Hoitotyö

Sairaanhoitajan tutkinto antaa pätevyyden työskennellä hoitotyön asiantuntijana terveydenhuollon alalla, kuten perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yksityisissä palveluissa, kolmannen sektorin järjestöissä ja yrittäjänä.

Sairaanhoitaja (AMK)

210 opintopistettä, 3,5 vuotta
30 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 31.8.–14.9.2022
Opinnot alkavat: tammikuussa 2023

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori

Hoitotyön ammattilaiseksi?

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheistä työtä, jonka tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen.

Opintojen tavoitteena on, että kykenet eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Opintojen aikana tutustut alan yrittäjyyteen, osallistut moniammatillisiin työelämähankkeisiin ja voit kehittää kansainvälisyysosaamistasi opiskelemalla osaksi englannin kielellä ja suorittamalla osan opinnoistasi ulkomailla.

Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen Nursing-koulutukseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Sairaanhoitaja voi työllistyä moniin eri paikkoihin ja työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon alueille esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloille, erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin sekä yrittäjäksi. Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet kansainväliselle uralle.

Sairaanhoitajataustaisia osaajia tarvitaan kliinisen työn lisäksi erilaisiin tavalla tai toisella hoitotyötä ja terveydenhuoltoa koskeviin tehtäviin. Erilaisia mahdollisuuksia perustutkinnon jälkeen on paljon.

Suuntautuminen

Sairaanhoitajakoulutuksessa pääaine on hoitotyö, joka perustuu hoitotieteeseen. Tutor opettajan ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hän syventää opintojaan opintojen loppuvaiheessa oman kiinnostuksensa mukaan tai valitsemallaan hoitotyön alueella.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Koulutuksen sisältö ja opintojen rakenne

  • hoitotyön eettistä osaamista ja ammatillista toimintaa
  • näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja terveyden edistämistä
  • viestintää, vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä
  • hoitotyön kehittämistä ja yhteiskunnallista osaamista

Sairaanhoitajaopinnot sisältävät: Perusopinnot 17 op, Ammattiopinnot 73 op, Hoitotyön harjoittelu 75 op, Vapaasti valittavat opinnot 10 op, Täydentävät ammattiopinnot 10 op, Opinnäytetyö 15 op. Tutkimus- ja kehittämisopinnot 10 op.

Kansainvälistä kokemusta

Kaksi kertaa vuodessa alkaa Porin kampuksella päivä- ja monimuotokoulutusryhmät sekä englanninkielinen päiväkoulutusryhmä. Lisäksi kerran vuodessa Raumalla alkaa monimuotokoulutusryhmä. Suomea ja ei-suomea äidinkielenään puhuvat opiskelijat opiskelevat myös yhdessä muiden ryhmien kanssa opintojen aikana. Hoitotyön tutkinto-ohjelmista on mahdollisuus lähteä vaihtoon/vaihtoihin ulkomaille. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan tutkinto on korkeakoulututkinto ja se antaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät sairaanhoitajille ammatillista kehittymistä edistäviä erikoistumisopintoja

Työelämäyhteistyö

Hoitotyön tutkinto-ohjelmassa tehdään paljon yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, liittyen esimerkiksi harjoitteluun, teoriaopintoihin ja projektimaiseen oppimiseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt ovat työelämän tilaustöitä, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai toiminnallinen. Se voi olla yksilö tai ryhmässä tehtävä työ. Opinnäytetyö kirjoitetaan suomenkielisessä koulutuksessa suomeksi ja englanninkielisessä koulutuksessa englanniksi

Lisää aiheesta

Joanna Sainio työntää lastenvaunuja pihalla talvella.
| Hyvinvointi ja terveys

Äitiyslomalta takaisin sairaanhoitajaopintoihin

Joanna Sainio palasi motivoituneena takaisin sairaanhoitajaopintojen pariin äitiysloman jälkeen.
Emmi Koskinen SAMKin Porin kampuksen kirjastossa.
| Hyvinvointi ja terveys

Pohjoisessa työskentely opetti Emmiä itsenäiseen työhön

Emmi Koskinen haki spontaanisti töitä kaukaa pohjoisesta. Se kannatti. Lapissa oppi hallitsemaan hoitotyön koko työkentän, ja oppi miten erilaista työ voi olla eri puolella Suomea.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Hanna Rautava-Nurmi
044 710 3435
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme