Kuvassa kaksi opiskelijaa SAMKin kampuksella.

Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK)

Suunnittele ja kehitä hyvinvointipalveluja hyödyntämällä uusinta teknologiaa!

Teknologian hyödyntäminen ja robotisaatio muovaavat jokaisen tulevaisuutta ja ne näkyvät vahvasti myös hyvinvointialalla. Jotta teknologia saataisiin oikeassa muodossa oikeaan paikkaan, sen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät monialaista yhteistyötä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä. Tutkintoon voikin hakeutua monella eri pohjakoulutuksella.

Tutkinnon myötä saat käyttäjälähtöisen teknologian innovaatio- ja kehittämisosaamisen sekä asiakaslähtöisen, moniammatillisen projektiosaamisen.

Jos suuntaudut hyvinvointianalyytikoksi, pätevöidyt data-analytiikkaan.

Tutkinnon nimi

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK)

Koulutusala

-

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Opiskelukieli

Suomi

Laajuus

90 opintopistettä

Hakuaika

13.3. - 27.3.2024

Opinnot alkavat

Syksy 2024

Suorituspaikka

Pori

Kesto

2 vuotta 6 kuukautta

Aloituspaikat

40

Valintatapa

Valintakurssi

Koulutuksen kuvaus

Mitä opintosi sisältävät?

Puhuttaessa hyvinvointiteknologiasta voimme tarkastella monipuolisesti erilaisia teknologioita, jotka tavalla tai toisella voivat edistää ja auttaa ylläpitämään ihmisten kokemaa hyvinvointia ja terveyttä. Käyttäessämme näitä palveluja ja tuotteita tuotamme tietoa, jota voimme tallentaa, hyödyntää ja käyttää eri tavoin. Hyvinvointianalyytikon pätevyys täysin uutena YAMK-tutkintoon sisältyvänä suuntautumisvaihtoehtona on vastaus osaamisvajeeseen, jonka digitaalisuuden nopea kehittyminen terveys- ja hyvinvointitietojen tallentamisessa on tuonut esiin. Jo vähäinenkin analytiikkaosaaminen mahdollistaa sote-palvelujärjestelmän asiakaslähtöisemmän, järkevämmän ja kustannustehokkaan toiminnan sekä edesauttaa tulevien hyvinvointialueiden palveluiden ja toimintamallien suunnittelua.

Teknologian hyödyntäminen ja robotisaatio muovaavat jokaisen tulevaisuutta ja ne näkyvät ja tulevat näkymään myös vahvasti hyvinvointialalla. Jotta teknologia saataisiin oikeassa muodossa oikeaan paikkaan, sen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät monialaista yhteistyötä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä. Käyttäjälähtöistä teknologian kehittämisosaamista ja teknologiaa hyödyntävien palveluiden muotoiluosaamista tulisikin kartuttaa eri toimialoilla luoden näin uutta maaperää yhteiselle kehittämiselle ja toimintakulttuurille.

Miksi opiskella hyvinvointiteknologiaa SAMKissa?

  1. hyvinvointianalyytikon pätevyyden suorittaneiden kohdalla ylemmän korkeakoulutasoisen data-analysoinnin osaaminen
  2. käyttäjälähtöisen teknologian innovaatio- ja kehittämisosaaminen
  3. asiakaslähtöisen ja moniammatillisen projektihallinnan osaaminen.

Opinnot toteutetaan kontaktiopetuksena kampuksella tai etäyhteyden avulla ja itsenäisenä opiskeluna. Kontaktiopetusta on pääsääntöisesti 1-2 koko päivää kuukaudessa ja 1-5 iltaa kuukaudessa 1-2 tuntia kerrallaan. Kontakti- ja itsenäisen opiskelun määrä vaihtelee eri opintojaksoilla. Opinnoissa käytetään SAMKin Moodle -oppimisympäristöä ja etäopetukseen soveltuvia verkkoympäristöjä. Opinnot voi tehdä kokonaan etänä mutta suositellaan osallistumista kampuksella ainakin aloituspäivinä ja teknologialabrassa työskenneltäessä.

Voit lukea lisää tutkinnon sisällöstä opintosuunnitelmasta.

Ohita upotus: Video, jossa hyvinvointikoordinaattori Minna Ampio kertoo hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelmasta.

Hyvinvointikoordinaattori Minna Ampio kertoo hyvinvointiteknologian koulutuksesta ja urapolustaan.
Ohita upotus: Video hyvinvointiteknologian Ylempi AMK -koulutuksesta.

Customer Solution Manager, sairaanhoitaja (ylempi AMK) Magdaleena Hammarén kertoo urapolustaan. Hän valitsi hyvinvointianalyytikon suuntautumisen ja työskentelee nyt koulutusta vastaavissa tehtävissä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Mikä kiinnostaa eniten? Suuntaa opintojasi

Opintojesi suuntautumisessa on kaksi vaihtoehtoa:

  • Hyvinvointianalyytikko digitaalisen tiedon asiantuntijana
  • Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologian ja -palveluiden kehittäminen.

Uramahdollisuudet

Mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä työelämän kehittäjinä ja projektipäällikkönä erilaisissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät erityisesti digitalisaatioon, projektihallintaan ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen liittyvien tehtävien parissa.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä:

Asiantuntija, tiiminvetäjä, projektipäällikkö, kehittämispäällikkö, hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointianalyytikko

Yhteyshenkilö

Anu Elo

Senior Lecturer
+358 44 710 3887 anu.elo@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Health and Welfare
Toimintayksikkö
Physiotherapy and Management
Tiimi
The supplementary degree education -team
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Opiskelu- ja uratarinat

Sari Merilapmpi aivosähkökäyrän mittauslaitteessa.

Hyvinvointiteknologian koulutus kulkee digitaalisen tiedon ja palvelujen aallonharjalla

SAMKissa on ollut hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta jo 20 vuoden ajan. Sisällöt ja menetelmät ovat vaihtuneet, mutta yksi asia on säilynyt, koko ajan on oltu teknologisen kehityksen kulussa.

Avain, jossa on vihreä avaimenperä, jossa lukee Health.

Uusi ammattiryhmä sote-alalle: Suomessa aletaan kouluttaa hyvinvointianalyytikoita

Sosiaali- ja terveysala saa pian uudenlaisia osaajia, hyvinvointianalyytikoita. Tehtävään voi pätevöityä ensi syksystä alkaen Satakunnan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Hyvinvointianalyytikko tuntee hoitotyön käytännöt ja osaa lisäksi analysoida monenlaista dataa.

Kuvassa etualalla mobiilirobotti ja vihreäasuinen hoitaja. (kuva 1)

Älyvaatteet ja robotit työkavereiksi sotealalle – Aktiivisten ammattilaisten merkitys keskeinen

Vallitseva koronakriisi on aikaansaanut pakollisen digiloikan ja viimeistään nyt on ketterästi lähdetty pohtimaan ja kokeilemaan uudenlaisia tapoja toimia sosiaali- ja terveysalalla. Teknologian rooli näiden haasteiden ratkaisussa on ollut keskeinen.

Kuva kahdesta opiskelijasta.

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!
Hakeminen