Skip to content

Opinnäytetyö: Etätöiden lisääntyessä ihmislähtöisyys nousee työpaikkakokemuksen keskiöön

Tradenomiksi (AMK) kesäkuussa valmistuneen Eeva-Kaisa Metsolan julkaisemassa opinnäytetyössä kartoitetaan työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tulevaisuuden työpaikkakokemuksen keskiössä ovat ihmislähtöisyys, merkityksellisyys ja empatia. Myös digitalisaatio tulee vaikuttamaan työpaikkakokemukseen merkittävästi.

7.9.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: CC

John Schnobrich FlPc9 VocJ4 Unsplash

Työpaikkakokemus on merkittävä sitouttamistekijä tulevaisuuden työssä. Nuorille sukupolville on ensiarvoisen tärkeää kokea työssään, että heitä arvostetaan ja heidän työpanoksellaan on merkitystä. Palkka vaikuttaa sitoutumiseen, mutta tärkeämpi tekijä on työn merkityksellisyys ja tunne siitä, että työntekijää arvostetaan.

Tärkeimmät työpaikkakokemukseen vaikuttavat trendit ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, merkityksellisyys, ilmastonmuutos, digitalisaation ja robotisaation kehitys, erilaiset työn murrokseen liittyvät teemat, työn irtautuminen paikasta ja ajasta sekä itseohjautuvuus. Työkulttuuri siirtyy entistä ihmislähtöisempään suuntaan ja luottamuksen ilmapiiri nousee aikaisempaa tärkeämmäksi työkulttuurin osatekijäksi.

−Työpaikkakokemus ja sen systemaattinen suunnittelu tulee jatkossa olemaan merkittävä kilpailuvaltti hyvien työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Hyvällä työpaikkakokemuksella saadaan pidettyä parhaat osaajat työntekijöinä ja taataan se, että kaikki ovat onnellisempia sekä työssään että vapaa-ajallaan, Metsola kertoo.

Etätyöt ja digitalisaatio muuttavat työpaikkakokemusta

Etätyön lisääntyessä toimistojen käyttötapa muuttuu. Työ tulee irtautumaan paikasta entistä voimakkaammin ja usein sitä tehdään kotoa käsin. On nähtävissä viittauksia siitä, että tulevaisuudessa työnantajat panostavat kotitoimistojen ergonomiaan ja sitä kautta mahdollistavat onnistuneen fyysisen työpaikkakokemuksen aiempaa paremmin.

Etätyön lisääntymisen vastapainona yhteisöllisyyden merkitys kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Aika, joka toimistolla vietetään työkavereiden kanssa yhdessä, koetaan merkitykselliseksi ja siihen panostetaan.

– Vain aika näyttää, millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa on, mutta minulle ainakin on hyvin selvää se, että työpaikkakokemukseen kannattaa ehdottomasti panostaa, Metsola toteaa

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys mahdollistavat tulevaisuudessa uusia työpaikkakokemuksen toteutumistapoja. Digitaaliset työkalut muuttuvat entistä käyttäjälähtöisempään suuntaan ja tiimityöskentelyalustat lisääntyvät. Teknologinen kehitys on ehkä vaikeimmin ennakoitavissa oleva työpaikkakokemuksen osa-alue, sillä kehitys on nopeaa ja mahdollisuuksia on paljon.

Työpaikkakokemus

Työpaikkakokemuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista kokemusta, joka työntekijällä on työnantajastaan. Se pitää sisällään työkulttuuriin, fyysiseen tilaan, erilaisiin työkaluihin ja digitaaliseen työntekoon liittyvät kokemukset. Työpaikkakokemus rakentuu vuorovaikutusten, mielikuvien ja tunteiden perusteella.

Nuori nainen poseera lähikuvassa.

Eeva-Kaisa Metsola

Opinnäytetyö: Työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä

Koulutus: Tradenomi (AMK )Liiketalouden koulutusohjelma

Valmistui: kesäkuussa 2020

7.9.2020 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: CC

Lisää aiheesta

| SAMK

Bli proffs! – Ruotsin kieltä ja työelämäkontakteja etänä

Opetus on suoritettu tänä keväänä etäopetuksen keinoin. Yksi opintojaksoista on Svensk företagskultur. Opintojaksolla tutustutaan ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yrityskulttuuriin sekä työelämässä tarvittavaan ruotsin kielen taitoon.
| Hyvinvointi ja terveys

Kansainvälisen yhteistyön avulla kohti tehokkaampaa terveysdatan hyödyntämistä

Kulunut kevät on ollut Tulevaisuuden sairaala -projektille tehokas. Suurimmat askeleet on otettu Aurian tietoaltaan ympärille rakennettavan teknologian edistymisessä: toimivan tietoturvallisen etätyöskentelyaseman valmistuminen ulkopuolisen tutkijan hyödynnettäväksi on tulevan palvelumallin kannalta tärkeää.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMKiin haki syksyn yhteishaussa 2607 hakijaa yhteensä kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. Suosituin hakukohde huikealla 1459 hakijalla oli Liiketalouden koulutusohjelma Huittisissa, joka järjestetään 100% verkkototeutuksena. Kiitos kaikille hakijoille!

SAMK received a total of 2607 applications for eight different degree programs during the application period. Thank you!
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Kuvanveistäjä, professori Ossi Sommaa muistaen. Somma työskenteli Kankaanpään taidekoulun opettajana vuosina 1974 – 1992, joista kaksi vuotta koulun virkaatekevänä rehtorina.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
RoboAI-viikko tarjoaa teknologia-alan näytteilleasettajille mahdollisuuden esittäytyä tauko- ja iltaohjelmassa! Lue lisää ja ilmoittaudu heti. #roboai #samk #mysamk #roboaiviikko #event #teknologia

SAMKiin haki syksyn yhteishaussa yhteensä 2607 hakijaa kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. Lämmin kiitos kaikille hakijoille! https://t.co/dak6AEh9zN SatakunnanAMK photo

Kuvanveistäjä, professori Ossi Sommaa muistaen. Somma työskenteli Kankaanpään taidekoulun opettajana vuosina 1974 – 1992, joista kaksi vuotta koulun virkaatekevänä rehtorina.
https://t.co/zsxreu0E08

SAMKin Porin-kampus valaistiin viime yönä tapahtuma-alan tekijöiden toimesta. Tempauksella haluttiin huomioida tapahtuma-alan ahdinko vallitsevassa pandemiatilanteessa. Toimialan ahdingon välilliset vaikutukset ulottuvat myös matkailu-, ravintola- ja liikennöintialoille. https://t.co/M6EBWgV7y0 SatakunnanAMK photo

SAMK tukee tapahtuma-alaa olemalla mukana yhtenä Äänirasian valaisemista
kohteista osana tapahtuma-alan mielenilmausta.
Valot syttyvät 8.9. illan aikana ja palavat aina 9.9. aamuun saakka.