Opinnäytetyö: Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat hyvässä kunnossa

Anni Mannila kartoitti Porin kaupungin peruskoulujen välituntipihat marraskuussa 2023 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössään.

Pohjoisväylän alakoulun piha-alue

Pohjois-Porin monitoimitalo valmistui kesällä 2023. Kuvassa Pohjoisväylän koulun piha-aluetta.

Koulujen piha-alueet mielletään yleisesti välituntialueeksi. Parhaimmillaan koulujen pihat ovat kuitenkin monipuolinen oppimisympäristö, liikkumaan ja leikkimään innostava alue, niin oppilaille kouluaikana, kuin lähialueen asukkaille vapaa-aikana. Koulujen pihat ovat julkista aluetta. Tämä mahdollistaa sen, että koulupihan leikki- ja liikuntamahdollisuuksia saa hyödynnettyä myös kaiken ikäiset lähialueen asukkaat vapaa-aikana. Koulupiha on tärkeä osa oppilaiden kouluaikaa, joten on tärkeää panostaa piha-alueen monipuolisuuteen ja viihtyvyyteen.

Opinnäytetyössä laaditulla selvityksellä vastattiin valtuustoaloitteessa nousseeseen tarpeeseen

Opinnäytetyössä tehdyllä selvityksellä vastattiin Porin kaupungin teknisessä lautakunnassa vuoden 2022 lopussa käsiteltyyn valtuustoaloitteeseen Porin kaupungin ylläpitämien koulukiinteistöjen piha-alueista. Aloitteen mukaan Porin koulukiinteistöjen piha-alueet tulisi kartoittaa ja selvittää niiden nykytila sekä laatia kehittämissuunnitelma. Valtuustoaloitteen mukaan lähes puolet Porin kaupungin omistamista koulukiinteistöjen piha-alueista on uusia ja moderneja mutta loput huomattavasti vanhempia.

Kartoituksessa tutkittiin 26 koulupihaa

Kartoitus suoritettiin kesällä 2023 opinnäytetyönä Satakunnan ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijan toimesta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Porin kaupungin tekninen toimiala. Vastaavanlaista kartoitusta ei ole aikaisemmin suoritettu Porin koulupihoihin. Kartoituksen suorittamiselle ei ole myöskään vielä olemassa standardien mukaisia menetelmiä. Kartoituksen suorittamiseksi tuli kerätä paljon pohjatietoa ja suunnittelua. Toiveiden mukaisen kartoitusmenetelmän luomiseksi suoritettiin myös henkilöhaastatteluja Porin kaupungin työntekijöille.

Kartoituksessa oli mukana 26 koulupihaa. Näistä 16 kpl on alakouluja, 3 kpl yläkouluja ja 7 kpl yhtenäis- ja erityiskouluja. Jokaisella koululla käytiin suorittamassa erikseen kartoitus kesän 2023 aikana. Kartoitusta varten luotiin piha-alueiden kartoituskortti. Kartoituskorttiin listattiin kaikki koulupihan leikki- ja liikuntavarusteet, sekä muut pihavarustelut esimerkiksi penkkien määrä. Jokaisen välineen kunto arvioitiin asteikolla 1-5. Piha-alueet ja leikkivälineet valokuvattiin ja kuvia liitettiin kartoituskorttiin.

Lisäksi koulupihojen monipuolisuutta arvioitiin tasomääritysten avulla. Jokainen koulu määriteltiin liikunnalliseksi-, toiminnalliseksi-, tai perustason koulupihaksi. Koulupihan tasomääritykseen vaikuttaa leikki- ja liikuntavälineiden monipuolisuus. Koulupihoista arvioitiin myös yleiskunto. Vaikka koulupihassa olisi monipuolisesti erilaisia leikkivälineitä sekä liikuntamahdollisuuksia, voi pihan välineistö olla jo vanhentunutta ja selkeästi kulunutta. Pihan ajanmukaisuutta, ikää, ja varusteluiden kuntoa arvioitiin erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty -periaatteella.

Kaikkien koulupihojen yleiskunto oli hyvä tai erinomainen

Tulokseksi puolet alakoulujen pihoista sai tasomääritykseksi perustason koulupihan. Koulupihoista moni sai kunnoksi tyydyttävän tai hyvän. Alakouluikäisille lapsille on usein tärkeää, että pihalla on tilaa leikkiä. Vaikka moni koulupiha kuuluu perustasoon ja kunto on tyydyttävä, on kaikissa kouluissa turvalliset leikki- ja liikuntavälineet sekä suurimmassa osassa kouluissa myös paljon tilaa liikkua. Uusimmat koulut, eli Vähärauman koulu ja Pohjoisväylänkoulu saivat tasoksi liikunnallisen koulupihan, ja kunnoksi erinomaisen. Nykyaikaisten ja uusien koulujen kuuluukin olla tällä tasolla. Yhtenäiskoulujen ja erityiskoulujen pihojen tilanne oli positiivinen. Kaikki saivat tasomääritykseksi liikunnallisen tai toiminnallisen koulupihan. Kaikkien koulupihojen yleiskunto oli hyvä tai erinomainen.

Yläkoulupihojen tasomäärityksiä arvioitaessa keskityttiin enemmän pihojen liikuntavarusteluiden monipuolisuuteen. Vain Länsi-Porin yläkoulu määriteltiin liikunnalliseksi koulupihaksi. Kuninkaanhaan yläkoulu ja Porin Lyseon koulu määriteltiin perustason koulupihaksi.

Kartoitusta varten luotujen menetelmien avulla saatiin tarkasteltua koulujen välituntialueita monipuolisesti eri näkökulmista. Kartoitus ei kuitenkaan ollut standardien mukainen turvallisuustarkastus, jonka suorittamiseksi vaaditaan pätevyydet. Standardien turvallisuusvaatimukset eivät koske kartoituksessa olevia vanhoja leikkivälineitä. Koulujen pihoilla olevat välineet olivat hyvässä kunnossa, eikä niissä havaittu silminnähden vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Nyt valmistuneen kartoituksen perusteella Porin kaupunki voi laatia myöhemmin kehittämissuunnitelmaa Porin alueen koulupihoista

Tutustu tarkemmin opinnäytetyöhön Porin kaupungin koulupihoista

Jaa tämä sivu

Lasten päivä alkoi rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisillan pitämällä aamupalaverilla kampuksen taukotilassa.

Työntekijöiden lapset valtasivat SAMKin Porin kampuksen

Valtakunnallisena Lapsi mukaan töihin -päivänä SAMKin Porin kampuksella pyöri kolmisenkymmentä työntekijöiden lasta. Iältään lapset olivat 3–13-vuotiaita. 

SAMK oli mukana Taisto-harjoituksessa – Suomen suurin digiturvaharjoitus auttoi ajankohtaisiin uhkiin varautumisessa

SAMK osallistui tänään Suomen suurimpaan digitaalisen turvallisuuden harjoitukseen Taistoon. Taisto on valtakunnallinen harjoitus, joka tarjoaa turvallisen tilaisuuden harjoitella, testata ja kehittää digitaalista turvallisuutta sekä kerryttää osaamista ja varmuutta, joihin tukeutua mahdollisen tosipaikan tullen.

Nainen istuu ja mies ja nainen seisoo SAMKin Porin kampuksen aulassa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on yksi Suomen kansainvälisimmistä työnantajista

Toista kertaa järjestetyn International Employer of the Year -kilpailun voittajat 2023 on julkistettu tänään. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämässä kilpailussa halutaan nostaa esille suomalaisia organisaatioita, jotka ovat onnistuneet kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa, perehdyttämisessä ja sitouttamisessa.