Hoitotyö

Sairaanhoitajan tutkinto antaa pätevyyden työskennellä hoitotyön asiantuntijana terveydenhuollon alalla, kuten perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yksityisissä palveluissa, kolmannen sektorin järjestöissä ja yrittäjänä.

Sairaanhoitaja (AMK)

210 opintopistettä, 3,5 vuotta
35 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 4.–14.9.2023

Opinnot alkavat: tammikuu 2024

Hakuaika: 13.3.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksy 2024

 

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori

Hoitotyön ammattilaiseksi

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheistä työtä, jonka tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. 

Opintojen tavoitteena on, että kykenet eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Opintojen aikana tutustut alan yrittäjyyteen, osallistut moniammatillisiin työelämähankkeisiin ja voit kehittää kansainvälisyysosaamistasi opiskelemalla osaksi englannin kielellä ja suorittamalla osan opinnoistasi ulkomailla. 

Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen Nursing-koulutukseen. 

Opiskelijamme työllistyvät

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Sairaanhoitaja voi työllistyä moniin erilaisiin toimintaympäristöihin ja työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon alueille esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloille, erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin sekä yrittäjäksi. Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet kansainväliselle uralle.

Erilaisia työllistymismahdollisuuksia perustutkinnon jälkeen on paljon. Sairaanhoitajataustaisia osaajia tarvitaan kliinisen työn lisäksi monenlaisiin hoitotyöhön sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin tehtäviin. 

Suuntautuminen

Sairaanhoitajakoulutuksessa pääaine on hoitotyö, joka perustuu hoitotieteeseen. Tutoropettajan ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hän täydentää osaamistaan opintojen loppuvaiheessa. Täydentävien ammattiopintojen tarjontaan kuuluu muun muassa opintoja seuraavilta hoitotyön alueilta:

  • Sairaanhoitaja mielenterveys- ja päihdehoitotyössä sekä kriisityössä
  • Sairaanhoitaja perioperatiivisessa ja kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä
  • Sairaanhoitaja vastaanottotyössä ja kotiin vietävissä palveluissa
  • Sairaanhoitaja palliatiivisen hoitotyön asiantuntijana
  • Sairaanhoitaja hyvinvointiteknologian käyttäjänä ja kehittäjänä
  • Sairaanhoitaja kansanterveyden edistäjänä ja tukijana.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö ja opintojen rakenne

Hoitotyön koulutus sisältää eri ikäisten ihmisten asiakaslähtöistä näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä ja ylläpitämistä, sairauksien ehkäisemistä ja hoitamista sekä kärsimyksen lievittämistä. Lisäksi sisällöt liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon etiikkaan ja juridiikkaan, kielitaidollisiin ja kulttuurisiin valmiuksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön, yhteiskunnalliseen osaamiseen ja hoitotyön kehittämiseen.

Noin kolmasosa opiskelusta toteutuu harjoitteluna sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Sairaanhoitajaopintojen rakenne: perusopinnot 17 op, ammattiopinnot 73 op, hoitotyön harjoittelu 75 op, vapaasti valittavat opinnot 10 op, täydentävät ammattiopinnot 10 op, opinnäytetyö 15 op, tutkimus- ja kehittämisopinnot 10 op.

Kansainvälistä kokemusta

Porin kampuksella alkaa tammi- ja elokuussa suomenkieliset päivä- ja monimuotokoulutusryhmät sekä englanninkielinen päiväkoulutusryhmä. Rauman kampuksella alkaa elokuussa suomenkielinen monimuotokoulutusryhmä. Suomenkielisen ja englanninkielisen tutkinto-ohjelman opintoja toteutetaan osittain yhdessä. Hoitotyön tutkinto-ohjelmista on mahdollisuus lähteä vaihtoon/vaihtoihin ulkomaille. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan tutkinto on korkeakoulututkinto ja se antaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät sairaanhoitajille ammatillista kehittymistä edistäviä erikoistumisopintoja. Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö

Hoitotyön tutkinto-ohjelmassa tehdään paljon yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, liittyen esimerkiksi harjoitteluun, teoriaopintoihin ja projektimaiseen oppimiseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt ovat työelämän tilaustöitä, jotka toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai toiminnallinen.

Lisää aiheesta

Annika Hasla seisoo lumisessa maisemassa SAMKin kampuksen edessä.
| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: Annika työskentelee sairaanhoitajana lastensuojelussa

21-vuotias Annika Hasla valmistui 2,5 vuoden sairaanhoitajakoulutuksesta jouluna 2022.
Nella-Riina Tuominen seisoo seinän edessä
| Hyvinvointi ja terveys

Lähihoitajan koulutus sai innostumaan jatkaa sairaanhoitajaksi

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Hanna Rautava-Nurmi
044 710 3435
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme