Sosionomitutkinnolla vielä varhaiskasvatuksen opettajaksi

Uuden varhaiskasvatuslain myötä viimeistään elokuussa 2019 sosionomin opinnot aloittava voi vielä pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi. 1.9.2019 tai sen jälkeen opinnot aloittava voi saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

26.3.2019 | Teksti: Elina Valkama | Kuva: Veera Korhonen

SAMK Soteekki synttarit

Kevään 2019 yhteishaku on siis viimeinen tilaisuus hakeutua ammattikorkeakouluun varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtaviin 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Sosionomitutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy silti jatkossakin varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, joista saa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi voi opiskella päivätoteutuksessa, joka on suunnattu ylioppilaille ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille. Sosionomiksi voi opiskella myös monimuotototeutuksessa, jonka kohderyhmänä ovat työssäkäyvät alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Päivätoteutuksessa on tarjolla 60 aloituspaikkaa ja monimuotototeutuksessa 20 aloituspaikkaa.

SAMKin sosiaalialan opinnoissa on varhaiskasvatuksen lisäksi mahdollisuus syventyä myös aikuissosiaalityöhön, erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön tai lastensuojeluun, perhetyöhön ja nuorisokasvatukseen.

Koulutuksiin voi hakea yhteishaussa 20.3.–3.4.2019. Opinnot alkavat elokuussa 2019.

Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot sosionomeille

SAMKissa on mahdollisuus myös täydentää sosionomin (AMK) -tutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen täydentävillä 60 opintopisteen opinnoilla. Opinnot voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Hakuaika on auki 31.5.2019 asti.

26.3.2019 | Teksti: Elina Valkama | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Uutta SAMKissa – tulevat lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja sosionomit harjoittelevat yhdessä potilaan kohtaamista

Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksen ryhmätila alkaa täyttyä aamulla kello 9. On alkamassa SAMKin simulaatiokeskuksen kautta aikojen ensimmäinen monialainen yhteisharjoitus, joka kestää koko päivän. Paikalle on saapunut opiskelijoita, opettajia ja asiantuntijoita hoitotyön eri aloilta. Neljän potilastapuksen avulla harjoitellaan eri ammattiryhmien keskinäistä vuorovaikutusta ja potilaan kohtaamista hoitotilanteessa.
| Hyvinvointi ja terveys

Opiskelijamme työllistyvät: Marika Rämö löysi päiväkodista oman paikkansa

Marika Rämö on valmistunut sosionomiksi SAMKista kesäkuussa 2016. Jo samana syksynä hän sai paikan juuri valmistuneesta päiväkoti Rytmistä. Rytmissä hän työskentelee tällä hetkellä eskariryhmän Kanteleet parissa.

Uusimmat uutiset

| Opinnot ja opetus

SAMKin uravalmennuspajoista buustia työnhakuun

Mistä löytää piilotyöpaikat? Mikä on tärkeää henkilöbrändäyksessä? Millaisia ovat tulevaisuuden työelämätaidot? Lähes kaikki opiskelijat ovat näiden kysymysten äärellä viimeistään valmistumisvaiheessa. SAMKissa ensiavuksi on tarjottu uravalmennuspajoja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA