Insinöörikoulutus luo monia mahdollisuuksia: Sähköinsinööristä ydinvoimalan operaattoriksi

Janne Tommila valmistui sähköinsinööriksi SAMKista vuonna 2012 ja työskentelee tällä hetkellä Olkiluodon ydinvoimalassa vuoroinsinöörinä.

Janne viihtyy hyvin nykyisessä työssään vuoroinsinöörinä.

34-vuotias Janne haki opiskelemaan insinööriksi ennen armeijaan menoa lukiosta päästyään. Ydinvoimalan operaattorina työskennellessään Janne toimii pääosin tietokoneen ja erilaisten valvontalaitteiden parissa.

– Voimalaitoksen valvomossa tehdään prosessin valvontaa. Seurataan, että kaikki toimii hyvin, ja jos ei, niin tehdään tarvittavia toimenpiteitä.

Vuoroinsinöörinä työskentely

Jannen mukaan ydinvoimalassa työskentely on oma maailmansa. Yhtenä eroavaisuutena vuoroinsinöörin ja sähköinsinöörin työnkuvissa on Jannen mukaan se, ettei esimerkiksi sähkösuunnittelua tehdä. Janne kertoo, että vuoroinsinöörin työ liittyy enemmän insinöörien yleiskoulutukseen, mutta tietämystä kuitenkin tarvitaan myös kaikilta aloilta, kuten kone-, sähkö- ja prosessipuolelta.

Janne viihtyy hyvin nykyisessä työssään vuoroinsinöörinä. Parasta Jannen mukaan työssä on se, että se on kiinnostavaa ja mielekästä. Janne tykkää työskennellä alallaan sekä pitää siitä, millaista työ ylipäätään on.

– Tykkään vuorosysteemistä, jota teen.

Insinöörikoulutus ja työllistyminen

Jannen mukaan työelämää varten vaaditut taidot sekä osaaminen opitaan käytännössä töitä tekemällä. Töiden saaminen tutkinnon suorittamisen jälkeen oli Jannen mukaan vaikeaa, koska silloin elettiin hieman vielä finanssikriisin jälkeistä aikaa.

– Meni reilut puolitoista vuotta, että pääsi koulutusta vastaaviin töihin.

Janne kertoo, että insinöörikoulutus avaa monia ovia työelämässä sekä on monipuolista. Koulutus on myös hieman käytännönläheisempää kuin esimerkiksi yliopistossa hankittava koulutus.

– Insinööri voi päätyä hyvin moniin eri työtehtäviin.

Opinnäytetyö ja harjoittelu

Opinnäytetyönään Janne suunnitteli Satmatic Oy:lle kiskosillan, koska yrityksen oli tuolloin tarkoitus alkaa niitä valmistamaan. Janne kertoo opinnäytetyönsä olleen melko haastava, koska aiempaa kokemusta tai tietämystä aiheesta hänellä ei juurikaan ollut.

– Harjoittelun suoritin kesätöinä Luvata Porilla ja Teollisuuden Voimalla.

Vinkkejä opiskelijoille

Harjoittelussa Janne kehottaa olemaan aktiivinen.

– Harjoittelupaikoista kannattaa ottaa käytännönläheinen hyöty irti, jos vain mahdollista. Kannattaa itse hankkia kaikenlaista tietoa ja osaamista opiskelun ulkopuolelta.

Lue lisää opinnoista Kuva 2 (toinen Vaihtoehto)

Janne Tommila

  • Valmistunut: SAMKista sähköinsinööriksi
  • Työskentelee: vuoroinsinöörinä Olkiluodon ydinvoimalassa
  • Harrastukset: musiikki ja voimannonnosto

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Maisemakuva Kroatiasta

Eemil suoritti tradenomiopintojen harjoittelun Kroatiassa

Eemil Kaappa aloitti tradenomiopinnot SAMKissa vuonna 2022, koska opinnot tukevat hänen toimintaansa yrittäjänä. Eemilin yritys suunnittelee tarrasarjoja, ja yritys on työllistänyt opiskelijoita SAMKista. Eemil opiskelee yrittäjän tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoita istuu sohvilla.

SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?