Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen opinnot verkossa: Työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus ja laaja-alaisuus motivoivat Johannaa

Hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen opintoihin pääsee eri koulutustaustoilla ja opinnot voi suorittaa alkuorientaatiota lukuunottamatta kokonaan verkossa. Porilainen Johanna Syysmäki lähti opiskelemaan sosionomi (AMK)-pohjakoulutuksella ja hän valmistui YAMK-tutkintoon puolessatoista vuodessa. 

Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki
Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki

Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki Porilainen Johanna Syysmäki lähti opiskelemaan sosionomi (AMK)-pohjakoulutuksella ja hän valmistui YAMK-tutkintoon puolessatoista vuodessa.
– Olen työskennellyt Nakkilan kunnalla vuodesta 2012 erilaisissa tehtävissä, pääasiassa nuorten kanssa ja nyt olen ollut pari vuotta esihenkilönä työllisyyden hoidossa, Johanna kertoo.

Hyvinvointialueiden tulo vaikutti Johannan työssä siten, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluita, kuten kuntouttava työtoiminta, siirtyi pois kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

– Mutta käytännössä tehdään paljon yhteistyötä ja kunnalla on edelleen vastuullaan nuorten työllistäminen, pitkäaikaistyöttömät ja koulutuspolkujen etsiminen. Teemme vahvasti yhteistyötä muun muassa TE-toimiston kanssa, keskitymme erityisesti työ- ja koulutuspolkuihin sekä nuorten työpajatoimintaan.

Miten ja miksi Johanna päätyi juuri hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-opointoihin?

– Monestakin syystä, mutta ehkä eniten sen takia, että asun tässä lähellä ja verkossa opiskelu oli mahdollista. Se oli sellainen varma valinta. Itse asiassa esihenkilöni suositteli minulle ylempää ammattikorkeakoulututkintoa jo joskus aiemmin ja se alkoi kiinnostaa.

Johannalla oli toisena vaihtoehtona sosiaalialan ylempi tutkinto.

– Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen vaikutti kuitenkin laajemmalta kokonaisuudelta minun työurani kannalta ja siihen työtehtävään, jossa nyt toimin. Avainsana oli palveluiden kehittäminen. Lisäksi tämä tutkinto ottaa huomioon eri ihmis- ja ikäryhmät.

Verkko-opinnot sujuivat ongelmitta

Johannan opiskelu sijoittui osittain koronapandemian aikaan, joten verkko-opinnot tulivat ikään kuin annettuina, vaikka koulutus on muutenkin tarkoitus suorittaa verkossa. Johannalla oli aiempaa kokemusta verkko-opinnosta johtamisen erikoisammattitutkinnosta.

Työ ja opiskelu tukevat toisiaan

Johanna näkee opinnot ikään kuin jatkumona työlle, ne tukevat toisiaan.
– Kun opiskelee, niin työssä kehittyy ja itse kehittyy antamaan uutta omalle työlle. Työelämälähtöisyys motivoi. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui työnhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen muun muassa aiemman työnohjaajakoulutuksen ja kokemuksen takia.
– Aloitin opinnäytetyön prosessoinnin heti alussa. Ensimmäisinä opintopäivinä aloitetaan aiheen miettiminen. Näin opintojen loppuun eri jää liikaa rutistettavaa ja pysyy opinnoille suunnitellussa aikataulussa.

Johanna kiittelee työnantajaa, joka suhtautui opiskeluun ja itsensä kehittämiseen erittäin hyvin. Oman osaamisen kehittäminen on osa työhyvinvointia.

Tulevan syksyn Johanna aikoo ottaa rennommin ja ainoastaan sivusilmällä katsella netistä uutta opiskeltavaa.

– Henkilöstöjohtaminen kiinnostaa minua ja kaikki se, mitä näiden opintojen myötä on tullut esiin. Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, oli sitten kysymys yrityksestä tai kuntaorganisaatiosta.

Johannan mielestä opinnoissa oli parasta johtamisen opinnot, erityisesti muutoksen johtaminen, koska hän itse on tekemisissä hyvinvointialueden ja TE-uudistuksen kanssa. Hyvää oli myös se, että opintoryhmässä oli eri koulutustaustoilta tulevia ihmisiä, jotka katsoivat asioita eri tulokulmista ja keskustelut olivat avartavia.

Hyvinvointipalveluihin ja työhyvinvointiin liittyvät opinnot sopivat Johannan mielestä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet YAMK-opinnoista. Ne ovat ajankohtainen aihe, joka käy yhdistelmänä monelle ammattiryhmälle.
Hyvinvointipalveluihin ja työhyvinvointiin liittyvät opinnot sopivat Johannan mielestä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet YAMK-opinnoista. Ne ovat ajankohtainen aihe, joka käy yhdistelmänä monelle ammattiryhmälle.

INFO
Seuraava haku on 4.-14.9.2023

Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa. Alkuorientaatio on kuitenkin lähiopetuksessa kampuksella.

Opinnot rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta: kehittämis- ja tutkimusosaamisesta, johtamisosaamisesta ja opinnäytetyöstä. Kehittämis- ja tutkimusosaamisen kokonaisuudessa laajennetaan ja syvennetään hyvinvointipalveluiden kehittämisen tietoperustaa. Johtamisosaamisen kokonaisuudessaon laajasti mahdollisuuksia valita itselle mielekkäät ja tarkoituksenmukaiset opintokokonaisuudet opintotarjottimelta, joka sisältää niin henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen kuin yhä moninaistuvaan työyhteisöön ja verkostomaisiin organisaatioihin liittyviä opintojaksoja.

Hae Opintopolussa Lue lisää opinnoista 

Jaa tämä sivu

Henrietta Annala nojaa pystypöytään, puolivartalokuva.

Henrietta Annala, sosionomi, insinööri ja tuleva diplomi-insinööri on todellinen moniosaaja

Henrietta Annala, 30-vuotias kahden pienen lapsen äiti tasapainoilee työn, opiskelun ja lapsiperhearjen keskellä.

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta: Maakunta tarvitsee kansainvälistä osaamista

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain yli 1000 uutta osaajaa erilaisiin tehtäviin teollisuuteen, yrityksiin ja organisaatioihin. SAMK on strategiassa valinnut koulutusalat juuri maakunnan tarpeiden näkökulmasta.

Etualalla robotti, taustalla tutkijoita.

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy syksyllä Porissa yhteistyössä SAMKin kanssa

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy Porissa syksyllä 2024. SAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavaan maisterikoulutukseen voi hakea 2.– 15.5.2024. Sopimus energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi allekirjoitettiin vuonna 2022.