMK )Liiketalouden koulutusohjelma

Valmistui: kesäkuussa 2020

7.9.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: CC

Lisää aiheesta

Tiina Rajala opiskelkee kotonaan tietokoneella.
| SAMK

Bli proffs! – Ruotsin kieltä ja työelämäkontakteja etänä

Opetus on suoritettu tänä keväänä etäopetuksen keinoin. Yksi opintojaksoista on Svensk företagskultur. Opintojaksolla tutustutaan ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yrityskulttuuriin sekä työelämässä tarvittavaan ruotsin kielen taitoon.
| Hyvinvointi ja terveys

Kansainvälisen yhteistyön avulla kohti tehokkaampaa terveysdatan hyödyntämistä

Kulunut kevät on ollut Tulevaisuuden sairaala -projektille tehokas. Suurimmat askeleet on otettu Aurian tietoaltaan ympärille rakennettavan teknologian edistymisessä: toimivan tietoturvallisen etätyöskentelyaseman valmistuminen ulkopuolisen tutkijan hyödynnettäväksi on tulevan palvelumallin kannalta tärkeää.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Vanhustyön YAMK-koulutuksesta valmistunut Lotta Ripatti suosittelee opintoja sellaisille ihmisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalla, saada asioihin uusia näkökulmia ja syventää aiemmin opittuja asioita. #samk #vanhustyö #yamk
https://www.samk.fi/uutiset/lotta-ripatti-sai-vanhustyon-yamk-opinnoista-johtamisosaamista-ja-oppi-paljon-itsestaan/

The quality of education at SAMK was considered the best of all the universities of applied sciences in Finland!*

*) According to the answers of AVOP survey (University of Applied Sciences Graduand Feedback Questionnaire).

https://www.samk.fi/en/uutiset/record-number-of-degrees-completed-at-satakunta-university-of-applied-sciences-in-2020-the-quality-of-education-evaluated-the-best-in-finland/

#mysamk #highereducation

Uusi Tunnista RoboAI-ammattilainen -kampanja käynnistyy tänään, kun automaation supernainen @MirkaLeino esittäytyy! Kehu kollegaa -osiosta löytyy sanoja suoraan sydämestä. ❤ Tutustu! https://www.roboai.fi/tunnista-roboai-ammattilainen/ #roboai #samk #mysamk #tunnista #ammattilainen #kehukollegaa #dreamteam

SAMKissa suoritettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon tutkintoja. Toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisillan mukaan luvut kertovat siitä, että SAMK on onnistunut tukemaan opiskelijoita hyvin myös koronapandemian aikana. #amk #yamk #jatkuvaoppiminen
https://yle.fi/uutiset/3-11816205

We need more light!💡@RoboAkatemia otti vastaan sähköasennushaasteen ja toteutti elektroniikkarakentelutilaan väyläohjatun valaistuksen, pistorasioita ja verkkokaapelin. Kyllä nyt kelpaa! 👍🏻https://www.roboai.fi/robotiikka-akatemia/lisaa-valoa-elektroniikkarakenteluun/ #roboai #samk #mysamk #robotiikkaakatemia #sähköasennus