Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla on jatkuva pula osaavista insinööreistä. Tarve aiheutuu sekä sähköteknillisen teollisuuden kasvusta että alalla tapahtuvasta henkilöstörakenteen muutoksesta.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
30 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori

SAMKista valmistunut Mikko Ruostemaa kertoo, kuinka päätyi Meyerin Turun telakalle töihin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat kertovat opinnoistaan sekä Robotiikka Akatemiasta.

Sähkövoiman tai automaatiotekniikan asiantuntijaksi?

Koulutus koostuu sähkövoimatekniikan opinnoista sekä laajasta automaatiotekniikan painotuksesta. Sähköasennusoikeuksiin tarvittavat opinnot sisältyvät sähkövoimatekniikan opintoihin. Automaatiotekniikassa keskitytään teollisuusautomaatioon ja robotiikkaan. Yhdessä opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi teollisuusautomaation suunnittelu- ja käyttötehtävissä. Koulutuksessa on monipuoliset mahdollisuudet opiskella laaja-alaisesti myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja.

Opintojen loppuvaiheessa on mahdollista suorittaa sähköturvallisuustutkinto, joka yhdessä sähkövoimatekniikan opintojen (valtioneuvoston asetuksessa 1434/2016) sekä riittävän työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan sähkö-/käyttötöitä.

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistuttuasi voit toimia alan insinööritoimistoissa ja tuotteita kehittävissä yrityksissä mm. suunnitteluinsinöörinä, käyttöinsinöörinä tai kunnossapitopäällikkönä. Koulutus tarjoaa myös valmiudet toimia teollisuuden tuotantolaitoksissa automaatio- ja sovellussuunnittelijana sekä projekti-insinöörinä ja -päällikkönä kansainvälisissä projekteissa. Valmistuvan sähkö- ja automaatioinsinöörin ura on usein varsin kansainvälinen, sillä suomalainen teknologiateollisuus toimii maailmanlaajuisesti.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä on tällä hetkellä suuri pula, joka valmistuttuasi luo hyvät työllistymisnäkymät.

Ammattinimikkeitä

 • sähkösuunnittelija
 • käytön valvoja
 • myynti-insinööri
 • automaatioinsinööri
 • sähkö- ja automaatiopäällikkö
 • kehitysinsinööri
 • projektipäällikkö

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

 • asennustekniikka
 • sähkökäyttötekniikka
 • automaatiotekniikka
 • sähkövoimatekniikka
 • kunnossapitotekniikka

Opintojen myötä tutustut sähköinsinöörin työnkuvaan ja tehtäväkenttään, ymmärrät sähkötekniikan lakeja, opit sähköautomaation perusteet sekä käsittelet sähkötekniikan ilmiöitä matematiikan keinoin ja osaat soveltaa näitä erityisesti sähkökäyttöjen, sähkönjakelujärjestelmien ja sähköautomaation suunnittelu- ja käyttötehtävissä.

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Ulkomaalaisessa partnerikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla voi korvata tai sisällyttää tutkintoon sisältyviä opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla.

Opintojaksoja voi suorittaa englannin kielellä. Lisäksi voi tutustua SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin.

SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Kaikessa opetustyössä korostetaan oppimisen läheistä liityntää työelämään. Työelämä on toiminnassa mukana esim. harjoittelussa, opiskelijaprojekteissa ja opinnäytetöissä. Myös soveltavan tutkimuksen tuote- ja menetelmäkehityshankkeet ovat tukemassa kiinteitä työelämäyhteyksiä.

On myös mahdollista tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Lisäksi on mahdollista osallistua yrityksille tehtäviin tutkimus ja tuotekehitysprojekteihin.

Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitäsi sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä.

Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista.

Opinnäytetyössä (15 op) opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Tyypillisesti opinnäytetyö on itsenäisesti tehtävä työ yritykselle, joka sisältää insinöörin työkuvaan liittyviä tehtäviä.

Lisää aiheesta

Jyri Polttila istuu laiturilla.
| SAMK

Laivasähköasentajasta sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi

Ammattikoulun todistus avasi ovet 22-vuotiaalle Jyri Polttilalle SAMKiin. Jyri opiskelee ensimmäistä vuotta sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi.
Joonas istumassa meren ääressä kallion kivillä.
| Opinnot ja opetus

Sähkösuunnittelua ja automaatiota

22-vuotias porilainen Joonas Einola opiskelee sähköinsinööriksi neljättä vuotta Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta

Petteri Pulkkinen
044 710 3296
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme