SomeBody on menetelmä kuntien hyvinvointityöhön

SomeBody-hankkeen loppuseminaari pidettiin SAMKin Porin kampuksella 8.10.

Juha Ratola, Maria Toivonen, Satu Vaininen ja Marjo Keckman seisovat rivissä.
SomeBodyn kehittäjät Marjo Keckman (oik.) ja Satu Vaininen ovat innoissaan Ulvilan kehittämismyönteisestä otteesta, jota seminaarissa edustivat rehtori Juha Ratola ja kouluterveydenhoitaja Maria Toivonen.

SomeBodyn kehittäjät Marjo Keckman (oik.) ja Satu Vaininen ovat innoissaan Ulvilan kehittämismyönteisestä otteesta, jota seminaarissa edustivat rehtori Juha Ratola ja kouluterveydenhoitaja Maria Toivonen.

SomeBody koostuu sanoista social, mental ja body. Se on pienryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on osallistujan minäkuvan, itsetunnon ja toimintakyvyn tukeminen ja jossa vahvistetaan osallistujien kehotietoisuustaitoja, tunnetaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Menetelmää voidaan soveltaa kaikenikäisiin ja hyvin erilaisiin ryhmiin. Kuntayhteistyön aikana ryhmiä on ollut varhaiskasvatuksesta lukioikäisiin asti.

Hankkeessa yhteistyökuntina ovat olleet Pori, Ulvila, Säkylä, Eurajoki ja Rauma. Myös Sataedu ja Kankaanpään A-koti ovat olleet mukana toiminnassa. SomeBody on joustava asiakastyön menetelmä, jota voidaan muokata vastaamaan eri toimintaympäristöjen tarpeita.

– SomeBody-ryhmän ohjaus on parityöskentelyä. Olemme hankkeen aikana kouluttaneet ohjaajia yhteistyökunnissa moniammatillisiksi työpareiksi. SomeBody-ohjaajapari voi olla esimerkiksi koulukuraattori ja terveydenhoitaja tai erityisopettaja, projektitutkija Reetta-Kaisa Kuusiluoma sanoo.

Hankkeen tavoite oli juurruttaa ja levittää edellisessä hankkeessa kehitetty menetelmä. Kolmen vuoden aikana onkin pystytty kouluttamaan paljon ohjaajia ja tietoisuus SomeBodysta on levinnyt. Menetelmän hyödyntäminen ja kouluttaminen jatkuu myös hankkeen jälkeen.

– SomeBody-ohjaajia on yli 200. Tämän syksyn avoimen amkin kautta toteutettavat ohjaajakoulutukset PerheSomeBody sekä SomeBody ja Ruoka ovat jo alkaneet. Ensi keväänä alkavaan SomeBody-ohjaajakoulutukseen ilmoittautuminen alkaa tammikuussa, Kuusiluoma kertoo.

SomeBody on tullut Ulvilaan jäädäkseen

SomeBody -menetelmä on ollut Ulvilassa tehostetusti käytössä vuoden. Oppilaiden tunnetaidot ja itsesäätely ovat kehittyneet, ja sillä on ollut vaikutusta luokkahenkeen. Menetelmä auttaa myös selviämään paremmin vaikeissa tilanteissa.

– Tässä hankalassa koronatilanteessa on ollut havaittavissa, että opitut menetelmät, lasten kuuntelu ja huomioiminen ovat auttaneet oppilaita sopeutumaan tilanteeseen. Tunteiden sanottaminen on varmasti myötävaikuttanut myös siihen, että kiusaamistilanteita ei ole ollut samalla tavalla selvitettävänä, Ulvilan Vanhankylän koulun rehtori Juha Ratola toteaa.

SomeBodyssa tuodaan esille kykyä pysähtyä ja rauhoittua. Niin lapselle kuin aikuiselle on tärkeää välillä irrottautua kiireisestä arjesta, vaikka vain hetkeksi ja keskittyä omaan oloon ja tuntemuksiin.

– Suosikkiharjoitukseni lasten kanssa on rentoutus. Lapset tykkäävät, kun pistän jonkin hyvän rentoutusmusiikin päälle ja he saavat esimerkiksi maata lattialla. Myös mielikuvaharjoitukset, jotka auttavat esimerkiksi jännitykseen ovat olleet hyviä, Ulvilan Vanhankylän koulun kouluterveydenhoitaja Maria Toivonen sanoo.

Jaa tämä sivu

Pohjoisväylän alakoulun piha-alue

Opinnäytetyö: Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat hyvässä kunnossa

Anni Mannila kartoitti Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat marraskuussa 2023 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössään.

Lasten päivä alkoi rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisillan pitämällä aamupalaverilla kampuksen taukotilassa.

Työntekijöiden lapset valtasivat SAMKin Porin kampuksen

Valtakunnallisena Lapsi mukaan töihin -päivänä SAMKin Porin kampuksella pyöri kolmisenkymmentä työntekijöiden lasta. Iältään lapset olivat 3–13-vuotiaita. 

SAMK oli mukana Taisto-harjoituksessa – Suomen suurin digiturvaharjoitus auttoi ajankohtaisiin uhkiin varautumisessa

SAMK osallistui tänään Suomen suurimpaan digitaalisen turvallisuuden harjoitukseen Taistoon. Taisto on valtakunnallinen harjoitus, joka tarjoaa turvallisen tilaisuuden harjoitella, testata ja kehittää digitaalista turvallisuutta sekä kerryttää osaamista ja varmuutta, joihin tukeutua mahdollisen tosipaikan tullen.