Tutkimuskeskus WANDER – yli 15 vuotta suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan kilpailukyvyn kehittämistä

Tutkimuskeskus WANDERin tutkimus ja palvelut kattavat veden, veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit sekä sisäympäristön hygieniaa parantavat ratkaisut. Pandemian myötä antimikrobisten ratkaisujen merkitys nousee arvoonsa.

13.12.2021 | Teksti: Tutkimuskeskus WANDER | Kuva: Tutkimuskeskus WANDER

Nainen työskentelee laboratoriossa valkoinen takki päällään.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan Tutkimuskeskus WANDERin toiminnan ytimessä ovat laadukas tutkimustoiminta sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi Tutkimuskeskus WANDER tuottaa yrityksille ja viranomaisille tutkimus- ja asiantuntijapalveluita. Hygieniatutkimuksessa kehitetään pandemioiden, kuten Covid-19:n leviämisen hallintaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka huomioi sisäympäristön eri tekijät ja rakennuksen koko elinkaaren.

– WANDER on aikanaan luotu täyttämään kansallista osaamistyhjiötä ja edelleenkin sen toiminnan keskeisenä ajatuksena on ennakoida sitä mihin suuntaan tutkimusta ja osaamista sekä niiden kehittämistä tulisi suunnata, jotta se hyödyttäisi ympäröivää yhteiskuntaa ja yritystoimintaa mahdollisimman hyvin, kertoo WANDERin tutkimuspäällikkö Martti Latva.

WANDERin tutkimuksessa keskeisessä roolissa ovat Living Lab -tutkimusympäristöt Raumalla ja Porissa sekä pilottimittakaavan veden koeverkosto Raumalla.

 

Instituutista tutkimuskeskukseksi

Tutkimuskeskus WANDERin toiminta alkoi Vesi-Instituutin nimellä vuonna 2005 ja keskittyi alussa veteen ja veden kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin. WANDERissa on tehty tutkimusta mm. kupariputkien pistekorroosion sekä messinkiosien sinkinkadon syiden selvittämiseksi. Vastaavasti on tutkittu myös muoviputkien ikääntymistä, ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä muoviputkista liukenevia orgaanisia yhdisteinä ja niiden määriä.

Juomavesidirektiivin uudistaminen sekä juomaveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden ja materiaalien eurooppalaiset hyväksyntämenettelyt sekä niihin liittyvä standardisointi ovat teemoja, missä WANDER on ollut keskeisenä suomalaisena toimijana ajamassa suomalaisten yritysten ja toimijoiden etuja.

Vuodesta 2011 lähtien veden ja vesijärjestelmien lisäksi WANDERissa on tutkittu ja kehitetty sisäympäristöjen kokonaisvaltaista ratkaisua terveellisempien sisäympäristöjen suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. Tutkimuskeskus WANDERin hyödyntää uusia antimikrobisia teknologioita, joilla ehkäistään tarttuvien tautien leviämistä. Käytännössä rakennusten sisätilat olisi suunniteltava ja rakennettava hyödyntäen kosketuspintoihin, sisäilmaan ja vesijärjestelmiin kehitettäviä uusia ratkaisuja, jotka tuhoavat bakteereja ja viruksia tai estävät niiden lisääntymisen.

Tutkimuksen lähitulevaisuuden painopiste on todentaa teknologisten hygieniaratkaisujen vaikutus sairastuvuuteen eli käytännössä sairauspoissaolojen vähentymiseen. Tutkimus edellyttää tilastollisesti riittävää tutkimusaineistoa ja yhteistyötä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. WANDER on mukana kahdessa tutkimuskonsortiossa, jotka hakevat EU:n tutkimusrahoitusta Horizon Europe -ohjelmasta.

 

Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö Martti Latva
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tutkimuskeskus WANDER
martti.latva@samk.fi
p. 044 710 3060

Tutkimuskeskus WANDERin logo.

Tutkimuskeskus WANDER on veden ja materiaalien välisen vuorovaikutuksen johtava asiantuntija Suomessa, toiminnan perustuessa poikkitieteellisen asiantuntijaryhmän osaamiseen. Veteen liittyvää tutkimusta tehdään liittyen niin talousveteen, teollisuuden kuten esim. ruokateollisuus käyttövesiin ja jätevesiin kuin myös ympäristön vesiin. Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyvät osaamisessa.

Tutkimuskeskus WANDER toimii yhteistyössä yritysten kanssa sekä EU-rahoitteisissa projekteissa, kansallisella rahoituksella toteutettavissa projekteissa että yritysten suorissa toimeksiannoissa.

13.12.2021 | Teksti: Tutkimuskeskus WANDER | Kuva: Tutkimuskeskus WANDER

Lisää aiheesta

Kädet ovenkahvallam molemmin puolin ovea
| SAMK

SAMKille lähes miljoonan euron rahoitus sisäympäristöjen hygieniatutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa rahoitusta seitsemään tutkimushankkeeseen arviointipaneelin tekemän arvioinnin perusteella. SAMKin tutkimushankkeelle "Healthier life with comprehensive indoor hygiene concept" myönnettiin rahoitusta noin 628 000 euroa.
Kolme henkilöä seisoo lippujen edessä.
| TKI

Ammattikorkeakoulujen TKI-työn moninaisuus esille Arenen raportissa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi torstaina 10.6. Vaikuttava ammattikorkeakoulu – TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa 2020 -raportin. Raportilla halutaan tuoda esille ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa ja sen moninaisuutta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen