Tietotekniikan koulutusvastuu SAMKille

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on linjannut, että SAMKille myönnetään uutena koulutusvastuuna tieto- ja viestintätekniikan AMK-tutkinto, insinööri (AMK). Uusi koulutusvastuu on tärkeä osa Satakunnan ohjelmisto-, automaatio- ja robotiikka-alan yritysten tietotekniikan osaajien työvoima- ja osaamispulan ratkaisemista.

10.1.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.

Satakunnassa on kansallisesti merkittävä määrä ohjelmisto-, automaatio- ja robotiikka-alan yritystoimintaa. Perinteitä on 1970-luvulta lähtien ja yritykset ovat vuosikymmenten ajan toimineet alan pioneereina Suomessa. Erityispiirteenä Satakuntaan on 2000-luvulta alkaen rakentunut Suomen suurin automaatio- ja robotiikka-alan keskittymä. Satakunnassa on yli 100 automaatio-, robotti-, tekoäly-, sensori- ja IoT-yritystä, jotka ovat mukana Robocoast-verkostossa. Automaatio- ja robotiikka-alan liikevaihto on vuosina 2010-2020 kasvanut 64% ja henkilöstön määrä vastaavasti lähes 80%. Taloustutkimuksen toteuttaman selvityksen mukaan jokainen kyselyyn vastannut automaatioalan yritys ilmoitti rekrytoivansa lisää henkilöstöä. Digitalisaation myötä myös monet muut yritykset tarvitsevat ohjelmistoalan osaajia.

Uudella koulutusvastuulla ei tavoitella aloituspaikkojen merkittävää lisäystä, vaan koulutusten uudelleen kohdentamisella SAMKin koulutuskokonaisuus saadaan vastaamaan sekä alueen yritysten että opiskelemaan hakeutuvien tarpeita.

– On tärkeää, että SAMK sai hakemansa uuden koulutusvastuun, kertoo SAMKin rehtori Jari Multisilta.

– Tieto- ja viestintätekniikan AMK-insinöörit ovat maakunnan yrityksille ja organisaatiolle tärkeitä osaajia. Pystymme suuntaamaan olemassa olevaa koulutusta nopeallakin aikataululla vastaamaan uutta koulutusvastuuta.

Lisätietoja
Jari Multisilta, rehtori, toimitusjohtaja
p. 044 710 3410
jari.multisilta@samk.fi

10.1.2022 | Teksti: SAMK | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.
| SAMK

SAMK on uudistanut strategiaansa ja nostaa merkittävästi opiskelupaikkojen määriä

SAMKin uusi strategia valmistui laajan yhteistyön tuloksena. Tulevina vuosina SAMK nostaa merkittävästi tutkintomääriä, kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä jatkuvan oppimisen paikkoja. Visiona on edelleen se, että jokainen opiskelijamme työllistyy.
Timo Mattila opetuksen vararehtori SAMK.
| SAMK

SAMKista valmistuneet työllistyneet huippuhyvin

Ammattikorkeakouluissa tehdään uraseurantaa viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyllä selvitetään valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.

SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall.

Miten #merellinenmatkailu käsitetään Euroopan pohjoisilla merialueilla? Lue näkökulmia aiheeseen blogistamme https://www.skills4cmt.eu/blog/ @EDUFI_HigherEd @SatakunnanAMK #matkailunkehittämiskeskus

#Hyvinvointiteknologia #YAMK koulutuksemme uudistuu ja hakuaika lähenee! Suuntautua voi hyvinvointianalytiikkaan tai laite- ja teknologiapuoleen. Analytiikkasuuntaus tuo mukanaan Hyvinvointianalyytikon pätevyyden. @SatakunnanAMK @SataDigiHealth @RoboAI2

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-ammattiryhma-sote-alalle-suomessa-aletaan-kouluttaa-hyvinvointianalyytikoita/

SAMKissa on unelma maakunnallisesta hyvinvointiverkostosta, jossa rakennetaan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyössä vahva verkosto opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. @SatakunnanKansa
#hyvinvointi #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008551742.html

Maritime Management is a Master’s degree programme for sea captains and marine engineers. Dmitry Chutchev completed the degree while simultaneously working as a captain on container ships. Read his story.
#maritimemanagement #mastersdegree #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/our-students-will-be-employed-a-captain-and-a-student-dmitry-chutchev-completed-his-masters-degree-while-at-sea/