Sosiaaliala, monimuotototeutus

Sosionomina teet työtä asiakkaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun joustavasti myös työn ohessa.

Sosionomi (AMK)

210 opintopistettä
25 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3 - 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Valintakurssi: maalis-huhtikuu 2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

 

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori

Mukana ihmisen arjessa

Sosionomin (AMK) työ on eri-ikäisten ihmisten kasvun, kehityksen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista, arjessa selviytymisen ohjaamista, yhteisöjen vahvistamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedottamista, palveluihin ohjausta ja tuottamista sekä työn kehittämistä eri asiakasryhmien kanssa. Sosionomina (AMK) sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Inhimillisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edustajana edistät ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Tutkinnon tavoitteena on tuottaa tiedostavia, omaa osaamistaan arvostavia sekä ammatti-identiteetiltään vahvoja sosiaalialan osaajia.

Opiskelijamme työllistyvät

Sosionomit (AMK) voivat toimia julkisen sektorin tehtävissä, yrityksissä, erilaisissa järjestöissä tai kansalaistoiminnassa. Sosiaalialan osaamista tarvitaan yhä enenevästi myös sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen ulkopuolella.

Lisäksi osa sosionomeista (AMK) työskentelee sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutusalan yksikköjen, erityisesti laitosten/osastojen, asumisyksikköjen ja päivätoimintayksikköjen lähiesimiehinä.

Ammattinimikkeitä

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • ohjaaja / vastaava ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Monimuotokoulutuksen toteutuksessa opiskelijat opiskelevat samalla opetussuunnitelmalla kuin päiväopiskelijat. Opintojen alussa monimuoto-opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Olemassa olevan osaamisen perusteella opiskelija voi saada teoreettisia opintoja ja harjoitteluja hyväksi luettua (osaamisen näyttö ja korvaavuudet).

Opiskelu monimuotoryhmässä tapahtuu pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin sekä toisena vuotena vaihtoehtoisten opintojen alettua myös perjantaisin ja tarvittaessa lauantaisin. Opetusta on noin  4 päivää kuukaudessa, mutta opintojen eri vaiheissa kontaktiopetuksen määrä vaihtelee. Lisäksi opiskelijoilla saattaa olla erillinen kontaktiviikko, jolloin opetusta on tiiviimmin. Opiskeluun sisältyy viisi harjoittelua, joista vähintään kaksi on tehtävä oman sosiaalialan työn ulkopuolella.

Koulutuksen sisältö

 • yhteiskuntatieteelliset aineet
 • sosiaalialan ammatillinen työ ja ammatillinen vuorovaikutus
 • monikulttuurinen työ
 • tutkimus, kehittäminen ja johtaminen
 • tiedonhankinta-, viestintä- ja kieliopintoja

Ammattiopinnoissa on mahdollisuus syventyä muun muassa seuraaviin sosiaalialan tehtäväalueisiin:

 • aikuissosiaalityö
 • erityiskasvatus ja neuropsykiatriset kysymyset
 •  lastensuojelu
 • perhetyö
 • nuorisokasvatus
 • varhaiskasvatus: Voit suorittaa 60 opintopisteen laajuisen varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, jos tulet valituksi varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisiin opintoihin.
 • palvelumuotoilu
 • rikosseuraamus
 • väkivaltatyö

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

SAMKissa sosionomit voivat jatkaa esimerkiksi sosiaalialan, terveyden edistämisen, kuntoutuksen ja hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelmissa.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Opintojen aikana voit osallistua moniammatillisiin työelämähankkeisiin sekä työelämäyhteistyöhön ja erilaisiin projekteihin. Osa harjoittelusta suoritetaan SAMKin omassa palvelukeskus Soteekissa. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta. Luonteenomaista on kuitenkin aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten hyödynnettävyys.

Lisää aiheesta

Linda Ohra Aho
| SAMK

Monimuoto-opiskelu SAMKissa on vastannut Linda Ohra-ahon odotuksia

Linda Ohra-aho päätyi Tampereelta Poriin opiskelemaan sosionomiksi. Nyt kaksi vuotta opiskellut monimuoto-opiskelija oli kuullut SAMKista etukäteen hyvää. Moni muukin asia muodostui tärkeäksi opiskelupaikkaa hakiessa.
Kati Virtala lukee lehteä kirjstossa.
| Hyvinvointi ja terveys

Sosionomitutkinto houkutteli Kati Virtalaa monialaisuudellaan

Kati Virtala opiskelee monimuoto-opintoina sosionomiksi. Hän hakeutui koulutukseen, koska halusi ajanmukaistaa ammattitaitoaan ja oppia uutta.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja sosiaalialan koulutuksesta

Hanna Hannukainen
044 710 3109
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme