Sosionomitutkinnolla vielä varhaiskasvatuksen opettajaksi

Uuden varhaiskasvatuslain myötä viimeistään elokuussa 2019 sosionomin opinnot aloittava voi vielä pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi. 1.9.2019 tai sen jälkeen opinnot aloittava voi saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

SAMK Soteekki-synttarit.
TerveSynttärit on lasten kestosuosikki.

Kevään 2019 yhteishaku on siis viimeinen tilaisuus hakeutua ammattikorkeakouluun varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtaviin 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Sosionomitutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy silti jatkossakin varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, joista saa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi voi opiskella päivätoteutuksessa, joka on suunnattu ylioppilaille ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille. Sosionomiksi voi opiskella myös monimuotototeutuksessa, jonka kohderyhmänä ovat työssäkäyvät alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Päivätoteutuksessa on tarjolla 60 aloituspaikkaa ja monimuotototeutuksessa 20 aloituspaikkaa.

SAMKin sosiaalialan opinnoissa on varhaiskasvatuksen lisäksi mahdollisuus syventyä myös aikuissosiaalityöhön, erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön tai lastensuojeluun, perhetyöhön ja nuorisokasvatukseen.

Koulutuksiin voi hakea yhteishaussa 20.3.–3.4.2019. Opinnot alkavat elokuussa 2019.

Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot sosionomeille

SAMKissa on mahdollisuus myös täydentää sosionomin (AMK) -tutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen täydentävillä 60 opintopisteen opinnoilla. Opinnot voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Hakuaika on auki 31.5.2019 asti.

Lisätiedot sosiaalialan päiväkoulutuksesta Lisätiedot sosiaalialan monimuotokoulutuksesta Lisätiedot varhaiskasvatuksen täydentävistä opinnoista sosionomeille (AMK)

SAMK TWITTERISSÄ

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.