Kuva jossa kaksi opiskelijaa tietokoneella.

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja johtamisosaamiselle on kasvavaa kysyntää työmarkkinoilla.

Hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja johtamisosaamiselle on kasvavaa kysyntää työmarkkinoilla. Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus sopii hyvin sosiaali- ja terveys- tai liikunta-alan ammattilaisille tai sellaisille kulttuurialan, liiketalouden ja matkailun ammattilaisille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa hyvinvointipalveluissa oman alansa asiantuntijoina tai lähijohdon tehtävissä.

Tutkinnon nimi

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK)

Koulutusala

-

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Opiskelukieli

Suomi

Laajuus

90 opintopistettä

Hakuaika

28.8. - 11.9.2024

Opinnot alkavat

Kevät 2025

Suorituspaikka

Pori

Kesto

2 vuotta

Aloituspaikat

40

Valintatapa

Päivitetään myöhemmin

Koulutuksen kuvaus

Mitä opintosi sisältävät?

Hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja johtamisosaamiselle on kasvavaa kysyntää työmarkkinoilla. Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus sopii hyvin sosiaali- ja terveys- tai liikunta-alan ammattilaisille tai sellaisille kulttuurialan, liiketalouden ja matkailun ammattilaisille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa hyvinvointipalveluissa oman alansa asiantuntijoina tai lähijohdon tehtävissä.

Opiskelu moniammatillisessa opiskelijaryhmässä tukee luovuutta ja ongelmaratkaisutaitoa, tuottaa uudenlaisia oivalluksia ja laajentaa asiantuntijaverkostoja. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet räätälöidä tutkintonsa sisältö omia tarpeitaan vastaavaksi vaihtoehtoisten johtamisopintojen ja täydentävän osaamisen valintojen kautta.

Opinnot vahvistavat hyvinvointipalveluihin liittyvää asiantuntijuutta, johtamisosaamista sekä tutkimuksellisen ja osallistavan kehittämisen osaamista.

Syventävät ammattiopinnot koostuvat kahdesta tai kolmesta kokonaisuudesta opiskelija tekemien valintojen mukaisesti: 1) Hyvinvointipalveluiden kehittämisen tietoperusta (25 opintopistettä) 2) johtamisopinnot (20-25 op) 3) täydentävä osaaminen (0-5 op).

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 op laajuinen opinnäytetyö sekä 5 op vapaasti valittavia opintoja

Opiskelu koostuu kontaktiopetuksesta kampuksella tai verkossa sekä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä suoritettavista tehtävistä tai tenteistä. Opetusta on 2-3 kontaktipäivää kuukaudessa, jotka toteutetaan ensimmäistä kontaktijaksoa lukuun ottamatta etäyhteyksillä. Opetus toteutetaan arkipäivinä, yleensä to-pe klo 8.30-16. Lisäksi voi olla joitain verkkotapaamisia, webinaareja tai luentoja ilta-aikaan kontaktijaksojen välillä. Suurin osa opiskelijoista tekee opintonsa työn ohessa, jolloin opinnot kestävät 1,5–2,5 vuotta. Päätoimisesti opiskellen opinnot pystyy suorittamaan 1,5 vuodessa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Mikä kiinnostaa eniten? Suuntaa opintojasi

Tutkinto-ohjelmassa opiskelija valitsee johtamisopintoja henkilökohtaisen kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaisesti. Täydentävät opinnot voivat suuntautua joko johtamiseen tai oman ammattialan asiantuntijuuden vahvistamiseen/laajentamiseen.

Uramahdollisuudet

Mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Lähijohtamistehtävät, kehittämis- ja tutkimustehtävät tai muut alan asiantuntijatehtävät. Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja tulevaisuudessa lähijohdon tehtäviä avautuu hyvinvointipalveluissa eläköitymisten takia runsaasti.

Esim. osastonhoitaja, tiiminvetäjä, kehittämispäällikkö, projektitutkija, työhyvinvointiasiantuntija, hr-asiantuntija tai hyvinvointikoordinaattori.

Yhteyshenkilö

Merja Sallinen

Principal Lecturer
+358 44 710 3768 merja.sallinen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Health and Welfare
Toimintayksikkö
Physiotherapy and Management
Tiimi
The supplementary degree education -team
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Opiskelu- ja uratarinat

Lue lisää
Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki

Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen opinnot verkossa: Työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus ja laaja-alaisuus motivoivat Johannaa

Hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen opintoihin pääsee eri koulutustaustoilla ja opinnot voi suorittaa alkuorientaatiota lukuunottamatta kokonaan verkossa. Porilainen Johanna Syysmäki lähti opiskelemaan sosionomi (AMK)-pohjakoulutuksella ja hän valmistui YAMK-tutkintoon puolessatoista vuodessa. 

Kirsi Vierunketo seisomassa aurinkoisessa talvisäässä.

Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma ennätysajassa

Kun Kirsi Vierunkedon ammatillinen kehittyminen tuli ajankohtaiseksi, häntä houkutteli hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon monipuoliset opinnot. Alkuperäinen tarkoitus oli suorittaa opinnot rauhassa kahden vuoden aikana, mutta opinnot valmistuivatkin jo reilussa vuodessa.

Kuva kahdesta opiskelijasta.

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!
Hakeminen